Продукт

Глобални ограничения за изпращане и забранени артикули

Глобални ограничения за изпращане и забранени артикули

FedEx не може да изпраща забранени артикули от името на своите клиенти. Глобалният списък на държавите и териториите ще Ви помогне да разберете дали Вашият продукт е забранен за изпращане.

FedEx не може да изпраща забранени артикули от името на своите клиенти. Глобалният списък на държавите и териториите ще Ви помогне да разберете дали Вашият продукт е забранен за изпращане.

Какво представляват забранените артикули за изпращане?

Определени артикули не могат да бъдат получавани, съхранявани, изпращани, внасяни и/или изнасяни поради нормативни причини, опасност, съображения за сигурност или други. Трансакциите с тези стоки са строго забранени независимо от произхода или дестинацията.

Имайте предвид: Забранените артикули са забранени за експортиране от държавата или територията на произход или за импортиране в държавата или територията дестинация.

Какво представляват ограничените артикули за изпращане?

Определени артикули имат нормативни съображения, съображения за опасност, съображения за сигурност или от друго естество и изискват одобрение от отделите за нормативно съответствие, отделите за управление на риска и правните отдели преди обработка. Трансакциите с тези стоки са ограничени независимо от произхода или дестинацията.

Имайте предвид: Ограничените артикули може да изискват специални разрешения или лицензи преди тяхната продажба, износ от или внос в указаната от Вас държава или територия.

По-долу ще бъдат изредени само забранени предмети за всяка страна или територия.

Loading data, please wait