Prevozni pogoji

Prevozni pogoji

Prevozni pogoji


POMEMBNO OBVESTILO

Ti Prevozni pogoji IZKLJUČUJEJO ODGOVORNOST družbe FedEx in njenih zaposlenih ali zastopnikov za izgubo, škodo ali zamudo v določenih okoliščinah; OMEJUJEJO ODGOVORNOST do navedenih zneskov ob prevzemu odgovornosti in ZAHTEVAJO OBVESTILO OB UVELJAVLJANJU ZAHTEVKOV v natančno omejenem časovnem okviru. Pošiljatelji se morajo natančno seznaniti s temi Pogoji in po potrebi pridobiti zavarovalno kritje za zaščito svojih interesov.

Za pošiljke veljajo lokalne tarife in pogoji FedExovega hčerinskega podjetja, podružnice ali neodvisnega pogodbenega izvajalca, ki prvotno sprejme pošiljko.

Prevozni pogoji in določila FedEx Express za Evropo (veljavni od 1. junija 2021)


1. Uporaba.

1.1 Ti Pogoji veljajo in se uporabljajo za prevoz pošiljk, ki so odpremljene iz Evrope, kot tudi na prevoz pošiljk med državami in območji Evrope ter znotraj njih. Ti Pogoji ne veljajo in se ne uporabljajo za pošiljke znotraj Francije in Poljske, za katere veljajo ločeni domači prevozni pogoji in določila. Na nekaterih trgih lahko namesto teh Pogojev ali skupaj z njimi (v vsakem primeru so na voljo na fedex.com v zadevnih državah ali območjih) veljajo in se uporabljajo lokalni pogoji ali poštni predpisi. Za pošiljke, ki so odpremljene z območij zunaj Evrope, veljajo lokalne tarife ter pogoji in določila FedEx pridruženega podjetja, podružnice ali neodvisnega pogodbenega izvajalca, ki sprejme pošiljko. Pošiljke, ki se vrnejo, urejajo pogoji in določila, ki veljajo v državi/na območju, od koder se pošiljka vrača. Dodatne informacije o kateremkoli delu FedEx storitev so na voljo na fedex.com.

1.2 Za mednarodne zračne pošiljke velja Montrealska konvencija ali Varšavska konvencija, kot je primerno. Za mednarodne cestne pošiljke velja CMR, kadar je to primerno. Za notranje pošiljke (med določenimi lokacijami v isti državi) velja zakonodaja te države, ti Pogoji ter vsi veljavni FedExovi domači prevozni pogoji in določila.

1.3 Najnovejša spletna različica teh Pogojev, ki je objavljena in vzdrževana na zadevnem lokalnem spletnem mestu fedex.com, prevlada nad in nadomešča vse starejše ali druge različice Pogojev. Pošiljatelj, ki odda pošiljko FedExu, se strinja s takrat veljavnimi Pogoji. FedEx si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni ali dopolni te Pogoje.  

1.4 V primeru navzkrižja med temi Pogoji in katerokoli drugo FedExovo tranzitno dokumentacijo, vključno s pogoji in določili kateregakoli FedExovega letalskega tovornega lista, manifesta ali transportne nalepke, ti Pogoji prevladajo, v kolikor niso v navzkrižju z veljavnimi konvencijami ali drugo obvezno veljavno zakonodajo, vključno z veljavnimi lokalnimi poštnimi predpisi.

1.5 Razpoložljive storitve lahko FedEx občasno spremeni ali začasno ukine. Te spremembe ali začasne ukinitve veljajo za pošiljke, ki so oddane FedExu po tem datumu. Podrobnosti o trenutnih storitvah so na voljo na spletnem mestu fedex.com. 

1.6 Vse odločitve v teh Pogojih je sprejel FedEx po lastni presoji in izraz »vključno s/z« pomeni »vključno s/z, vendar ne omejeno na«, če ni izrecno drugače določeno.


2. Definicije.

»Letalski tovorni list« ali »tovorni list« pomeni vsak prevozni dokument, manifest, seznam blaga, etiketo, žig, elektronski vnos ali podoben element, ki se uporablja v prevoznem sistemu FedEx Express za premik pošiljke. 

»Pomožne storitve« pomenijo vse storitve, ki niso prevozne storitve.

»Pošiljke B2C« so pošiljke na podlagi trgovinske transakcije med podjetjem, ki je pošiljatelj (in ki deluje za poklicne namene), in posameznim potrošnikom, ki je prejemnik (in ki deluje zunaj svojih poklicnih namenov).

»Delovni dan« pomeni katerikoli dan, ko so podjetja v odpremni državi, območju ali regiji ali v ciljni državi ali regiji odprta za poslovanje. Delovni dnevi in prazniki se lahko razlikujejo med posameznimi državami, območji ali regijami. Obrnite se na FedEx in se pozanimajte, na katere zajamčene čase dostave lahko vplivajo te razlike.

»Poslovna dostava« pomeni dostavo, opravljeno v trgovskih ali poslovnih prostorih, razen (a) domov ali zasebnih bivališč, (b) lokacij, kjer podjetje deluje od doma, ali zasebnega naslova, ki ga pošiljatelj navede kot stanovanjski objekt, ter (c) pošiljk B2C.

»Stroški« pomenijo prevozne stroške in vse druge stroške ali doplačila, ki se občasno odmerijo ali zaračunajo na podlagi teh Pogojev, vključno s/z dodatki za gorivo in drugimi doplačili, nadomestili za pomožne carinske storitve, stroški za pomožne storitve, stroški za deklarirano vrednost za prevoz, stroški vračila pošiljke, nadomestili za posebno ravnanje, dajatvami in davki, doplačili za uvoz ali izvoz ter drugimi razumnimi doplačili, ki jih utrpi FedEx v zvezi s prevozom pošiljke. Podrobnosti o drugih stroških ali doplačilih so na voljo na spletnem mestu fedex.com.

»CMR« pomeni Konvencijo o Pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti iz leta 1956, kakor je bila spremenjena leta 1978. 

»Pogoji« pomenijo te prevozne pogoje in določila, kot so občasno posodobljeni na spletnem mestu fedex.com. 

»Konvencije« skupaj pomenijo Varšavsko konvencijo, Montrealsko konvencijo in CMR.

»Deklarirana vrednost za prevoz« pomeni vrednost, če obstaja, ki jo navede pošiljatelj na tovornem listu in predstavlja najvišji znesek FedExove odgovornosti v zvezi s prevozom pošiljke, za katero pošiljatelj plača potrebno nadomestilo.

»Deklarirana vrednost za carinjenje« pomeni prodajno ceno ali nadomestitveni strošek vsebine pošiljke, ki se zahteva za namene carinjenja.

»Zajamčeni čas dostave« pomeni objavljeni zajamčeni čas dostave za FedExovo storitev ali zajamčeni čas dostave, ki jo FedExova storitev za stranke navede za zadevno pošiljko, pri čemer se upoštevajo blago, ki se pošilja, datum odpreme, točen cilj ter teža in vrednost pošiljke.

»Evropa« pomeni Albanijo, Armenijo, Avstrijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Belgijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Gruzijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Islandijo, Irsko, Izrael, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Makedonijo, Malto, Moldavijo, Črno goro, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Rusijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Švico, Turčijo, Združeno kraljestvo in Ukrajino skupaj. 

»FedEx« ali »FedEx Express« pomeni družbo Federal Express Corporation, njene hčerinske družbe, podružnice in pridružena podjetja, njihove zaposlene in zastopnike (kolikor je potrebno).

»Številka FedExovega računa« ali »FedExov račun« pomeni številko, ki jo FedEx izda stranki z namenom zagotavljanja, da FedExov sistem povzema dejavnosti na tem računu in da se storitve ustrezno zaračunavajo plačniku.

»Tovor« pomeni vsak posamezni kos, paleto ali kos tovora z zaračunano težo 68 kilogramov ali več (vsi nepopolni kilogrami so zaokroženi navzgor na naslednji kilogram) ali dolžino, ki je daljša od 274 centimetrov, ali dolžino in obodom, ki sta skupaj daljša od 330 centimetrov.   

»Puščanje« ima pomen, ki je določen v razdelku 7 (Priprava pošiljke).

»Montrealska konvencija« pomeni Montrealsko konvencijo z dne 28. maja 1999 in vse nadaljnje Protokole k njej. 

»Paket« pomeni vsak posamezen paket ali kos, ki ga pošiljatelj odda FedExu v prevoz, FedEx pa ga prevzame od pošiljatelja.

»Prepovedani predmeti« pomenijo predmete in vrste pošiljk, ki so določeni v razdelku 10 (Prepovedani predmeti) teh Pogojev.

»Prejemnik« pomeni fizično ali pravno osebo, ki je navedena na letalskem tovornem listu kot prejemnik pošiljke.

»Dostava v stanovanjska naselja« pomeni dostavo v stanovanjske objekte ali zasebna prebivališča, vključno z lokacijami, na katerih se izvaja delo oziroma poslovanje od doma, ali dostavo, pri kateri pošiljatelj kot naslov dostave navede stanovanjski objekt.

»Pošiljatelj« pomeni fizično ali pravno osebo, ki je navedena na letalskem tovornem listu kot pošiljatelj pošiljke.

»Neopravljena storitev« pomeni prvi poskus dostave pošiljke, ki se zgodi 60 sekund ali več po veljavnem zajamčenem času dostave, razen če je drugače določeno v teh Pogojih. Katerikoli tranzitni čas, ki je objavljen na spletu ali drugje ali ki ga navede FedExova storitev za stranke na podlagi nepopolnih podatkov, posredovanih s strani pošiljatelja, je samo ocena in ne velja za natančno opredeljen zajamčeni čas dostave. FedExova evidenca navedenih časov dostave predstavlja nedvoumen dokaz o takšnih ponudbah.

»Storitve« pomenijo pomožne storitve in prevozne storitve skupaj. 

»Pošiljka« pomeni enega ali več paketov ali kosov tovora, ki se pošiljajo v okviru enega letalskega tovornega lista.

»Prevozni stroški« pomenijo cene, vsakokrat odmerjene za premik pošiljke, ki ga izvede FedEx v skladu s temi Pogoji, brez drugih odmerjenih ali obračunanih stroškov ali doplačil, kot so dodatki za gorivo, nadomestila za pomožne carinske storitve, stroški za pomožne storitve, stroški za deklarirano vrednost za prevoz, nadomestila za posebno ravnanje, dajatve in davki, doplačila za uvoz in izvoz ter druga doplačila.

»Prevozne storitve« pomenijo storitve prevoza pošiljke, ki jih ponuja in izvaja FedEx v skladu z letalskim tovornim listom FedEx Express, brez tovornih listov TNT. Vse podrobnosti teh storitev, vključno z imeni izdelkov, razpoložljivostjo in tranzitnimi časi, so na voljo na spletnem mestu fedex.com ali v sporazumih o cenah ali prevoznih storitvah, kot je primerno.   

»Edinstveni artikli« pomenijo predmete, za katere veljajo dodatni pogoji (glejte razdelek 20.3 (Najvišja odgovornost: deklarirana vrednost za prevoz)) zaradi njihove narave, vključno z dragimi kamni, žlahtnimi kovinami, nakitom, nezaščitenim pohištvom, steklom, porcelanom, umetninami, starinami, krzni, zbirateljskimi predmeti, glasbenimi inštrumenti, pomembnimi dokumenti, kot so potni listi, pametnimi telefoni, pametnimi urami, tabličnimi računalniki, prenosnimi računalniki, elektronskimi zasloni, plazemskimi zasloni, filmi, trakovi, diski, pomnilniškimi karticami ali drugim podatkovnim ali slikovnim blagom. 

