Южна Корея

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Южна Корея

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Южна Корея

Знаете ли, че можете да спестите пари от международните си пратки до и от Южна Корея?

Споразумението за свободна търговия (FTA) между ЕС и Южна Корея премахва почти 99% от всички вносни мита за стоките с произход ЕС или Южна Корея1, което улеснява и поевтинява вноса и износа. То е в сила от 2011 г. и трябва само да добавите една обикновена декларация към търговската фактура. Износът от ЕС към Южна Корея нарасна със 77% от 2010 до 2018 г., когато европейските фирми се възползваха от предимствата на безмитния достъп до доходоносния южнокорейски пазар.2

Научете как да се възползвате от предимствата на FTA между ЕС и Южна Корея.

Каква е ползата за моя бизнес?

Евро

Спестяване на разходи

Премахват се митата от почти всички продукти и се намаляват нетарифните бариери. 

Международна

Подобрен достъп

По-лесният достъп до южнокорейския пазар може да разкрие нови възможности за Вашия бизнес по отношение на конкурентоспособността и инвестициите.

Документ

Опростено регулиране

Съвместната работа на европейските и южнокорейските компании е улеснена. 

Митница

Опростени, модерни митнически процедури

Модерните митнически процедури позволяват бързо и лесно освобождаване на Вашите стоки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Търговското споразумение се отнася за митата, а не за данъците. Всички приложими суми за ДДС за вноса в ЕС или Южна Корея остават дължими.

Как мога да се възползвам?

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход ЕС“. Достатъчно е да приложите декларация. Не се изисква официален сертификат. Просто добавете следното към търговската си фактура (или друг търговски документ) заедно с подробно описание на стоките, както правите обикновено:

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително №______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от ЕС.

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подписът на износителя, както и името на лицето, подписало декларацията, трябва да са с четливи букви)

Важна забележка: от съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който е включен в Приложение III на официалното споразумение. Текстът съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици. 

Номерът на митническото разрешително е Вашият номер на одобрен износител. Той се изисква за всички пратки със стойност над 6000 евро.

Как да получите номер на одобрен износител

  • За да станете одобрен износител, се свържете с Вашите национални митнически органи.
     
  • За насоки как да получите този статус в ЕС можете също да прегледате това ръководство.

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход Южна Корея“. Достатъчно е да приложите декларация от изпращача в Япония. Не се изисква официален сертификат. Просто се погрижете те да добавят следното към търговската си фактура (или друг търговски документ): 

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително №______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от Южна Корея.

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подписът на износителя, както и името на лицето, подписало декларацията, трябва да са с четливи букви)

Важна забележка: От съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който е включен в Приложение III на официалното споразумение. Текстът съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици. 

Номерът на митническото разрешително е фирменият номер на одобрен износител. Той се изисква за всички пратки със стойност над 6000 евро.

Как може да Ви помогне FedEx?

*Наличността на услугата и транзитните времена може да се различават в зависимост от вида, произхода и местоназначението на пратката. Прилагат се Правилата и условията на FedEx

Преди изпращане не забравяйте да проверите правилата и разпоредбите на държавата, от която и до която изпращате. За повече информация вижте уеб страницата на Европейската комисия.