Taşıma Koşulları

Taşıma Koşulları

Taşıma Koşulları


ÖNEMLİ DUYURU

Bu Taşıma Koşulları, FedEx ve çalışanları veya acentelerinin belirli durumlardaki kayıp, hasar ve gecikmeleri SORUMLULUK HARİCİNDE TUTAR ve sorumluluğun kabul edildiği ve kesin süre sınırları içerisinde HASAR İHBARI GEREKTİĞİ durumlarda belirtilen tutarlar ile SORUMLULUĞU SINIRLANDIRIR. Göndericiler, bu Koşullara dikkat etmeli ve kendi menfaatlerini korumak için gerektiğinde sigorta yaptırmalıdırlar.

Gönderiler, yerel tarifelere ve FedEx iştiraki, şubesi veya Gönderiyi kabul eden bağımsız yüklenici koşullarına tabidir.

Avrupa İçin FedEx Express Taşıma Koşulları ve Şartları (1 Haziran 2021'den itibaren geçerlidir)


1. Geçerlilik.

1.1 Bu Koşullar Avrupa menşeli ve Avrupa ülkeleri ve bölgeleri arasında ve içinde gerçekleştirilen Gönderilerin taşınmasında geçerlidir. Bu Koşullar Fransa ve Polonya içinde yapılacak Gönderiler için geçerli değildir; bu Gönderiler ayrı yerel taşıma kuralları ve koşullarına tabidir. Bazı pazarlarda, bu Koşullar yerine veya bu Koşullara ek olarak yerel şartlar veya posta düzenlemeleri geçerli olabilir (her durumda, geçerli ülke ve bölgelerde fedex.com üzerinden bu koşullara ulaşılabilir). Avrupa dışından yapılan gönderiler Gönderiyi kabul eden FedEx iştiraki, şubesi veya bağımsız yüklenicisinin koşul ve şartlarına ve yerel tarifelere tabidir. İade edilen Gönderiler, Gönderinin iade edildiği ülke veya bölge için geçerli olan koşul ve şartlara tabidir. FedEx Hizmetlerinin herhangi bir kısmına ilişkin daha fazla bilgi için fedex.com'a bakınız.

1.2 Bir Gönderinin hava yoluyla uluslararası taşıması, uygun olduğu üzere, Montreal Konvansiyonuna veya Varşova Konvansiyonuna tabi olacaktır. Bir Gönderinin kara yoluyla uluslararası taşıması, uygun olduğu üzere, CMR'ye tabi olacaktır. Bir ülke içerisinde (bir ülke içindeki belirlenen konumlar arasında) taşınan gönderiler o ülkenin yasalarına, bu Koşullara ve FedEx'in geçerli tüm yerel şartları ile taşıma koşullarına tabidir.

1.3 Bu Koşulların geçerli yerel fedex.com sitesinde yayınlanan ve sürdürülen en son çevrimiçi sürümü, Koşulların tüm daha eski veya diğer sürümlerini geçersiz kılar ve bunların yerine geçer. Gönderen, FedEx'e bir Gönderi sunarak, o sırada yürürlükte olan Koşulları kabul eder. FedEx bu Koşulları herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme veya Koşullara ekleme yapma hakkını saklı tutar.  

1.4 Bu Koşullar ve herhangi bir FedEx Havayolu Konşimentosu, manifestosu veya gönderi etiketinde yer alan şartlar dahil olmak üzere diğer herhangi bir FedEx taşıma dokümantasyonu arasında çelişki olması halinde, geçerli yerel posta düzenlemeleri dahil olmak üzere yürürlükteki Konvansiyon(lar) veya diğer uygulanması zorunlu yasalarla çelişmediği ölçüde bu Koşullar geçerli olacaktır.

1.5 Hizmetler FedEx tarafından zaman zaman değiştirilebilir veya askıya alınabilir. Söz konusu değişiklik veya askıya alma işlemleri FedEx'e o tarihten sonra sunulan Gönderiler için geçerlidir. Mevcut Hizmetlerin ayrıntılarına fedex.com üzerinden ulaşılabilir. 

1.6 Bu Koşullarda, FedEx'in tüm kararları yalnızca FedEx'in takdirine bağlı olarak alınır ve 'dahil' sözcüğü, aksi açıkça belirtilmedikçe 'dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere' anlamına gelir.


2. Tanımlar.

“Havayolu Konşimentosu” veya “Konşimento” bir Gönderinin hareketini başlatmak için FedEx Express taşıma sisteminde kullanılan herhangi bir sevkiyat belgesini, manifestoyu, sevk irsaliyesini, etiketi, damgayı, elektronik kaydı veya benzeri öğeleri ifade eder. 

“Ek Hizmetler” Taşıma Hizmetleri niteliğinde olmayan tüm hizmetleri ifade eder.

“B2C Gönderi” bir ticari Gönderici (profesyonel amaçlarla hareket eden) ve bir bireysel tüketici Alıcı (profesyonel amaçları dışında hareket eden) arasındaki ticari bir işlem uyarınca yapılan Gönderileri ifade eder.

"İş Günü" menşe ülke, topraklar veya bölgedeki ya da varış ülkesi veya bölgesindeki işletmelerin faaliyete açık olduğu herhangi bir günü ifade eder. İş günleri ve tatiller ülkeye, topraklara veya bölgeye göre değişebilir. Bu konuda etkilenebilecek teslimat taahhütleri için FedEx ile irtibata geçiniz.

“Ticari Teslimat” (a) evler veya özel konutlar, (b) bir ticari faaliyetin evden veya Göndericinin konut olarak belirlediği bir yerden gerçekleştirildiği konumlar ve (c) B2C Gönderileri hariç olmak üzere, ticari veya işletme tesislerine yapılan teslimatları ifade eder.

“Ücretler” Taşıma Ücretleri ile yakıt ve diğer ek ücretler, ek gümrük hizmeti ücretleri, ek ücretler, Beyan Edilen Taşıma Değeri ücretleri, iade ücretleri, özel taşıma ücretleri, gümrük vergisi ve masrafları, ithalat ve ihracat ek ücretleri ve FedEx tarafından bir Gönderinin taşınması için makul olarak yüklenilen diğer masraflar dahil, bu Koşullar uyarınca zaman zaman hesaplanan veya alınan diğer herhangi ücret veya ek ücretleri ifade eder. Diğer herhangi ücret veya ek ücretlerin ayrıntılarına fedex.com üzerinden ulaşılabilir.

“CMR”, 1956 tarihli Malların Kara Yoluyla Uluslararası Taşıması Sözleşmesine İlişkin Konvansiyonu (1978 yılında tadil edilen haliyle) ifade eder. 

“Koşullar” fedex.com üzerinde zaman zaman güncellenen haliyle bu taşıma koşulları ve şartlarını ifade eder. 

“Konvansiyonlar” Varşova Konvansiyonunu, Montreal Konvansiyonunu ve toplu olarak CMR'yi ifade eder.

"Beyan Edilen Taşıma Değeri", Göndericinin gereken ücreti ödediği Gönderiyle bağlantılı olarak FedEx'in azami yükümlülük tutarını oluşturan, uygunsa, Gönderici tarafından Havayolu Konşimentosunda belirtilen değeri ifade eder.

"Gümrük Beyan Değeri", gümrük işlemleri amacıyla gerekli olduğu şekilde, Gönderi içeriğinin satış fiyatını veya değişim maliyetini ifade eder.

“Teslimat Taahhüdü Süresi”, gönderilen malın, Gönderi tarihinin, kesin varış yerinin, ağırlığının ve değerinin dikkate alındığı, FedEx hizmeti için yayınlanan teslimat taahhüdü süresini veya FedEx müşteri hizmetleri tarafından ilgili Gönderi için belirtilen teslimat taahhüdü süresini ifade eder.

“Avrupa” toplu olarak, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Ukrayna'yı ifade eder. 

“FedEx” veya “FedEx Express”, Federal Express Corporation, onun bağlı ortaklıkları, şubeleri ile iştirakleri ve ilgili çalışanları ve acentelerini (uygulanabildiği ölçüde) ifade eder.

“FedEx Hesap Numarası” veya “FedEx Hesabı”, FedEx tarafından müşteriye verilen, hesap hareketlerinin FedEx sistemi tarafından özetlenmesini ve ödeme yapan tarafa uygun şekilde fatura düzenlenmesini sağlayan numarayı ifade eder.

“Kargo”, ücretlendirilebilir ağırlığı 68 kilograma eşit veya daha fazla (bir kilogramın küsuratı bir sonraki daha yüksek kilograma yuvarlanır) ya da 274 santimetreden daha uzun veya uzunluk artı çevresi 330 santimetreden daha fazla olan herhangi bir tek parça, kızak veya yük taşıma birimini ifade eder.   

“Sızıntı” 7. Bölümde (Gönderi Hazırlama)açıklanan anlama sahiptir.

“Montreal Konvansiyonu” 28 Mayıs 1999 tarihli Montreal Konvansiyonunu ve onu takip eden tüm geçerli Protokolleri ifade eder. 

“Paket” Gönderici tarafından taşıma için FedEx'e sunulan ve FedEx tarafından Göndericiden kabul edilen tek bir paket veya parçayı ifade eder.

“Yasaklanan Maddeler” bu Koşulların 10. Bölümünde (Yasaklanan Maddeler)belirtilen Gönderi türleri ve ürünlerini ifade eder.

“Alıcı” Gönderinin alıcısı olarak Havayolu Konşimentosunda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

"Eve Teslimat"; işin evden yapıldığı konumlar veya Göndericinin teslimat adresini ev olarak belirlediği teslimat dahil olmak üzere eve veya özel konuta yapılan teslimatı ifade eder.

“Gönderici” Gönderinin göndericisi olarak Havayolu Konşimentosunda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

"Hizmet Kusuru", bu Koşullarda aksi belirtilmedikçe, bir Gönderiyle ilgili olarak geçerli Teslimat Taahhüdü Süresinden 60 saniye veya daha uzun bir süre sonra gerçekleşen ilk teslimat denemesini ifade eder. Gönderici tarafından eksik tedarik edilen bilgilere dayalı olarak çevrimiçi veya başka bir ortamda yayınlanan veya FedEx müşteri hizmetleri tarafından belirtilen bir teslimat süresi yalnızca tahminidir ve belirtilen bir Teslimat Taahhüdü Süresi niteliği taşımaz. Verilen teslimat süreleri ile ilgili FedEx kayıtları, bu tür süre bilgisi için kanıt niteliğindedir;

“Hizmetler” toplu olarak Ek Hizmetleri ve Taşıma Hizmetlerini ifade eder. 

“Gönderi” tek bir Havayolu Konşimentosu ile gönderilen, bir veya daha fazla Paket veya Kargoyu ifade eder.

“Taşıma Ücretleri” yakıt ek ücretleri, ek gümrükleme hizmeti ücretleri, ek ücretler, Beyan Edilen Taşıma Değeri ücretleri, özel taşıma ücretleri, gümrük vergisi ve masrafları, ithalat ve ihracat ek ücretleri ve diğer ek ücretler gibi, hesaplanabilecek veya alınabilecek diğer ücretler ve ek ücretler hariç olmak üzere, FedEx tarafından zaman zaman bu Koşullar uyarınca bir Gönderinin gönderilmesi için hesaplanan ücretleri ifade eder.

“Taşıma Hizmetleri” TNT konşimentoları hariç olmak üzere FedEx Express Havayolu Konşimentosu uyarınca FedEx tarafından sunulan ve gerçekleştirilen bir Gönderi taşımasına ilişkin hizmetleri ifade eder. Ürün isimleri, kullanılabilirlik durumları ve teslimat süreleri de dahil olmak üzere bu tür tüm hizmetlerin tam ayrıntıları fedex.com üzerinde veya geçerli olduğu üzere bir fiyatlandırma veya taşıma hizmetleri sözleşmesinde mevcuttur.   

“Benzersiz Ürünler” değerli taşlar, değerli metaller, mücevherler, korumasız mobilyalar, cam, porselen, sanat eserleri, antikalar, kürkler, koleksiyon eşyaları, müzik aletleri, pasaportlar dahil önemli belgeler, akıllı telefonlar, akıllı saatler, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, elektronik ekranlar, plazma ekranlar, filmler, kasetler, diskler, hafıza kartları veya diğer veri veya görüntü taşıyan mallar dahil olmak üzere, nitelikleri itibarıyla ek koşullara (bkz. 20.3. (Azami Yükümlülük: Beyan Edilen Taşıma Değeri)) tabi ürünleri ifade eder. 

“Varşova Konvansiyonu” 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolü ile tadil edilen 12 Ekim 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu ile takip eden geçerli tüm Protokollerin yanı sıra 18 Eylül 1961 tarihli Guadalajara Konvansiyonunu ifade eder. 


3. Ücretler.