»Varšavska konvencija« pomeni Varšavsko konvencijo z dne 12. oktobra 1929, kakor je bila spremenjena s Haaškim protokolom z dne 28. septembra 1955 in vsemi nadaljnjimi Protokoli, kot tudi Konvencijo iz Guadalajare z dne 18. septembra 1961. 


3. Stroški.

Prevozni stroški, ki veljajo za pošiljko, so določeni v FedExovih bruto cenah na spletnem mestu fedex.com, ali pa so izrecno dogovorjeni v zadevnem FedExovem sporazumu o prevoznih storitvah. FedExove ponudbe za stroške ali storitve so samo ocene na podlagi podatkov, posredovanih s strani pošiljatelja. Končni stroški in storitve se lahko razlikujejo glede na dejansko oddano pošiljko in uporabo teh Pogojev. FedEx ne odgovarja za in ne zagotavlja nobene prilagoditve, povračila ali dobropisa zaradi morebitne neskladnosti med katerimkoli stroškom ali ponudbo storitve pred oddajo pošiljke ter stroški, ki se zaračunajo plačniku. Zaračunani stroški so stroški, ki veljajo v času sklenitve FedExovega sporazuma o prevoznih storitvah, FedEx pa ima pravico, da občasno in brez prehodnega obvestila spremeni stroške, vključno s prevoznimi stroški, ki so določeni v FedExovih bruto cenah na spletnem mestu fedex.com.


4. Dodatki za gorivo in druga doplačila.

FedEx si pridržuje pravico, da občasno in brez predhodnega obvestila odmeri in spremeni dodatek za gorivo in druga doplačila, določena na spletnem mestu fedex.com. Trajanje in zneske teh sprememb določi FedEx. Pošiljatelj, ki odda pošiljko FedExu, se strinja s plačilom takrat veljavnih doplačil. Podrobnosti o trenutno veljavnih doplačilih so na voljo na spletnem mestu fedex.com.


5. Popravki računa in prostorninska teža.

5.1 Cena prostorninske teže velja za vse pošiljke na podlagi posamezne pošiljke. Če prostorninska teža presega dejansko težo, se na podlagi prostorninske teže ponovno izračunajo stroški pošiljke, kar lahko vključuje dodatne stroške. 

5.2 Prostorninska teža se izračuna z zmnožkom dolžine, višine in širine paketa (vse v centimetrih), ki se nato deli s standardnim deliteljem prostornine ali drugo številko, ki velja ob oddaji pošiljke FedExu, in jo FedEx občasno objavi na spletnem mestu fedex.com. 

5.3 FedEx lahko revidira vsak letalski tovorni list, da preveri izbrano prevozno storitev, dejansko ali prostorninsko težo pošiljke/paketa ali število paketov v pošiljki. Če so na letalskem tovornem listu navedene napačna prevozna storitev, nepravilna dejanska ali prostorninska teža ali napačno število paketov, lahko FedEx popravi letalski tovorni list.

FedEx sme popraviti račun in ima pravico, da za te popravke in spremembe letalskega tovornega lista zaračuna nadomestilo za posebno ravnanje. Metode, uporabljene za take popravke ali spremembe, in stroški, ki veljajo v takem primeru, so na voljo na zahtevo.


6. Obračunavanje.

6.1 Račune za prevozne stroške in povezane stroške je načeloma treba plačati v roku 30 dni od datuma računa, brez kakršnihkoli odtegljajev ali pobota. Za nekatere države lahko veljajo drugačni plačilni pogoji; podrobnosti so na voljo na zahtevo. Računi za dajatve, davke in druge povezane stroške se plačajo takoj po prejemu. Ne glede na to pa si FedEx pridržuje pravico zahtevati vnaprejšnje plačilo katerihkoli stroškov. 

6.2 Kadar zakon to dovoljuje, lahko FedEx določi elektronski račun kot standardni način predložitve računov, razen če plačnik izrecno zahteva drugače. 

6.3 FedEx si pridržuje pravico, da v primerih, kadar se ne uporabijo prednostne metode nakazovanja ali kadar podatki o nakazilu niso predloženi skupaj s plačilom, najprej poplača najstarejše račune.

6.4 V primeru zamude pri plačilu si FedEx pridržuje pravico zaračunati nadomestilo za zamudo pri plačilu, zamudne obresti in administrativne stroške za zamujeno plačilo. V tem primeru lahko FedEx zaračuna nadomestila, stroške in/ali obresti, ki jih FedEx določi v skladu z veljavno zakonodajo EU ali lokalno zakonodajo, ki se nanaša na zamude pri plačilih. 

6.5 Če bo plačilo izvedeno prek FedExovega računa, mora stranka, ki je sprožila postopek pošiljanja, na letalski tovorni list vnesti veljavno številko FedExovega računa, da lahko FedEx sprejme pošiljko. Stroški, zaračunani v breme FedExovega računa, so lahko v naslednjih oblikah: 

a. »Izstavitev računa pošiljatelju« ali »izstavitev računa naročniku pošiljanja«: FedEx bo stroške zaračunal v breme FedExovega računa pošiljatelja. 

b. »Izstavitev računa prejemniku« ali »izstavitev računa prevzemniku«: FedEx bo stroške zaračunal v breme FedExovega računa prejemnika. Sprejemljivo samo za prevoz na določene lokacije.

c. »Izstavitev računa tretji osebi«: FedEx bo stroške zaračunal v breme FedExovega računa nekoga tretjega, ki ni niti pošiljatelj niti prejemnik. 

6.6 Ne glede na morebitna nasprotujoča navodila ali določila v zvezi s plačili je pošiljatelj (ali druga oseba, ki sproži transakcijo uvozne pošiljke, odvisno od primera) vedno odgovoren za plačilo stroškov, tudi v okoliščinah, ko prejemnik ali tretja oseba zavrne plačilo.

6.7 Spore v zvezi z računi mora pošiljatelj ali prejemnik predložiti FedExu najpozneje (a) v roku 30 dni od datuma izdaje računa ali (b) do datuma zapadlosti računa, karkoli nastopi pozneje. FedEx bo sprejel v obravnavo le tisto predložitev spora, v kateri bodo navedeni: (a) številka računa, (b) številka letalskega tovornega lista in (c) razlog spora.

6.8 Dajatve in davki. Kadar je to ustrezno, se lahko na podlagi vsebine pošiljk odmerijo dajatve, davki in drugi povezani stroški. V primeru, da FedEx v imenu plačnika izplača carinskemu organu dajatve, davke in druge pristojbine, se plačniku odmeri nadomestilo za pomožno carinsko storitev na podlagi pavšalnega zneska ali odstotka od celotne izplačane vsote (karkoli je večje). Obiščite spletno mesto fedex.com/ancillary/go/service za seznam nadomestil za pomožne carinske storitve v ciljni državi. FedEx ni dolžan izplačati dajatev, davkov in drugih povezanih stroškov ter lahko zahteva, da jih pošiljatelj, prejemnik ali odgovorna tretja oseba plača FedExu, preden FedEx poravna kakršnekoli obveznosti iz naslova dajatev, davkov ali drugih povezanih stroškov. Take dajatve in davki se zaračunajo prejemniku, razen če je na letalskem tovornem listu označeno polje »Izstavitev računa za dajatve in davke pošiljatelju« ali »Izstavitev računa za dajatve in davke tretji osebi« in če je na letalskem tovornem listu vpisana veljavna številka FedExovega računa. Take možnosti so na voljo samo na izbranih lokacijah. V določenih okoliščinah se lahko ti dajatve in davki zaračunajo pošiljatelju, in sicer tudi v primeru, ko je pošiljka poslana na lokacijo tretje osebe, ki ni stalno prebivališče prejemnika ali tretje sebe, ki ji je bil izdan račun. Računi za dajatve, davke in druge povezane stroške se plačajo takoj po prejemu. Dodatne informacije so na voljo v razdelku 13 (Carinjenje) in na zahtevo.

6.9 Pretvorba valute. FedExove račune je treba plačati v valuti, navedeni na računu, oziroma v lokalni valuti, izračunani na podlagi menjalnih tečajev, ki jih občasno zagotavlja FedEx.


7. Priprava pošiljke.

7.1 Omejitve velikosti in teže. Omejitve glede velikosti in teže paketa in pošiljke se razlikujejo glede na kombinacijo države porekla in ciljne države ter glede na storitev. 

7.2 Večkosovne pošiljke. Za skupno težo večkosovne pošiljke ni omejitev, pod pogojem, da noben posamezen paket v pošiljki ne presega omejitve teže na paket, ki je določena za namembni kraj. 

7.3 Zelo velike pošiljke. Pri pošiljkah, ki presegajo omejitve teže za določeno storitev, določene v smernicah za pakiranje na spletnem mestu fedex.com, je potreben vnaprejšnji dogovor s FedExom. FedEx si pridržuje pravico zavrniti pakete ali pošiljke, ki jih smatra za neprimerne ali »zelo velike«, kot je podrobneje opisano v smernicah za pakiranje na spletnem mestu fedex.com. FedEx lahko po lastni presoji take neprimerne ali zelo velike pakete ali pošiljke obravnava kot tovorne pošiljke in zanje uporabi najmanjšo dovoljeno težo za obračunavanje 68 kg, ne glede na dejansko težo. Paketi, oddani FedExu kot tovor, imajo najmanjšo dovoljeno težo za obračunavanje 68 kg, ne glede na dejansko težo. 

7.4 Na enem letalskem tovornem listu ne sme biti navedena več kot ena vrsta storitve in v okviru enega letalskega tovornega lista ni mogoče poslati več kot ene ovojnice (FedEx Envelope), 10-kilogramske škatle (FedEx 10kg Box) ali 25-kilogramske škatle (FedEx 25kg Box). 

7.5 Embalaža. Pošiljatelj mora pripraviti in zapakirati vse pakete za varen prevoz glede na naravo in velikost blaga ter upoštevaje običajno skrbno ravnanje v prevoznem in sortirnem okolju, in skladno z vsemi veljavnimi pogodbami, zakoni, drugimi predpisi in pravili, vključno s tistimi, ki urejajo embalažo, označevanje in etiketiranje. 

7.6 Vse predmete, ki so dovzetni za poškodbe zaradi morebitnih okoliščin pri prevozu, kot so na primer spremembe temperature ali zračnega tlaka, mora pošiljatelj ustrezno zaščititi s primerno embalažo. FedEx ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi sprememb temperature ali tlaka.

7.7 FedEx ne zagotavlja temperaturno nadzorovanega prevoza, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, FedEx ni zavezan dodajati pošiljkam suhega ledu ali zagotavljati storitev ponovnega zamrzovanja, ne glede na morebitne ustne ali enostranske pisne izjave stranke ali FedExa o nasprotnem. Če prejemnik zavrne paket, ali če paket pušča, je poškodovan ali oddaja vonj (s skupnim izrazom »puščanje«), se ta vrne pošiljatelju, v kolikor je to mogoče. Če pošiljatelj zavrne paket, ali mu ga zaradi puščanja ni mogoče vrniti, pošiljatelj prevzame odgovornost in soglaša, da bo nadomestil ali kako drugače povrnil škodo FedExu za vse stroške, dajatve in odhodke, nastale zaradi čiščenja in/ali odstranitve paketa. Dodatne podrobnosti najdete v razdelku 8 (Zavrnitev ali odklonitev pošiljk).

