Цени

Временна допълнителна такса

Временна допълнителна такса

За да продължим да предоставяме на нашите клиенти възможно най-добрите услуги за доставка през този кризисен период, ние въвеждаме допълнителна временна такса за всички международни пратки и товари с FedEx Express и TNT - от 20 април 2020 г. до по-нататъшно уведомление. Допълнителната такса не се прилага за вътрешни доставки в страната.

Допълнителните такси по-долу ще важат за пратки между посочените по-долу страни на произход и страните дестинации, независимо от това къде се плаща фактурата, т.е. допълнителните такси ще се прилагат за тарифите както за износ, така и за внос.

Стойност на допълнителната такса (лв. за килограм)

Страна на изпращане Страна дестинация
  Китай Останалата част от азиатско-тихоокеанския регион Останалата част от света
Китай - 1,78 1,78
Останалата част от азиатско-тихоокеанския регион 1,78 1,78 0,40
Останалата част от света 0,40 0,40 0,40
Дата на влизане в сила: 20 април 2020 г.

Мин. такса за колет: 1,78 лв./пратка

Мин. такса за товар: 88,77 лв./пратка


Защо FedEx въвежда допълнителна такса по време на глобална здравна криза?

Смущенията и несигурността в световната карго индустрия увеличиха нашите разходи за обслужване. Тази временна допълнителна такса ще ни позволи да продължим да предоставяме услугите си възможно най-ефективно, докато условията на световния пазар се нормализират.

Колко дълго ще остане в сила допълнителната такса?

До по-нататъшно уведомление. Ние ще правим оценка на тази допълнителна такса постоянно. Пазарните условия се променят бързо в резултат на коронавируса. Нашият приоритет е да продължим да предоставяме възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти през този период на несигурност и нарастващи разходи за обслужване, а тази допълнителна такса ни позволява да правим това.