Gönderinin tabi olduğu Taşıma Ücretleri, fedex.com'daki FedEx liste fiyatlarında belirtildiği veya ilgili bir FedEx Taşıma Hizmetleri Sözleşmesinde başka şekilde açıkça kabul edildiği gibidir. FedEx tarafından Ücretler veya Hizmetlere ilişkin olarak sunulan Teklifler, Göndericinin sağladığı bilgilere dayalı olarak yalnızca tahmini tutarlardır. Nihai Ücretler ve Hizmetler fiili olarak sunulan Gönderiye ve bu Koşulların uygulanmasına dayalı olarak değişebilecektir. FedEx Gönderinin verilmesinden önce yapılmış herhangi bir Ücret veya Hizmet teklifi ile ödeyen tarafa fatura edilen Ücretlerde ortaya çıkan farklılıklardan sorumlu değildir ve bunlar nedeniyle hiçbir düzeltme, iade veya ödeme yapılmayacaktır. Uygulanan Ücretler; Taşıma Ücretleri de dahil olmak üzere fedex.com'daki FedEx liste fiyatlarında belirtilen ve FedEx'in Ücretleri zaman zaman zaman ve bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkına tabi olarak, ilgili bir FedEx taşıma hizmetleri sözleşmesinin yapıldığı zamanda geçerli ve yürürlükte olan Ücretleri ifade eder.


4. Yakıt ve Diğer Ek Ücretler.

FedEx yakıt ek ücretini ve fedex.com'da belirtilen diğer ek ücretleri zaman zaman ve bildirimde bulunmaksızın değerlendirme ve revize etme hakkını saklı tutar. Söz konusu revizyonların süresi ve tutarı FedEx tarafından belirlenecektir. Gönderici, FedEx'e bir Gönderi sunarak, o sırada yürürlükte bulunan ek ücret(ler)i ödemeyi kabul eder. Yürürlükteki ek ücretlerin ayrıntıları fedex.com adresinden temin edilebilir.


5. Fatura Düzeltmeleri ve Hacimsel Ağırlık.

5.1 Hacimsel ağırlık fiyatlandırması, Gönderi Başına esasına göre, tüm Gönderiler için geçerlidir. Hacimsel ağırlık gerçek ağırlıktan fazlaysa, Gönderi Ücretleri hacimsel ağırlığa dayalı olarak yeniden hesaplanacak ve ek Ücretlere tabi olacaktır. 

5.2 Hacimsel ağırlık bir Paketin uzunluk x yükseklik x genişlik (hepsi santimetre olarak) değerlerinin çarpılması ve elde edilen değerin standart bir hacim bölenine veya FedEx tarafından zaman zaman fedex.com'da belirtilen ve söz konusu Gönderinin FedEx'e sunulduğu sırada geçerli olan diğer bu tür bir sayıya bölünmesiyle belirlenir. 

5.3 FedEx seçilen Taşıma Hizmetini, Gönderi/Paketin gerçek veya hacimsel ağırlığını veya bir Gönderideki Paket sayısını doğrulamak için her bir Havayolu Konşimentosunu denetleyebilir. Havayolu Konşimentosunda belirtilen seçilen Taşıma Hizmeti, gerçek veya hacimsel ağırlık veya Paket sayısının yanlış olması halinde, FedEx Havayolu Konşimentosunda düzeltme yapabilir.

5.4 FedEx faturada düzeltme yapabilir ve Havayolu Konşimentosunda yapmak zorunda kaldığı düzeltme ve değişiklikler için özel bir taşıma ücreti yansıtma hakkına sahip olacaktır. İlgili düzeltmeleri veya değişiklikleri yapmak için kullanılan yöntem(ler) ve uygulanacak Ücretler talep üzerine sunulabilecektir.


6. Faturalandırma.

6.1 Taşıma Ücretleri ve ilgili Ücretlere ilişkin faturalar prensip olarak fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde, kesinti veya mahsup yapılmaksızın ödenecektir. Belirli ülkeler için, farklı bir ödeme vadesi geçerli olabilir; ayrıntılar talep üzerine sunulabilir. Gümrük ve vergiler ile diğer ilgili Ücretlere ilişkin faturalar alındığında muaccel hale gelir. Bununla birlikte, FedEx herhangi bir Ücretin peşin ödenmesini isteme hakkını saklı tutar. 

6.2 Yasaların izin verdiği durumlarda, ödeyen taraf açıkça aksini talep etmediği sürece, FedEx standart olarak elektronik fatura sunabilir. 

6.3 FedEx tercih edilen havale yöntemlerinin kullanılmadığı veya havale ayrıntılarının ödeme ile birlikte sunulmadığı durumlarda ödemeleri öncelikle en eski faturalara uygulama hakkını saklı tutar.

6.4 FedEx geç ödeme halinde ilgili geç ödeme için bir geç ödeme ücreti, geç ödeme faizi ve idari masraflar uygulama hakkını saklı tutar. FedEx bu durumda, FedEx tarafından belirlenen ve yürürlükteki AB yasalarına veya geç ödemeye ilişkin yerel yasalara uygun geçerli ücret(ler)i, masrafları ve/veya faiz oran(lar)ını uygulayabilecektir. 

6.5 Ödeme bir FedEx hesabına ücretlendirme yoluyla yapılacaksa, Gönderiyi başlatan taraf, FedEx'in Gönderiyi kabul edebilmesi için Havayolu Konşimentosuna geçerli, güncel bir FedEx Hesap Numarası girmelidir. Bir FedEx Hesabına yapılacak ücretlendirmeler şu şekillerde olabilir: 

a. “Gönderene Fatura Et” (Bill Sender) veya “Sevkiyatı Yapana Fatura Et” (Bill Shipper): FedEx Ücretleri Gönderenin FedEx Hesabına fatura edecektir. 

b. “Alıcıya Fatura Et” (Bill Recipient) veya “Malları Alan Tarafa Fatura Et” (Bill Consignee): FedEx ücretleri Alıcının FedEx Hesabına fatura edecektir. Yalnızca belirtilen lokasyonlar için kabul edilmektedir.

c. “Üçüncü Şahsa Fatura Et” (Bill Third Party), FedEx'in Ücretleri Gönderici veya Alıcı dışında bir kişinin FedEx Hesabına fatura edeceği anlamına gelir. 

6.6 Herhangi bir ödeme emrine veya aksi yöndeki hükme bakılmaksızın, Gönderici (veya duruma göre, bir ithalat gönderi işlemini başlatan taraf) her zaman Ücretlerden nihai olarak sorumlu olan taraf olacak ve bu sorumluluk Alıcının veya üçüncü şahsın ödemeyi reddettiği durumlarda da geçerli olacaktır.

6.7 Faturalarla ilgili anlaşmazlıklar, (a) fatura tarihi veya (b) faturanın son ödeme tarihinden hangisi daha sonraysa, bu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde FedEx'e uygunluk durumuna göre Gönderici veya Alıcı tarafından iletilmelidir. FedEx ilgili anlaşmazlığın iletimini yalnızca, (a) fatura numarasının, (b) Havayolu Konşimentosu numarasının ve (c) anlaşmazlık nedeninin belirtilmesi halinde kabul edecektir.

6.8 Gümrük Vergileri ve Masraflar. Varsa, gümrük vergileri ve masraflar ile diğer ilgili Ücretler Gönderilerin içeriğine göre tahakkuk ettirilebilir. FedEx'in ödeyen taraf adına bir gümrük idaresine gümrük vergisi ve masraflar ile diğer ücretleri ödemesi halinde, ödeyen tarafa sabit bir ücrete veya ödenen toplam tutarın bir yüzdesine (hangisi daha fazlaysa) dayalı olarak bir ek gümrük işlemi hizmet ücreti tahakkuk edilecektir. Varış ülkesindeki ek gümrük işlemi hizmet ücretlerinin bir listesi için fedex.com/ancillary/go/service sayfasını inceleyin. FedEx gümrük vergileri ve masrafları ile diğer ilgili Ücretleri ödemek zorunda değildir ve FedEx'in gümrük vergilerine ve masraflarına veya diğer ilgili Ücretlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmesinden önce Göndericiden, Alıcıdan veya sorumlu bir üçüncü şahıstan FedEx'e ödeme yapmasını talep edebilir. Havayolu Konşimentosu üzerinde "Gümrük Vergisi ve Masraflarını Göndericiye Fatura Et" (Bill Sender Duties and Taxes) ya da "Gümrük Vergisi ve Masraflarını Üçüncü Şahsa Fatura Et" (Bill Third Party Duties and Taxes) kutusu işaretli olmadığı ve yine Havayolu Konşimentosu üzerinde geçerli bir FedEx Hesap Numarası belirtilmediği sürece gümrük vergisi ve masrafları Alıcıdan alınacaktır. Söz konusu seçenekler yalnızca belirli lokasyonlarda geçerlidir. Gönderinin, Alıcının veya fatura düzenlenen üçüncü şahsın mukim olmadığı bir üçüncü taraf tesisine gönderilmesi durumu da dahil olmak üzere diğer belirli bazı durumlarda, ilgili gümrük vergisi ve masrafları Göndericiye yansıtılabilir. Gümrük ve vergiler ile diğer ilgili Ücretlere ilişkin faturalar alındığında muaccel hale gelir. Daha fazla bilgiye 13. Bölüm (Gümrük İşlemleri) kısmından ve talep üzerine ulaşılabilir.

6.9 Para Birimi Dönüştürme. FedEx faturaları faturada belirtilen para birimi üzerinden veya FedEx tarafından zaman zaman sunulacak döviz kurları karşılığında yerel para birimi üzerinden ödenmelidir.


7. Gönderi Hazırlama.

7.1 Boyut ve Ağırlık Sınırlamaları. Paket ve Gönderi boyutu ve ağırlık sınırlamaları menşe ülkesi ve varış ülkesi kombinasyonuna ve Hizmete göre değişlik göstermektedir. 

7.2 Çok Parçalı Gönderiler. 7.2 Gönderinin içerisindeki her paketin varış yeri için belirtilen paket başına ağırlık sınırını aşmaması şartıyla çok parçalı gönderilerin toplam ağırlığı ile ilgili herhangi bir sınırlandırma yoktur.

7.3 Ekstra Büyük Gönderiler. Fedex.com'daki paketleme kurallarında belirtilen Hizmete özgü ağırlık sınırlarını aşan Gönderiler için FedEx ile önceden anlaşma yapılması gerekir. FedEx, fedex.com'daki paketleme kurallarında daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, FedEx'in uygun olmadığını veya 'ekstra büyük' olduğunu değerlendirdiği Paketleri veya Gönderileri reddetme hakkını saklı tutar. FedEx söz konusu uygun olmayan veya ekstra büyük Paketleri ve Gönderileri kendi takdirine bağlı olarak Kargo gönderileri olarak kabul edebilir ve bu nedenle, gerçek ağırlığa bakılmaksızın, asgari 68 kg'lık bir ücrete tabi ağırlık uygulanabilir. FedEx'e Kargo olarak sunulan Gönderiler, gerçek ağırlığa bakılmaksızın, asgari 68kg'lık bir ücrete tabi ağırlığa sahiptir. 

7.4 Tek bir Havayolu Konşimentosunda birden fazla hizmet türü belirtilemez ve tek bir Havayolu Konşimentosuyla birden fazla FedEx Envelope, FedEx 10kg Box veya FedEx 25kg Box gönderilemez. 

7.5 Paketleme. Tüm Paketler Gönderici tarafından malların niteliğine ve boyutuna göre, bir taşımacılık ve tasnif merkezi ortamında taşımada olağan özen gösterilerek ve paketleme, işaretleme ve etiketleme işlemlerinin tabi oldukları da dahil yürürlükteki tüm anlaşmalara, yasalara, yönetmelik ve kurallara uygun olarak, güvenli taşımacılık için uygun şekilde hazırlanmalı ve paketlenmelidir. 

7.6 Gönderici, sıcaklık veya atmosferik basınç değişiklikleri gibi taşımacılık sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir durum sonucu zarar görmesi muhtemel tüm maddeler için yeterli derecede koruma temin etmeli ve bunları uygun şekilde paketlemelidir. FedEx, sıcaklık veya basınç değişikliklerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

7.7 FedEx, aksi açıkça kabul edilmediği sürece, ısı kontrollü taşımacılık hizmeti vermemektedir. Aksi açıkça kabul edilmediği sürece, müşterinin veya FedEx'in aksi yöndeki hiçbir sözlü veya tek taraflı yazılı beyanına bakılmaksızın, FedEx Gönderilere kuru buz eklemek veya yeniden buzlama hizmeti vermekle yükümlü değildir. Alıcının bir Paketi reddetmesi ve Paketin sızıntı yapması, hasarlı olması veya koku yayması halinde (topluca “Sızıntı”), Paket mümkünse Göndericiye iade edilecektir. Paket Gönderici tarafından reddedilir ya da sızıntı nedeniyle iade edilemezse, paketin temizlenmesi ve imhası ile bağlantılı olarak tahakkuk eden tüm masraf, ücret ve giderlerin sorumluluğu göndericiye aittir ve Gönderici, bu masraf, ücret ve giderler karşısında FedEx'i tazmin etmeyi kabul eder. Bunlara ek olarak 8. Bölüm (Gönderilerin Reddi veya Kabul Edilmemesi) kısmına bakınız.

