Dostava paketa

Brexit: pogosta vprašanja

Brexit: pogosta vprašanja

Odgovori na najpogostejša vprašanja o brexitu, kako lahko vpliva na vaše poslovanje in kakšno podporo vam lahko nudimo.

Zmogljivost omrežja, poti in načini transporta

Naša operativa nenehno preverja učinkovitost delovanja in konfiguracijo našega omrežja ter tako zagotavlja, da so naše stranke deležne kar najhitrejših tranzitnih časov in najvišje ravni storitve. Preučili smo vse alternativne možnosti in poti ter za ublažitev morebitnega vpliva izdelujemo načrte za brexit, ki lahko vključujejo uporabo alternativnih vstopnih/izstopnih točk.

FedEx in TNT v Združenem kraljestvu ter Evropi uporabljata več letališč in pristanišč ter bosta tako nadaljevala tudi po brexitu, saj želita zagotoviti storitve, ki jih zahtevajo njune stranke. Skladno s produktom ali storitvijo, ki ga/jo izbere stranka, se te lahko iz dneva v dan razlikujejo ter so različne glede na naslov prevzema in dostave.

Trenutna letališča v/iz Združenega kraljestva so: Stansted, East Midlands, Birmingham, Heathrow, Newcastle, Belfast, Edinburgh in Glasgow.

Naši cestni sortirni centri in vozlišča so strateško razporejeni po vsem Združenem kraljestvu, saj želimo zagotoviti tranzitne čase in visoko raven storitev za vse regije. V Združenem kraljestvu delujemo v 54 sortirnih centrih, vozlišča pa imamo v krajih Atherstone, Kingsbury, Lount, Dartford, Preston, Stoke, Milton Keynes in Swindon.

Naše združeno omrežje in možnost različnih poti omogočajo dodatne zmogljivosti, vključno z letalskim tovornim prevozom, pri čemer se prilagajamo povpraševanju. Ocenjujemo, kako najbolje optimizirati naše poti v povezavi z morebitnimi izidi.

FedEx in TNT upravljata obsežno in globalno omrežje, ki na tedenski ravni vključuje 55.000 cestnih prevozov in več kot 700 poletov v Evropi. Ne glede na izid brexita bomo po njem še naprej upravljali svoje omrežje, prav tako ga bomo ocenjevali in preverjali zmožnosti zagotavljanja tranzitnih časov.

Trenutno imamo po vsem svetu na tisoče carinskih uslužbencev, ki omogočajo, da pošiljke vsakodnevno prečkajo pogosto zapletene mejne prehode in regulativne režime. S 15 milijoni paketov, ki so vsak dan razposlani s 670 letali, 425.000 člani ekipe in strokovnim lokalnim znanjem na vseh kontinentih, imamo na voljo obseg in infrastrukturo za obravnavo vseh vaših uvoznih in izvoznih zahtev, tako zdaj kot tudi v prihodnosti.

FedEx in TNT v svojem omrežju že zdaj obravnavata in prevažata nevarno blago skladno z ustreznimi pravili in predpisi ADR in IATA. Gre za mednarodna pravila, ki ne zavezujejo izključno Evropske unije, zato bodo veljala za Združeno kraljestvo tudi po njegovem izstopu.

Carinjenje

To je še vedno predmet pogajanj med Združenim kraljestvom in EU. Če uradna pogodba o izstopu ne bo podpisana, bo članstvo Združenega kraljestva v enotnem trgu EU in carinski uniji EU prenehalo 31. oktobra 2019* ob 23.00 po GMT. Tak izid je znan kot izstop brez dogovora (No Deal).

Po tem scenariju bi to pomenilo konec prostega pretoka blaga prek meja med Združenim kraljestvom in EU. Predlagano prehodno obdobje od marca 2019 do decembra 2020, ki bi podjetjem omogočilo dodatni čas za odziv na spremembe, ne bi prišlo v poštev. Za blago, s katerim trgujeta Združeno kraljestvo in EU, bi veljale enake zahteve kot za blago tretjih držav v okviru pravil Svetovne trgovinske organizacije, vključno s plačilom dajatev in davkov.

Tako kot vsa podjetja tudi mi čakamo nadaljnje novosti in informacije vlade Združenega kraljestva in oblasti EU. Pogajanja glede brexita se nadaljujejo, FedEx in TNT pa sta v pripravljenosti na izstop. Naša večfunkcionalna delovna skupina, zadolžena za brexit, ocenjuje morebiten vpliv in izdeluje načrte za zagotavljanje uspešnega vodenja vašega podjetja skozi vse prihajajoče spremembe.