7.8 Označevanje. Za pravilno izpolnitev vseh potrebnih podatkov letalskega tovornega lista je odgovoren pošiljatelj. Vsako pošiljko je treba čitljivo in trajno označiti z imenom, naslovom ulice, mesta in države, vključno s pošiljateljevo in prejemnikovo poštno številko. Pri mednarodnih pošiljkah mora naslov pošiljatelja vsebovati državo, kjer se pošiljka odda FedExu. Pošiljatelj mora letalski tovorni list in vse druge obvezne nalepke (npr. težka pošiljka) pritrditi na dobro vidno mesto na zunanji površini pošiljke. 

Dodatne informacije o pripravi pošiljke so na voljo na spletnem mestu fedex.com ali na zahtevo.


8. Zavrnitev ali odklonitev pošiljk.

FedEx si pridržuje pravico kadarkoli zavrniti, zadržati, preklicati, odložiti ali vrniti pošiljke, če po njegovem mnenju obstaja verjetnost, da bi pošiljka lahko povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah, blagu ali posameznikih; enako ravna ob prevozu, ki ga prepoveduje zakonodaja, ali ki krši katerokoli določilo teh Pogojev, ali če ima imetnik FedExovega računa, fizična ali pravna oseba, ki je zavezana k plačilu, slabo bonitetno oceno, ali če količina ali vrsta pošiljk močno odstopa od količine ali vrste pošiljk, ki jo je pošiljatelj prvotno sporočil FedExu, ali zaradi kateregakoli drugega razloga. Dejstvo, da FedEx sprejme pošiljke, še ne pomeni, da te pošiljke, kot tudi njihova vsebina in kakovost, ustrezajo veljavnim zakonom in drugim predpisom ali tem Pogojem.


9. Pregled pošiljk.

9.1. FedEx lahko na zahtevo pristojnih oblasti ali po lastni presoji v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi odpre in pregleda katerokoli pošiljko. 

9.2 Skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi mora FedEx opravljati različne preglede pošiljk. Pošiljatelj se odpoveduje vsem zahtevkom za povračilo škode zaradi poškodbe ali zamude (vključno z jamstvom z vračilom denarja, opredeljenim v razdelku 19), do katerih lahko pride zaradi takih pregledov.


10. Prepovedani predmeti.

10.1 Pošiljanje naslednjih predmetov s storitvijo FedEx je prepovedano na katerikoli cilj in pošiljatelj se strinja, da teh predmetov ne bo pošiljal, razen če se izrecno dogovori drugače s FedExom (glede na izvor in cilj lahko veljajo dodatne omejitve):

a. strelno orožje, orožje, municija/strelivo in njihovi deli; 

b. stroji za 3D-tiskanje, ki so zasnovani ali izključno namenjeni proizvodnji strelnega orožja;

c. eksplozivna sredstva (eksplozivi razreda 1.4 so lahko sprejemljivi v nekaterih izvornih/namembnih krajih; dodatne informacije so na voljo na zahtevo), ognjemeti in drugi zažigalni ali vnetljivi predmeti;

d. predmeti, ki so podobni bombi, ročni granati ali drugi eksplozivni napravi. Ti predmeti med drugim vključujejo inertne predmete, kot so replike, spominki, učni pripomočki in umetniška dela; 

e. vojaški predmeti s poreklom iz katerekoli države, v kateri je zahtevano izvozno dovoljenje; 

f. človeška trupla, človeški organi ali deli telesa, človeški in živalski zarodki ali kremirani oz. izkopani posmrtni ostanki; 

g. žive živali, vključno z žuželkami in domačimi živalmi;  

h. živalska trupla, mrtve živali ali preparirane živali;  

i. rastline in rastlinske snovi, vključno z rezanim cvetjem (rezano cvetje je sprejemljivo za določene države in območja, vključno iz Nizozemske v Združene države Amerike in za celotno Latinsko Ameriko; dodatne informacije so na voljo na zahtevo);  

j. pokvarljiva živila ter vsa živila in pijača, ki potrebujejo hlajenje ali drugačno regulacijo okolja; 

k. pornografija in nespodobno gradivo; 

l. denar, vključno z gotovino in ustrezniki denarnih sredstev (npr. prenosljivi vrednostni papirji, indosirane delnice, obveznice in vrednostna pisma), zbirateljski kovanci in znamke;  

m. nevarni odpadki, vključno z rabljenimi injekcijskimi iglami in brizgami, ali drugi medicinski, organski in industrijski odpadki;  

n. led (zamrznjena voda); 

o. ponarejeno blago, vključno z blagom, označenim z blagovno ali storitveno znamko, ki je ali identična ali se znatno ne razlikuje od registrirane blagovne ali storitvene znamke, brez odobritve ali nadzora registriranega imetnika blagovne ali storitvene znamke (ki se skupaj imenuje tudi »ponarejeno blago« ali »ponaredki«); 

p. marihuana, vključno z marihuano, namenjeno za rekreacijsko ali medicinsko uporabo, ter kanabinoidi iz marihuane (CBD), vsemi izdelki s katerokoli količino tetrahidrokanabinola (THC) in sintetičnimi kanabinoidi;

q. surova ali nerafinirana konoplja ali njeni deli (vključno s konopljinimi stebli, listi, cveti in semeni); 

r. tobak in tobačni izdelki, vključno z, vendar neomejeno na cigarete, cigare, nezaviti tobak, brezdimne tobačne izdelke, vodne pipe ali šiše;

s. elektronske cigarete in njihovi sestavni deli, vse druge podobne naprave, ki delujejo na uparjanje ali aerosolizacijo, in negorljive tekočine ali geli, ki se lahko uporabljajo s takimi napravami, ne glede na prisotnost nikotina.  

10.2 Pošiljanje naslednjih vrst pošiljk s storitvijo FedEx je prepovedano na katerikoli cilj in pošiljatelj se strinja, da jih ne bo pošiljal (glede na izvor in cilj lahko veljajo dodatne omejitve):

a. pošiljke ali blago, katerih prevoz, uvoz ali izvoz prepoveduje katerikoli zakon, statut ali drug predpis; 

b. razen če ni izrecno dogovorjeno drugače s FedExom, pošiljke, za katere mora FedEx pridobiti posebno licenco ali dovoljenje za prevoz, uvoz ali izvoz; 

c. neprijavljene, trošarinske pošiljke ali blago, za katere je potrebna odobritev oblastnih organov in carinjenje;   

d. pošiljke z deklarirano vrednostjo za carinjenje, ki presega dovoljeno vrednost za določeno ciljno državo; 

e. nevarno blago, razen v kolikor je dovoljeno v razdelku 12 (Nevarno blago) teh Pogojev; in 

f. paketi, ki so mokri, puščajo ali oddajajo kakršenkoli vonj.  

10.3 FedEx ne sprejema nobene odgovornosti za prepovedane predmete, ne glede na način prevzema (vključno s prevzemom po pomoti ali na podlagi obvestila). FedEx si pridržuje pravico, da zaradi teh omejitev ali iz varnostnih razlogov take pakete zavrne. FedEx lahko pošiljatelju zaračuna upravno takso za zavrnjene pakete in stroške vračila blaga, kjer je to primerno. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo.

10.4 Razdelek 19 (Jamstvo z vračilom denarja) ne velja za pošiljke prepovedanih predmetov. 


11. Nadzor izvoza.

11.1 FedEx ne prevaža pošiljk, ki kršijo zakonodajo, ki se nanaša na nadzor izvoza. Pošiljatelj je odgovoren in jamči za skladnost z veljavnimi zakoni, pravili in drugimi predpisi, vključno z izvoznimi nadzornimi predpisi ZDA, mednarodnimi predpisi o trgovini z orožjem ZDA, predpisi o nadzoru tujega premoženja ZDA ter veljavnimi izvoznimi zakoni in vladnimi uredbami oziroma predpisi katerekoli države, ki je povezana s prevozom pošiljke. Pošiljatelj se strinja in jamči, da bo ravnal v skladu z vsemi veljavnimi vladnimi sankcijami ZDA, ki prepovedujejo izvoz ali ponovni izvoz blaga, storitev ali tehnologije v države ali na območja, ki jih vlada ZDA navaja v svojih sankcijah enostransko ali usklajeno s sankcijami drugih držav. Poleg tega FedEx ne prevaža pošiljk in blaga, za katere je trgovanje omejeno ali prepovedano z ekonomskimi sankcijami in predpisi o embargu, pošiljatelj pa se strinja, da takih pošiljk in blaga ne bo oddal FedExu v prevoz. Za trenutni seznam držav in območij, kjer FedExove storitve niso na voljo, obiščite spletno mesto fedex.com.

11.2 Poleg tega FedEx ne prevaža pošiljk, če je pošiljatelj ali katerakoli v prevoz vpletena tretja oseba na seznamu zavrnjenih oseb Ministrstva za trgovino ZDA ali kateremkoli drugem seznamu nadzora izvoza ali sankcij, ki ga objavi in vzdržuje: Finančno ministrstvo ZDA, Urad za nadzor tujega premoženja; Ministrstvo za trgovino ZDA, Urad za industrijo in varnost; Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA, Direktorat za trgovinski nadzor; Odbor za sankcije Združenih narodov; Svet Evropske unije in katerikoli drugi ustrezen organ; pošiljatelj pa jamči, da takih pošiljk ne bo oddal FedExu. Pošiljatelj se prav tako strinja in jamči, da ne bo poskušal pošiljati subjektu, ki je v lasti katerekoli stranke v skupni lastniški udeležbi, ki jo določi ustrezen organ in je predmet ekonomskih sankcij. Pošiljatelj se prav tako strinja in jamči, da ne bo poskušal pošiljati subjektu, ki je v lasti katerekoli stranke v skupni lastniški udeležbi, ki jo določi ustrezen organ in je predmet ekonomskih sankcij.

11.3 Pošiljatelj bo opredelil pošiljke, za katere je potrebno potrdilo ali dovoljenje za izvoz ali pa so predmet drugega regulativnega nadzora pred izvozom, ter FedExu predložil informacije in vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi. Pošiljatelj mora na lastne stroške preveriti veljavne zahteve za licence ali dovoljenja za izvoz pošiljke, pridobiti vse potrebne licence in dovoljenja ter zagotoviti, da je prejemnik pošiljke ustrezno pooblaščen z zakoni ter drugimi predpisi izvorne in ciljne države ter drugih držav, ki uveljavljajo pristojnosti nad blagom. Poleg tega mora pošiljatelj zagotoviti, da končna uporaba ali končni uporabnik poslanih predmetov ne krši nobenih politik nadzora, ki omejujejo določene vrste izvoza, ponovnega izvoza in prevozov posebej naštetih predmetov, za katere veljajo izvozni nadzorni predpisi ZDA.

11.4 FedEx ne prevzema nobene odgovornosti do pošiljatelja ali katerekoli druge osebe za kakršnokoli izgubo ali stroške (vključno z globami in kaznimi), če pošiljatelj ne upošteva zakonov, obveznih pravil ali drugih predpisov o izvozu, ali če gre za posledice dejanj, ki jih FedEx izvede zaradi upoštevanja veljavnih zakonov in drugih predpisov. Prav tako se pošiljatelj strinja, da bo FedExu povrnil vsako izgubo ali strošek (vključno z globami in kaznimi), ki nastane zaradi pošiljateljevega neupoštevanja zakonov, obveznih pravil ali drugih predpisov o izvozu, ali je posledica dejanj, ki jih FedEx izvede zaradi upoštevanja veljavnih zakonov in drugih predpisov.