7.8 İşaretleme. Havayolu Konşimentosunun gerekli tüm ayrıntılarını uygun şekilde tamamlamak Göndericinin sorumluluğundadır. Gönderici ve Alıcının posta kodu dahil olmak üzere isim, cadde/sokak, şehir ve ülke bilgileri okunaklı ve dayanıklı bir şekilde her gönderinin üzerinde belirtilmelidir. Uluslararası gönderilerde, göndericinin adresinde Gönderinin FedEx'e verildiği ülke belirtilmelidir. Gönderici Havayolu Konşimentosunu ve diğer tüm zorunlu etiketleri (ör. ağır yük) Gönderinin dış yüzeyinde açıkça görülebilecek şekilde belirgin bir konuma yapıştırmalıdır. 

Gönderinin hazırlanmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgilere fedex.com üzerinden veya talep üzerine ulaşılabilir.


8. Gönderilerin Reddi veya Kabul Edilmemesi.

FedEx, FedEx'in ilgili Gönderilerin diğer Gönderilere, mallara veya kişilere zarar verebileceği veya bunları geciktirebileceği kanaatinde olması; bunların taşınması yasalar uyarınca yasaklanmış olması veya bu Koşullardan herhangi birini ihlal etmesi; ödemeden sorumlu kişi veya kurumun FedEx Hesabının kredi durumunun iyi olmaması; Gönderilerin hacminin veya türünün başlangıçta Gönderici tarafından FedEx'e belirtilen hacim veya türden farklılık göstermesi hallerinde veya diğer herhangi bir sebeple, Gönderileri herhangi bir zamanda reddetme, bekletme, iptal etme, erteleme veya iade etme hakkını saklı tutar. FedEx'in Gönderileri kabul etmesi, içerikleri ve nitelikleri de dahil olmak üzere ilgili Gönderilerin yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere veya bu Koşullara uygun olduğu anlamına gelmez.


9. Gönderilerin İncelenmesi.

9.1 FedEx, yetkili makamların talebi üzerine, veya yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca FedEx'in takdirine bağlı olarak, herhangi bir Gönderiyi açabilir ve inceleyebilir. 

9.2 Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca, FedEx'in Gönderi(ler) için çeşitli tarama(lar) yapması gerekebilir. Gönderici, söz konusu taramalardan kaynaklanabilecek zararlar veya gecikmelerle ilgili her türlü talebinden (19. Bölümde açıklanan Para İade Garantisi de dahil olmak üzere) feragat eder.


10. Yasaklanan Maddeler.

10.1 FedEx tarafından aksi açıkça kabul edilmedikçe, FedEx aşağıdaki maddelerin herhangi bir varış noktasına gönderilmesini yasaklar ve Gönderici bunları göndermeyeceğini kabul eder (menşe ve varış yerine bağlı olarak ek sınırlamalar geçerli olabilir):

a. Ateşli silahlar, silahlar, mühimmat ve bunların parçaları; 

b. Ateşli silahlar üretmek için tasarlanmış veya münhasıran bu işleve sahip 3-D baskı makineleri;

c. Patlayıcılar (sınıf 1.4 patlayıcıların bazı yerlere ve bazı yerlerden gönderilmesi kabul edilebilir; daha fazla bilgi talep üzerine sunulacaktır), havai fişekler ve yanıcı veya alev alabilir nitelikteki diğer maddeler;

d. Bomba, el bombası veya diğer patlayıcı cihazlara benzer maddeler. Buna, bunlarla sınırlı olmamak üzere, replikalar, yenilik öğeleri, eğitim yardımcıları ve sanat eserleri gibi inert ürünler de dahildir; 

e. İhracat kontrol ruhsatının gerektiği bir ülkeden gelen askeri ürünler; 

İnsan cesetleri, insan organları veya vücut parçaları, insan ve hayvan embriyoları, yakılmış ya da mezardan çıkarılmış insan kalıntıları; 

g. Böcekler ve evcil hayvanlar dahil canlı hayvanlar;  

h. Hayvan leşleri, ölü hayvanlar veya doldurulmuş hayvanlar;  

i. Kesme çiçekler dahil bitkiler ve bitki materyalleri (Hollanda'dan ABD'ye ve tüm Latin Amerika dahil olmak üzere kesme çiçeklerin belirli ülke ve bölgelerden ve belirli ülke ve bölgelere gönderilmesi kabul edilmektedir; daha fazla bilgi talep üzerine sunulabilecektir);  

Soğutma veya farklı çevresel kontroller gerektiren bozulabilir gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler; 

k. Pornografi ve müstehcen materyaller; 

l. Nakit ve nakit benzerleri (ör. kıymetli evraklar, ciro edilmiş hisse senetleri, bonolar ve nakit mektupları) dahil paralar, koleksiyon madeni paraları ve pullar;  

m. Kullanılmış hipodermik iğneler ve şırıngalar dahil tehlikeli atıklar veya diğer tıbbi, organik ve endüstriyel atıklar;  

n. Islak buz (donmuş su); 

o. Tescilli ticari marka sahibinin onayı veya gözetimi olmaksızın, tescilli bir ticari marka ile aynı veya bu markadan önemli ölçüde ayırt edilemeyen bir ticari marka altındaki mallar dahil olmak üzere taklit mallar (yaygın olarak "sahte mallar" veya "çakma ürünler" olarak da anılır); 

p. Eğlence veya tıbbi kullanım amaçlarına yönelik marihuana dahil olmak üzere marihuana ve marihuanadan türetilen kannabidiol (CBD), herhangi bir miktarda tetrahidrokanabinol (THC) ve sentetik kanabinoid içeren herhangi bir ürün;

q. Ham veya işlenmemiş kenevir bitkileri, veya bunların alt bölümleri (kenevir sapları, kenevir yaprakları, kenevir çiçekleri ve kenevir tohumları dahil); 

r. Sigara, puro, dökme tütün, dumansız tütün, nargile de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tütün ve tütün ürünleri; ve

s. Elektronik sigaralar ve bileşen parçaları, buharlaşmaya veya aerosol haline getirmeye dayalı diğer benzer cihazlar ve nikotin olup olmadığına bakılmaksızın, bu tür herhangi bir cihazla kullanılabilen herhangi bir yanıcı olmayan sıvı veya jel.  

10.2 FedEx aşağıdaki Gönderi türlerinin tüm varış noktalarına gönderilmesini yasaklar ve Gönderici bunları göndermeyeceğini kabul eder (menşe ve varış yerine bağlı olarak ek sınırlamalar geçerli olabilir):

a. Taşınması, ithalatı veya ihracatı yasalar, tüzükler veya yönetmelikler uyarınca yasaklanmış gönderiler veya mallar; 

b. FedEx tarafından aksi açıkça kabul edilmediği sürece, FedEx'in taşıma, ithalat veya ihracat için herhangi bir özel ruhsat veya izin almasını gerektiren Gönderiler; 

c. Yasal onay ve izin gerektiren, beyan edilmemiş, vergiye tabi gönderiler veya mallar;   

d. Gümrük Beyan Değeri belirli bir varış noktası için izin verilen tutarı aşan gönderiler; 

e. Bu Koşulların 12. Bölüm (Tehlikeli Maddeler) kısmında izin verilenler hariç olmak üzere tehlikeli maddeler; ve 

f. Islak, sızdıran veya herhangi bir türde koku yayan paketler.  

10.3 FedEx ne şekilde kabul edilirse edilsin (yanlışlıkla veya bilgi dahilinde kabuller dahil olmak üzere) Yasaklanan Maddelere ilişkin tüm sorumlulukları reddeder. FedEx, bu kısıtlamalara dayanarak ya da güvenlik veya emniyet nedeniyle paketleri reddetme hakkını saklı tutar. FedEx, uygun olduğu durumlarda, reddedilen Paketler ve malların iade masrafları için bir idari ücreti Göndericiye yansıtabilir. Konuya ilişkin ek bilgi talep üzerine temin edilebilir.

10.4 19. Bölüm (Para İade Garantisi) Yasaklanan Madde Gönderileri için geçerli değildir. 


11. İhracat Kontrolleri.

11.1 FedEx ihracat kontrollerine ilişkin yasaları ihlal eden Gönderileri taşımamaktadır. Gönderici, ABD İhracat Yönetimi Yönetmelikleri, ABD Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Yönetmelikleri ve herhangi bir ülkeye ait, Gönderinin taşınmasına ilişkin, yürürlükteki ihracat yasaları ve devlet yönetmelikleri dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygunluktan sorumludur ve bu uygunluğu garanti eder. Gönderici, ABD devleti tarafından tek taraflı olarak veya diğer ülkelerin yaptırımlarıyla koordinasyon halinde listelenen ülkelere ve bölgelere malların, hizmetlerin veya teknolojinin ihracatını veya yeniden ihracatını yasaklayan, ABD Devletine ait yürürlükteki tüm yaptırımlara uymayı kabul ve garanti eder. Ayrıca FedEx, ticareti ekonomik yaptırımlar ve ambargo yasaları ile kısıtlanan veya yasaklanan malları taşımamaktadır ve Gönderici söz konusu malları gönderi için sunmamayı kabul eder. FedEx'in hizmet sunulmayan ülkelerden ve bölgelerden oluşan güncel listesi için fedex.com'u ziyaret edin.

11.2 Ayrıca, Alıcının veya Gönderiyle ilgisi olan taraflardan herhangi birinin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen Reddedilen Kişiler listesinde veya ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi; ABD Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik Bürosu; ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Ticaret Kontrolleri Müdürlüğü; Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komiteleri; Avrupa Birliği Konseyi ve diğer ilgili makamlar tarafından yayınlanan ve sürdürülen ihracat kontrolleri veya yaptırımlar listelerinden herhangi birinde yer alması halinde, FedEx taşıma işlemini gerçekleştirmeyecektir ve Gönderici de bu hallerde FedEx'e herhangi bir Gönderi sunmayacağını garanti eder. Gönderici ayrıca, ekonomik yaptırımlara tabi olarak, ilgili liste sahibi makam tarafından belirlenen ortak mülkiyet payı dahilinde, herhangi tarafın sahip olduğu herhangi bir kuruma gönderim girişiminde bulunmayacağını kabul ve garanti eder.

11.3 Gönderici herhangi bir ihracat kontrol ruhsatı ya da iznini gerektiren veya diğer ihracat öncesi yasal kontrollere tabi olan Gönderileri tespit ederek FedEx'e yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygunluk için gereken tüm belgeleri ve bilgileri sağlayacaktır. Gönderici bir Gönderi için geçerli ihracat ruhsatı veya izin gerekliliklerini belirlemekten, gereken ruhsat veya izinleri almaktan ve Alıcının menşe ülke, varış ülkesi veya mallar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir ülkenin yürürlükteki yasaları ve düzenlemeleri uyarınca öngörüldüğü şekilde yetkili olduğunu doğrulamaktan, masrafları kendisine ait olmak üzere sorumludur. Ayrıca Gönderici, gönderilen maddelerin son kullanımı veya son kullanıcısının ABD İhracat Yönetimi Yönetmeliklerine tabi olarak özellikle belirtilmiş maddelerin belirli türdeki ihracatını, yeniden ihracatını ve devrini sınırlayan herhangi bir spesifik kontrol politikasını ihlal etmediğini doğrulamaktan sorumludur.

11.4 FedEx, Göndericinin herhangi bir ihracat yasasına, kuralına veya yönetmeliğine uygunluk sağlayamaması halinde veya FedEx tarafından yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygunluk amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir eylemden kaynaklanan herhangi bir zarar veya masraftan ötürü (para cezaları ve cezalar dahil olmak üzere) Göndericiye veya diğer herhangi bir kişiye karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Gönderici ayrıca, Göndericinin herhangi bir ihracat yasasına, kurallarına veya yönetmeliklerine uygunluk sağlayamamasından veya FedEx tarafından yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygunluk amacıyla gerçekleştirilen eylemlerden kaynaklanan tüm zarar veya masraflar (para cezaları ve cezalar dahil olmak üzere) için FedEx'i tazmin etmeyi kabul eder.


12. Tehlikeli Maddeler.

12.1 Tehlikeli Maddelerin Belirlenmesi. “Tehlikeli maddeler” taşınması halinde insanları, hayvanları, çevreyi veya taşıyıcıyı tehlikeye atabilecek ürünlerdir. Gönderinin Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından ve yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılan maddeleri içerip içermediğini belirlemek Göndericinin sorumluluğundadır.

12.2 Varış Yeri Kısıtlamaları. Birçok varış yerine yapılan tehlikeli madde Gönderileri için kısıtlamalar söz konusudur. Gönderici, hizmet verilen ülkelere, ülke bazında mal kısıtlamalarına veya hizmetin mevcudiyetine ilişkin soruları olması halinde FedEx müşteri hizmetleriyle temasa geçebilir. 

