Vårt team

Introduksjon av vårt fortollingsteam

Introduksjon av vårt fortollingsteam

Hvordan vi hjelper deg med å tilby en sømløs leveringsopplevelse til dine kunder.

Hvordan vi hjelper deg med å tilby en sømløs leveringsopplevelse til dine kunder.

Fortollingsteamet spiller en viktig rolle i å sikre at forsendelser blir tollklarert og når målet sitt raskt og effektivt. Teamet har mange ansvarsområder, og kan deles inn i følgende kompetanseområder:

Internasjonal

Global Trade Services (GTS), som fullfører tolldeklarasjoner basert på informasjonen du har oppgitt. Teamet er også ansvarlig for å kontakte deg eller kunden din for å be om ytterligere informasjon eller avklaring hvis det kreves av myndighetene.

Tilbakemelding

Regulatory, som identifiserer enhver ny forskrift eller endring av reguleringer i hvert land og har forbindelse med offentlige myndigheter. Teamet bekrefter hvordan endringene må implementeres og identifiserer endringer i systemene og prosessene våre for å imøtekomme disse endringene om nødvendig.

Hakemerke

Compliance, som sørger for at regelverket opprettholdes og brukes riktig. Kontrollene som teamet utfører spiller en viktig rolle for våre egne interne målinger og sørger for at vi utfører fortollingen riktig.


vårt fortollingsteam

Tollklareringsteamet fungerer som en del av FedEx sin dør-til-dør-tjeneste, med et bredt spekter av støtte inkludert som standard. Kunder har muligheten til å velge sin egen megler hvis de har valgt å bruke et eksternt selskap, og dette må kommuniseres til FedEx. 

Vanligvis vil ekspertene våre utarbeide tolldeklarasjoner basert på papirene som leveres av avsenderen, samt beregne toll og avgifter i samsvar med myndighetenes satser, og klarere forsendelser gjennom tollprosessen. Teamet kan også håndtere visse forsendelser som krever behandling under spesielle tollprosedyrer, for eksempel midlertidig import, reparasjoner og personlige eiendeler.

Teamet vårt har kunnskapen, erfaringen og ekspertisen som kreves for å veilede deg gjennom klareringsprosedyrene, og vi kan skreddersy støtten til dine individuelle behov samt forsendelsens natur.