Pogoji uporabe

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti

FedEx si prizadeva zagotoviti varno in zaščiteno spletno okolje za svoje stranke.
Središče za zaščito strank zagotavlja informacije o tem, kako FedEx pomaga pri vaši zaščiti in kako se lahko sami zaščitite.

FedEx si prizadeva zagotoviti varno in zaščiteno spletno okolje za svoje stranke.
Središče za zaščito strank zagotavlja informacije o tem, kako FedEx pomaga pri vaši zaščiti in kako se lahko sami zaščitite.

FEDEXOVO OBVESTILO O ZASEBNOSTI

Vaše zaupanje nam veliko pomeni, zato vaše podatke varujemo in jih uporabljamo odgovorno, medtem pa še naprej zagotavljamo odlično storitev, ki jo pričakujete od družbe FedEx Corporation in njenih operativnih skupin, hčerinskih družb in oddelkov (v nadaljnjem besedilu: »FedEx«). Pri FedExu smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti in varnosti vaših osebnih podatkov. FedEx je ustvaril to Obvestilo o zasebnosti z namenom, da se seznanite z načinom in uporabo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki za FedEx:

FedEx Corporation
Attn: Legal Department – Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E-pošta: dataprivacy@fedex.com

V Evropi se lahko obrnete tudi na:

FedEx Express – European Office
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E-pošta: dataprivacy@fedex.com

 

Pregled

To obvestilo o zasebnosti vam bo podalo odgovore na naslednja vprašanja:1. Ali to obvestilo o zasebnosti velja za vas?

To Obvestilo o zasebnosti velja za vas, v kolikor ste FedExova stranka, prejemnik paketa, ki ga je dostavil FedEx, FedExov dobavitelj ali v kolikor se obrnete na FedEx, na primer s prijavo na delovno mesto v FedExu, z obiskom spletnega mesta www.fedex.com, prek družbenih medijev ali če prejemate FedExova elektronska sporočila.

Naša spletna mesta so namenjena splošnemu občinstvu in niso zasnovana za otroke. Zbiranje osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let, ni zavestno ali namerno. Če ste mlajši od 16 let, nam prosim ne pošiljajte osebnih podatkov in prosite starše ali skrbnika, da vam pomaga. V kolikor menite, da nam je vaš otrok morda razkril osebno določljive podatke, nam pišite na elektronski naslov: dataprivacy@fedex.com, in jih bomo odstranili.


2. Katere podatke zbira FedEx?

V okviru svojih poslovnih dejavnosti in zagotavljanja storitev mora FedEx obdelati osebne podatke. »Osebni podatki« so vse informacije, ki se lahko neposredno ali posredno uporabijo za prepoznavanje fizične osebe. Večina osebnih podatkov je posredovanih neposredno FedExu, med drugim:

 • kontaktni podatki, kot so vaše ime, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka;
 • finančni podatki, kot so številka bančnega računa, stanje plačila in izdani računi;
 • identifikacijski podatki, kot je številka vozniškega dovoljenja;
 • podatki o uporabniškem računu, kot so podatki za prijavo, vključno z elektronskim naslovom in geslom, ter drugi podatki, ki se nanašajo na vaš uporabniški račun;
 • podatki, povezane s pošiljko in storitvami, kot so številka za sledenje pošiljki, podatki o poti pošiljke, podatki o lokaciji, stanje pošiljke, lokacija za dostavo, vrsta embalaže, število kosov, teža, slika paketa in carinski podatki;
 • podatki o uporabniku in njegovih nastavitvah, kot so količine poslanih pošiljk, pritožbe, zgodovina nakupov in povezane komercialne dejavnosti, sporočanje, podatki o anketah in nastavitve za nakupovanje.