Več podrobnosti o tem, kaj pričakovati v primeru izstopa brez dogovora in kaj bi ta predstavljal, boste našli tukaj (Tehnična dokumentacija vlade Združenega kraljestva o pripravi na brexit brez dogovora) ali tukaj (Obvestila o pripravljenosti Evropske komisije).

To je v veliki meri odvisno od dogovora med oblastmi Združenega kraljestva in EU, razlikuje pa se lahko glede na izid sporazuma o prehodu, dogovora o prihodnjem trgovanju ali izstopa brez dogovora. Več podrobnosti o tem, kaj pričakovati v primeru izstopa brez dogovora in kaj bi ta predstavljal, boste našli tukaj (Tehnična dokumentacija vlade Združenega kraljestva o pripravi na brexit brez dogovora) ali tukaj (Obvestila o pripravljenosti Evropske komisije).

FedEx in TNT imata po vsem svetu na tisoče carinskih uslužbencev, ki omogočajo, da dnevno prečka meje na milijone kosov blaga. Načrtujemo, da bodo naši viri in zmožnosti pripravljeni na brexit.

Registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta (EORI) je registracijska in identifikacijska številka Evropske unije za podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom in izvozom blaga v EU oziroma iz EU. Podjetja, ki so prej trgovala zgolj v EU, bodo številko EORI potrebovala za trgovanje zunaj EU in v primeru, da Združeno kraljestvo izstopi iz EU brez dogovora.

Za številko lahko zaprosite na spletnem mestu vlade svoje države. FedEx bo potreboval vašo številko EORI za Združeno kraljestvo, ko bo v vašem imenu urejal carinsko deklaracijo.

Zavedamo se, da je HMRC začel s postopnim uvajanjem nove storitve carinskih deklaracij (Customs Declaration Service – CDS) za zamenjavo obstoječega sistema za carinsko obravnavo uvoznih in izvoznih pošiljk (Customs Handling of Import and Export Freight – CHIEF). Kot glavna interesna skupina v celoti sodelujemo s skupino za CDS, tako bomo v dogovorjenem časovnem okviru pripravljeni na migracijo v CDS. Stranke bomo ves čas obveščali o vsakršnih spremembah, ki bi morda vplivale nanje, medtem pa bomo še naprej izvajali podporo za sistem CHIEF in izdajali deklaracije.

FedEx in TNT imata trenutno carinska skladišča na številnih lokacijah. V tem trenutku so vse morebitne spremembe, ki jih bo terjal brexit, še vedno neznane, zato še naprej načrtujemo pripravljenost na brexit.

Trenutno obstaja blago, ki ga ni dovoljeno uvažati in izvažati v večino držav oziroma iz njih. Seznam tega blaga je naveden na spletnih mestih vlad ustreznih držav. Odvisno od vrste blaga, njegove količine in države poleg tega morda obstajajo dodatne omejitve, vključno z določenimi omejitvami za FedEx. Če vas zanima več, vedno preverite FedEx.com.

Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO)

FedEx Express in TNT imata status pooblaščenega gospodarskega subjekta. To je mednarodno priznana oznaka kakovosti, ki zajema vsak vidik mednarodnega gibanja blaga in podjetja, ki upravlja dobavno verigo – od skladnosti s carinskimi predpisi in davčnimi pravili, vodenja evidenc, finančne solventnosti, dokazanih standardov usposobljenosti in skladnosti do varnosti in zaščite.

Morebitna ugodnost za podjetja s statusom AEO je hiter prehod pošiljk skozi carinsko kontrolo. Ko carinski urad izbere pošiljke AEO za preverjanje ali pregled, imajo te prednost pred pošiljkami brez statusa AEO, zaradi česar postopek pošiljanja poteka učinkoviteje in z manj motnjami.

Ne glede na velikost svojega podjetja lahko za status AEO zaprosi vsakdo, ki je vključen v mednarodno dobavno verigo in izvaja carinske dejavnosti v EU. AEO je prepoznan v veliko državah zunaj EU, vključno s Kitajsko, Japonsko in ZDA, ter ga aktivno podpira in spodbuja Svetovna trgovinska organizacija.

