FedEx Ship Manager Lite

Göndericinin Araç Kutusu


FedEx ile paket gönderirken gereksinim duyacaðýnýz araçlarý ve kaynaklarý bulun. Malzemeler sipariþ edin, gümrük belgelerinizi hazýrlamada yardým alýn, gönderinizi býrakýn ve varýþ yerine kadar takip edin.

Bu sayfada:
Hazýrlayýn ve Planlayýn | Gümrük Belgeleri | Gönderme | Takip | Yararlý Kaynaklar


Hazýrlayýn ve Planlayýn


Gümrük Belgeleri Araçlarý

 


Gönderi ve Teslimat


Takip Araçlarý

  • Takip
    Gönderinizin, varýþ yerine ilerlemesini takip edin.
  • Müþteri Yardýmý
    Bir gönderiyle ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz varsa bizimle görüþün.


Yararlý Kaynaklar