12. Nevarno blago.

12.1 Opredeljevanje nevarnega blaga. »Nevarno blago« so predmeti, ki lahko pri prevozu ogrozijo ljudi, živali, okolje ali prevoznika. Pošiljatelj je dolžan opredeliti, ali pošiljka vsebuje nevarno blago v skladu z razvrstitvijo v Priporočilih Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga, ali kot ga določa Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) ter veljavni zakoni in drugi predpisi.

12.2 Omejitve ciljne države. V številnih ciljnih državah veljajo omejitve za pošiljke z nevarnim blagom. Če ima pošiljatelj vprašanja v zvezi z državami, kjer je storitev na voljo, omejitvami blaga glede na državo ali razpoložljivimi storitvami, se lahko obrne na FedExovo storitev za stranke. 

12.3 Razpoložljive storitve. Nekatere pošiljke z nevarnim blagom morajo biti med letalskim prevozom dostopne in spadajo v kategorijo »dostopno nevarno blago«. »Nedostopno nevarno blago« ne rabi biti natovorjeno na letalo tako, da je dostopno med prevozom. Kategorija nevarnega blaga lahko vpliva na to, katera storitev se lahko uporabi za pošiljanje. FedEx mora prav tako poskrbeti za pravilno ločitev nezdružljivega nevarnega blaga v vseh vozilih in letalih. Zaradi upoštevanja te zahteve se lahko zgodi, da bo pošiljka prestavljena na prvo naslednjo razpoložljivo pot s tovornjakom ali let, kjer bo mogoče zagotoviti ustrezno ločenost.

12.4 Dodatna nadomestila. Za pošiljke, ki vsebujejo nevarno blago, veljajo nadomestila za posebno ravnanje. Doplačila temeljijo na klasifikaciji in vrsti posebnega ravnanja, ki je potrebno, vključno s tem, ali morajo biti predmeti dostopni med prevozom.

12.5 Predpisi o nevarnem blagu. Vsi paketi, ki vsebujejo nevarno blago, morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, vključno s Tehničnimi navodili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za varen zračni prevoz nevarnega blaga in predpisi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnem blagu. Pošiljatelj nevarnega blaga mora upoštevati vse FedExove različice, navedene v zadnji izdaji predpisov združenja IATA o nevarnem blagu. Za pošiljke, ki spadajo v okvir Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), so potrebni posebni prevozni dogovori, in pošiljatelj se mora pred pošiljanjem obrniti na FedEx ter se o tem ustrezno dogovoriti. 

12.6 Litijeve baterije. Za litijeve baterije (UN 3090), ki so primarne nepolnilne baterije, je pred pošiljanjem potrebna predhodna odobritev. To velja za litijeve baterije iz razdelkov IA in IB predpisov IATA. FedEx ne sprejema litijevih baterij UN 3090 in UN 3480, ki so oddane kot pošiljke iz razdelka II predpisov IATA; oddane morajo biti kot dokončno urejene s členom IA ali IB predpisov IATA. Poleg tega FedEx ne sprejema odpadnih baterij ali baterij, ki se pošiljajo v recikliranje ali dokončno odstranitev, vključno s poškodovanimi baterijami (glejte IATA, različica FX–04).

12.7 Priprava pošiljke. Pošiljatelj mora identificirati, klasificirati, zapakirati, označiti, etiketirati in izpolniti dokumentacijo za pošiljko z nevarnim blagom v skladu z vsemi veljavnimi mednarodnimi pogodbami, zakoni in drugimi predpisi. Pošiljatelj je prav tako dolžan zagotoviti, da tudi prejemnik upošteva vse veljavne mednarodne pogodbe, zakone in druge predpise. Kadar je to zahtevano, mora imeti vsaka pošiljka priloženo ustrezno dokumentacijo za nevarno blago (npr. obrazec IATA za pošiljateljevo deklaracijo o nevarnem blagu). Ker FedEx ne zagotavlja rešitev pakiranja in pošiljanja pošiljk z nevarnim blagom, lahko FedEx od pošiljatelja zahteva, da najame usposobljenega dobavitelja za pakiranje in pošiljanje pošiljk z nevarnim blagom, in tako varno zaključi dostavo. Če pošiljatelj ne pripravi nevarnega blaga v skladu s tem razdelkom, pošiljka morda ne bo dostavljena. Pošiljatelj mora na letalski tovorni list navesti vse potrebne informacije in izpolniti vsa polja, ki se nanašajo na nevarno blago. Pošiljatelji, ki za pošiljanje nevarnega blaga uporabljajo elektronske sisteme, morajo, kot je primerno za njihov elektronski sistem, izbrati tiste posebne storitve, ravnanje ali označbe, ki kažejo, da njihova pošiljka vsebuje nevarno blago. Če pošiljatelj namesto rešitve za elektronsko pošiljanje uporabi letalski tovorni list v papirni obliki, lahko nevarno blago pošlje samo mednarodno z uporabo mednarodnega letalskega tovornega lista razširjene storitve FedEx.

12.8 Embalaža. FedExova embalaža se ne sme uporabljati za prevoz nevarnega blaga (vključno z ledom), z izjemo (a) litijevih baterij, ki so dovoljene z razdelkom II IATA ter se lahko pošiljajo v škatlah in tulcih FedEx, in (b) bioloških snovi kategorije B (UN 3373), ki se lahko pošiljajo v FedExovi embalaži UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box ali katerikoli embalaži FedEx TempAssure.

12.9 Oddaja in dostava nevarnega blaga. Nevarnega blaga ne sprejemajo vse FedExove poslovalnice. Nekatere FedExove poslovalnice ne sprejemajo določenih razredov nevarnega blaga. Nevarnega blaga tudi ni mogoče pošiljati z vsemi FedExovimi storitvami prevoza. FedEx si pridržuje pravico, da nevarno blago zavrne na katerikoli lokaciji, kjer ga ne sme sprejeti na podlagi veljavne zakonodaje ali po lastni presoji. Če pošiljka ni oddana v poslovalnici, kjer je zaposleno osebje, ki sprejema nevarno blago, jo je treba FedExu oddati s pomočjo načrtovanega prevzema na lokaciji stranke.  

12.10 Brez preusmerjanja. Nevarnega blaga ni dovoljeno preusmeriti na naslov, ki se razlikuje od prvotnega namembnega naslova prejemnika, ki ga priskrbi pošiljatelj. 

12.11 Potencialna odgovornost pošiljatelja. Če to zahtevajo veljavni zakoni ali drugi predpisi, mora FedEx nepravilno deklarirane ali nedeklarirane pošiljke nevarnega blaga prijaviti ustreznim regulativnim ali vladnim organom. Zaradi tega se lahko pošiljatelju naloži plačilo globe ali kazni po veljavni zakonodaji. 

12.12 Razdelek 19 (Jamstvo z vračilom denarja) ne velja za pošiljke nevarnega blaga. 


13. Carinjenje.

1.31 Vse pošiljke, ki prečkajo državne meje, morajo skozi carinski postopek. Pošiljatelj je dolžan zagotoviti, da je odposlano blago v skladu z vsemi regulativnimi carinskimi zahtevami, prav tako pa mora zagotoviti vso dokumentacijo in informacije, potrebne za carinjenje, ter jamčiti, da so vse izjave in informacije v zvezi z blagom in carinjenjem pošiljke resnične, pravilne in popolne, vključno z ustrezno oznako harmoniziranega sistema. Pošiljke, za katere je treba poleg letalskega tovornega lista zagotoviti dodatno dokumentacijo (npr. trgovinski račun), lahko zahtevajo dodatni tranzitni čas. FedEx si pridržuje pravico, da pošiljatelju po lastni presoji zaračuna kakršnekoli kazni, globe, odškodnino ali druge stroške in izdatke, vključno z nadomestilom za skladiščenje, ki nastanejo zaradi izvršbe kateregakoli pristojnega vladnega organa ali zaradi pošiljateljevega neupoštevanja obveznosti iz teh pogojev. 

13.2 Pošiljatelj je dolžan na lastne stroške zagotoviti, da je blago, ki se pošilja mednarodno, sprejemljivo za vstop v ciljno državo v skladu z veljavnimi zakoni ter, kadar je to potrebno, z zahtevami za licence in dovoljenja.

13.3 Pošiljatelj bo morda moral pred dostavo prejemniku posredovati dodatne informacije za potrebe pridobitve odobritev s strani drugih regulativnih agencij v ciljni državi. Pošiljke, ki vsebujejo blago ali izdelke, za katere je pristojnih več vladnih organov, tudi znotraj drugih ciljnih držav (kot so državne agencije, ki so odgovorne za varnost živil, varovanje javnega zdravja, farmacevtske izdelke, medicinske izdelke, rastline in živali, prostoživeče živalske in rastlinske vrste, telekomunikacijske standarde in druge standarde elektronske opreme, ter primerljive agencije), lahko potrebujejo dodaten čas za izvedbo carinjenja. Vsi stroški pošiljanja v določeno državo in vrnitve iz nje, kadar vstop ni dovoljen, se zaračunajo pošiljatelju.

13.4 Če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije carinski ali drugi organi pošiljko zadržijo, bo FedEx morda poskusil obvestiti prejemnika. Če lokalna zakonodaja zahteva pravilne podatke ali dokumentacijo, ki jih mora posredovati prejemnik, vendar ta tega ne stori v primernem času, ki ga določi FedEx, se pošiljka lahko v skladu z veljavno zakonodajo obravnava kot nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)). Če prejemnik ne zagotovi zahtevanih podatkov ali dokumentacije, lokalna zakonodaja pa omogoča pošiljatelju, da to stori sam, bo FedEx morda poskusil obvestiti pošiljatelja. Če tudi pošiljatelj ne zagotovi podatkov ali dokumentacije v primernem času, ki ga določi FedEx, se pošiljka v skladu z veljavno zakonodajo obravnava kot nedostavljiva. FedEx ne prevzema nobene odgovornosti, če zaradi nepravilne ali pomanjkljive dokumentacije ne more dostaviti pošiljke, ne glede na to, ali poskusi obvestiti prejemnika ali pošiljatelja ali ne. 

13.5 Kadar lokalni zakon to dovoljuje oziroma v odsotnosti drugačnih navodil (npr. preko možnosti »izbire FedExovega mednarodnega posrednika«, ki je opisana v nadaljevanju), FedEx zagotovi carinske storitve za mednarodne pošiljke. FedEx bo informacije o pošiljki posredoval carinskemu uradu ali drugi regulativni agenciji za carinjenje. Kadar je to ustrezno, lahko FedEx zaračuna nadomestilo za pomožne carinske storitve za carinjenje mednarodnih pošiljk, za izplačilo dajatev in davkov carinskemu organu v imenu plačnika, za storitve, ki jih zahteva pošiljatelj, prejemnik ali tretja oseba, ali za povrnitev stroškov, s katerimi je regulativna agencija obremenila FedEx v zvezi z vložitvijo uradne vloge. Vrste in višine nadomestil se razlikujejo glede na državo. Obiščite spletno mesto fedex.com/ancillary/go/service za seznam nadomestil za pomožne carinske storitve v ciljni državi.

13.6 FedEx bo deloval kot zastopnik pošiljatelja ali prejemnika (kot je primerno) izključno za namene carinjenja in vnos pošiljke prek carine. Kadar je to ustrezno in mogoče, pošiljatelj pooblasti FedEx ali njegovega posrednika, da pripravi in vloži carinske deklaracije in opravi vse nadaljnje postopke v imenu in za račun pošiljatelja ali prejemnika, kot njun neposredni zastopnik. Pošiljatelj zagotovi, da prejemnik pooblasti FedEx v skladu s to določbo, kadar je to primerno. 

13.7 Če je bila ob naročilu izbrana možnost izbire posrednika, FedEx ne bo izplačal ali zaračunal nobenih dajatev in davkov. Sprejemljivost in omejitve blaga se ob uporabi možnosti izbire FedExovega mednarodnega posrednika razlikujejo glede na državo.

13.8 FedEx lahko v nekaterih primerih po lastni presoji upošteva navodila glede uporabe drugega carinskega posrednika namesto FedExa (ali posrednika, ki ga izbere FedEx) ali posrednika, ki ga določi pošiljatelj. V vsakem primeru si FedEx (ali posrednik, ki ga izbere FedEx) pridržuje pravico do carinjenja pošiljke, če ni mogoče določiti posrednika, če ta carinjenja ne bo opravil ali če FedEx ne prejme popolnih podatkov o izbranem posredniku (vključno z imenom, naslovom, telefonsko številko in poštno številko).

13.9 Za vse pošiljke, ki jih mora ocariniti prejemnik, bo FedEx posredoval prejemniku carinsko dokumentacijo, dostava dokumentacije pa predstavlja pravočasno dostavo.


14. Dajatve in davki.

14.1 Za uspešno carinjenje določenih predmetov lahko FedEx dajatve in davke, ki jih odmeri carinski organ, izplača v imenu plačnika in za to odmeri tudi doplačilo. FedEx lahko za vse pošiljke stopi v stik s plačnikom in zahteva potrditev dogovorov o povrnitvi zneskov kot pogoj za dokončanje carinjenja in dostavo ter po svoji lastni presoji pred oddajo pošiljke prejemniku zahteva od njega plačilo dajatev in davkov. Za dodatne informacije se obrnite na FedExovo storitev za stranke. 

14.2 FedEx zagotavlja samo ocene višine carinskih dajatev in davkov prek funkcije ocene dajatev in davkov na spletnem mestu fedex.com. Pri vrednosti končnih dajatev in davkov lahko prihaja do razlik.

14.3 Če je natančnost ali ustreznost dajatev in davkov, odmerjenih za pošiljko, sporna, lahko FedEx ali od njega določeni posrednik pregleda odpremne dokumente, oddane s pošiljko. Če FedEx ugotovi, da so bile dajatve in davki pravilno odmerjeni, pošiljatelj soglaša, da bo plačal dajatve in davke, ali pa se zaveže, da jih bo plačal prejemnik, kakor je ustrezno.

V primeru, da FedEx v imenu plačnika carinskemu organu izplača dajatve, davke ali druga nadomestila, se plačniku odmeri nadomestilo za pomožno carinsko storitev na podlagi pavšalnega zneska ali odstotka celotne izplačane vsote (karkoli je večje). Nadomestilo za pomožno carinsko storitev je odvisno od ciljne države. Za več informacij o nadomestilu za pomožno carinsko storitev obiščite spletno mesto fedex.com/ancillary/go/service.

14.5 Če pošiljatelj na letalskem tovornem listu ne določi plačnika, se dajatve in davki samodejno zaračunajo prejemniku, kjer je to dovoljeno. Možnosti »Izstavitev računa za dajatve in davke pošiljatelju« in »Izstavitev računa za dajatve in davke tretji osebi« sta na voljo samo za dostave na določene lokacije. Za dodatne informacije se obrnite na FedExovo storitev za stranke.

14.6 Ne glede na morebitna drugačna navodila v zvezi s plačili je pošiljatelj vedno odgovoren za plačilo dajatev, davkov, vseh nadomestil in doplačil, ki so povezani s FedExovim izplačilom dajatev in davkov, v primeru, da plačilo ni prejeto. Če prejemnik ali tretja oseba, od katere se zahteva potrditev povračila, zavrne plačilo dajatev in davkov, se lahko FedEx glede tega obrne na pošiljatelja. Če pošiljatelj zavrne izvedbo zadovoljivih ukrepov za povračilo stroškov FedExu, se pošiljka vrne pošiljatelju (v tem primeru pošiljatelj odgovarja za prvotne stroške in stroške vračila pošiljke), premesti v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče, ali se obravnava kot nedostavljiva. Če se stroški prevoza zaračunajo na kreditno kartico, si FedEx pridržuje pravico, da tudi vse neplačane stroške dajatev in davkov, povezane s pošiljko, poravna v breme računa kreditne kartice. 

14.7 Pri vsaki pošiljki lahko v skladu z možnostmi, ki so na voljo na navedenih lokacijah, pride do zamude, če FedEx ne prejme potrditve zadovoljivih ukrepov za povrnitev zneskov, ki jih je treba izplačati za dajatve in davke. Te zamude ali druge neskladnosti s temi Pogoji predstavljajo neprevzete obveznosti in se ne obravnavajo kot neopravljena storitev. V skladu s tem jih tudi ne krije jamstvo z vračilom denarja (glejte razdelek 19 (Jamstvo z vračilom denarja) in razdelek 21 (Neprevzete obveznosti)). 

14.8 Plačilo dajatev in davkov se izvede na enega od naslednjih načinov, ki jih določi FedEx po lastni presoji: gotovina, ček (osebni ali poslovni, pod pogojem predložitve veljavnih identifikacijskih podatkov), kreditna kartica, poštna nakaznica, potovalni ček, debetni ali zbirni račun. FedEx ne sprejema predplačil dajatev in davkov. 

14.9 FedEx ne prevzema nobene odgovornosti za pošiljke, opuščene na carini; te se lahko obravnavajo kot nedostavljive. 


15. Določanje prevozne poti.

FedEx določi prevozno pot vseh pošiljk. Prevozna pot se lahko občasno spremeni brez obvestila. FedEx ne razkriva podrobnih podatkov o prevoznih poteh ali podrobnih varnostnih ukrepov za svojo mrežo, s čimer ščiti blago, ki potuje po njej. To obenem pomeni, da revizije FedExovih lokacij mreže ali vozil niso dovoljene, razen v primeru izrecne zakonske ali druge pravne podlage. 


16. Dostava.

16.1 FedEx dostavi pošiljko na prejemnikov naslov v skladu s spodnjimi razdelki 16.7, 16.8 in 16.9. FedEx ni dolžan osebno dostaviti pošiljke prejemniku. FedEx lahko dostavi pošiljko prejemniku ali katerikoli drugi osebi, ki ima pooblastilo za prevzem pošiljke v imenu prejemnika. Naslovi, kamor se dostavi pošiljka, morajo vedno vsebovati polni naslov prejemnika s telefonsko številko in e-poštnim naslovom. 

16.2 Za določene mednarodne lokacije se lahko uporabijo naslovi poštnih predalov, v kolikor pošiljatelj FedExu posreduje telefonsko številko prejemnika in s tem olajša dostavo. 

16.3 FedEx v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za noben zahtevek, ki zadeva primer zasega ali zadržanja blaga s strani carinskih ali drugih vladnih organov tekom prevoza.

16.4 Pošiljke, poslane v hotele, bolnišnice, vladne urade ali objekte, univerzitetne kampuse ali druge objekte, ki imajo vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, se lahko dostavijo v vložišče ali osrednjo sprejemno pisarno, razen če FedEx pred odpremo blaga določi ali se dogovori drugače.

16.5 FedEx bo kakršnokoli zahtevano spremembo naslova, ki ne pomeni preusmeritve ali popravka naslova, obravnaval kot novo pošiljko in bo zanjo lahko odmeril nove prevozne stroške.

16.6 Za sobotno dostavo, če je mogoča, v državah, kjer sobota ni običajen delovni dan, se zaračuna nadomestilo za posebno ravnanje s pošiljko.

16.7 FedEx sme zavrniti prevzem ali dostavo pošiljke, uporabiti ali urediti alternativni prevzem ali dostavo, da ohrani varnost svojih zaposlenih; enako ravna, če meni, da se storitve družbe uporabljajo za kršitev kateregakoli veljavnega zakona, drugega predpisa oziroma pravila.

16.8 Pošiljateljeva navodila za dostavo: možnosti podpisa pošiljke  

a. Fedex nudi »možnosti podpisa pošiljke«, ki jih pošiljatelj lahko izbere na letalskem tovornem listu za izbrane države in ozemlja ter za določene prevozne storitve (za dodatne informacije obiščite spletno mesto fedex.com ali stopite v stik s FedExovo storitvijo za stranke). 

b. Pošiljatelj potrjuje in soglaša, da se lahko možnosti podpisa pošiljke, ki jih izbere pošiljatelj, med drugim nanašajo na (i) izročitev pošiljke brez podpisa o opravljeni dostavi, (ii) dostavo sosedu, vratarju, upravitelju stavbe ali podobno, (iii) izročitev pošiljke samo polnoletni osebi na naslov za dostavo ali (iv) na kombinacije teh navodil. Pošiljateljeva izbira možnosti podpisa pošiljke ima prednost pred kakršnimikoli navodili glede dostave, ki jih poda prejemnik. 

c. Dodatna doplačila lahko veljajo glede na možnosti podpisa pošiljke. Glejte razdelek 4 (Dodatki za gorivo in druga doplačila).

d. Če pošiljatelj ne izbere možnosti podpisa pošiljke, bo FedEx ravnal skladno s svojimi standardnimi postopki dostave.

16.9 Prejemnikova navodila za dostavo: pošiljke B2C  

a. FedEx lahko pošiljke B2C (med podjetji in končnimi potrošniki) dostavi na izbrane lokacije skladno z dodatnimi navodili, ki jih poda prejemnik. Pošiljatelj izrecno potrjuje in soglaša, da lahko ta navodila spremenijo prvotno dogovorjena navodila za dostavo ali zajamčeni čas dostave, prvotno dogovorjen med FedExom in pošiljateljem. 

b. Pošiljatelj potrjuje in soglaša, da se lahko navodila prejemnika med drugim nanašajo na (i) preložitev roka dostave, (ii) dostavo sosedu, vratarju ali receptorju, (iii) dostavo na drug naslov ali drugi osebi, pod pogojem, da je ta naslov v državi, ki je navedena na letalskem tovornem listu, (iv) zagotovitev navodil, kje je treba pustiti pošiljko B2C brez pridobitve podpisa o opravljeni dostavi, (v) odložitev pošiljke B2C na nekem prevzemnem mestu (npr. lokaciji trgovine) ali (vi) na kombinacije teh navodil. V primeru, da pošiljatelj in/ali prejemnik prekliče (del) prevoz(a) pred dostavo, mora FedExu vseeno plačati vse dolgovane stroške.  

c. FedEx lahko glede na geografske in druge omejitve občasno spremeni razpoložljive možnosti dostave pošiljk B2C. Za dodatne informacije o razpoložljivih možnostih dostave in njihovih pogojih obiščite spletno mesto fedex.com. 

d. Razdelek 19 (Jamstvo z vračilom denarja) ne velja za pošiljke B2C, za katere je prejemnik podal dodatna navodila glede dostave skladno z zgornjimi določili. 

e. Za primer, če prejemnik poda dodatna navodila glede dostave pošiljk, ki niso B2C, pošiljatelj potrjuje in se strinja, da ga obvezuje ta razdelek 16.


17. Ponovna dostava.

17.1 Poslovne dostave.  FedEx bo samodejno ali na zahtevo izvedel poskus ponovne dostave: (a) če na naslovu prejemnika ali na sosednjem naslovu nihče ni na voljo za podpis prevzema pošiljke in v bazi ni vnaprejšnje odobritve za izročitev pošiljke brez podpisa o opravljeni dostavi; (b) če pošiljatelj izbere možnost podpisa pošiljke FedEx Signature Delivery Option in nobenega upravičenega prejemnika ni na voljo za podpis prevzema pošiljke; ali (c) če FedEx določi, da pošiljke ni mogoče izročiti. Če poslovna dostava ni izvršena niti po treh poskusih dostave ali po petih delovnih dneh zadržanja od prvega poskusa dostave in je, kjer je to potrebno, bila ocarinjena v ciljni državi, bo pošiljka obravnavana kot nedostavljiva (glejte razdelek 18: (Nedostavljive pošiljke)).

17.2 Dostava v stanovanjska naselja in pošiljke B2C.  Če dostave v stanovanjska naselja v prvem poskusu ni mogoče izvesti na naslov prejemnika ali sosednji naslov, lahko FedEx po lastni presoji poskusi znova izvesti dostavo, zadrži pošiljko, dokler od pošiljatelja ali prejemnika ne prejeme nadaljnjih navodil glede dostave, ali pošiljko dostavi na lokacijo, ki jo določi FedEx. Če dostave v stanovanjsko naselje ni mogoče izvesti po opravljenih vnovičnih poskusih dostave, če pošiljatelj ali prejemnik ne posreduje nadaljnjih navodil glede dostave ali če FedEx ne more izvesti dostave na drugo lokacijo, ki jo določi FedEx, je pošiljka lahko obravnavana kot nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)).


18. Nedostavljive pošiljke.

18.1 Nedostavljiva pošiljka je pošiljka, ki je ni mogoče dostaviti zaradi katerihkoli razlogov, ki med drugim vključujejo naslednje: (a) naslov prejemnika je nepopoln, nečitljiv, nepravilen ali ga ni mogoče najti; (b) s prejemnikom pošiljke ni mogoče priti v stik, ali pa prejemnik ne prevzame pošiljke; (c) pošiljka je naslovljena na območje, kjer FedEx ne opravlja storitev; (d) prejemnikovo podjetje je zaprto; (e) dostava ni mogoča zaradi nedosegljivosti, ali če je ustrezna oseba, ki bi morala prevzeti pošiljko ali podpisati dostavo, ob prvotnem poskusu ali ponovnih poskusih dostave pošiljko zavrnila; (f) pošiljke ni mogoče ocariniti; (g) pošiljka bi verjetno povzročila škodo ali zamudo pri drugih pošiljkah ali lastnini ali bi poškodovala ljudi; (h) pošiljka vsebuje prepovedane predmete; (i) prejemnik ne more plačati ali zavrne plačilo pošiljke, pri kateri se »račun izstavi prejemniku«; (j) pošiljka je neustrezno zapakirana; (k) vsebina pošiljke ali embalaža je poškodovana do te mere, da ponovno zapakiranje ni mogoče, ali (l) katerikoli od razlogov iz razdelka 17 (Ponovna dostava).

18.2 Če je pošiljka zaradi kakršnegakoli razloga nedostavljiva, lahko FedEx poskusi obvestiti pošiljatelja in urediti vračilo pošiljke, vendar brez poseganja v morebitne lokalne regulativne omejitve. Če s pošiljateljem ni mogoče priti v stik v petih delovnih dneh ali ta ne poda navodil v primernem času, sme FedEx vrniti pošiljko pošiljatelju, jo premestiti v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče ali pa pošiljko zavreči. Če pošiljke ni mogoče dostaviti, ocariniti ali vrniti, jo sme FedEx prenesti ali zavreči. Pošiljatelja bremenijo vsakršni stroški, dajatve in nadomestila, ki nastanejo pri vrnitvi, skladiščenju ali uničenju nedostavljive pošiljke, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po FedExovi krivdi.

18.3 Pošiljke, ki jih ni mogoče vrniti zaradi lokalnih regulativnih omejitev, se premestijo v začasno skladišče, splošno skladišče ali carinsko skladišče, ali jih FedEx zavrže v skladu z lokalno zakonodajo. Pošiljatelj soglaša, da bo plačal kakršnekoli stroške, ki bodo nastali FedExu s takšno premestitvijo ali zavrženjem.

18.4 Stroški za vračilo se odmerijo pošiljatelju skupaj s prvotnimi stroški, razen če se izkaže, da je pošiljka nedostavljiva po FedExovi krivdi. Dodajo se tudi kakršnikoli drugi stroški, ki so nastali FedExu v postopku vračila pošiljke. Za vračilo nedostavljivih pošiljk z nevarnim blagom mora pošiljatelj zagotoviti izpolnjen povratni letalski tovorni list in vso drugo zahtevano dokumentacijo.


19. Jamstvo z vračilom denarja.

FedEx za določene prevozne storitve nudi jamstvo z vračilom denarja v skladu s temi Pogoji. FedEx lahko to jamstvo z vračilom denarja kadarkoli in brez predhodnega obvestila pošiljatelju ali prejemniku začasno prekine, spremeni ali prekliče. Te začasne prekinitve, spremembe ali preklici veljajo za pošiljke, ki so oddane FedExu po datumu njihove uveljavitve. Podrobnosti o trenutnem stanju jamstva z vračilom denarja so na voljo na spletnem mestu fedex.com.

19.1Jamstvo z vračilom denarja.

a. V primeru neopravljene storitve in na zahtevo bo FedEx po lastni presoji vrnil denar ali izdal dobropis na veljavni račun za plačnikove prevozne stroške v skladu z omejitvami, opredeljenimi v nadaljevanju.  

b. FedExovo jamstvo z vračilom denarja velja za prevozne storitve, razen za pošiljke, ki so poslane kot tovorne pošiljke znotraj Evrope ali kot FedEx International Connect Plus. 

c. Če pošiljatelj odda pakete, ki presegajo število, vrsto, velikost ali težo paketov, ki jih pošiljatelj v povprečju odda na določeni lokaciji v enem letu, lahko FedEx sprejme takšne pakete, ampak zavrne jamstvo z vračilom denarja ali spremeni zajamčene čase dostave.

d. V primeru neopravljene storitve je to jamstvo z vračilom denarja izključno pravno sredstvo pošiljatelja za povračilo vseh ali dela prevoznih stroškov za pošiljko. Če je jamstvo z vračilom denarja začasno prekinjeno, pošiljke, ki jih jamstvo zadeva, nimajo zajamčenih časov dostave, prav tako pa ni mogoče uporabiti nobenega pravnega sredstva ali zahtevati povračila prevoznih stroškov, kar bi sicer veljalo za neopravljeno storitev. 

19.2 Omejitve. Veljajo naslednje omejitve:

a. Za posamezen paket je dovoljeno samo eno povračilo ali dobropis. V primeru večkosovnih pošiljk to jamstvo z vračilom denarja velja za vsak paket v pošiljki. Če storitev ni opravljena za posamezen paket, ki je del pošiljke, FedEx izda povračilo ali dobropis samo za del prevoznih stroškov, ki se nanaša na ta paket. 

b. Dobropis ali povračilo skladno z jamstvom z vračilom denarja velja samo za prevozne stroške za pošiljko, zaradi katerih je nastal dobropis. Jamstvo z vračilom denarja ne velja za dajatve, davke in druge stroške, ki niso prevozni stroški.

c. Če pošiljatelj pred prvim poskusom dostave zahteva poznejšo dostavo od prvotnega zajamčenega časa dostave, bo zajamčeni čas dostave za uporabo jamstva z vračilom denarja prilagojen glede na zahtevani datum ali čas dostave. 

d. Prazniki na prevzemni lokaciji in na ciljni lokaciji lahko vplivajo na tranzitne čase. Zajamčeni čas dostave za uporabo jamstva z vračilom denarja se podaljša za toliko, kolikor traja praznik. FedExov mednarodni razpored dela prostih dni je na voljo na spletnem mestu fedex.com; vendar pa lahko tudi lokalni ali regionalni prazniki v državi vplivajo na tranzitne čase.

e. Za pošiljke, načrtovane za dostavo v sedmih koledarskih dneh pred božičem, se zajamčeni čas dostave za uporabo jamstva z vračilom denarja podaljša do konca dneva objavljenega zajamčenega časa dostave za izbrano storitev in cilj. 

f. V okviru storitve FedEx International Next Flight Transportation se lahko navedeni zajamčeni čas dostave spremeni zaradi več razlogov, vključno z zamudami pri letih ali odpovedmi letov zaradi kontrole zračnega prometa, vremena ali tehničnih težav. Če se zajamčeni čas dostave spremeni, velja jamstvo z vračilom denarja samo za najpozneje navedeni zajamčeni čas dostave. 

g. Za pošiljke FedEx Europe First (za katere poleg cene za storitev FedEx International Priority velja tudi nadomestilo za dostavo) bo FedEx na zahtevo povrnil ali izdal dobropis na veljavni račun: 

i. v primeru neopravljene storitve FedEx Europe First za nadomestilo za dostavo FedEx Europe First, ne pa za prevozne stroške; ali 

ii. v primeru neopravljene storitve FedEx International Priority za prevozne stroške in nadomestilo za dostavo FedEx Europe First.

Vse omejitve, določene v razdelku o jamstvu z vračilom denarja, enako veljajo za storitev FedEx Europe First.

h. Če se pošiljatelj odloči oddati pošiljko v FedExovem pooblaščenem centru za odpremo (FedEx Authorised Ship Center) ali na FedExovi postaji za odložitev paketov (FedEx Drop Box), začne zajamčeni čas dostave teči, ko FedEx prevzame pošiljko v pooblaščenem centru za odpremo ali na postaji za odložitev paketov. Informacije o delovnem času, ki velja za odpremo pošiljk, lahko dobite v FedExovem pooblaščenem centru za odpremo ali na postaji FedEx Drop Box. 

19.3 Izključitve. V naslednjih primerih jamstvo z vračilom denarja ne velja in FedEx ne bo zavezan povrniti ali izdati dobropisa za prevozne stroške:

a. FedEx predloži dokazilo o pravočasni dostavi z navedenim datumom in časom ter, če je potrebno, z imenom osebe, ki je s podpisom potrdila prejem pošiljke.

b. Neopravljena storitev, do katere je v celoti ali delno prišlo zaradi okoliščin, opisanih v razdelku 21 (Neprevzete obveznosti).

c. Številka FedExovega računa plačnika ni imela dobre bonitetne ocene ali pa so bila navodila za plačilo neveljavna.

d. Stranke, ki uporabljajo FedExove elektronske naprave za pošiljanje, so za paket ali pošiljko uporabile nepravilno FedExovo številko za sledenje.

e. Pošiljka je vsebovala prepovedane predmete, nevarno blago ali suhi led, tudi če je FedEx izrecno sprejel to pošiljko. 

f. Pošiljka je zamujala zaradi carinskih ali drugih regulativnih zahtev.

g. Zamudo pri dostavi je povzročilo upoštevanje FedExovih pravilnikov glede plačila dajatev in davkov pred carinjenjem ali ob dostavi.

h. Pošiljka je bila poslana na naslov poštnega predala, ki je sprejemljiv za dostavo.

i. Prejemnik je FedExu posredoval navodila za dostavo v skladu z razdelkom 16.9 (Prejemnikova navodila za dostavo: pošiljke B2C)

j. Pošiljka je zamujala zaradi nepravilnih, nepopolnih ali nenatančnih podatkov prejemnika ali ker ustrezna ali izbrana oseba ni bila na voljo oziroma je zavrnila prevzem dostave ali podpis prejema paketa.

k. Pošiljka je bila nedostavljiva (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)) ali vrnjena.

l. To jamstvo z vračilom denarja ne velja za zahteve za spreminjanje računov na podlagi povečanih stroškov. 

m. Za pošiljke z možnostjo izbire FedExovega mednarodnega posrednika, če pošiljatelj ali prejemnik namesto FedExa ali posrednika, ki ga izbere FedEx, določi drugega posrednika. 