DDV

V primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora je vlada Združenega kraljestva v sporočilih o načrtovanju izstopa brez dogovora sporočila, da bo za uvozni DDV blaga, ki bo prispelo v Združeno kraljestvo, uvedla odloženo obračunavanje. To pomeni, da bodo podjetja Združenega kraljestva, registrirana za DDV, ki uvažajo blago v Združeno kraljestvo, lahko upoštevala uvozni DDV ob vračilu DDV, ne pa tudi plačala uvoznega DDV ob času oziroma kmalu po tem, ko bo blago prispelo na mejo Združenega kraljestva. To bo veljalo tako za uvoze iz držav članic EU kot za uvoze iz držav zunaj EU. Dodatne podrobnosti o tem, kaj pričakovati glede DDV za podjetja v primeru brexita brez dogovora, si lahko ogledate tukaj.

Vlada Združenega kraljestva je sporočila, da bodo, če bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez dogovora, podjetja Združenega kraljestva, registrirana za DDV, podjetjem Evropske unije še naprej lahko prodajala blago po ničelni stopnji, vendar jim ne bo treba izpolniti prodajnih seznamov EK (Evropske komisije).

Ker podjetjem Združenega kraljestva, registriranim za DDV, ne bo treba izpolniti prodajnega seznama EK, bo prišlo do sprememb beleženja teh prodaj. Tista podjetja Združenega kraljestva, ki izvažajo blago podjetjem EU, bodo za podporo ničelni stopnji dobave morala pridobiti dokazilo, da je blago zapustilo Združeno kraljestvo. Večina podjetij že ima tako dokazilo kot del trenutnih postopkov za izvoze v države zunaj EU. Nadaljnje spremembe bo vlada Združenega kraljestva objavila pravočasno.

Če bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez dogovora, bodo podjetja Združenega kraljestva lahko še naprej zahtevala vračilo DDV od držav članic EU, vendar bodo v prihodnosti morala uporabljati obstoječe postopke za podjetja zunaj EU.

Podjetja Združenega kraljestva ne bodo več imela dostopa do sistema za vračilo DDV v EU. Postopki za zahtevek vračila DDV se v EU razlikujejo, zato se bodo podjetja Združenega kraljestva morala seznaniti s postopki v posameznih državah, v katerih povzročijo stroške in zahtevajo vračilo.

Brexit brez dogovora (No Deal)

Združeno kraljestvo naj bi iz EU izstopilo 31. oktobra 2019* ob 23. uri po GMT. Vlada Združenega kraljestva je v okviru obvestil o načrtovanju izstopa iz EU brez dogovora (t. i. »No Deal«) sporočila, da bo, če do tega trenutka ne bo podpisana uradna pogodba o izstopu, prenehalo veljati članstvo Združenega kraljestva na enotnem trgu EU in v carinski uniji EU. Podrobnosti o tem, kaj lahko pričakujete in kako se lahko pripravite za primer izstopa brez dogovora, lahko najdete tukaj (Tehnično gradivo vlade Združenega kraljestva o pripravi za primer brexita brez dogovora) ali tukaj (Obvestila o pripravljenosti Evropske komisije).

Oblasti Združenega kraljestva in EU so v obvestilih o načrtovanju sporočile, da bo v primeru brexita brez dogovora trgovanje Združenega kraljestva z EU potekalo pod pogoji Svetovne trgovinske organizacije (STO). Prosti pretok blaga med Združenim kraljestvom in EU bi se tako končal, zato bi podjetja morala uporabiti enake pogoje carinjenja in trošarin kot za države zunaj EU. Podrobnosti o tem lahko najdete v obvestilih o načrtovanju vlade Združenega kraljestva in obvestilih o pripravljenosti EU. Ta obvestila navajajo, da bi podjetja morala zagotoviti uvozne in izvozne deklaracije, dopolniti svoje mednarodne pogoje in določila o storitvah, ki bi odražali, ali so uvozniki ali izvozniki, ter zagotoviti uvozno ali izvozno dovoljenje za nadzorovano blago. Pošiljke bodo morda carinsko pregledane, DDV, uvozne dajatve in druge dajatve pa bi bili plačljivi. FedEx bi kot prevoznik blaga moral pripraviti vstopne in izstopne deklaracije o varnosti in zaščiti.

Pri FedExu in TNT-ju želimo strankam po brexitu zagotoviti najboljšo storitev, zato smo sestavili večfunkcionalno delovno skupino, ki bo spremljala razvoj, ocenjevala kakršne koli dogovore in nam omogočila pravočasno prilagoditev na spremembe.

Čeprav nihče ne more z gotovostjo napovedati, kaj se bo spremenilo, se pripravljamo na vse možnosti in bomo na vseh področjih poslovanja še naprej izvajali ocenjevanja vpliva izstopa, saj želimo strankam zagotoviti najboljšo storitev ne glede na to, od kod ali kam pošiljajo.

Priprave

Podjetja imajo veliko težav z načrtovanjem brexita. Veliko je namreč še neznanega. Verjamemo, da je pomembno sodelovati z našimi strankami in jim pomagati razumeti, kako bo to vplivalo na njihovo poslovanje, zlasti v povezavi s kakršnimi koli spremembami količin ali pretoka pošiljk.

Naša priporočila za korake, ki jih lahko opravijo podjetja, je zdaj mogoče razdeliti na štiri glavna področja:

 1. Priprava pred pošiljanjem
 2. Razumevanje obveznosti glede pošiljanja in izvažanja
 3. Zagotovitev nemotenega uvoznega procesa
  • Dogovorite se o uvoznih preferencah in operativnem modelu ter jih opredelite (samocarinjenje ali carinjenje pri tretji stranki)
  • Poskrbite, da boste navodila za lokalno carinjenje delili s svojim ponudnikom
  • Obiščite spletno stran za dodatne podrobnosti za FedEx in TNT
 4. Upoštevanje prejemnikov
  • Seznanite se s posledicami carinskih dajatev na prejeto blago.
  • Seznanite se s posledicami klavzul Incoterms
  • Seznanite se z DDV, ki je obvezen za blago, in predlogom vlade Združenega kraljestva za odloženo obračunavanje DDV
  • Seznanite se s stroški in mehanizmi za plačevanje dajatev in DDV
  • Nastavite obvezna pooblastila za mednarodni trg

Naše orodje FedEx Global Trade Manager ponuja obširen vir za poenostavitev pošiljanja za stranke vseh velikosti in ravni izkušenj. Ta spletna storitev je na voljo 24 ur na dan in vam pomaga izpolniti zahteve glede mednarodne dokumentacije. Z brezplačnim orodjem za iskanje mednarodnih dokumentov »Find International Documents« lahko poiščete in natisnete uvozno in izvozno dokumentacijo za več kot 220 držav. To orodje bo pomagalo pri lažjem postopku carinjenja. Orodje za ocenjevanje dajatev in davkov »Estimate Duties and Taxes« vam omogoča vnos podatkov glede pošiljke ter izračun ocenjenih dajatev, davkov in drugih pristojbin, obračunanih za vašo mednarodno pošiljko.

TNT ima preprosta avtomatizirana orodja za pošiljanje, s katerimi lahko prihranite čas pri dokumentih, se izognete ročnim napakam in nadzorujete pošiljanje pošiljk. Pošiljke lahko pošiljate in jim sledite s samo nekaj kliki.

Naša orodja vključujejo:

 • myTNT: Najhitrejša in najlažja možnost za pošiljanje rednih pošiljk TNT. Dostopajte do lastnega zavarovanega spletnega mesta, kjer lahko na enem mestu uredite prav vse.
 • Express Connect: Naš portfelj spletnih integracijskih rešitev vam omogoča integracijo storitev za pošiljanje TNT v naše spletno mesto in interne poslovne aplikacije.
 • Express Manager: Za prevoznike z velikim številom pošiljk se orodje Express Manager integrira v vaš lastni sistem. Konsolidirajte pošiljke in prihranite čas.
 • Express Import: Uredite nemotene uvoze s tem spletnim sistemom. Za preproste primerjave izstavite račune v lastni valuti in jeziku.

Irska

Severna Irska je del Združenega kraljestva, zato po brexitu ne bo več del Evropske unije. Republika Irska bo še naprej država članica EU. Združeno kraljestvo in EU se še naprej dogovarjata glede prihodnjega trgovinskega odnosa med Severno Irsko in Republiko Irsko, vključno s t. i. dogovori o zaščiti. Trenutno izid še ni znan. Ne glede na izid teh dogovarjanj bosta FedEx in TNT še naprej izvajala podporo strankam pri njihovih dostavah ter logističnih potrebah v Združenem kraljestvu, Severni Irski, Republiki Irski in zunaj njih.

 * Velja ob času objave, vendar se lahko spremeni.