Сингапур

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур

Знаете ли, че можете да спестите пари от международните си пратки до и от Сингапур? Споразумението за свободна търговия (FTA) между ЕС и Сингапур създава значителни възможности за бизнеса в двата региона, като улеснява и понижава цената на вноса и износа. Всичко, което е необходимо, за да се възползвате от безмитния достъп, е обикновена декларация, която се добавя към търговската фактура.

Научете как да се възползвате от предимствата на Споразумението между ЕС и Сингапур.

Каква е ползата за Вашия бизнес?

Евро

Спестяване на разходи

Почти всички стоки могат да се търгуват без мита, а нетарифните търговски ограничения са намалени.

Международна

Подобрен достъп

По-лесният достъп до сингапурския пазар може да означава нови възможности за Вашия бизнес.

Документ

Опростено регулиране

Съвместната работа на европейските и сингапурските фирми е улеснена, например чрез хармонизиране на стандартите за безопасност на продуктите.

Митница

Опростени, модерни митнически процедури

Модерните митнически процедури позволяват бързо и лесно освобождаване на Вашите стоки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Търговското споразумение се отнася за митата, а не за данъците. Всички приложими суми за GST (Данък върху стоките и услугите) за внос в Сингапур и всички суми за ДДС за внос в ЕС, остават дължими.

Как мога да се възползвам?

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход ЕС“. Достатъчно е да приложите декларация. Не се изисква официален сертификат. Просто добавете следното към Вашата търговска фактура (или друг търговски документ) заедно с подробно описание на стоките, както правите обикновено:

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително или разрешително от компетентните държавни органи № ______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от ЕС.

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подписът на износителя, както и името на лицето, подписало декларацията, трябва да са с четливи букви)

Декларациите за произход ще бъдат валидни 12 месеца от датата, на която са съставени за износ за Сингапур.

От съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички приложими езици.

Номерът на митническото разрешително или разрешителното от компетентните държавни органи е Вашият номер на одобрен износител. Той се изисква за всички пратки със стойност над 6 000 €.

Как да получите номер на одобрен износител

  • За да станете одобрен износител, се свържете с Вашите национални митнически органи.
     
  • За насоки как да получите този статус в ЕС можете също да прегледате това ръководство.

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход Сингапур“. Достатъчно е да приложите декларация от изпращача в Сингапур. Не се изисква официален сертификат. Просто се погрижете те да добавят следното към търговската си фактура (или друг търговски документ):

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително или разрешително от компетентните държавни органи № ______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от Сингапур.

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подписът на износителя, както и името на лицето, подписало декларацията, трябва да са с четливи букви)

Декларациите за произход ще бъдат валидни 12 месеца от датата, на която са съставени за износ за ЕС.

От съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички приложими езици.

За износителите от Сингапур номерът на митническо разрешително или разрешително от компетентните държавни органи е уникалният фирмен номер. Предоставя се при регистрация от органите на Сингапур и се изисква за всички пратки, претендиращи за преференциален произход, независимо от стойността.

Как може да Ви помогне FedEx?

* Наличността на услугите и транзитните времена, посочени в този имейл, може да се различават в зависимост от типа на пратката, страната на изпращане и дестинацията. Прилагат се Oбщите условия на TNT за транспорт – моля, посетете tnt.com за повече подробности относно нашите услуги.

Преди изпращане не забравяйте да проверите правилата и разпоредбите на държавата, от която и до която изпращате. За повече информация прегледайте Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур.