Pogoji uporabe spletnega mesta fedex.com

Pogoji uporabe spletnega mesta

Pogoji uporabe spletnega mesta

FedEx.com

FedEx.com

NASLEDNJI POGOJI IN DOLOČILA UREJAJO UPORABO SPLETNEGA MESTA FEDEX.COM, VKLJUČNO S STORITVAMI FEDEX SHIP MANAGER® NA SPLETNEM MESTU FEDEX.COM IN FEDEX SHIP MANAGERTM LITE (V NADALJNJEM BESEDILU SKUPAJ: »SHIP MANAGER«), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER (»GTM«), FEDEX® MOBILE IN FEDEX® BILLING ONLINE. VAŠ OGLED ALI UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA POMENI, DA VI V SVOJEM IMENU IN IMENU SUBJEKTA, KI GA PREDSTAVLJATE (V NADALJNJEM BESEDILU SKUPAJ: »VI«, »VAŠ« ALI »SVOJ«), SOGLAŠATE Z VSEMI POGOJI IN DOLOČILI, NAVEDENIMI SPODAJ.

FEDEX LAHKO V PRIHODNOSTI KADAR KOLI BREZ KAKRŠNEGA KOLI OBVESTILA SPREMENI ALI PRILAGODI TE POGOJE IN DOLOČILA. VAŠ NADALJNJI OGLED ALI UPORABA SPLETNEGA MESTA FEDEX.COM POMENI, DA SOGLAŠATE S SPREMEMBAMI IN PRILAGODITVAMI. SPLETNO MESTO FEDEX.COM LAHKO VSEBUJE DODATNE POGOJE IN DOLOČILA, KI UREJAJO UPORABO DOLOČENIH FUNKCIJ, ZNAČILNOSTI, PODATKOV IN APLIKACIJ, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU FEDEX.COM.


Točka 1. Definicije
 

Vsebina: podatki, grafika, izdelki, funkcije, funkcionalnost, storitve in povezave na spletnem mestu fedex.com, vključno s storitvami FedEx Ship Manager na spletnem mestu fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager in FedEx Billing Online.

FedEx: družba FedEx Corporate Services, Incorporated, njena matična družba in podružnice njene matične družbe.

Vi: vi in subjekt, ki ga predstavljate.


Točka 2. Uporaba spletnega mesta fedex.com

Spletno mesto fedex.com lahko sedanje in potencialne stranke družbe FedEx uporabljajo izključno za interakcijo z družbo FedEx in ga ne sme uporabljati nobena druga oseba ali subjekt ali za kateri koli drugi namen. Natančneje, vse pošiljanje, sledenje, cene, prejemanje računov družbe FedEx in nakazovanje plačil ob uporabi elektronskega prenosa sredstev (»EFT«), poslovalnice za odlaganje pošiljk, identifikacijo in pripravo mednarodnih dokumentov, ocenjevanje dajatev in davkov ter druge informacije in storitve lahko uporabljajo le sedanje in potencialne stranke družbe FedEx za lastne pošiljke. Uporaba spletnega mesta za posredovanje informacij tretjim pošiljateljem ali pripravo pošiljk s strani tretjih pošiljateljev ali v njihovo korist je izrecno prepovedana, razen če je drugače navedeno v pogojih uporabe določene interaktivne funkcije na spletnem mestu fedex.com. Uporaba avtomatiziranih klicnih ali poizvedovalnih storitev za pridobivanje informacij prek spletnega mesta fedex.com je strogo prepovedana.

FedEx prek spletnega mesta fedex.com ne sprejema zamisli, konceptov ali tehnik za nove storitve ali izdelke. Če FedEx prejme take informacije, jih ne bo obravnaval kot zaupne ter jih lahko prosto uporablja, posreduje in koristi na način po lastni izbiri.


Točka 3. Registracija za prijavo na spletno mesto fedex.com

Na spletnem mestu fedex.com se lahko registrirate in tako dostopate do interaktivnih funkcij na spletnem mestu fedex.com. Prijava na spletno mesto fedex.com vam zagotavlja dostop do storitev FedEx Ship Manager na spletnem mestu fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Moj FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile in drugih spletnih storitev. Razpoložljivost teh storitev se razlikuje glede na državo/teritorij. FedEx si pridržuje pravico dodati druge funkcije, do katerih je mogoče dostopati prek prijave na spletno mesto fedex.com. Vnovična registracija za že registrirane uporabnike v tem primeru ne bo potrebna.

Z registracijo na spletnem mestu fedex.com soglašate, da boste posredovali točne in ažurne podatke o sebi skladno s stranmi za registracijo za prijavo na spletnem mestu fedex.com ter da boste vzdrževali in nemudoma posodobili svoje podatke v spletnem profilu, da bodo točni in ažurni.

Nekatere storitve spletnega mesta fedex.com so na voljo strankam v nekaterih državah/teritorijih, ne pa tudi v drugih. Soglašate, da se boste registrirali samo za storitve spletnega mesta fedex.com, ki so na voljo na spletnem mestu fedex.com za državo/teritorij, kjer je bil FedExov račun ustvarjen. Če je država/teritorij vašega FedExovega računa Slovenija, se boste registrirali za storitve, ki jih zagotavlja spletno mesto fedex.com/si, in ne za storitve, ki jih zagotavlja spletno mesto fedex.com/us.

Ko se registrirate z registracijo za prijavo na spletno mesto fedex.com, izberete ID uporabnika in geslo. Vzdrževanje zaupnosti gesla in ID-ja uporabnika je vaša odgovornost, odgovorni pa ste tudi za vse dejavnosti, nastale z vašim geslom in ID-jem uporabnika. Soglašate, da boste (a) FedEx nemudoma obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi svojega ID-ja uporabnika in gesla ter (b) poskrbeli, da se boste ob koncu vsakega obiska odjavili iz seje na spletnem mestu fedex.com.


Točka 4. Spremembe spletnega mesta fedex.com

Spletno mesto fedex.com in njegova vsebina se lahko kadar koli spremenita, izbrišeta ali posodobita brez predhodnega obvestila.


Točka 5. Prenehanje uporabe

FedEx lahko kadar koli brez predhodnega obvestila prekine delovanje, začasno ukine ali spremeni spletno mesto fedex.com. FedEx lahko kadar koli iz kakršnega koli razloga po lastni presoji blokira, prekine ali začasno ukine vaš dostop ali dostop katerega koli uporabnika do spletnega mesta fedex.com, tudi če je dostop še naprej omogočen drugim uporabnikom.


Točka 6. Lastništvo

Spletno mesto fedex.com in njegovo vsebino ščitijo zakoni Združenih držav ali mednarodni zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugi. © 1995–2008 FedEx. Vse pravice so pridržane. Natančneje, FedEx z omogočanjem dostopa do spletnega mesta fedex.com na nikogar ne prenaša nobenih pravic o lastništvu na spletnem mestu fedex.com ali v vsebini, ki se prikazuje ali je na voljo na spletnem mestu fedex.com. Stranka ne sme kopirati, spreminjati, prevajati, prenašati, distribuirati, prilagajati, reproducirati, obratno programirati ali razstaviti nobenega dela spletnega mesta fedex.com ali njegove vsebine.


Točka 7. Izjava o omejenem jamstvu

SPLETNO MESTO FEDEX.COM IN NJEGOVA VSEBINA STA ZAGOTOVLJENA »TAKA, KOT STA«. SPLETNO MESTO FEDEX.COM IN NJEGOVI DAJALCI LICENC ZAVRAČAJO KAKRŠNO KOLI IN VSAKO JAMSTVO, IZRECNO ALI POSREDNO, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, PRAVICO O LASTNIŠTVU IN NEKRŠITVE, V ZVEZI S TAKO VSEBINO IN VAŠO ZMOŽNOSTJO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE SPLETNEGA MESTA FEDEX.COM IN NJEGOVE VSEBINE.

FEDEX IZRECNO ZAVRAČA IN IZKLJUČUJE VSA JAMSTVA V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM FEDEX.COM, STORITVIJO SHIP MANAGER IN DELOVANJEM INTERNETA, IZRECNA ALI POSREDNA, MED DRUGIM VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. FEDEX NE JAMČI, DA BO STORITEV SHIP MANAGER IZPOLNJEVALA VSE ZAHTEVE NAROČNIKA ALI DA BODO NJENE FUNKCIJE DELOVALE NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK ALI DA BO ODPRAVLJENA KAKRŠNA KOLI NAPAKA V STORITVI SHIP MANAGER. POLEG TEGA DRUŽBA NE JAMČI IN NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL V ZVEZI Z REZULTATI STRANKINE UPORABE STORITVE SHIP MANAGER ALI GLOBAL TRADE MANAGER V SMISLU ZMOGLJIVOSTI, PRAVILNOSTI, TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI KAKO DRUGAČE. JAMSTVA NE PREDSTAVLJA NOBENA USTNA ALI PISNA INFORMACIJA, ZAGOTOVILO ALI NASVET FEDEXA ALI FEDEXOVEGA POOBLAŠČENEGA PREDSTAVNIKA.


Točka 8. Omejitev odgovornosti

SPLETNO MESTO FEDEX.COM IN NJEGOVO VSEBINO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. FEDEX VAM ALI KATERI KOLI OSEBI ALI SUBJEKTU, KI PREK VAS ZAHTEVA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, NAKLJUČNO ALI DRUGO ODŠKODNINO V OKVIRU KAKRŠNE KOLI PRAVNE TEORIJE, NE ODGOVARJA ZA NOBENE NAPAKE V UPORABI ALI ZA UPORABO ALI NEZMOŽNOST UPORABE SPLETNEGA MESTA FEDEX.COM IN NJEGOVE VSEBINE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z ODŠKODNINO ZA IZGUBLJENI DOBIČEK, POSEL, PODATKE ALI ŠKODO NA KATEREM KOLI RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, ČEPRAV STE FEDEX OBVESTILI O MOŽNOSTI TAKŠNE ODŠKODNINE.


Točka 9. Povračilo škode

Soglašate, da boste ščitili, poravnali škodo in družbo Fedex, njegovo matično družbo in povezana podjetja ter njihove člane uprave in vodstva, zaposlene, zastopnike in predstavnike odvezali vsake odgovornosti v zvezi s kakršnimi koli zahtevki, (i) ki izhajajo iz vaše kršitve katerega koli od teh pogojev in določil ter vaših opravljenih dejavnosti v zvezi s tem spletnim mestom.


Točka 10. Vodnik po storitvah FedEx

Pogoje in določila za uporabo FedExove storitve dostave in povezanih storitev vsebuje najnovejša različica Vodnika po storitvah FedEx, za katero lahko zaprosite. Najnovejša različica Vodnika po storitvah FedEx bo obveljala ob kakršnem koli sporu med podatki o FedExovi storitvi dostave ali podatki o povezanih storitvah na spletnem mestu fedex.com ter podatki o dostavi ali podatki o povezanih storitvah, ki jih vsebuje najnovejša različica Vodnika po storitvah FedEx.


Točka 11. Povezave do drugih spletnih mest

Spletno mesto fedex.com vsebuje povezave, ki vam omogočajo obisk spletnih mest tretjih oseb. FedEx ne upravlja niti teh spletnih mest niti podjetij, ki so lastniki teh spletnih mest. FedEx ne daje nobenih zagotovil v zvezi s podatki, ki jih posredujejo ta spletna mesta ali so na voljo na teh spletnih mestih, niti s kakovostjo ali sprejemljivostjo izdelkov ali storitev, ki jih ponuja katera koli oseba ali subjekt, naveden na takšnih spletnih mestih.

FedEx ni preizkušal in ne daje nobenih zagotovil v zvezi s pravilnostjo, delovanjem ali kakovostjo katere koli programske opreme na takšnih spletnih mestih. Raziskati in oceniti je treba tveganja, ki so morda povezana z dostopom do in uporabo katere koli programske opreme na internetu pred njeno uporabo.


Točka 12. Pravilnik o zasebnosti

FedExov pravilnik o zasebnosti ureja uporabo podatkov, ki jih pridobite na spletnem mestu fedex.com.


Točka 13. Izvoz

Prevzemate vso odgovornost za upoštevanje vseh zakonov in predpisov Združenih držav in katere koli druge države/teritorija, kjer lahko dostopate do spletnega mesta fedex.com, v zvezi z dostopom, uporabo, izvozom, ponovnim izvozom in uvozom katere koli vsebine, ki se prikazuje ali je na voljo na spletnem mestu fedex.com.

Potrjujete in soglašate, da ne boste izvažali ali uvažali nobene vsebine v katero koli državo/teritorij, kjer je izvoz ali uvoz omejen v okviru zakonodaje Združenih držav, da niste državljan nobene takšne države/teritorija niti zavrnjena stranka, navedena na seznamu zavrnjenih oseb Združenih držav (U.S. Denied Persons List), niti posebno imenovan državljan na seznamu posebno imenovanih državljanov ministrstva za finance Združenih držav (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) in da se vsebina ne bo uporabljala pri oblikovanju, razvoju ali proizvodnji jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja.


Točka 14. Veljavna zakonodaja in ločljivost

Ta sporazum in vašo uporabo spletnega mesta fedex.com urejajo in interpretirajo zakoni Združenih držav in zvezne države Tennessee brez določb o koliziji med zakoni. Če pristojno sodišče iz kakršnega koli razloga ugotovi, da je katera koli določba tega sporazuma ali njenega dela neizvršljiva, se ta določba izvrši v največjem dovoljenem obsegu.

Vsak vzrok za ukrepanje v zvezi s spletnim mestom fedex.com ali tem sporazumom je treba sprožiti v roku enega leta po nastanku zahtevka ali pravne podlage tožbe ali ga je treba prepovedati in obravnavati pri pristojnem sodišču v okrožju Shelby County v zvezni državi Tennessee. Tega sporazuma se ne sme spreminjati ali prilagoditi brez FedExovega pisnega dovoljenja.


Točka 15. Pogoji prevoza

(i) Stranka soglaša, da je FedExov notranji in mednarodni prevoz kakršne koli pošiljke, oddane FedExu s storitvijo SHIP MANAGER, v skladu s pogoji, določili in omejitvami odgovornosti, ki so določene v NESPREMENLJIVEM letalskem tovornem listu, na etiketi, seznamu blaga ali prevzemni evidenci (skupaj: »odpremna dokumentacija«), ter, če je to primerno, v skladu s kakršnim koli sporazumom o prevozu med stranko in FedExom, ki zajema tako pošiljko, in v kakršni koli veljavni tarifi, vodniku po storitvah ali standardnih Prevoznih pogojih, katerih kopije so na voljo na zahtevo in so v ta sporazum vključene s sklicevanjem. V primeru spora med odpremno dokumentacijo in katerim koli takšnim takrat veljavnim dokumentom ali tem sporazumom bodo obveljali, v tem prednostnem vrstnem redu, sporazum o prevozu, tarifa, Vodnik po storitvah, standardni Prevozni pogoji ali ta sporazum. Če pošiljka izvira zunaj Združenih držav, je prevozna pogodba sklenjena s FedExovim hčerinskim podjetjem, podružnico ali neodvisnim pogodbenim izvajalcem, ki je prvotno prevzel pošiljko. Vaša uporaba storitve Global Trade Manager ne spreminja vaše odgovornosti za pripravo in natančnost odpremne dokumentacije, vključno z uvoznimi/izvoznimi obrazci.

(ii) Če uporabnik za obdelavo pošiljk, oddanih FedExu, za dostavo na lokacije zunaj Združenih držav ali države/teritorija izvora pošiljke uporabi storitev SHIP MANAGER, bo stranka na svoje lastne stroške zagotovila, da so pogoji in določila mednarodnega prevoza, ki jih občasno zagotovi Fedex (in ki jih Fedex lahko dopolni ali spremeni po lastni presoji), za vse takšne mednarodne pošiljke navedeni v odpremni dokumentaciji, kot to morda zahteva FedEx. Stranka bo vstopila v pravdo na strani FedEx poravnala škodo in odvezala FedExvse njegove člane uprave in vodstva, zaposlene in zastopnike vseh odgovornosti v zvezi s kakršnimi koli in vsakimi izgubami, škodo, zahtevki in stroški, ki izhajajo iz strankine opustitve uporabe mednarodnih pogojev prevoza v odpremni dokumentaciji za takšne mednarodne pošiljke, med drugim vključno z zahtevki prejemnika glede katere koli pošiljke, ter iz strankinega neupoštevanja FedExovih navodil glede vključitve pogojev v odpremni dokumentaciji za takšne mednarodne pošiljke.

(iii) Natisnjen podpis. Stranka potrjuje, da mora v primeru, ko se storitev SHIP MANAGER uporablja za obdelavo pošiljk na lokacijah zunaj Združenih držav ali države/teritorijev izvora pošiljke, vnesti ime osebe, ki izpolnjuje odpremno dokumentacijo ter, da se namesto ročnega podpisa po potrebi to natisne na odpremno dokumentacijo za vse pošiljke, ki jih stranka odda FedExu z uporabo storitve SHIP MANAGER. Stranka nadalje potrjuje, da je tako natisnjeno ime dovolj, da predstavlja podpis stranke in njeno sprejemanje FedExovih prevoznih pogojev, ki jih vsebujejo veljavni sporazum o prevozu, tarifa, Vodnik po storitvah, standardni pogoji ali odpremna dokumentacija, v okviru katere pošiljko prevzame FedEx ali njegov neodvisni pogodbeni izvajalec.

(iv) Če ni drugače navedeno, je naslov pošiljatelja, naveden na sprednji strani katere koli odpremne dokumentacije, kraj izvršitve in kraj odhoda, naslov prejemnika, naveden na sprednji strani odpremne dokumentacije, pa namembni kraj. Če ni drugače navedeno na sprednji strani odpremne dokumentacije, je prvi prevoznik vseh pošiljk družba FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. Naslov za FedEx Ground je P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


Točka 16. FedEx ShipAlert(SM)

FedEx vam s storitvijo SHIP MANAGER daje priložnost, da uporabite funkcijo FedEx ShipAlert za pošiljanje sporočila prejemniku in ga tako obvestite o pošiljki. Ta funkcija je brezplačna. FedEx lahko kadar koli spremeni ali prekine uporabo funkcije FedEx ShipAlert.

FedEx se ne zavezuje, da bo vaše sporočilo zasebno ali zaupno. Z uporabo funkcije FedEx ShipAlert potrjujete, da FedEx zagotavlja samo tehnično funkcionalnost in da ste edini odgovorni za vsebino svojih sporočil. FedEx ne izvaja nobenega nadzora nad sporočili, ki jih pošljete, vendar pa se lahko FedEx zaradi svoje zaščite po lastni presoji odloči, kljub temu, da tega ni dolžen, da pogleda vaša sporočila.

Funkcijo FedEx ShipAlert lahko uporabljate izključno za sporočanje podatkov o svoji pošiljki. Funkcije FedEx ShipAlert ne smete uporabljati za širjenje podžigajočih, škodljivih, nespodobnih ali drugih nezakonitih podatkov ali za grožnje, nadlegovanja, zlorabe ali drugačne kršitve zakonskih pravic drugih ali za izvajanje kakršnih koli dejanj, ki so v nasprotju z zakonom. Če FedEx vidi ali izve za sporočila, poslana s funkcijo FedEx ShipAlert, ki kršijo te določbe ali FedExu lahko škodujejo, lahko sprejme vse ukrepe, potrebne za lastno zaščito, vključno z razkritjem vseh sporočil oblastem.

Uporaba funkcije FedEx ShipAlert ni potrebna za pošiljanje paketa s storitvijo SHIP MANAGER. FedEx iz nobenega razloga ne odgovarja za nikakršen neuspešen ali zamujen prenos, prejem ali potrditev kakršnega koli sporočila, ki ga pošljete vi oziroma je poslano vam.


Točka 17. Imenik

Ob upoštevanju tukaj navedenih pogojev bodo naslovi v vašem imeniku ostali, dokler uporabljate storitev SHIP MANAGER. Če storitve SHIP MANAGER ne uporabljate šest (6) mesecev, bo FedEx izbrisal vaše naslove.

Vendar FedEx ne bo izbrisal vašega računa v storitvi SHIP MANAGER. Če imate kakršne koli pomisleke, pošljite FedExu elektronsko sporočilo na naslov webmaster@fedex.com. Imenik je FedExova brezplačna funkcija. FedEx ne odgovarja za izgubo naslovov v imeniku, zato hranite varnostno kopijo svojih naslovov. FedEx lahko iz kakršnega koli razloga kadar koli spremeni ali prekine uporabo te funkcije.


Točka 18. Zahteva za ponudbo

Cena zahteve, ki jo odraža zahteva za ponudbo v storitvi FedEx Ship Manager, če je prikazana, je lahko drugačna kot dejanski stroški za vašo pošiljko. Do razlik lahko pride zaradi dejanske teže, dimenzij ali drugih dejavnikov. Več podrobnosti o tem, kako se izračunajo odpremni stroški, lahko preverite v veljavnem Vodniku po storitvah FedEx ali FedExovem ceniku.


Točka 19. Britanski carinski in trošarinski obrazci

Za britanske carinske in trošarinske obrazce veljajo državne avtorske pravice in so reproducirani v storitvi Global Trade Manager v okviru licence nadzornik založbe Her Majesty's Stationery Office, ki objavlja vladne zakone in statute. Obiskovalci tega spletnega mesta lahko te obrazce reproducirajo in uporabljajo, vendar nimajo pravice, da za njihovo uporabo pooblastijo tretje osebe.


Točka 20. Elektronski trgovinski dokumenti družbe FedEx®

NAVEDENI POGOJI UPORABE VELJAJO ZA VAŠO UPORABO ELEKTRONSKIH TRGOVINSKIH DOKUMENTOV DRUŽBE FEDEX® (FEDEX® ELECTRONIC TRADE DOCUMENTS). VAŠ OGLED ALI UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA POMENI, DA VI V SVOJEM IMENU IN IMENU SUBJEKTA, KI GA PREDSTAVLJATE (V NADALJNJEM BESEDILU: »VI«, »VAŠ« ALI »SVOJ«), SOGLAŠATE Z VSEMI POGOJI IN DOLOČILI, NAVEDENIMI SPODAJ.

FEDEX LAHKO V PRIHODNOSTI KADAR KOLI BREZ KAKRŠNEGA KOLI OBVESTILA SPREMENI ALI PRILAGODI TE POGOJE IN DOLOČILA. VAŠ NADALJNJI OGLED ALI UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA POMENI, DA SOGLAŠATE S SPREMEMBAMI IN PRILAGODITVAMI.

1. Strinjanje s Pogodbo za uporabo programske opreme FedEx oz. Licenčno pogodbo spletne platforme za pošiljanje pošiljk za končnega uporabnika ali s Pogoji uporabe in Prevoznimi pogoji. Pred dostopom do Elektronskih trgovinskih dokumentov družbe FedEx® potrjujete, da ste sprejeli Pogoje uporabe ali Licenčno pogodbo za končnega uporabnika za zadevno spletno aplikacijo za pošiljanje pošiljk družbe FedEx ali programsko opremo za pošiljanje pošiljk družbe FedEx, ki vključuje (vendar ni omejeno nanje) programsko opremo FedEx Ship Manager Software, strežnik FedEx Ship Manager Server, orodje FedEx Ship Manager na fedex.com in storitve FedEx Web Services, in se strinjate z navedenimi Pogoji uporabe ali Licenčno pogodbo za končnega uporabnika. Prav tako se strinjate, da za vse pošiljke veljajo prevozni pogoji, ki jih je FedEx objavil v ustreznem vodniku po storitvah, ali v standardnih prevoznih pogojih, objavljenih na spletnem mestu www.fedex.com oziroma kjer koli drugje in ki so navedeni na letalskem tovornem listu.

2. Strinjanje z uporabo Elektronskih trgovinskih dokumentov namesto natisnjenih dokumentov. Z uporabo Elektronskih trgovinskih dokumentov družbe FedEx® pooblaščate FedEx za pošiljanje svojih mednarodnih pošiljk z uporabo elektronskih namesto natisnjenih dokumentov, vključno z (vendar ne omejeno nanje) ustreznim trgovinskim računom, predračunom in izvoznim potrdilom o poreklu.

3. Strinjanje s posredovanjem informacij, glave dopisa in slike podpisa. Z uporabo elektronskih trgovinskih dokumentov družbe FedEx® se strinjate, da boste FedExu zagotovili vse informacije, potrebne za pošiljanje vaših mednarodnih paketov, vključno s (vendar ne omejeno nanje) podrobnimi podatki o paketu, glavo vašega podjetja za dopise in sliko vašega podpisa ali podpisa pooblaščenega zastopnika vašega podjetja.

4. Točnost podatkov. Izjavljate, jamčite in zavezujete se, da so vsi podatki, ki ste jih posredovali družbi FedEx, resnični, točni in popolni.

5. Veljavnost glave dopisa. Izjavljate, jamčite in zavezujete se, da je glava za dopis, ki ste jo posredovali družbi FedEx za uporabo pri vlaganju elektronskih trgovinskih dokumentov v vašem imenu, veljavna glava ter da imate ustrezne pravice, naziv in interes, da FedEx pooblastite za uporabo glave z namenom vlaganja elektronskih trgovinskih dokumentov v vašem imenu.

6. Veljavnost slike podpisa. Izjavljate, jamčite in zavezujete se, da bo vsaka slika podpisa, ki ste jo družbi FedEx posredovali za uporabo pri vlaganju elektronskih trgovinskih dokumentov v vašem imenu, veljaven podpis osebe, ki jo vi ali vaše podjetje pooblasti za pošiljanje pošiljk z družbo FedEx in vlaganje dokumentov, povezanih s pošiljanjem pošiljk, in da ta slika predstavlja vaš podpis.

7. Pooblastilo družbi FedEx za uporabo podatkov. Za vse elektronske trgovinske dokumente, ki jih FedEx izpolni v vašem imenu ali imenu vašega podjetja, pooblaščate FedEx, da uporablja podatke, ki ste jih posredovali za pošiljanje vaših mednarodnih paketov, vključno s (vendar ne omejeno nanje) podrobnimi podatki o paketu, glavo vašega podjetja za dopise in sliko vašega podpisa ali podpisa pooblaščenega zastopnika vašega podjetja.

8. Za nekatere pošiljke bo morda obvezna izvirna dokumentacija. Seznanjeni ste, da je zaradi veljavnih carinskih zakonov, pravil in predpisov morda lahko zahtevana dodatna dokumentacija za določeno blago, vrednosti ali količine in/ali zahtevano, da pošiljko spremljajo originalni trgovinski računi, licence, dovoljenja, deklaracije, obrazci, potrdila ali druga dokumentacija. Strinjate se, da je vaša odgovornost, da v vsako pošiljko, ki jo pošljete z elektronskimi trgovinskimi dokumenti družbe FedEx, vključite vso potrebno dokumentacijo (vključno z originalno dokumentacijo v tiskani obliki).

9. Nadomestilo za škodo. Na lastne stroške boste zagovarjali in odškodovali družbo FedEx, njeno matično družbo, podružnice, pridružena podjetja in njihove uslužbence, direktorje, zaposlene, zastopnike in naslednike ter jih odvezali vsake odgovornosti v zvezi s pritožbami, zahtevami, tožbami, odškodninami, stroški, izdatki, globami in sodbami, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški (v nadaljevanju skupaj: zahtevki), ki izhajajo iz FedExove uporabe podatkov, ki ste jih vi posredovali, vključno s (vendar ne omejeno nanje) podrobnimi podatki o paketu, glavo vašega podjetja za dopis in sliko vašega podpisa ali podpisa pooblaščenega zastopnika vašega podjetja. Družba FedEx lahko poseže v vse take zahtevke ter se zagovarja zoper njih na lastne stroške in po lastni presoji. Ukrepov, povezanih s katerim koli zahtevkom v zvezi z družbo FedEx, ne smete poravnati brez predhodne pisne privolitve družbe FedEx.