Япония

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония

Знаете ли, че можете да спестите пари от международните си пратки до и от Япония? Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония (EPA) създава значителни възможности за предприятията и в двата региона, като премахва митата върху почти всички продукти с произход ЕС или Япония, което улеснява и поевтинява вноса и износа. Трябва само да добавите една обикновена декларация към търговската фактура. То е в сила от февруари 2019 г. и се очаква, че само на европейските износители ще спестява от мита около 1 милиард евро годишно.1

Научете как да се възползвате от предимствата на EPA между ЕС и Япония.

Каква е ползата за моя бизнес?

Евро

Спестяване на разходи

Премахват се митата от почти всички продукти и се намаляват нетарифните бариери. 

Международна

Подобрен достъп

По-лесният достъп до японския пазар може да разкрие нови възможности за Вашия бизнес по отношение на конкурентоспособността и инвестициите.

Документ

Опростено регулиране

Съвместната работа на европейските и японските компании е улеснена, например чрез хармонизиране на стандартите за безопасност на продуктите.

Митница

Опростени, модерни митнически процедури

Модерните митнически процедури позволяват бързо и лесно освобождаване на Вашите стоки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Търговското споразумение се отнася за митата, а не за данъците. Всички приложими потребителски данъци за вноса в Япония и ДДС за вноса в ЕС остават дължими.

Как мога да се възползвам?

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход Европейски съюз“. Достатъчно е да приложите декларация. Не се изисква официален сертификат. Просто добавете следното към вашата търговска фактура (или друг търговски документ) заедно с подробно описание на стоките, както правите обикновено: 

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (референтен № на износител ______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от Европейския съюз. 

__________________________________
(Използвани критерии за произход)

___________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Име на износителя с печатни букви)

Важна забележка: от съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици. 

Референтният № на износител е Вашият номер на регистриран износител (REX). Той се изисква за всички пратки със стойност над 6000 евро. 

Как да получите REX номер

  • Регистрирайте се онлайн при Вашите национални митнически органи.
     
  • Ако използвате REX за първи път, е препоръчително да прочетете документа с насоки относно REX.
     
  • След като получите своя номер на регистриран износител, можете да го добавяте към търговските фактури за пратки до Япония със стойност над 6000 евро.

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход Япония“. Достатъчно е да приложите декларация от изпращача в Япония. Не се изисква официален сертификат. Просто се погрижете те да добавят следното към търговската си фактура (или друг търговски документ):

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (референтен № на износител ______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от Япония.

__________________________________
(Използвани критерии за произход)

__________________________________
(Място и дата)

_________________________________
(Име на износителя с печатни букви)

Важна забележка: от съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици.  

За японските износители референтният № на износител е данъчният номер на фирмата, издаден от японската агенция по приходите. Той се изисква за всички пратки със стойност над 6000 евро.

Как може да Ви помогне FedEx?

*Наличността на услугата и транзитните времена може да се различават в зависимост от вида, произхода и местоназначението на пратката. Прилагат се Правилата и условията на FedEx

Преди изпращане не забравяйте да проверите правилата и разпоредбите на държавата, от която и до която изпращате. За повече информация вижте Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония