cargo

Slik samarbeider vi med kunder for å klarere varer

Slik samarbeider vi med kunder for å klarere varer

Lær mer om tollprosedyrer og hvordan vi kan samarbeide med deg for å sikre en effektiv fortollingsprosess.

Lær mer om tollprosedyrer og hvordan vi kan samarbeide med deg for å sikre en effektiv fortollingsprosess.

Uansett om det gjelder import eller eksport, må alle internasjonale forsendelser tollklareres for å komme inn eller ut av et land. Alle myndighetskontroller må være etablerte og kravene oppfylte før varene kan frigjøres for videre levering.

Tollklareringsprosessen kan være enkel under mange omstendigheter, men noen ganger – for eksempel hvis papirer mangler eller hvis varene har spesielle importkrav – kan det bli mer komplisert. Under slike omstendigheter vil teamet vårt jobbe tettere med deg, og ofte også myndighetene, for å sikre at forsendelsen blir tollklarert så raskt som mulig.

FedEx-knutepunkt

Smidig fortollingsprosess

Alle varer må behandles av både eksport- og importmyndigheter, og noen ganger i land de passerer gjennom under transport.

Dette inkluderer å sjekke om det skal betales avgifter og om varene oppfyller lovkravene. Papirene må behandles før varene kan klareres for å komme inn i destinasjonslandet – dette kan gjøres før forsendelsen forlater opprinnelseslandet, på ankomsttidspunktet, eller etter ankomst hvis ytterligere informasjon eller dokumentasjon er nødvendig.

FedEx-fortollingsteam vil deretter bekrefte om varene er i samsvar med regelverket, i følge papirene som er oppgitt. Hvis varene ikke samsvarer – eller ytterligere informasjon behøves for å komme til en avgjørelse – vil våre meglere og spesialister kontakte kunden direkte.

Hvis den nødvendige informasjonen er til stede og alle varene samsvarer, klareres pakken og deklarasjonspapirene utstedes på vegne av kunden med FedEx som megler/agent.

Callcenter

Slik tar vi oss av mer utfordrende forsendelser

Vårt fortollingsteam fungerer som et mellomledd mellom kunden og tollmyndighetene gjennom fortollingssprosessen, og gir enda mer støtte når fortollingen er mer komplisert.

Denne støtten kan omfatte å hjelpe kunder med å skaffe og fullføre nødvendige papirer, sikre at toll og avgifter betales og sørge for at tolldeklarasjoner er nøyaktige og i samsvar med alle nødvendige forskrifter basert på informasjonen du har oppgitt. Og hvis teammedlemmene våre kan identifisere muligheter for å gi lettelse av toll og avgifter, vil de samarbeide med importøren for å oppnå dette.

Fortollingsteamet vil også samarbeide med myndighetene for å klarere enkelte begrensede varer som kan skape utfordringer, og vil gi støtte hvis kundene trenger å samarbeide med de relevante myndighetene selv.

Dette kan omfatte å sende bestemte varer til inspeksjon eller tilrettelegge for at tollvesenet kan inspisere pakker som er valgt for tilfeldig inspeksjon.

I tillegg opptrer teamet på vegne av kunder hvis varene deres holdes igjen av tollmyndighetene. De vil bekrefte årsaken til at varene holdes igjen og kommunisere med deg for å se om ytterligere informasjon eller dokumentasjon kan muliggjøre en vellykket levering.