12.3 Mevcut Hizmetler. Belirli tehlikeli madde Gönderileri uçuşla taşıma sırasında erişilebilir olmalıdır ve "erişilebilir tehlikeli maddeler" olarak sınıflandırılır. "Erişilmez tehlikeli maddeler"in ise taşıma sırasında erişilebilir olması için bir uçuşa yüklenmesi gerekmez. Tehlikeli maddeler kategorisi, gönderi için hangi Hizmetin kullanılabileceğini etkileyebilecektir. FedEx, tüm araçlar ve uçaklar üzerindeki uyumsuz tehlikeli maddelerin düzgün bir şekilde ayrımını yapmaktan sorumludur. Bu gereklilik, sevkiyatın uygun ayrımın yapılabileceği bir sonraki kara yolu veya uçuş ile yola devam etmesine neden olabilir.

12.4 Ek Ücretler. Tehlikeli madde içeren Gönderiler özel taşıma ücretlerine tabidir. Ek ücretler, maddelerin taşıma sırasında erişilebilir olmasının gerekip gerekmediği de dahil olmak üzere, gereken özel taşıma türüne ve sınıfına dayalıdır.

12.5 Tehlikeli Maddelerin Tabi Olduğu Düzenlemeler. Tehlikeli madde içeren tüm paketler, ICAO'nun Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Güvenli Taşınmasına ilişkin Teknik Talimatları ve IATA'nın Tehlike Madde Yönetmelikleri dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Tehlikeli maddelerin göndericileri, IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliklerinin güncel baskısında sıralanan tüm FedEx varyasyonlarına uymalıdır. ADR'ye tabi tehlikeli madde Gönderileri için özel taşıma düzenlemeleri gereklidir ve Gönderici gönderi öncesinde düzenlemelerin yapılması için FedEx ile temasa geçmelidir. 

12.6 Lityum Piller. Birinci Derecede Tekrar Şarj Edilemeyen Lityum pillerin (BM 3090) gönderimi için ön onay alınması gerekir. Bu, IATA Bölüm IA ve Bölüm IB kapsamındaki lityum piller için geçerlidir. FedEx IATA Bölüm II gönderileri olarak sunulan UN 3090 ve UN 3480 lityum pillerini kabul etmemektedir; bunlar tamamen düzenlemelere tabi IATA Bölüm IA veya IB olarak sunulmalıdır. Ayrıca, FedEx Express, hasarlı veya kusurlu piller dahil olmak üzere, atık pilleri veya geri dönüşüm veya imha için gönderilen pilleri kabul etmemektedir (bkz. IATA varyasyonu FX–04).

12.7 Gönderi Hazırlama. Gönderici, yürürlükteki tüm uluslararası anlaşmalar, yasalar ve düzenlemeler uyarınca, tehlikeli madde Gönderilerini tespit etmekten, sınıflandırmaktan, işaretlemekten, etiketlemekten ve bu Gönderilere ilişkin dokümantasyonu tamamlamaktan sorumludur. Gönderici ayrıca, Alıcının yürürlükteki tüm anlaşmalara, yasalara ve düzenlemelere uyduğunu sağlamaktan sorumludur. Gerektiğinde her Gönderiye uygun tehlikeli madde dokümantasyonu (ör. IATA'nın Tehlikeli Maddelere İlişkin Gönderici Beyanı formu) eklenmelidir. FedEx tehlikeli madde Gönderileri için paket ve gönderi çözümleri sunmadığından, FedEx'in bir teslimatı emniyetli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için, FedEx tehlikeli madde Gönderisiyle ilgili sorunları çözmesi için Göndericiden eğitimli bir paket ve gönderi firmasıyla çalışmasını isteyebilir. Göndericinin tehlikeli maddeleri bu Bölüm uyarınca hazırlayamaması halinde Gönderi teslim edilemeyebilir. Gönderici Havayolu Konşimentosu üzerinde tehlikeli maddelere ilişkin gerekli tüm bilgileri sağlamalı ve ilgili tüm kutuları doldurmalıdır. Tehlikeli madde göndermek için elektronik sistemlerden faydalanan göndericiler, Gönderilerinin tehlikeli madde içerdiğini belirtmek için elektronik sisteme göre uygun özel hizmetler, taşıma veya bayrak bilgisini seçmelidir. Elektronik gönderi çözümü yerine kağıt Havayolu Konşimentosu kullanıldığında tehlikeli maddeler yalnızca FedEx'in genişletilmiş hizmet uluslararası Havayolu Konşimentosu kullanılarak uluslararası olarak gönderilebilir.

12.8 Paketleme. FedEx paketleri tehlikeli maddelerin (kuru buz dahil) gönderiminde kullanılamaz; ancak (a) FedEx kutularında ve tüplerinde gönderilebilecek, izin verilen IATA Bölüm II lityum pilleri ve (b) bir FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box veya herhangi bir FedEx TempAssure paketinde gönderilebilecek, Kategori B (UN 3373) biyolojik maddeler istisnadır.

12.9 Tehlikeli Maddelerin Sunulması ve Teslimi. Tehlikeli maddeler tüm FedEx şubeleri tarafından kabul edilmemektedir. Bazı FedEx şubeleri belirli tehlikeli mal sınıflarını kabul etmemekte ve tehlikeli maddelerin tüm Taşıma Hizmetleriyle gönderimi kabul edilmemektedir. FedEx, tehlikeli maddelerin yürürlükteki yasalar uyarınca veya FedEx'in takdirine bağlı olarak kabul edilememesi halinde, tehlikeli maddeleri herhangi bir konumda reddetme hakkını saklı tutar. Gönderi, tehlikeli maddelerin kabul edildiği ve personel bulunan bir konuma bırakılamıyorsa FedEx'in paketi müşterinin konumundan teslim alması için bir randevu planlanmalıdır.  

12.10 Tekrar Yönlendirme Yapmama. Tehlikeli maddeler, Göndericinin sağladığı asıl hedeflenen Alıcı adresi dışında bir adrese tekrar yönlendirilemez. 

12.11 Göndericinin Olası Yükümlülüğü. Yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler nedeniyle FedEx uygun olmayan bir şekilde beyan edilmiş veya beyan edilmemiş tehlikeli madde Gönderilerini uygun düzenleyici makamlara veya devlet kurumlarına bildirmek zorunda olabilir. Yürürlükteki yasalar kapsamında göndericiye para cezası ve diğer cezalar verilebilir. 

12.12 19. Bölüm (Para İade Garantisi) tehlikeli madde Gönderileri için geçerli değildir. 


13. Gümrük İşlemleri.

13.1 Ulusal sınırları geçen gönderiler için gümrük işlemleri gerçekleştirilebilir. Gönderici malların tüm gümrük düzenlemeleri kapsamındaki gerekliliklere uygun olarak gönderildiğini sağlamaktan, gümrük işlemleri için gereken tüm dokümantasyonu ve bilgileri sağlamaktan ve uygun Gümrük Tarife Sistemi Kodu da dahil olmak üzere mallara ve Gönderinin gümrük işlemlerine ilişkin olarak sağladığı tüm beyanat ve bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti etmekten sorumludur. Havayolu Konşimentosuna ek dokümantasyonun (ör. bir ticari fatura) gerekli olduğu gönderiler için ek teslimat süresi gerekebilir. FedEx, tamamen FedEx'in takdirine bağlı olarak, herhangi bir yetkili devlet makamının yaptırım eyleminden veya Göndericinin burada belirtilen yükümlülüklere uymamasından kaynaklanan, depolama ücretleri de dahil olmak üzere, tüm cezaları, para cezalarını, zararları veya diğer masraf veya harcamaları Göndericiye yansıtma hakkını saklı tutar. 

13.2 Gönderici, uluslararası olarak gönderilen malların yürürlükteki yasalar uyarınca varış ülkesine giriş için uygun olmasını sağlamaktan ve geçerli olduğu durumlarda tüm ruhsat alım ve izin zorunluluklarına uyulmasından, masrafları kendisine ait olmak üzere sorumludur.

13.3 Göndericinin ayrıca, Alıcıya teslimat gerçekleştirilmeden önce varış ülkesindeki diğer düzenleyici kurumlardan izin almak için ek bilgiler sunması gerekebilecektir. Diğer varış ülkelerindeki birden fazla devlet kurumu tarafından (gıda güvenliği, kamu sağlığının korunması, ilaç, tıbbi ürünler, bitki ve hayvanlar, vahşi yaşam ürünleri, telekomünikasyon ve diğer elektronik ekipman standartlarından sorumlu ulusal kurumlar ve benzeri kurumlar) düzenlenen mal veya ürünleri içeren gönderilerin gümrük işlemleri için ek süre gerekebilir. Girişe izin verilmeyen ülkelere gönderim yapılması ve bu ülkelerden yapılacak iadelere ilişkin tüm ücretler Göndericiye yansıtılacaktır.

13.4 Gönderilerin yanlış ya da eksik belgeler nedeniyle gümrük idaresi veya diğer kurumlarca tutulduğu durumlarda, FedEx, alıcıyı bilgilendirmeyi deneyebilir. Yerel yasalar uyarınca Alıcı tarafından doğru bilgilerin veya dokümantasyonun sunulmasının zorunlu olduğu ve Alıcının bu zorunluluğu FedEx'in belirleyebileceği makul bir süre içinde yerine getirememesi halinde, Gönderi yürürlükteki yasalar kapsamında teslim edilemeyen gönderi olarak değerlendirilebilecektir (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)). Alıcının gerekli bilgi veya belgeleri temin edememesi ve yerel yasaların bu bilgi ve belgeleri göndericiden talep etmesi durumunda, FedEx göndericiyi bilgilendirmeyi deneyebilir. Göndericinin de FedEx'in belirleyebileceği makul bir süre içinde bilgi veya dokümantasyonu sunamaması halinde, Gönderi yürürlükteki yasalar kapsamında teslim edilemeyen gönderi olarak değerlendirilecektir. FedEx'in Alıcı veya Göndericiye bildirimde bulunmayı deneyip denemediğine bakılmaksızın FedEx, yanlış ya da eksik belgeler nedeniyle teslim işlemini tamamlayamaması nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

13.5 Yerel yasalarla izin verildiği durumlarda veya aksi öngörülmedikçe (ör. aşağıda açıklanan "FedEx Uluslararası Gümrük Müşaviri Seçme" yoluyla) uluslararası Gönderilerin gümrük işlemlerini FedEx sağlayacaktır. FedEx, gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gümrük ve diğer düzenleyici kurumlara Gönderi bilgilerini iletecektir. FedEx, gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bir gümrük idaresine ödeyen taraf adına gümrük vergisi ve masraflarının ödenmesi, Gönderici, Alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından talep edilen Hizmetler veya FedEx'e düzenleyici kurumlar tarafından yasal beyanatlara ilişkin aktarılan masrafları karşılamak için, uygun durumlarda bir ek gümrük işlemleri hizmeti ücreti yansıtabilir. Ücretlerin türleri ve tutarları ülkeye göre farklılık gösterir. Varış ülkesindeki ek gümrük işlemi hizmet ücretlerinin bir listesi için fedex.com/ancillary/go/service sayfasını inceleyin.

13.6 FedEx yalnızca Gönderinin gümrük işleri ve gümrükten geçirilmesi amacıyla Gönderici veya Alıcı (uygun olduğu şekilde) için aracı olarak hareket edecektir. Uygun ve mümkün olduğu durumlarda, Gönderici FedEx'i veya FedEx'in belirlediği müşaviri, Gönderici veya Alıcı adına ve namına ve riskleri Gönderici veya Alıcıya ait olmak üzere, doğrudan bir temsilci olarak gümrük beyanatlarını yapmak ve tevdi etmek ve tüm ilgili eylemleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirecektir. Gönderici, uygun olduğu durumda, Alıcının bu hüküm uyarınca FedEx'i yetkilendirmesini sağlayacaktır. 

13.7 Rezervasyon sırasında Gümrük Müşaviri Seçme Tercihi belirlendiyse, FedEx hiçbir gümrük vergisi ve masrafını ödemeyecek veya fatura etmeyecektir. FedEx Uluslararası Gümrük Müşaviri Seçme uygulamasını kullanırken geçerli olan sınırlamalar ve malların kabul edilebilirliği ülkeye göre farklılık göstermektedir.

13.8 FedEx, kendi takdirine bağlı olarak, bazı durumlarda FedEx (veya FedEx'in seçtiği müşavir) dışında veya Gönderici tarafından görevlendirilen müşavir dışında atanmış bir gümrük müşavirini kullanma talimatlarını kabul edebilir. Her durumda, FedEx (veya FedEx'in seçtiği müşavir), söz konusu diğer müşavirin belirlenememesi veya gümrük işlemlerini gerçekleştirmemesi ya da FedEx'e müşavirle ilgili eksiksiz bilgilerin (isim, adres, telefon numarası ve posta kodu dahil) sağlanmaması hallerinde Gönderinin gümrük işlemlerini kendisi gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

13.9 Alıcı tarafından gümrük işlemleri gerçekleştirilmesi gereken Gönderiler için, FedEx gümrük belgelerini Alıcıya teslim edecek ve belgelerin teslimatı zamanında teslimatı teşkil edecektir.


14. Gümrük Vergileri ve Masraflar.

14.1 FedEx belirli kalemlerin gümrük işlemlerini tamamlayabilmek için gümrük memurları tarafından tahakkuk ettirilen gümrük vergisi ve masrafları, ödeyen taraf adına ödeyebilir ve bunun için bir ek ücret tahakkuk eder. Tüm Gönderiler için, FedEx ödemeyi yapan tarafla temasa geçerek, gümrük işlemlerinin ve teslimatın tamamlanması şartı olarak geri ödeme düzenlemelerinin teyidini isteyebilir ve kendi takdirine bağlı olarak, Gönderinin Alıcıya tesliminden önce, gümrük vergisi ve masraflarının ödenmesini talep edebilir. Daha ayrıntılı bilgi için FedEx müşteri hizmetleriyle temasa geçebilirsiniz. 

14.2 FedEx, gümrük vergisi ve masraflarının fedex.com üzerindeki gümrük vergisi ve masraflarını tahmin et özelliği yoluyla gümrük vergisi ve masraflarının yalnızca tahmini tutarlarını sunmaktadır. Nihai gümrük vergisi ve masrafları değişiklik gösterebilir.

14.3 Bir Gönderi üzerinden tahakkuk edilen gümrük vergisi ve masraflarının doğruluğunun veya uygunluğunun anlaşmazlığa konu olması halinde, FedEx veya belirlenen müşaviri Gönderiyle birlikte sunulan gönderi dokümanlarını inceleyebilir. FedEx'in gümrük vergisi ve masraflarının uygun şekilde tahakkuk edildiğini belirlemesi halinde, Gönderici, gümrük vergisi ve masraflarını ödemeyi kabul eder veya duruma göre bunların Alıcı tarafından ödeneceğini taahhüt eder.

14.4 FedEx'in ödeyen taraf adına bir gümrük idaresine gümrük vergisi ve masraflar veya diğer ücretleri ödemesi halinde, ödeyen tarafa sabit bir ücrete veya avans olarak ödenen toplam tutarın bir yüzdesine dayalı olarak ek bir gümrük işlemleri hizmet bedeli tahakkuk edilecektir. Bu ek gümrük işlemleri hizmet bedeli, varış ülkesine bağlı olarak farklılık gösterir. Yansıtılan ek gümrük işlemleri hizmet bedeli hakkında daha fazla bilgi için fedex.com/ancillary/go/service sayfasına bakın.

14.5 Göndericinin Havayolu Konşimentosu üzerinde ödeyen tarafı belirtmemesi halinde, gümrük vergisi ve masrafları, izin verildiği durumlarda, otomatik olarak Alıcıya fatura edilecektir. “Gümrük Vergisi ve Masraflarını Göndericiye Fatura Et” ve “Gümrük Vergisi ve Masraflarını Üçüncü Şahsa Fatura Et” seçenekleri yalnızca belirtilen konumlara yapılan teslimatlar için kullanılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için FedEx müşteri hizmetleriyle temasa geçebilirsiniz. 

14.6 Aksi yöndeki herhangi bir ödeme talimatına bakılmaksızın, ödemenin alınmaması halinde FedEx tarafından yapılan gümrük vergisi ve masrafları ödemesinin yanı sıra buna ilişkin tüm ücretler ve ek ücretlerden nihai olarak Gönderici sorumludur. Geri ödeme teyidinin alınması gereken bir Alıcı veya üçüncü şahsın talep üzerine gümrük vergisi ve masraflarını ödemeyi reddetmesi halinde, FedEx bunlar için Göndericiyle temasa geçebilir. Göndericinin FedEx'e geri ödeme yapılması için tatmin edici düzenlemeleri yapmayı reddetmesi halinde, Gönderi Göndericiye iade edilebilecek (bu durumda Gönderici hem asıl ücretler hem de iade ücretlerinden sorumlu olacaktır) veya geçici bir depolama, genel sipariş deposu veya gümrüklü antrepoya yerleştirilebilecek veya teslim edilemez olarak kabul edilebilecektir. Bir Gönderiye ilişkin Taşıma Ücretlerinin kredi kartına fatura edilmesi halinde, FedEx söz konusu Gönderiye ilişkin tahsil edilmemiş gümrük vergisi ve masraflarını kredi kartı hesabından karşılama hakkını da saklı tutar. 

14.7 Belirtilen konumlarda kullanılabilen seçeneklere tabi olarak, FedEx'in gümrük vergisi ve masrafları için ödenecek tutarların kendisine geri ödenmesine yönelik düzenlemelerle ilgili tatmin edici bir teyit elde edememesi halinde, Gönderi gecikebilecektir. Söz konusu gecikmeler veya diğer herhangi bir bu Koşullara uymama hali, Hizmet Kusuru değil, üstlenilmeyen yükümlülükler niteliğindedir. Dolayısıyla, bunlar Para İade Garantisi kapsamında değildir (bkz. 19. Bölüm (Para İade Garantisi) ve 21. Bölüm (Üstlenilmeyen Yükümlülükler)). 

14.8 Gümrük vergisi ve masraflarına ilişkin ödemeler, tamamen FedEx'in takdirine bağlı olarak, şu yöntemlerden biriyle yapılacaktır: nakit, çek (geçerli kimlik sunulması kaydıyla kişisel veya ticari), kredi kartı, banka havalesi, seyahat çeki veya borç hesabı ya da erteleme hesabı. FedEx gümrük vergisi ve masraflarının ön ödemesini kabul etmemektedir. 

14.9 FedEx gümrükte terk edilen Gönderiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve söz konusu Gönderiler teslim edilemeyen gönderi olarak kabul edilebilir. 


15. Güzergâh.

FedEx tüm Gönderilerin güzergâhını belirler. Güzergâh zaman zaman, önceden bildirilmeksizin değişebilir. FedEx bu yerlerde taşınan malları koruyabilmek için rota bilgilerini veya ayrıntılı ağ güvenlik önlemlerini açıklayamaz. Bu nedenle, yasal bir gereklilik olmadıkça, FedEx ağ konumları veya taşıtları üzerinde denetimlere izin verilmemektedir. 


16. Teslimat.

16.1 Gönderiler aşağıdaki 16.7, 16.8 ve 16.9. Bölümler kapsamında Alıcının adresine teslim edilir. Gönderinin bizzat Alıcıya teslim edilmesiyle ilgili herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. FedEx bir Gönderiyi Alıcıya veya Gönderinin teslimatını Alıcı adına kabul etme yetkisine sahip görünen herhangi bir diğer kişiye teslim edebilir. Gönderi adreslerinde daima Alıcının tam adresi, telefon numarası ve e-posta adresi yer almalıdır. 

16.2 Posta kutusu adresleri, Göndericinin teslimatı kolaylaştırmak adına Alıcının telefon numarasını FedEx'e sağlaması koşuluyla, belirli uluslararası konumlar için kullanılabilir. 

14.3 FedEx, gümrük veya diğer devlet yetkilileri tarafından taşıma sırasında mallara el konulması veya malların alıkonulmasına ilişkin taleplerden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

16.4 Otellere, hastanelere, devlet dairelerine veya tesislerine, üniversite kampüslerine veya bir posta odası veya merkezi teslim alma noktası bulunan diğer tesislere yapılacak gönderiler, FedEx tarafından gönderi yapılmadan önce aksi belirtilmedikçe veya kabul edilmedikçe, posta odasına veya merkezi teslim alma noktasına teslim edilebilir.

16.5 FedEx yeniden yönlendirme veya adres düzeltmesi niteliğinde olmayan adres değişiklik taleplerini yeni bir Gönderi olarak değerlendirecektir ve bunlar için yeni Taşıma Ücretleri geçerli olabilir.

16.6 Cumartesi gününün resmi iş günü olmadığı ülkelerde Cumartesi günü yapılacak teslimatlar özel bir işlem ücretine tabi olacaktır.

16.7 FedEx çalışanlarının güvenliğini sağlamak için veya FedEx'in Hizmetlerinin yürürlükteki yasalara, düzenlemelere veya kurallara aykırı olarak kullanılabileceğine kanaat getirdiği durumlarda, bir Gönderiyi almayı veya teslim etmeyi reddedebilir veya alternatif teslim alma veya teslimat düzenlemelerine başvurabilir.

16.8 Göndericinin Teslimat Talimatları: Teslimat İmza Seçenekleri  

a. FedEx, seçili ülkeler ve bölgelerden ve seçili ülkelere ve bölgelere ve belirli Taşıma Hizmetleri için, Gönderici tarafından Havayolu Konşimentosunun doldurulması sırasında seçilebilecek "Teslimat İmza Seçenekleri" sunmaktadır (ayrıntılı bilgi için fedex.com'u ziyaret edin veya FedEx müşteri hizmetleriyle temasa geçin). 

b. Gönderici, Gönderici tarafından seçilen Teslimat İmza Seçeneklerinin bu sayılanlar dahil fakat sınırlı olmamak üzere, (i) Gönderinin imzasız teslimatı; (ii) bir komşu, kapıcı, apartman yöneticisi ya da benzer bir kişiye teslimat; (iii) Gönderinin teslimat adresindeki (yasal olarak) yetişkin bir kişiye teslimatı; (iv) ya da yukarıdaki talimatların kombinasyonu şeklinde olabileceğini kabul eder. Göndericinin seçtiği Teslimat İmza Seçeneği, Alıcıdan alınan ilave teslimat talimatlarına göre öncelikli olacaktır. 

c. Teslimat İmza Seçenekleri ek ücretlere tabi olabilir. Bkz. 4. Bölüm (Yakıt ve diğer Ek Ücretler).

d. Göndericinin bir Teslimat İmza Seçeneğini seçmemesi halinde, FedEx standart teslimat prosedürlerini uygulayacaktır.

16.9 Alıcının Teslimat Talimatları: B2C Gönderileri  

a. FedEx seçili konumlarda B2C Gönderilerini FedEx tarafından Alıcıdan alınan ek talimatlar uyarınca teslim edebilir. Gönderici bu talimatların başlangıçta kabul edilen teslimat talimatlarını ve FedEx ve Gönderici arasında başlangıçta kabul edilen Teslimat Taahhüdü Süresini değiştirebileceğini açıkça kabul eder ve onaylar. 

b. Gönderici Alıcıdan alınan talimatların, bunlarla sınırlı olmamak üzere: (i) teslimat zamanının ertelenmesi; (ii) teslimatın bir komşuya, kapıcıya veya resepsiyon görevlisine yapılması; (iii) ilgili adresin Havayolu Konşimentosu üzerinde belirtilen ülke içinde olması kaydıyla, teslimatın başka bir adrese veya başka bir kişiye yapılması; (iv) B2C Gönderisinin teslimat için imza almaksızın nereye bırakılabileceğine dair talimatlar verilmesi; (v) B2C Gönderisinin bir alım noktasına (ör. bir perakende konumu) bırakılması; veya (vi) bu belirtilen talimatların farklı kombinasyonu ile ilgili olabileceğini kabul eder ve onaylar. Taşımanın (bir kısmının) Gönderici ve/veya Alıcı tarafından teslimattan önce iptal edilmesi halinde tüm ücretler FedEx'e muaccel olarak kalır.  

c. FedEx coğrafi ve diğer sınırlamalara bağlı olarak B2C Gönderilerine ilişkin teslimat seçeneklerinin kullanılabilirliğini değiştirebilir. Teslimat seçeneklerinin mevcudiyetine ve koşullara ilişkin daha fazla bilgi için fedex.com'u ziyaret edin. 

d. 19. Bölüm (Para İade Garantisi) Alıcının bu hüküm uyarınca ek teslimat talimatları sağladığı B2C Gönderileri için geçerli değildir. 

e. Bir Alıcının B2C gönderileri hariç gönderiler için ek teslimat talimatları sağlaması halinde, Gönderici bu 16. Bölümün kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder ve onaylar.


17. Yeniden Teslimat.

17.1 Ticari Teslimatlar.  FedEx, (a) Alıcının adresinde veya komşu adreste Gönderi için imza atacak kimse bulunmaması ve dosyada imzasız teslimat izni bulunmaması; (b) Göndericinin bir FedEx Teslimat İmza Seçeneğini seçmiş olması ve Gönderiyi imzalayacak hiçbir uygun Alıcının bulunmaması veya (c) FedEx'in Gönderiyi elinde tutabileceğini belirlemesi hallerinde, ya otomatik olarak ya da talep üzerine, teslimatı yeniden deneyecektir. Ticari Teslimat, üç teslimat denemesinden sonra veya ilk teslimat denemesinin ardından beş İş Günü bekletildikten sonra ve geçerli olduğunda varış ülkesinde gümrük işlemleri tamamlanmışsa, teslim edilemez olarak kabul edilebilir (bkz 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)).

15.2 Ev Adresli Teslimatlar ve B2C Gönderileri.  Bir Ev Adresli Teslimatın ilk denemede Alıcı adresinde veya komşu bir adreste tamamlanamaması halinde, FedEx, kendi takdirine bağlı olarak, ya teslimatı yeniden deneyecek, Gönderiyi Göndericiden veya Alıcıdan ek teslimat talimatı alana kadar elinde tutacak ya da FedEx tarafından belirlenecek bir yere teslim edecektir. Bir Ev Adresli Teslimat yeniden deneme(ler) sonucunda da teslim edilemiyorsa ya da Gönderici veya Alıcı ek teslimat talimatları sağlamıyorsa veya FedEx teslimatı FedEx tarafından belirlenecek başka bir yere gerçekleştiremiyorsa, Gönderi teslim edilemeyen gönderi olarak kabul edilebilecektir (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)).


18. Teslim Edilemeyen Gönderiler.

18.1 Teslim Edilemeyen Gönderi, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki nedenlerden herhangi biri sonucunda teslim edilemeyen Gönderileri ifade eder: (a) Alıcının adresinin eksik, okunamaz, yanlış olması veya bulunamaması, (b) bir Gönderinin Alıcısıyla iletişime geçilememesi veya Alıcının Gönderiyi alamaması, (c) Gönderinin FedEx'in hizmet sunmadığı bir bölgeye gönderilmesi, (d) Alıcının iş yerinin kapalı olması (e) teslimatı kabul edecek veya Gönderinin teslimatı için imza atacak uygun kişinin bulunamaması veya uygun kişinin bunları reddetmesi nedeniyle teslimatın mümkün olmaması, (f) Gönderinin gümrükten geçirilememesi, (g) Gönderinin diğer Gönderilere veya mallara zarar verme veya bunları geciktirme veya kişilerde yaralanmalara yol açma olasılığının olması, (h) Gönderinin Yasaklanan Maddeler içermesi, (i) Alıcının Alıcı Ödemeli bir Gönderi için ödeme yapamaması veya ödeme yapmayı reddetmesi, (j) Gönderinin yanlış paketlenmiş olması, (k) Gönderinin içeriği veya paketinin yeniden paketlenmeye imkan vermeyecek ölçüde zarar görmüş olması (l) 17. Bölüm (Yeniden Teslimat) bölümünde belirtilen nedenlerden herhangi biri.

18.2 Gönderi herhangi bir nedenden dolayı teslim edilemiyor ise FedEx, tüm yerel mevzuat kısıtlamaları saklı kalmak koşuluyla, gönderinin iadesi için göndericiye bildirimde bulunmayı deneyebilir. Göndericiyle beş İş Günü içinde iletişime geçilememesi veya Göndericinin makul bir zaman zarfı içinde talimat verememesi halinde, FedEx Gönderiyi Göndericiye iade edebilir veya Gönderiyi bir geçici depoya, genel sipariş deposuna veya gümrüklü antrepoya koyabilir veya Gönderiyi imha edebilir. Bir Gönderinin teslim edilememesi, gümrükten geçirilememesi veya iade edilememesi halinde, Gönderi FedEx tarafından devredilebilir veya imha edilebilir. Gönderinin FedEx'ten kaynaklanan nedenlerle teslim edilememiş olması durumları dışında, teslim edilemeyen gönderilerin iadesi, depolanması veya imhası nedeniyle tahakkuk eden tüm masraf, gider ve ücretlerin sorumluluğu Göndericiye ait olacaktır.

18.3 Yerel mevzuat kısıtlamaları uyarınca iade edilemeyen gönderiler ya bir geçici depoya, genel sipariş deposuna veya gümrüklü antrepoya yerleştirilecek ya da yerel yasalar uyarınca imha edilecektir. Gönderici, FedEx'in bu yerleştirme veya imha nedeniyle yüklendiği tüm masrafları ödemeyi kabul eder.

18.4 Gönderinin FedEx'ten kaynaklanan nedenlerle teslim edilememiş olması durumları dışında, asıl gönderi ücretleri ile birlikte iade ücretleri de göndericiye tahakkuk ettirilecektir. FedEx tarafından iade sürecinde yüklenilen diğer her türlü Ücret de bu kapsamdadır. Tehlikeli maddeleri içeren teslim edilemeyen Gönderilerin iadesi için, Gönderici doldurulmuş bir iade Havayolu Konşimentosu ve diğer tüm gerekli belgeleri sağlamalıdır.


19. Para İade Garantisi.

FedEx bu Koşullara tabi olmak üzere, belirli Taşıma Hizmetleri için para iade garantisi sunmaktadır. Bu para iade garantisi FedEx tarafından herhangi bir zamanda ve Göndericiye veya Alıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın askıya alınabilir, değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Söz konusu askıya alma, değiştirme veya iptal, FedEx'e o tarihten sonra sunulan Gönderiler için geçerlidir. Para iade garantisinin mevcut durumuyla ilgili ayrıntılara fedex.com adresinden ulaşılabilir.

19.1 Para İade Garantisi.

a. Bir Hizmet Kusuru durumunda veya talep üzerine FedEx, aşağıda belirtilen sınırlamalar kapsamında, kendi seçimine bağlı olarak, ödeyen tarafın Taşıma Ücretlerini ya iade edecek ya da geçerli faturaya alacaklandıracaktır.  

b. FedEx’in para iade garantisi, Avrupa içi "economy" veya FedEx International Connect Plus olarak gönderilen Gönderiler hariç Taşıma Hizmetleri için geçerlidir. 

c. Bir Göndericinin ilgili konum için Gönderici tarafından yıl boyunca ortalama olarak sunulan Paketlerin sayısını, türünü, boyutunu veya ağırlığını aşan Paketler sunması halinde, FedEx söz konusu Paketleri kabul edebilir ancak para iade garantisini askıya alabilir veya taahhüt sürelerini değiştirebilir.

d. Bir Hizmet Kusuru halinde, bu para iade garantisi, Göndericinin bir Gönderiye ilişkin Taşıma Ücretlerinin tamamını veya herhangi bir kısmını geri alabilmesi için başvurabileceği tek çözüm yoludur. Para iade garantisinin askıya alınması durumunda, etkilenen Gönderiler için herhangi bir teslimat taahhüdü olmayacak ve bu nedenle, aksi takdirde bir Hizmet Kusuru teşkil edecek durumlar için Taşıma Ücretlerinin geri alınması veya çözüm yolu olmayacaktır. 

19.2 Sınırlamalar. Aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

a. Her paket için sadece bir geri ödeme veya alacaklandırmaya izin verilir. Çok parçalı Gönderilerde, bu para iade garantisi Gönderideki her Paket için geçerlidir. Gönderi içindeki herhangi bir Paket için Hizmet Kusuru meydana geldiğinde, para iadesi veya alacaklandırma Taşıma Ücretlerinin yalnızca söz konusu Paket için geçerli olan kısmına ilişkin olarak sağlanacaktır. 

b. Para iade garantisi politikası kapsamında alacaklandırma veya para iadesi, yalnızca doğrudan ilgili Gönderiye ilişkin Taşıma Ücretleri için uygulanacaktır. Para iade garantisi, gümrük vergileri, masrafları veya Taşıma Ücreti niteliğinde olmayan diğer Ücretler için geçerli değildir.

c. İlk teslimat denemesi yapılmadan önce Göndericinin, başta belirtilen Teslimat Taahhüdü Süresinden sonraya denk gelen bir teslimat talep etmesi halinde, para iade garanti politikasının uygulanmasına yönelik Teslimat Taahhüdü Süresi, talep edilen teslimat tarihi veya zamanını dikkate alacak şekilde düzeltilecektir. 

d. Paketin gönderenden teslim alınacağı yerdeki ve varış yerindeki ulusal veya resmi tatiller teslimat sürelerini etkileyebilir. Para iade garantisinin uygulanmasına ilişkin teslimat taahhüdü, ilgili tatilin uzunluğuna eşit sürede uzatılacaktır. FedEx Uluslararası Tatil Günleri Tablosuna fedex.com üzerinden ulaşılabilir; ancak bir ülkenin yerel veya bölgesel tatilleri de teslimat sürelerini etkileyebilecektir.

e. Noel Gününden önceki yedi takvim günü içinde teslim edilmesi planlanan Gönderiler için, para iadesi garantisinin uygulanmasına ilişkin teslimat taahhüdü, seçilen hizmet ve varış yeri için yayınlanan teslimat taahhüdü tarihinin gün sonuna kadar uzatılır. 

f. FedEx International Next Flight Taşıma Hizmetlerinde verilen Teslimat Taahhüdü Süresi; hava trafiği kontrolü, hava durumu veya mekanik sorunlar nedeniyle gerçekleşen uçuş gecikmeleri veya iptaller de dahil birçok nedenden ötürü değiştirilebilir. Teslim Taahhüt Süresi değiştirilir ise Para İade Garantisi sadece son verilen Teslim Taahhüt Süresi için geçerli olacaktır. 

g. FedEx Europe First Gönderileri (bu Gönderiler için FedEx International Priority ücretine ek olarak bir teslimat ücreti geçerlidir) için, FedEx talep üzerine, aşağıdaki ücretleri iade edecek veya geçerli faturaya alacaklandıracaktır: 

i. bir FedEx Europe First Hizmeti için Hizmet Kusuru durumunda, FedEx Europe First teslimat ücreti, ancak Taşıma Ücretleri hariç veya 

ii. bir FedEx International Priority Hizmeti için Hizmet Kusuru durumunda, FedEx Europe First teslimat ücretine ek olarak Taşıma Ücretleri.

Bu para iade garantisi Bölümünde öngörülen tüm sınırlamalar ve kısıtlamalar diğer durumlarda FedEx Europe First Hizmeti için de aynı şekilde geçerlidir.

h. Göndericinin Gönderiyi bir "FedEx Yetkili Gönderi Merkezi"ne ya da "FedEx Posta Bırakma Kutusu"na bırakmayı seçmesi durumunda, Teslim Taahhüt Süresi, gönderi FedEx tarafından FedEx Yetkili Gönderi Merkezi ya da FedEx Posta Bırakma Kutusundan alındığında başlayacaktır. Yürürlükteki geçerli sona eriş zamanlarının ayrıntılarına, duruma göre FedEx Yetkili Gönderi Merkezi veya FedEx Posta Bırakma Kutusundan ulaşılabilir. 

19.3 İstisnalar. Aşağıda belirtilen durumlarda bu para iade garantisi geçerli olmayacak ve FedEx Taşıma Ücretlerini iade etmek veya alacaklandırmak zorunda olmayacaktır:

a. FedEx'in teslimat tarihi ve zamanını, ayrıca uygun durumlarda, Gönderi için imza atan kişinin ismini içeren, zamanında teslimata ilişkin kanıt sunması.

b. Hizmet Kusurunun kısmen veya tamamen 21. Bölüm (Üstlenilmeyen Yükümlülükler) bölümünde açıklanan durumların herhangi birinden kaynaklanması.

c. Ödeyen tarafa ait FedEx Hesap Numarasının kredi durumunun iyi olmaması veya ödeme talimatlarının geçersiz olması.

d. FedEx elektronik gönderi cihazları kullanan müşteriler tarafından ilgili Pakete veya Gönderiye yanlış FedEx takip numaralarının uygulanması.

e. Gönderi FedEx tarafından açıkça kabul edilmiş olsa dahi, Gönderinin Yasaklanan Maddeler, tehlikeli madde veya kuru buz içermesi. 

f. Gönderinin gümrük veya diğer yasal gereklilikler nedeniyle gecikmesi.

g. Teslimatta yaşanan gecikmenin gümrük işlemleri öncesinde veya teslimat sırasında gümrük vergisi ve masraflarının ödenmesine ilişkin FedEx politikalarına uygunluktan kaynaklanması.

h. Gönderinin teslimat için uygun bir posta kutusu adresine gönderilmiş olması.

i. Alıcının FedEx'e 16.9. Bölüm (Alıcının Teslimat Talimatları: B2C Gönderileri) uyarınca teslimat talimatları sunmuş olması. 

j. Gönderinin yanlış, eksik veya hatalı Alıcı Bilgileri veya Paketin teslimatını kabul edecek veya teslimat için imza atacak uygun bir kişinin mevcut olmaması veya bu kişinin teslimatı reddetmesi nedeniyle gecikmesi.

k. Gönderinin teslim edilememiş (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)) veya iade edilmiş olması.

l. Bu para iade garantisi, fazla ücretlere dayalı fatura düzeltmesi talepleri için geçerli değildir. 

m. FedEx Uluslararası Gümrük Müşaviri Seçme olanağı tanınan gönderiler için, Gönderici veya Alıcının FedEx veya FedEx'in belirlediği müşavirden başka bir gümrük müşaviri belirlemesi. 

19.4 Geri Ödeme veya Alacaklandırma Talepleri. Belirtilen zaman dilimleri içinde ve şekilde bildirimde bulunmak dahil olmak üzere, aşağıdaki şartlardan herhangi birine uyulmaması, Göndericinin geri ödeme veya alacaklandırma talebinin reddine neden olacak, bunun sonucunda da Gönderici bir Hizmet Kusurunun telafisini elde edemeyecektir:

a. Talep Bildirimleri için Zaman Sınırları. FedEx Taşıma Ücretlerinin geri ödenmesine veya alacaklandırmasına ilişkin taleplerin bildirimini onaylı kanallardan biri üzerinden, fatura tarihinden (veya peşin ödeme yapıldıysa gönderim tarihinden) sonra 15 gün içinde almalıdır. 

b. Gereken Bilgiler. Bir Hizmet Kusuruna ilişkin tüm bildirimler, varsa Göndericinin FedEx Hesap Numarasını, Havayolu Konşimentosu veya FedEx takip numarasını; Gönderi tarihini ve tam ve doğru Alıcı bilgilerini içermelidir.

c. Talep Gönderim Yöntemleri. Ödeme yapan taraf, Hizmet Kusuru nedeniyle Taşıma Ücretlerinin geri ödenmesini veya alacaklandırılmasını e-posta yoluyla, fedex.com üzerinden, veya FedEx müşteri hizmetlerini arayarak talep edebilir. Yöntemler Gönderi yerine bağlı olarak değişebilir. Bu talep iletim yöntemlerinden farklı bir yöntemle iletilen talepler geçerli kabul edilmeyecektir. Örneğin bir fatura karşılığında kısmi ödeme yapılması fatura düzeltme talebi veya geri ödeme talebinin bildirimi olarak kabul edilmez.


