Опаковъчни консумативи

Формуляр за заявка на консумативи от FedEx

Формуляр за заявка на консумативи от FedEx

От кои консумативи на FedEx имате нужда?

От кои консумативи на FedEx имате нужда?

Консумативи

Поръчайте своите безплатни опаковки тук – налично за притежатели на FedEx клиентски профил.

* Опаковките на FedEx не трябва да се използват за доставки чрез International Economy Services® в рамките на Европа

_content_fedex-com_global_in_tl_shipping_packaging_supplies_jcr_content_bodyContainerPar_container_par_start
Loading data, please wait

Пликове и пакети

Плик на FedEx

Плик на FedEx

Пакет на FedEx

Пакет на FedEx

Подплатен пакет на FedEx

Подплатен пакет за многократна употреба на Fedex

Малък пакет за многократна употреба на Fedex

Малък пакет за многократна употреба на Fedex

Голям пакет за многократна употреба на Fedex

Голям пакет за многократна употреба на Fedex

Екстра голям пакет за многократна употреба на Fedex

Екстра голям пакет за многократна употреба на Fedex

Пакет за клинични продукти на FedEx

Пакет за клинични продукти на FedEx

Пакет за клинични продукти UN3373

Пакет за клинични продукти UN3373

Кутии

Малка кутия на FedEx

Малка кутия на FedEx

Средна кутия на FedEx

Средна кутия на FedEx

Голяма кутия на FedEx

Голяма кутия на FedEx

Средна кутия на FedEx

Кутия A4 на FedEx

10 кг кутия на FedEx

10 кг кутия на FedEx

25 кг кутия на FedEx

25 кг кутия на FedEx

Други

Тубус на FedEx

Тубус на FedEx

Торбички за въздушни товарителници на FedEx

Торбички за въздушни товарителници на FedEx

Въведете данните си за доставка

Всички консумативи ще бъдат доставени до адреса, предоставен във Вашия FedEx профил.

Loading data, please wait