19.4 Zahteve za povračilo ali dobropis. Neskladnost s katerimkoli od sledečih pogojev, vključno z zagotavljanjem obvestila na način in v navedenem časovnem okvirju, privede do zavrnitve pošiljateljeve zahteve za povračilo ali dobropis, pošiljatelj pa zaradi tega izgubi pravico do odškodnine za neopravljeno storitev:

a. Časovne omejitve za obvestilo o zahtevi. FedEx mora obvestilo o zahtevi za povračilo ali dobropis prevoznih stroškov prejeti preko enega od odobrenih kanalov v roku 15 dni od datuma izdaje računa (ali datuma pošiljanja v primeru vnaprejšnjega plačila). 

b. Zahtevani podatki. Vsa obvestila o neopravljeni storitvi morajo vsebovati številko FedExovega računa pošiljatelja (če obstaja), letalski tovorni list ali FedEexovo številko za sledenje, datum odpreme ter popolne in točne podatke o prejemniku.

c. Metode za oddajo zahteve. Plačnik lahko zahteva povračilo ali dobropis prevoznih stroškov zaradi neopravljene storitve po e-pošti, na spletnem mestu fedex.com ali tako, da pokliče FedExovo storitev za stranke. Metode so odvisne od lokacije pošiljke. Kakršnokoli odstopanje od teh metod za oddajo zahteve ne bo upoštevno. Na primer, delno plačilo računa se ne šteje kot zahteva za spremembo računa ali obvestilo o zahtevi za povračilo.


20. Omejitve odgovornosti.

20.1 Standardne omejitve odgovornosti za prevozne storitve. FedExova odgovornost za izgubo, poškodbo ali zamudo v zvezi z opravljanjem prevoznih storitev bo omejena na največ (a) znesek, ki ga določa veljavna konvencija, ali (b) 100 USD na pošiljko (razen če pošiljatelj priglasi višjo vrednost za izračun poštnine in plača potrebno nadomestilo, kot je opisano v razdelku 20.3). FedEx bo uporabil te omejitve tudi za vse zahtevke, ki izhajajo iz opravljanja domačih prevoznih storitev, razen v primeru obstoja zavezujočih ali nižjih omejitev odgovornosti v veljavni državni prevozni zakonodaji (razen če pošiljatelj priglasi višjo vrednost za izračun poštnine in plača potrebno nadomestilo, kot je opisano v razdelku 20.3).

20.2 Omejitve odgovornosti za druge zahtevke. Če tega ne ureja razdelek 20.1 (Standardne omejitve odgovornosti za prevozne storitve), je FedExova odgovornost za izgubo, poškodbo, zamudo ali katerikoli drugi zahtevek v zvezi z opravljanjem pomožnih storitev ali za drugo kršitev pogodbe omejena na 3,40 EUR na kilogram; v nobenem primeru pa ne sme preseči najvišje odgovornosti 10.000 EUR na dogodek ali serijo povezanih dogodkov.  

20.3 Najvišja odgovornost: deklarirana vrednost za prevoz. FedEx ne prevzema odgovornosti za tovor in ne nudi zavarovanja za vsa tveganja, vendar pa se lahko pošiljatelj odloči plačati dodatek za deklarirano vrednost za prevoz na letalskem tovornem listu, ki presega omejitve, določene v razdelkih 20.1 in 20.2 zgoraj. V tem primeru veljajo naslednji pogoji:  

a. Deklarirana vrednost za prevoz predstavlja FedExovo najvišjo odgovornost v povezavi s pošiljko in ne sme biti višja od deklarirane vrednosti za carinjenje, navedene na letalskem tovornem listu. 

b. Odgovornost in tveganje za kakršnokoli izgubo, ki presega deklarirano vrednost za prevoz, prevzema pošiljatelj.

c. Za vsakih 100 USD (ali njihov del), za katere deklarirana vrednost za prevoz presega drugače veljavne standardne omejitve odgovornosti, določene zgoraj, bo odmerjeno nadomestilo do najvišjih zneskov, določenih v nadaljevanju. Pošiljatelj naj preveri FedExove cenike, ki veljajo v času odpreme, ali pokliče FedEx za več informacij o dodatnih stroških. 

d. Ne glede na deklarirano vrednost za prevoz FedExova odgovornost za izgubo, poškodbo, zamudo ali katerikoli drugi zahtevek v zvezi s pošiljko ne bo presegla stroškov za popravilo pošiljke, njene amortizirane vrednosti ali stroškov njene zamenjave, karkoli je nižje. FedEx ima pravico zahtevati neodvisno dokazilo o vrednosti vsebine pošiljke, za katero je bil podan zahtevek. 

e. Največja deklarirana vrednost za carinjenje in prevoz je omejena, lahko se razlikuje glede na lokacijo in ni na voljo v vseh državah in na vseh območjih. Največja deklarirana vrednost za carinjenje vsebine v embalaži FedEx Envelope ali FedEx Pak, ne glede na cilj, je 500 USD na pošiljko. Največja deklarirana vrednost za prevoz vsebine v embalaži FedEx Envelope ali FedEx Pak, ne glede na cilj, je 100 USD na pošiljko. Blago z dejansko ali deklarirano vrednostjo, ki presega te zneske, se ne sme odpremiti v embalaži FedEx Envelope ali FedEx Pak. 

f. Če FedEx ne določi drugače, je največja deklarirana vrednost za prevoz 50.000 USD na pošiljko, razen za prevozne storitve za tovorne pošiljke, za katere velja omejitev največje deklarirane vrednosti za prevoz v višini 100.000 USD na pošiljko. 

g. Nadomestila ni v primeru (i) posledičnih škod oziroma izgub ali (ii) zamud ali izgub, ki so posledica pošiljateljeve kršitve obveznosti iz teh Pogojev.

h. Nadomestila ni v primeru škod oziroma izgub, povezanih s pomožnimi storitvami. 

i. Kakršenkoli poskus deklaracije vrednosti za izračun poštnine ali carinjenje, ki presega najvišje dovoljenje zneske v okviru teh Pogojev, je ničen in neveljaven. Takšna deklarirana vrednost bo samodejno znižana na dovoljene omejitve za pošiljko. Če FedEx sprejme v prevoz katerokoli pošiljko z deklarirano vrednostjo, ki presega dopuščene omejitve, to ne pomeni, da se odpoveduje katerikoli določbi v okviru teh Pogojev. Potem, ko je pošiljka oddana, FedEx ne more upoštevati zahtev za spremembo podatkov o deklarirani vrednosti na letalskem tovornem listu. 

j. Kadar pošiljatelj ni navedel deklarirane vrednosti za prevoz za vsak paket na letalskem tovornem listu, navedel pa je skupno deklarirano vrednost za celotno pošiljko, se deklarirana vrednost za vsak paket izračuna tako, da se celotna deklarirana vrednost deli s številom paketov na letalskem tovornem listu. V nobenem primeru ne sme deklarirana vrednost nobenega paketa v pošiljki presegati deklarirane vrednosti pošiljke.

20.4 Edinstveni artikli. FedExova odgovornost za pošiljke, ki v celoti ali delno vsebujejo edinstvene artikle, je omejena z najvišjo deklarirano vrednostjo za prevoz v višini 1.000 USD na pošiljko ali na omejitev, ki jo določa ustrezna konvencija za prevoz blaga, karkoli je večje.


21. Neprevzete odgovornosti.

21.1 FedEx ne prevzema odgovornosti za:

a. v skladu z dodatnimi omejitvami v teh Pogojih za škodo, ki presega deklarirano vrednost za prevoz (kot je omejena z razdelkom 20.3 (Najvišja odgovornost: deklarirana vrednost za prevoz)) ali omejitev odgovornosti, kot je opredeljena v ustrezni konvenciji, ali, za pošiljke iz in med določenimi lokacijami znotraj države, kot jo opredeljuje veljavna lokalna zakonodaja, karkoli je večje, ne glede na to, ali je bil FedEx obveščen ali bi moral biti obveščen o možnosti nastanka take škode; 

b. posebno, nenamerno, posledično ali posredno izgubo ali škodo, vključno s stroški kateregakoli nadomestnega načina prevoza, izgubo prihodkov, dohodkov, uporabe ali dobička, pričakovanih prihrankov, dobrega imena ali izgubo priložnosti; ali 

c. izgube ali zamude v določenih okoliščinah, ki so opredeljene v razdelku 19.3 (Jamstvo z vračilom denarja – izključitve).

21.2 Pošiljatelj prevzema vsa tveganja za kakršno koli izgubo, poškodbo ali zamudo, ki jih FedEx izrecno ne prevzema v teh Pogojih. Pošiljatelj si lahko po želji sam uredi zavarovalno kritje. FedEx ne zagotavlja zavarovalnega kritja.