20. Sorumluluğun Sınırları.

20.1 Taşıma Hizmetlerine ilişkin Standart Sorumluluk Sınırları. FedEx’in Taşıma Hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı zarar, hasar veya gecikmelere ilişkin sorumluluğu, (a) yürürlükteki Anlaşmalarla sağlanan tutar veya (b) Gönderi başına 100 ABD Doları (Gönderici daha yüksek bir taşıma değeri beyan etmediği ve gereken ücreti 20.3. Bölümde açıklanan şekilde ödemediği takdirde) tutarlarından daha yüksek olanı ile sınırlıdır. FedEx, yürürlükteki ulusal taşımacılık yasalarında herhangi bir zorunlu veya daha düşük sorumluluk sınırı olmadığı durumlarda, söz konusu sınırları yurt içi Taşıma Hizmetlerinin sunulmasından kaynaklanan tüm taleplere de uygulayacaktır (Gönderici daha yüksek bir taşıma değeri beyan etmediği ve gereken ücreti 20.3. Bölümde açıklanan şekilde ödemediği takdirde).

20.2 Diğer Taleplere İlişkin Sorumluluk Sınırları. 20.1. Bölüme (Taşıma Hizmetlerine ilişkin Standart Sorumluluk Sınırları) tabi olmaması halinde, FedEx'in Ek Hizmetlerin sağlanmasından kaynaklanan zarar, hasar, gecikme veya diğer herhangi bir talebe veya sözleşmenin diğer ihlallerine ilişkin sorumluluğu, her durumda olay veya birbiriyle bağlantılı olaylar silsilesi başına 10.000 Euro tutarında bir azami yükümlülüğü aşmamak üzere, kilogram başına 3,40 Euro ile sınırlıdır.  

20.3 Azami Yükümlülük: Beyan Edilen Taşıma Değeri. FedEx kargo yükümlülüğü veya tüm riskleri kapsayan sigorta sağlamamaktadır, ancak Gönderici, Havayolu Konşimentosu üzerinde Beyan Edilen Taşıma Bedeli belirtebilmek için, 20.1. ve 20.2. bölümlerde belirtilen sınırların üzerinde bir ek ücreti ödemeyi seçebilir. Göndericinin bu seçimde bulunması halinde aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır:  

a. Beyan Edilen Taşıma Değeri FedEx'in Gönderiyle bağlantılı azami yükümlülüğünü temsil eder ve Havayolu Konşimentosunda belirtilen Beyan Edilen Gümrük Beyan Değerinden yüksek olamaz. 

b. Beyan Edilen Taşıma Değerini aşan bir zarara maruz kalma durumu ve riski Gönderici tarafından üstlenilir.

c. Aşağıda belirtilen azami tutarlar aşılmamak üzere, yukarıda açıklandığı üzere, aksi takdirde geçerli olan standart yükümlülük sınırlarının üstündeki Beyan Edilen Taşıma Değeri tutarının her 100 ABD Doları (veya bunun kesri) için bir ücret hesaplanacaktır. Gönderici, ek ücret ile ilgili daha fazla bilgi için Gönderi sırasında geçerli olan FedEx ücret tablolarına başvurmalı veya FedEx'i aramalıdır. 

d. Beyan Edilen Taşıma Değerine bakılmaksızın, FedEx'in Gönderiyle bağlantılı olarak kanıtlanmış zarar, hasar, gecikme veya diğer herhangi bir talebe ilişkin yükümlülüğü Gönderinin onarım maliyeti, amortismana tabi tutulmuş değeri veya değiştirme maliyetinden hangisi daha düşükse, ilgili tutarı aşmayacaktır. FedEx bir talebe konu olan Gönderinin içeriğinin değerine ait bağımsız kanıtlar talep etme hakkına sahiptir. 

e. Azami Gümrük Beyan Değeri ve Beyan Edilen Taşıma Değeri sınırlıdır, yere göre değişebilir ve tüm ülke ve bölgelerde sunulmamaktadır. Bir FedEx Envelope veya FedEx Pak içeriği için, varış yeri ne olursa olsun, azami Gümrük Beyan Değeri, Gönderi başına 500 ABD Dolarıdır. Bir FedEx Envelope veya FedEx Pak içeriği için, varış yeri ne olursa olsun, azami Gümrük Beyan Değeri, Gönderi başına 100 ABD Dolarıdır. Bu tutarları aşan gerçek veya beyan edilen değere sahip mallar bir FedEx Envelope veya FedEx Pak içinde gönderilmemelidir. 

f. FedEx tarafından aksi belirtilmedikçe, Gönderi başına azami Beyan Edilen Taşıma sınırı 100.000 ABD Doları olan Kargo Taşıma Hizmetleri hariç olmak üzere, azami Beyan Edilen Taşıma Değeri, Gönderi başına 50.000 ABD Dolarıdır. 

g. (i) Dolaylı nitelikteki zararlar, veya (ii) Göndericinin bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali sonucu meydana gelen gecikmeler veya zararlar için tazminat ödenmeyecektir.

h. Ek Hizmetlere ilişkin zararlar için tazminat ödenmeyecektir. 

i. Bu Koşullar kapsamında izin verilen azami tutarları aşan taşıma veya gümrük değeri beyan etme girişimleri hükümsüzdür. Söz konusu beyan edilen değer otomatik olarak Gönderi için izin verilen sınırlara çekilecektir. FedEx'in izin verilen azami tutarları aşan bir beyan edilen değere sahip herhangi bir Gönderinin taşımasını kabul etmesi, bu Koşullardaki herhangi bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. FedEx, FedEx'e verilmesinden sonra Havayolu Konşimentosu üzerinde beyan edilen değer bilgilerini değiştirme taleplerini yerine getiremez.

j. Gönderici Havayolu Konşimentosu üzerindeki her bir Paket için tek tek Beyan Edilen Taşıma Değeri belirtmeyip Gönderi için bir bütün olarak toplam bir beyan edilen değer belirttiyse, her bir Paketin beyan edilen değeri, toplam beyan edilen değer Havayolu Konşimentosu üzerindeki Paket sayısına bölünerek belirlenecektir. Hiçbir durumda, bir Gönderi içerisindeki bir paketin beyan edilen değeri, Gönderinin beyan edilen değerini aşamaz.

20.4 Benzersiz Ürünler. FedEx’in tamamen veya kısmen Benzersiz Ürünler içeren Gönderilere ilişkin sorumluluğu, Gönderi başına 1.000 ABD Doları tutarındaki bir azami Beyan Edilen Taşıma Değeri veya malların taşınmasına ilişkin ilgili Anlaşma kapsamında belirlenen sınırdan hangisi daha yüksekse, o tutarla sınırlı olacaktır.


21. Üstlenilmeyen Yükümlülükler.

21.1 FedEx aşağıdakiler için hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir:

a. Bu Koşullarda belirtilen ek sınırlara da tabi olmak üzere, FedEx'in söz konusu hasarların meydana gelebileceğini bilip bilmemesine veya bilmesi gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, hangisi daha yüksekse, Beyan Edilen Taşıma Değerini (20.3. Bölüm (Azami Yükümlülük: Beyan Edilen Taşıma Değeri)) veya yürürlükteki Anlaşmada belirtilen veya bir ülke içindeki belirtilen yerlerden ve belirtilen yerler arasında yapılan Gönderiler için, yürürlükteki zorunlu yerel yasalarla belirlenen sorumluluk sınırını aşan hasarlar; 

b. alternatif ulaşım yöntemlerinin maliyetleri, gelir, hasılat, kullanım veya kâr, beklenen tasarruf, itibar kayıpları veya fırsat kaybı da dahil olmak üzere, özel, arızi, dolaylı veya nihai zarar ve hasarlar; ve 

c. 19.3. Bölümde (Para İade Garantisi – İstisnalar) belirtilen belirli durumlarda ortaya çıkan zararlar veya gecikmeler.

21.2 Gönderici FedEx tarafından bu Koşullarda açıkça kabul edilenlerin ötesindeki tüm zarar, hasar veya gecikme riskini ve bunlara maruziyeti üstlenir. Gönderici, arzu edilmesi halinde kendi sigortasını yaptırmalıdır. FedEx, sigorta teminatı sunmamaktadır.

21.3 FedEx aşağıdaki olaylardan (kapsamlı bir liste değildir) herhangi birinin yol açtığı veya herhangi birinden kaynaklanan hiçbir zarar, hasar, gecikme, yanlış teslimat, teslimat yapılmaması, yanlış bilgi verilmesi veya bilgi verilememesi hali için sorumluluk kabul etmez ve FedEx bunlar için hiçbir düzeltme, iade veya herhangi bir türde alacaklandırma işlemi gerçekleştirmeyecektir:

a. Gönderici, alıcı veya gönderiden çıkarı olan diğer herhangi bir tarafın hareketi, temerrüdü veya ihmali;

b. Gönderinin niteliği veya herhangi bir kusuru, özelliği veya doğası gereği sahip olduğu kusur veya kırılganlık;

c. bu Koşulların veya Yasaklı bir Maddenin, tehlikeli maddelerin gönderilmesi, kargonun yanlış beyan edilmesi, Gönderilerin yanlış şekilde emniyete alınması, işaretlenmesi veya adreslenmesi de dahil olmak üzere, Gönderilerin tabi olduğu diğer koşul ve şartların ihlali;

d. herhangi bir düzenleyici kurum veya üçüncü şahıs tarafından Gönderici veya Alıcı aleyhine kesilen para cezaları, cezalar veya diğer mali meblağlar;

e. pandemi veya epidemi, hava tehlikeleri, halk düşmanları, görünürde veya fiili yetkilerle hareket eden kamu makamları veya düzenleyici makamlar, gümrük memurlarının hareketleri veya ihmalleri, isyan, grev veya beklenen grevler ya da diğer yerel anlaşmazlıklar, iç karışıklıklar, savaş haline veya hava koşullarına ilişkin tehlikeler ya da hava veya kara taşımacılığı ağlarındaki ulusal, uluslararası veya yerel kesintiler, terörist eylemler dahil olmak üzere herhangi bir kişinin/kişilerin veya kurumların suç teşkil eden eylemleri, doğal afetler, iletişim ve bilgi sistemlerinde (FedEx sistemleri dahil) yaşanacak kesinti veya arızalar, FedEx personeline tehlike arz eden durumlar veya mekanik gecikmeler dahil olmak üzere, FedEx'in kontrolü dışındaki herhangi bir olay;

f. söz konusu onayın öngörüldüğü, tavsiye edildiği veya zorunlu olduğu durumlarda, Göndericinin FedEx tarafından onaylanan paketlemeyi kullanmaması da dahil olmak üzere, uygun olmayan veya yetersiz paketleme. Özellikle bilgisayarlar, elektronik aletler, hassas ürünler ve alkol, fedex.com üzerinde mevcut FedEx yönergeleri uyarınca paketlenmelidir. FedEx tarafından paketleme veya Gönderilerin uygun paketlenmesine ilişkin tavsiye, destek veya rehberlik sağlanması, FedEx aksini yazılı olarak açıkça belirtmediği sürece, FedEx tarafından sorumluluğun kabulü anlamına gelmeyecektir;

g. Göndericiden, Alıcıdan veya Gönderici veya Alıcıyı temsil ettiğini iddia eden kişilerden gelen sözlü veya yazılı teslimat talimatlarına uygunluk;

h. Ücretlerin ödenmesine ilişkin FedEx politikalarına uygunluktan kaynaklanan teslimat gecikmeleri; 

i. FedEx'in teslimat kaydının bir nüshasını veya teslimat sırasında alınan imzanın bir nüshasını temin edememesi;

j. Manyetik bantlar, dosyalar veya diğer depolama ortamlarında kayıtlı verilerin silinmesi veya zarar görmesi veya düzeltilememesi ya da dolu filmlerdeki fotografik görüntülerin veya film müziklerinin silinmesi veya zarar görmesi;

k. FedEx'in "paket yönlendirme" grafiklerine (örneğin, "YUKARI'' okları, ''BU KISIM ÜSTTE'' işaretleri) uymaması;

l. FedEx’in Göndericiye veya Alıcıya bir Gönderideki herhangi bir gecikme, kayıp veya zarar, eksik, yanlış veya hatalı Alıcı veya gümrük müşaviri adresi, yanlış, eksik veya tam olmayan dokümantasyon veya bir Gönderiyi serbest bırakmak için gereken gümrük vergisi ve masrafların ödenmemesi ile ilgili bildirimleri yapmaması veya yapmakta gecikmesi;

m. Gönderinin FedEx'e sunulması sırasında, malların, Gönderinin içeriğinin veya ürün sayısının makul olarak kontrol edilemeyecek şekilde bir römorka önceden yüklenmiş, paletlenmiş veya paketlenmiş olduğu durumlar da dahil olmak üzere, FedEx'in doğrulanabilir bir alındı kaydına sahip olmadığı herhangi bir tek öğenin kaybı veya zarar görmesi;

n. sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi, ehliyet numarası, kredi kartı veya banka kartı numarası ve mali hesap bilgileri dahil olmak üzere, herhangi bir kişisel veya finansal bilginin kaybı;

o. Gönderinin FedEx'e sunulmadığı durumlarda Göndericinin bir FedEx gönderi sistemine veya cihazına girilen tüm Gönderileri silmemesi;

p. herhangi bir şokölçer, eğim ölçer veya sıcaklık aletinin gösterdiği hasarlar; ve  

q. adresi eksik veya yanlış olan herhangi bir Gönderi için Teslimat Taahhüdü Süresinin karşılanamaması (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)).