Poleg tega lahko FedEx ob obisku njegovega spletnega mesta (www.fedex.com) ali katere koli od njegovih strani zaradi sistemske administracije ali odpravljanja težav v sistemu samodejno pridobi osebne podatke, z namenom vaše identifikacije. Tako želimo izboljšati vašo izkušnjo na spletu, hkrati pa nam bodo v pomoč pri razumevanju učinkovitosti sporočanja vsebine in zagotovljenih podatkov. Ti podatki lahko vključujejo naslednje informacije:

 • naslov IP;
 • enolični ID naprave ali uporabnika;
 • vrsta sistema in brskalnika;
 • časovni in datumski žigi;
 • napotitveni naslov spletnega mesta;
 • vsebina in strani, do katerih dostopate na našem spletnem mestu ali v aplikacijah za mobilne naprave;
 • datumi, ure in lokacije izvrševanja dejanj;
 • zbrana spletna mesta, ki jih obiščete (če se povežete z našo brezžično storitvijo v trgovini);
 • podatki o toku klikov in
 • lokacija naprave (če vklopite funkcijo v aplikaciji za mobilne naprave).

Ti osebni podatki so pridobljeni ob uporabi piškotkov ali podobnih tehnologij. Če želite izvedeti več o uporabi teh tehnologij, preberite naše obvestilo o zasebnosti za digitalne platforme.


3. Za kakšen namen FedEx obdeluje osebne podatke?

Osebni podatki se zbirajo, uporabljajo, hranijo ali kako drugače obdelujejo, če je to potrebno v okviru odgovornega, uspešnega in učinkovitega poslovnega vodenja družbe FedEx. Osebne podatke obdelujemo, ker moramo izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti do vas oziroma moramo izpolnjevati svoje zakonske obveznosti ali zaradi drugih zakonitih poslovnih interesov družbe FedEx za zagotavljanje kakovostnih in varnih storitev pošiljanja. Natančneje podjetje uporablja osebne podatke za naslednje dejavnosti:

 • Razvoj in raziskovanje izdelkov ter izboljšanje FedExovih izdelkov in/ali storitev. FedEx obdeluje osebne podatke, kot je to potrebno za razvoj in izboljšanje FedExovih izdelkov in/ali storitev, raziskave in razvoj.
 • Izvajanje sporazumov. To vključuje FedExove storitve sledenja, komunikacijo s posamezniki in drugimi strankami v zvezi s storitvami, odzivanje na zahteve za (nadaljnje) informacije, reševanje sporov ter pripravo sporazumov.
 • Upravljanje odnosov in trženje poslovnih dejavnosti. FedEx lahko osebne podatke obdeluje, kot je to potrebno za razvoj in izboljšanje FedExovih izdelkov in/ali storitev, upravljanje uporabniških računov, odjemalskih storitev ter izvajanje (ciljnih) trženjskih dejavnosti za namen vzpostavitve odnosa s stranko in/ali vzdrževanje ter razširitev odnosa s stranko, poslovnim partnerjem ali dobaviteljem ter za opravljanje analiz, ki zadevajo osebne podatke, v statistične in znanstvene namene.

  Uporabniške račune lahko s FedExom upravljate na naslednje načine:
  • Elektronska sporočila: za nastavitve elektronskih sporočil obiščite Središče za nastavitve elektronskih sporočil.
  • Mobilne naprave: če želite onemogočiti mobilne naprave, v sporočilo SMS napišite STOP in ga pošljite na številko 37473. Mobilno napravo lahko omogočite tako, da pošljete besedo YES na isto številko.
  • Piškotki in druge tehnologije: če želite onemogočiti oglaševanje, obiščite spletno mesto za onemogočenje oglasov na podlagi zanimanja NAI Consumer Opt Out.
    
 • Izvajanje poslovnega procesa, notranje upravljanje in poročanje o upravljanju. To vključuje obravnavanje dejavnosti, kot so upravljanje premoženja družbe, izvajanje notranjih revizij in preiskav, financiranje in računovodstvo, izvajanje poslovnega nadzora, zagotavljanje centralnih predelovalnih možnosti za namene učinkovitosti, upravljanje združitev, prevzemov in odprodaje ter obdelava osebnih podatkov za poročanje in analizo upravljanja.
 • Varnost in zaščita. Osebni podatki so lahko vključeni v obdelavo za dejavnosti, med drugim takih, ki vključujejo varnost in zdravje, zaščito FedExa in strank, sredstev dobaviteljev ali poslovnih partnerjev ter preverjanje pristnosti statusa in pravic dostopa strank, dobaviteljev ali poslovnih partnerjev.
 • Varovanje ključnih interesov posameznikov. To vključuje obdelavo podatkov, kadar je to potrebno za zaščito ključnih interesov posameznika (npr. zaradi nujnih medicinskih razlogov).
 • Skladnost s pravnimi obveznostmi. To se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, kot je to potrebno za zagotavljanja skladnosti z zakoni, predpisi in sektorskimi smernicami, ki veljajo za FedEx (npr. primerjanje imen strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev na seznamu zavrnjenih strank).

4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

FedEx lahko razkrije vaše osebne podatke tretjim osebam v naslednjih okoliščinah:

 • FedEx lahko razkriva vaše osebne podatke svojim povezanim podjetjem, operativnim skupinam, podružnicam in oddelkom ali tretjim osebam, če je to potrebno za zgoraj navedene namene. FedEx bo po potrebi od tretjih strank zahteval, da izvajajo dejavnosti na način, ki je skladen s FedExovimi pravilniki in smernicami v zvezi z varstvom podatkov.
 • FedEx lahko vaše osebne podatke razkrije obdelovalcem podatkov, tj. osebam, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu. V takih primerih lahko te tretje osebe uporabljajo vaše osebne podatke zgolj za zgoraj opisane namene in samo skladno z našimi navodili. FedEx bo uporabljal samo storitve obdelovalcev, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter poskrbijo za varstvo pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
 • FedExovi zaposleni imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov, če je to potrebno za opravljanje njihovih nalog. V takem primeru bo dostop odobren le, če bo tako potrebno za zgoraj opisane namene, in le, če zaposlenega zavezujejo pravila o zaupnosti.
 • FedEx lahko razkrije vaše osebne podatke, v kolikor to zahteva zakon, odločba sodišča ali drug pravni postopek, na primer organi kazenskega pregona ali drugimi vladnimi agencijami, za sprejemanje ali uveljavljanje svojih pravic, oziroma v povezavi s poslovnimi transakcijami, npr. odprodajo, združitvijo, konsolidacijo ali prodajo premoženja, ali v malo verjetnem primeru stečaja.

5. Kako dolgo bo FedEx hranil vaše osebne podatke?

FedEx hrani vaše osebne podatke za omejeno časovno obdobje in jih izbriše, ko ti niso več potrebni za namene obdelave. Natančno časovno obdobje je odvisno od vrste osebnih podatkov ter pravnih obveznosti ali poslovnih namenov za hrambo podatkov.


6. S kakšnimi ukrepi FedEx varuje vaše osebne podatke?

FedEx je sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključno ali nezakonito obdelavo, vključno z zagotavljanjem:

 • da so vaši osebni podatki zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom;
 • da je zagotovljena zaupnost vaših osebnih podatkov;
 • da bosta vzdrževani celovitost in razpoložljivost vaših osebnih podatkov;
 • da se osebje usposablja za zahteve glede varnosti podatkov in
 • da se skladno z veljavno zakonodajo prijavijo dejanske ali domnevne kršitve varnosti osebnih podatkov.

7. Kje FedEx hrani vaše osebne podatke in kam jih prenaša?

FedEx bo zaradi narave svojega poslovanja in storitev, ki jih zagotavlja strankam, morda moral prenesti vaše osebne podatke na lokacije zunaj države/teritorija, kjer prebivate. FedEx v vsakem primeru prenosa osebnih podatkov zagotavlja, da za tak prenos veljajo ustrezni zaščitni ukrepi.

Za Evropsko unijo takšne prenose tretjim osebam ureja mehanizem za prenos, ki ga odobri Evropska komisija ali nacionalni organi za varstvo podatkov, vključno z vzorčnimi pogodbenimi klavzulami. Če želite podrobnejše informacije o teh zaščitnih ukrepih, pišite na naslov dataprivacy@fedex.com.


8. Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki?

Na podlagi zakona, ki se uporablja za uporabo vaših osebnih podatkov, boste lahko uveljavili več pravic, ki se nanašajo na vaše osebne podatke. Pri tem vas prosimo, da upoštevate, da v mnogih primerih vaše pravice niso absolutne in da nam morda ne bo potrebno ugoditi vašemu zahtevku. Pravice, ki se lahko uporabljajo v Evropski uniji, so razložene v nadaljevanju.  

Pravica dostopa
Upravičeni ste do kopije osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas, in do tega, da izveste več o tem, kako jih uporabljamo. Vaši osebni podatki vam bodo običajno posredovani digitalno.

Pravica do popravka
Sprejemamo razumne ukrepe za zagotavljanje, da so podatki, ki jih imamo o vas, točni in popolni. Če menite, da to ne drži, lahko zaprosite, da jih posodobimo ali prilagodimo.

Pravica do izbrisa
V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke, npr. če osebni podatki, ki smo jih zbrali, niso več potrebni za prvotni namen ali so zastareli. Pri tem bomo morali upoštevati tudi druge dejavniki, zato, npr. zaradi nekaterih zakonskih ali regulativnih obveznosti vašemu zahtevku morda ne bomo mogli ugoditi.

Pravica do omejitve obdelave
V nekaterih primerih ste upravičeni zahtevati, da se vaši osebni podatki (začasno) prenehajo uporabljati,  npr. ko menite, da so osebni podatki, ki smo jih zbrali, napačni ali kadar menite, da vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več.

Pravica do ugovora
Imate pravico, da ugovarjate obdelavi, ki temelji na naših legitimnih interesih. V kolikor nimamo legitimnega razloga za obdelavo, vaših osebnih podatkov na podlagi vašega vloženega ugovora ne bomo več obdelovali. Ob tem prosim upoštevajte, da nekaterih storitev ali ugodnosti morda ne bomo mogli zagotoviti, v kolikor nam za ta namen ne bo omogočena obdelava potrebnih osebnih podatkov.

Pravice v zvezi z avtomatiziranim odločanjem
Imate pravico, da niste podvrženi avtomatskemu odločanju, vključno s profiliranjem, ki ima lahko pravne posledice ali ima podoben pomemben učinek. Če ste bili podvrženi avtomatski odločitvi in se ne strinjate z odločitvijo, lahko uporabite naše podatke, navedene zgoraj, in se obrnete na nas s prošnjo, da pregledamo odločitev.

Pravica do preklica soglasja
V določenih primerih vas lahko prosimo za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Imate pravico, da svoje soglasje kadar koli umaknete. FedEx bo po preklicu soglasja v najkrajšem možnem času prekinil nadaljnjo obdelavo. Ob tem opozarjamo, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem.  

V kolikor želite uveljavljati katero koli od svojih pravic, uporabite naše kontaktne podatke, navedene zgoraj.


9. Kaj storiti, če imate dodatna vprašanja ali pritožbe?

Vprašanja ali pritožbe v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov lahko naslovite na FedEx, pri čemer uporabite kontaktne podatke, ki so na voljo na vrhu tega obvestila o zasebnosti.

Imate tudi pravico vložiti pritožbo pri lokalnem organu za varstvo podatkov, ki je pristojen po kraju dela, prebivanja ali kraju nastanka domnevne kršitve. Seznam evropskih organov za varstvo podatkov je na voljo tukaj.


10. Ali bo to obvestilo o zasebnosti posodobljeno?

FedEx lahko občasno posodobi to obvestilo o zasebnosti. Če bo imela sprememba resne posledice, si bo FedEx prizadeval, da vas bo aktivno obveščal o takšnih spremembah. FedEx bo posodobljeno obvestilo o zasebnosti vedno objavil na spletnem mestu www.fedex.com z navedbo zadnjih sprememb.