Виетнам

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам

 

 

 

 

 

 

Знаете ли, че можете да спестите пари от международните си пратки до и от Виетнам? Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (EVFTA) създава значителни възможности за бизнеса в двата региона, като премахва митата върху почти всички продукти с произход от ЕС или Виетнам. Трябва само да добавите една обикновена декларация към търговската фактура.

Научете как да се възползвате от предимствата на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Каква е ползата за Вашия бизнес?

Евро

Спестяване на разходи

Митата върху почти всички продукти отпадат незабавно или с течение на времето и нетарифните търговски ограничения намаляват.

Международна

Подобрен достъп

По-лесният достъп до виетнамския пазар може да означава нови възможности за Вашия бизнес.

Документ

Опростено регулиране

Съвместната работа на европейските и виетнамските фирми е улеснена, например чрез хармонизиране на стандартите за безопасност на продуктите.

Митница

Опростени, модерни митнически процедури

Модерните митнически процедури позволяват бързо и лесно освобождаване на Вашите стоки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Търговското споразумение се отнася за митата, а не за данъците. Всички приложими суми за ДДС за вноса в ЕС или Виетнам остават дължими.

Как мога да се възползвам?

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход ЕС“. Достатъчно е да приложите декларация. Не се изисква официален сертификат. Просто добавете следното към Вашата търговска фактура (или друг търговски документ) заедно с подробно описание на стоките, както правите обикновено:

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително № ______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от ЕС.

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подписът на износителя, както и името на лицето, подписало декларацията, трябва да са с четливи букви)

Декларациите за произход ще бъдат валидни 12 месеца от датата, на която са съставени за износ за Виетнам.

От съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици.

Номерът на митническото разрешително е Вашият номер на регистриран износител (REX) Той се изисква за всички пратки със стойност над 6 000 €.

Как да получите REX номер

  • Регистрирайте се онлайн при Вашите национални митнически органи.

  • Ако използвате REX за първи път, е препоръчително да прочетете документа с насоки относно REX.
     
  • След като получите своя номер на регистриран износител, можете да го добавяте към търговските фактури за пратки до Виетнам със стойност над 6 000 €.

Стоки на стойност 6 000 € или по-малко

За да се възползвате от намалените или 0% тарифи, продуктите трябва да са с „произход Виетнам“. За стоки на стойност 6 000 € или по-малко е необходима обикновена декларация от изпращача във Виетнам. Не се изисква официален сертификат. Просто се погрижете те да добавят следното към търговската си фактура (или друг търговски документ):

Примерна декларация за произход:

(Период: от ___________ до __________)
 

Износителят на продуктите, посочени в този документ (митническо разрешително № ______), декларира, че освен когато е изрично посочено друго, тези продукти са с преференциален произход от Виетнам.

__________________________________
(Място и дата)
 

_________________________________
(Подписът на износителя, както и името на лицето, подписало декларацията, трябва да са с четливи букви)

Декларациите за произход ще бъдат валидни 12 месеца от датата, на която са съставени за износ за ЕС.

От съществена важност е декларацията да бъде попълнена правилно, в противен случай може да бъде отхвърлена от митницата. Направете справка с официалния текст на декларацията за произход, който съдържа пояснителни бележки и е наличен на всички съответни езици.

За виетнамските износители, които изнасят стоки под 6 000 €, мястото, предвидено за номер на митническо разрешение, може да остане празно.

Стоки на стойност над 6 000 €

За пратки от Виетнам, които надвишават 6 000 €, се изисква декларация за произход, издадена от компетентните органи на Виетнам.

Как да получите сертификат за произход

  • За да получите сертификат за произход, свържете се с Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам или с Промишлено-търговската камара.

  • Образците и изискванията за сертификата за произход са посочени в Приложение VII към протокол № 1 на споразумението.

Как може да Ви помогне FedEx?

*Наличността на услугите и транзитните времена, посочени в този имейл, може да се различават в зависимост от типа на пратката, страната на изпращане и дестинацията. Прилагат се Oбщите условия на TNT за транспорт – моля, посетете tnt.com за повече подробности относно нашите услуги.

Преди изпращане не забравяйте да проверите правилата и разпоредбите на държавата, от която и до която изпращате. За повече информация прегледайте Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам.