Канада

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада

Знаете ли, че можете да спестите пари от международните си пратки до и от Канада? Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA) е споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада, целящо стимулиране на търговията и подпомагане на растежа и създаването на работни места. То премахва около 98% от всички вносни мита за стоки с произход ЕС или Канада, което улеснява и поевтинява вноса и износа. Трябва само да добавите една обикновена декларация към търговската фактура. То е в сила от септември 2017 г. и е изчислено, че само на европейските износители ще спестява от мита около 590 милиона евро годишно.1

Научете как да се възползвате от предимствата на CETA.

Каква е ползата за моя бизнес?

Евро

Спестяване на разходи

Премахват се митата от почти всички продукти и се намаляват нетарифните бариери. 

Международна

Подобрен достъп

По-лесният достъп до канадския и европейския пазар може да разкрие нови възможности за Вашия бизнес по отношение на конкурентоспособността и инвестициите. 

Документ

Опростено регулиране

Съвместната работа на европейските и канадските компании е улеснена. Например сертификатите за оценка на съответствието и множество професионални квалификации се признават взаимно.

Митница

Опростени, модерни митнически процедури

Модерните митнически процедури позволяват бързо и лесно освобождаване на Вашите стоки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Търговското споразумение се отнася за митата, а не за данъците. Всички приложими суми за GST (Общ данък върху продажбите) / HST (Хармонизиран данък върху продажбите) за вноса в Канада и суми за ДДС за вноса в ЕС, остават дължими.

Как мога да се възползвам?

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с произход Канада или ЕС („Канада/ЕС“). Достатъчно е да приложите декларация. Не се изисква официален сертификат. Просто добавете следното към търговската си фактура (или друг търговски документ) заедно с подробно описание на стоките, както правите обикновено. 

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително №______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от Канада/ЕС.

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подпис и име с печатни букви)

Важна забележка: от съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици.  

За износителите от ЕС номерът на митническото разрешително е техният номер на регистриран износител (REX). Той се изисква за всички пратки със стойност над 6000 евро.

Как да получите REX номер

  • Регистрирайте се онлайн при Вашите национални митнически органи. Или попълнете този формуляр и им го изпратете.
     
  • Ако използвате REX за първи път, е препоръчително да прочетете документа с насоки относно REX.
     
  • След като получите своя номер на регистриран износител, можете да го добавяте към търговските фактури за пратки до Канада със стойност над 6000 евро.

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с произход Канада или ЕС („Канада/ЕС“). Достатъчно е да приложите декларация от изпращача в Канада. Не се изисква официален сертификат. Просто се погрижете те да добавят следното към търговската си фактура (или друг търговски документ): 

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително № ______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от Канада/ЕС. 

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подпис и име с печатни букви)

Важна забележка: от съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици.  

За канадските износители номерът на митническото разрешително е служебният номер на фирмата, издаден от канадската агенция по приходите.

Как може да Ви помогне FedEx?

*Наличността на услугата и транзитните времена може да се различават в зависимост от вида, произхода и местоназначението на пратката. Прилагат се Правилата и условията на FedEx

Преди изпращане не забравяйте да проверите правилата и разпоредбите на държавата, от която и до която изпращате. За повече информация вижте уеб страницата на Европейската комисия