21.4 FedEx'in bu Koşullar kapsamında açıkça üstlendiği sorumluluğu aşan herhangi bir sorumluluk da dahil olmak üzere, FedEx'in sorumlu olmadığı durumlarda, Gönderici sorumlu olacaktır ve Gönderinin FedEx'e veya bir üçüncü şahsa getirdiği herhangi bir zarar veya başta Alıcı olmak üzere üçüncü şahıslardan gelen herhangi bir talep açısından FedEx'i tazmin etmeyi ve FedEx'in zarar görmesini engellemeyi kabul eder. 

21.5 FedEx tarafından Göndericinin veya bir üçüncü şahsın talebi uyarınca yapılacak herhangi bir ödeme sorumluluğun kabulü olarak değerlendirilmeyecek, ayrıca bu 21. Bölümde yer verilen hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.


22. Garanti Vermeme.

Burada açıkça belirtilenler dışında, FedEx, açık veya zımni olarak hiçbir garantide bulunmaz.


23. Talepler.

FedEx'in Hizmet Kusuru (bkz. 19. Bölüm (Para İade Garantisi)) durumları haricinde, bir Gönderiye ilişkin bir talebin iletilmesini kabul etmesi için, talep edenin yürürlükteki tüm Anlaşmalara ve aşağıda açıklanan prosedüre uygun hareket etmesi gerekmektedir; aksi takdirde, FedEx'e hiçbir talepte bulunulamayacaktır: 

23.1 Talep Bildiriminde Bulunulması. Tüm talepler FedEx'e aşağıdaki zaman sınırları içinde bildirilmelidir: 

a. Hasarlara (görünür veya gizli), gecikmelere (bozulma talepleri dahil) veya eksik içeriklere ilişkin talepler Gönderinin teslimatından sonraki 21 gün içinde yapılmalıdır. Teslimat makbuzunda hasar bildiriminde bulunmaksızın Alıcı tarafından gönderinin teslim alınması, gönderinin iyi durumda teslim edildiğinin aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıtıdır.

b. Kayıplara, teslimat yapılmamasına veya yanlış teslimata ilişkin talepler dahil olmak üzere diğer tüm talepler, Gönderinin FedEx'e teslim edilmesinden sonraki dokuz ay içinde yapılmalıdır.

Söz konusu tüm talepler ya teslimat sırasında fedex.com üzerinden geçerli teslimat kaydı üzerinde ya da FedEx müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bildirilmelidir. 

23.2 Gerekli Bilgiler. Tüm talep bildirimleri, eksiksiz Gönderici ve Alıcı bilgilerinin yanı sıra, FedEx takip numarasını, Gönderi tarihini, parça sayısını ve Gönderi ağırlığını içermelidir.  Gönderinin FedEx'e teslim edilmesini takip eden dokuz ay içinde, talep tüm ilgili destekleyici belgelerin (ör. satın alım faturaları, onarıma ilişkin tahminler) FedEx'e gönderilmesi suretiyle eksiksiz şekilde belgelendirilmelidir. FedEx'in herhangi bir hasar talebini dikkate alması için ön koşul olarak, Alıcı, içerik, orijinal gönderi kartonları ve paketlemeyi, talep sonuçlanana kadar, ya Alıcının tesislerinde ya da bir FedEx tesisinde FedEx tarafından incelenmek üzere hazır bulundurmalıdır. 

23.3 Sınırlamalar. FedEx tüm Ücretler ödenene kadar hiçbir taleple ilgili eylemde bulunmak zorunda değildir, talep eden taraf talep tutarını söz konusu Ücretlerden mahsup edemez. Bir gönderi ile bağlantılı olarak yalnızca tek bir talepte bulunulabilir. Bir talep için ödeme yapılmasının kabulü, daha sonraki zararları tazminat yoluyla alma ya da gönderi ile bağlantılı daha fazla tazminat talep etme hakkını sona erdirir. Paketleri FedEx'e bir paket konsolide eden firma üzerinden sunulan Göndericiler veya Alıcıların FedEx'e karşı yasal veya parasal olmayan tedbir hakkı bulunmamaktadır. 

23.4 Yasal İşlemler. FedEx'ten alınan taşıma hizmetinden kaynaklanan bir dava için tazminat talep etme hakkı, talebin, bunlardan hangisi daha kısaysa, fiili teslimat tarihinden (hasar, kesinti veya gecikme halinde) veya beklenen teslimat tarihinden (kayıp, teslimatın gerçekleşmemesi veya yanlış teslimat hallerinde) itibaren iki yıl içinde veya geçerli süre aşımı içinde yetkili bir mahkemeye götürülmemesi halinde, hukuken engellenecektir.


24. Taşeronluk.

FedEx Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için alt sözleşme yapma hakkını saklı tutar.


25. Veri Koruma.

25.1 ‘Veri Sorumlusu’, ‘kişisel veriler’, ‘veri sahibi’ ve ‘işleme’ gibi terimler, bu terimlere Genel Veri Koruma Yönetmeliğinde (AB) 2016/679 (“GDPR”) ve bu Koşullar kapsamında herhangi bir kişisel verinin (“Kişisel Veriler”) işlenmesi için geçerli olan diğer herhangi bir veri koruma yasası ve düzenlemesinde (toplu olarak “Veri Koruma Yasaları”) atfedilen anlamlara sahip olacaktır.

25.2 FedEx ve Gönderici herhangi bir Kişisel Verinin bu Koşullar kapsamında taraflar arasında veya taraflarca işlenmesi açısından her ikisinin de kendi başlarına birer veri sorumlusu olduğunu kabul eder.

25.3 Bu Koşullar uyarınca herhangi bir Kişisel Verinin işlenmesine ilişkin olarak Gönderici; veri sahiplerine Veri Koruma Yasalarına uygun olarak bilgi sağlanması, fedex.com'da yer alan FedEx Gizlilik Bildiriminde belirtildiği şekilde bilgi sağlanması ve Veri Koruma Yasaları uyarınca sözleşmenin ifası, meşru menfaatler veya rıza gibi yasal dayanak elde etme konularında Veri Koruma Yasaları ile uyumlu olduğunu beyan eder.

25.4 Gönderici, Göndericinin 25. Bölüm'e uymamasıyla bağlantılı olarak FedEx tarafından yüklenilen veya maruz kalınan tüm masraflar, talepler, zararlar ve giderler açısından FedEx'i tazmin eder.

25.5 Gönderici, 25.3. Bölümde belirtilen yasal dayanağın (ayrıca), Kişisel Verilerin FedEx'e, iştiraklerine, şubelerine, danışmanlarına, denetçilerine veya FedEx tarafından Avrupa Ekonomik Alanı (“EEA”) içinde ve dışında herhangi bir ülkede, bu Koşullar kapsamında Göndericiye karşı yükümlülüklerini gerçekleştirmek için görevlendirilen üçüncü şahıslara devrine imkan sağladığını beyan eder.

25.6 Kişisel verilerin Göndericiden FedEx'e veya FedEx'ten Göndericiye, AEA veya İsviçre'den AEA veya İsviçre dışında bir ülkeye devri, GDPR'nin 46(2)(c) maddesinde açıklanan veri sorumluları arasındaki standart sözleşme hükümlerine (2004/915/EC sayılı karar) (“SCC-CCs”) tabidir. Bu hükümlere: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en adresinden ulaşılabilir. Bu amaçla, SCC-CC'ler bu Koşullara, atıf yoluyla tamamen dahil edilmiştir. Bu Koşulları kabul ederek, tarafların (a) SCC-CC'leri imzaladığı (b) SCC-CC'lerin tüm içeriğini kabul ettikleri ve (c) bunlarda yer alan koşullara uyacağı ve (d) herhangi bir değişikliğin veya daha sonra alınacak Kararların ve/veya URL'nin geçerli olduğunu ve 25.6. Bölümde atıfta bulunulan Karar ve/veya URL'nin yerini alacağını onayladıkları kabul edilir. SCC-CC'ler kapsamında, FedEx veri sorumlusu olarak, iştirakleri adına da veri aktarıcısı olarak hareket edecek ve Gönderici veri sorumlusu olarak veri alıcısı olarak hareket edecek veya uygun olduğu durumlarda bunun tersi geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilenler, FedEx'in Veri Koruma Yasaları uyarınca başka bir uygun aktarım mekanizmasını kullanmaya tek başına karar verme hakkına halel getirmez. Aktarılan Veriler bu Koşullarda ve SCC-CC'lerin Ekleri uyarınca ayrıca veya başka şekilde belirtildiği üzere, Paketlerin teslimatı ve takip işlevlerine imkan sağlanması gibi, FedEx Hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması için gereken, isimler ve adresler gibi bireysel Göndericilerin ve Alıcıların iletişim bilgilerini içerebilir.

25.7 Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, yerel denetleyici kuruluşun veya benzeri bir devlet makamının 25. Bölümde ve/veya SCC-CC'lerde yer alan Koşullardan herhangi birinin Kişisel Verilerin EEA veya İsviçre dışında devirlerini sağlama konusunda yasal bir yöntem olmadığını veya bundan böyle yasal bir yöntem olmayacağını belirlemesi halinde, taraflar ilgili aktarımları yasalara uygun bir şekilde sağlamak için, iyi niyet çerçevesinde, alternatif bir yöntem hakkında görüşecektir.


26. Sözleşmenin Tamamı.

Bu Koşullar, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını temsil eder ve 1. Bölüm (Uygulama)'ya tabi olarak, yazılı veya sözlü diğer tüm koşul ve şartların yerine geçer. Bu Koşullar, taraflar arasında açık yazılı anlaşma olmadıkça geçersiz kılınamaz. 


27. Devir.

Bu Koşullar kapsamında taraflardan herhangi birinin hakları veya ödevleri, diğer tarafın önceden yazılı onayı alınmaksızın devredilemez veya aktarılamaz, ancak FedEx bu Koşullar kapsamındaki haklarının tamamını veya bir kısmını ve bu Koşullar kapsamındaki ödevlerini iştiraklerinden herhangi birine devredebilir. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, bu Koşullar taraflar ve izin verilen halefleri ve devralanları için bağlayıcıdır ve onların menfaatine hüküm ifade eder.


28. Feragat Etmeme.

FedEx'in bu Koşullar'ın herhangi birini yürürlüğe koyamaması ya da uygulayamaması, ilgili koşuldan feragat ettiği anlamına gelmez ve FedEx'in ilgili koşulu yürürlüğe koyma hakkını ortadan kaldırmaz.


29. Zorunlu Yasalar.

İşbu Koşullar, kanunen yasaklanmadıkça hiçbir sorumluluğu kapsam dışı bırakmaz. İşbu Koşullarda yer alan veya belirtilen herhangi bir hükmün yürürlükteki herhangi bir zorunlu uluslararası sözleşmeye, yerel yasalara, hükümet düzenlemelerine, emirler veya şartlara aykırı olması durumunda, söz konusu hüküm izin verilen azami ölçüde sınırlandırılacak ve FedEx ve Gönderici arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması bu Koşulların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemez.


30. Arabuluculuk.

Belçika yasalarında, kullanıcın şikayetini önce FedEx'e iletmiş olması şartıyla, Belçika giden veya gelen posta hizmetlerinin kullanıcılarının posta sektörü için Ombudsman müdahalesini talep etmesine izin vermektedir (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)). Bu tür bir aracı müdahalesi, bu Koşulların hükümlerine halel getirmez.


31. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi.

Yürürlükteki herhangi bir Sözleşmede belirtilenler dışında, bu Koşullar ve FedEx tarafından bu Koşullar uyarınca gerçekleştirilen Hizmetlerden kaynaklanan veya bu Hizmetlere ilişkin her türlü anlaşmazlık, Gönderinin Hizmetlerin yerine getirilmesi için FedEx tarafından kabul edildiği ülke veya bölgenin yasalarına ve mahkemelerine tabidir.