21.3 FedEx ne prevzema nobene odgovornosti in ne zagotavlja nobenega popravka, povračila ali dobropisa zaradi kakršnekoli izgube, poškodbe, zamude, napačne dostave, neuspešne dostave, posredovanja napačnih podatkov ali neposredovanja podatkov, ki so posledica kateregakoli od naslednjih dogodkov (seznam ni izključne narave):

a. dejanja, neizpolnitve obveznosti ali opustitve pošiljatelja, prejemnika ali katerekoli druge osebe, ki želi odposlati pošiljko;

b. narave pošiljke ali kakršnekoli napake, lastnosti, inherentne pomanjkljivosti ali občutljivosti pošiljke;

c. kršitve teh Pogojev ali drugih pogojev in določil, ki veljajo za pošiljko, vključno s pošiljanjem prepovedanih predmetov, nevarnega blaga, nepravilno deklaracijo tovora in neustrezno zaščito, označevanjem ali naslavljanjem pošiljk;

d. glob, denarnih kazni ali drugih finančnih zneskov, s katerimi regulativni organ ali tretja oseba obremeni pošiljatelja ali prejemnika;

e. kakršnihkoli dogodkov izven FedExovega nadzora, vključno s pandemijami ali epidemijami, nevarnostmi iz zraka, državnimi sovražniki, javnimi ali regulativnimi organi, ki ravnajo z navidezno ali dejansko pristojnostjo, dejanji ali opustitvami carinskih uradnikov, izgredi, stavkami ali pričakovanimi stavkami oziroma drugimi lokalnimi spori, družbenimi nemiri, nevarnostmi zaradi vojnega stanja ali vremenskih pogojev, nacionalnimi, mednarodnimi ali lokalnimi prekinitvami v prevoznem sistemu v zraku ali po kopnem, kaznivimi dejanji katerekoli fizične ali pravne osebe, ki vključujejo teroristična dejanja, naravnimi nesrečami, prekinitvami ali nedelovanjem komunikacijskih in informacijskih sistemov (vključno s FedExovimi sistemi), tehnično pogojenimi zamudami ali pogoji, ki predstavljajo nevarnost FedExovemu osebju;

f. nepravilnega ali neustreznega pakiranja, vključno s pošiljateljevo opustitvijo uporabe embalaže, ki jo odobri FedEx, kadar je takšna odobritev zaželena, priporočena ali zahtevana. Zlasti za računalnike, elektroniko, občutljive predmete in alkohol je treba uporabiti embalažo v skladu s FedExovimi smernicami, ki so na voljo na spletnem mestu fedex.com. FedExovo zagotavljanje pakiranja, nasvetov, pomoči ali napotkov glede ustreznega pakiranja pošiljk ne pomeni, da FedEx prevzema kakršnokoli odgovornost, razen če FedEx to izrecno izjavi v pisni obliki;

g. upoštevanja ustnih ali pisnih navodil glede dostave s strani pošiljatelja, prejemnika ali oseb, ki zatrjujejo, da zastopajo pošiljatelja ali prejemnika;

h. zamude pri dostavi zaradi upoštevanja FedExovih pravilnikov o plačilu stroškov; 

i. FedExove nezmožnosti zagotoviti kopijo evidence o dostavi ali kopijo podpisa, pridobljenega ob dostavi;

j. izbrisa podatkov, izgube ali nezmožnosti povrnitve podatkov, zapisanih na magnetnem traku, v datotekah ali na drugih nosilcih podatkov, ali izbrisa ali poškodovanja fotografskih posnetkov ali zvokovnih sledi zaradi izpostavljenosti posnetka neželenim zunanjim dejavnikom;

k. FedExovega neupoštevanja oznake o tem, kako mora biti paket obrnjen (npr. puščice »GOR« ali oznake »TA STRAN NAJ BO OBRNJENA NAVZGOR«);

l. FedExovega neobveščanja ali zamude pri obveščanju pošiljatelja ali prejemnika o kakršnikoli zamudi, izgubi ali poškodbi pošiljke, nepopolnem, nepravilnem ali netočnem naslovu prejemnika ali carinskega posrednika, nepravilni, nepopolni ali manjkajoči dokumentaciji, neplačanih dajatvah ali davkih, ki so potrebni za sprostitev pošiljke;

m. izgube ali poškodbe kateregakoli posameznega predmeta, za katerega FedEx nima preverljive evidence o prejemu, vključno z okoliščinami, ko je blago že pred oddajo pošiljke FedExu naloženo v priklopnik, na palete ali zapakirano tako, da številke predmetov ali vsebin pošiljke ni mogoče razumno preveriti;

n. izgube katerihkoli osebnih ali finančnih podatkov, ki vključujejo številke socialnega zavarovanja, datume rojstva, številke vozniškega dovoljenja, številke kreditnih in debetnih kartic in podatke o finančnih računih;

o. pošiljateljeve opustitve izbrisa vseh pošiljk, vnesenih v FedExov sistem ali napravo za odpremo pošiljke, kadar se pošiljka ne odda FedExu;

p. škode, ki jo izkazujejo merilnik naklona, merilnik šokov in tresljajev ali instrumenti, ki zaznavajo spremembe temperature; in  

q. nezmožnosti doseganja zajamčenega časa dostave za katerokoli pošiljko z nepopolnim ali nepravilnim naslovom (glejte razdelek 18 (Nedostavljive pošiljke)).

21.4 FedEx ne prevzema nobene odgovornosti, ki presega odgovornost, ki jo FedEx izrecno prevzema v teh Pogojih, pošiljatelj pa prevzema odgovornost in soglaša, da bo FedExu povrnil škodo, ki zaradi pošiljke nastane FedExu ali tretji osebi ali ki nastane zaradi kakršnegakoli zahtevka tretje osebe, zlasti prejemnika. 

21.5 Kakršnokoli plačilo, ki ga izvede FedEx skladno z zahtevkom pošiljatelja ali tretje osebe, se ne šteje za prevzem odgovornosti ali opustitev določb v tem razdelku 21.


22. Izključitev jamstva.

FedEx ne daje nikakršnih jamstev, izrecnih ali posrednih, ki niso izrecno opredeljena v teh pogojih.


23. Zahtevki.

FedEx bo sprejel v obravnavo le zahtevek v zvezi s pošiljko, ki ni neopravljena storitev (glejte razdelek 19 (Jamstvo z vračilom denarja)), pri katerem vlagatelj zahtevka ravna v skladu s katerokoli veljavno konvencijo in naslednjim postopkom, sicer zahtevek proti FedExu ni dopusten: 

23.1 Obvestilo o zahtevku. FedEx mora biti obveščen o vseh zahtevkih v naslednjih časovnih omejitvah: 

a. o zahtevkih zaradi poškodb (vidnih ali skritih), zamude (vključno z zahtevki zaradi kvarjenja) ali manjkajoče vsebine v 21 dneh od dostave pošiljke. Če je prejemnik pošiljko sprejel brez obvestila o nastali škodi na potrdilu o dostavi, je to dokaz prima facie, da je bila pošiljka dostavljena v brezhibnem stanju. 

b. o vseh drugih zahtevkih, vključno z zahtevki zaradi izgube, neopravljene dostave ali napačne dostave, v devetih mesecih po oddaji pošiljke FedExu.

FedEx mora biti obveščen o vseh zahtevkih bodisi ob dostavi na ustrezni listini o dostavi, bodisi prek spletnega mesta fedex.com ali prek FedExove storitve za stranke. 

23.2 Zahtevani podatki. Vsa obvestila o zahtevkih morajo vsebovati popolne podatke o pošiljatelju in prejemniku, FedExovo številko za sledenje, datum pošiljke, število kosov in težo pošiljke.  Najpozneje v devetih mesecih po oddaji pošiljke FedExu je treba zahtevek celovito dokumentirati tako, da se vsa potrebna dokumentacija pošlje FedExu (npr. računi, predračuni za popravilo). Predpogoj za to, da FedEx obravnava katerikoli odškodninski zahtevek, je, da prejemnik FedExu omogoči pregled vsebine, originalnega kartona in embalaže pošiljke, bodisi v prostorih prejemnika bodisi v FedExovi poslovalnici, preden je sprejeta odločitev o zaključku zadeve. 

23.3 Omejitve. FedEx ni dolžan obravnavati nobenega zahtevka, dokler niso plačani vsi stroški; vlagatelj zahtevka ne sme odšteti zneska zahtevka od teh stroškov. V zvezi s pošiljko je mogoče vložiti samo en zahtevek. Po prejemu plačila na podlagi zahtevka ni mogoče zahtevati ali izterjati dodatne odškodnine za to pošiljko. Pošiljatelji ali prejemniki, ki so pakete oddali FedExu preko združevalca pošiljk, nimajo pravice uveljavljati kakršnegakoli pravnega varstva zoper FedEx. 

23.4 Tožbe. Povrnitve škode, ki nastane zaradi FedExovega prevoza, ni mogoče zahtevati s tožbo v sodnem postopku, razen če je ta vložena pri pristojnem sodišču v dveh letih od dejanskega datuma dostave (v primeru poškodbe, primanjkljaja ali zamude) ali pričakovanega datuma dostave (v primeru izgube, neopravljene dostave ali napačne dostave) ali v veljavnem zastaralnem roku, karkoli je krajše.


24. Oddajanje naročil podizvajalcem.

FedEx si pridržuje pravico, da katerokoli celotno storitev ali njen del odda v izvedbo podizvajalcem.


25. Varstvo podatkov.

25.1 Izrazi »upravljavec«, »osebni podatki«, »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki« in »obdelava« imajo pomen, ki jim je pripisan v Splošni uredbi o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (»GDPR«) ter katerihkoli drugih zakonih in drugih predpisih o varstvu podatkov, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov (»osebni podatki«) v okviru teh Pogojev (skupaj imenovani »zakonodaja o varstvu podatkov«).

25.2 Fedex in pošiljatelj potrjujeta, da sta oba samostojna upravljavca v zvezi z obdelavo osebnih podatkov med pogodbenicama v okviru teh Pogojev.

25.3 V zvezi z obdelavo katerihkoli osebnih podatkov v okviru teh Pogojev pošiljatelj potrjuje, da je upošteval zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z zagotavljanjem informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, zagotavljanjem informacij, ki jih vsebuje FedExovo obvestilo o zasebnosti na spletnem mestu fedex.com, in pridobitvijo podlage za zakonito obdelavo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, kot so izvajanje pogodbe, zakoniti interesi ali osebna privolitev.

25.4 Pošiljatelj bo FedExu povrnil škodo v zvezi z vsemi stroški, zahtevki, odškodninami in izdatki, ki jih utrpi oziroma ima FedEx v povezavi s pošiljateljevim neupoštevanjem tega razdelka 25.

25.5 Pošiljatelj izjavlja, da podlaga za zakonito obdelavo, določena v razdelku 25.3, (prav tako) omogoča prenos osebnih podatkov na FedEx, njegova pridružena podjetja, podružnice, svetovalce, revizorje ali tretje osebe, ki jih Fedex najame za izvajanje obveznosti do pošiljatelja v okviru teh Pogojev, v vseh državah v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«) in zunaj njega.

25.6 Za vsak prenos osebnih podatkov s pošiljatelja na FedEx ali obratno iz EGP ali Švice v državo zunaj EGP ali Švice veljajo standardna pogodbena določila od upravljavca do upravljavca (Odločba 2004/915/ES) (»SCC-CC«), kot jih predvideva člen 46(2)(c) GDPR, ki so na voljo na spletnem mestu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. V ta namen so s sklicem na omenjeno povezavo standardna določila SCC-CC v celoti vključena v te Pogoje in predstavljajo njihov sestavni del. S sprejemom teh Pogojev se šteje, da sta pogodbenici (a) podpisali standardna določila SCC-CC, (b) se strinjajta z njihovo vsebino in (c) bosta upoštevali njihove pogoje ter (d) se strinjajta, da vse spremembe ali nadaljnje odločbe in/ali spletna mesta (URL) veljajo in nadomeščajo odločbo in/ali spletno mesto (URL) iz tega razdelka 25.6. V skladu s standardnimi določili SCC-CC bo FedEx kot upravljavec deloval kot izvoznik podatkov tudi v imenu svojih pridruženih podjetij, pošiljatelj kot upravljavec pa bo deloval kot uvoznik podatkov, ali obratno, kjer je to primerno. Zgoraj navedeno ne posega v pravico FedExa, da se samostojno odloči o uporabi drugega ustreznega mehanizma prenosa v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Preneseni osebni podatki lahko vključujejo kontaktne podatke posameznih pošiljateljev in prejemnikov, kot so imena in naslovi, potrebni za učinkovito zagotavljanje FedExovih storitev, kot je dostava paketov in omogočanje funkcij sledenja, kakor v nadaljevanju ali drugače določajo ti Pogoji in v skladu s prilogami standardnih določil SCC-CC.

25.7 Če Sodišče Evropske unije, lokalni nadzorni organ ali podoben vladni organ ugotovi, da katerikoli od pogojev iz tega razdelka 25 in/ali standardnih določil SCC-CC ne predstavlja več zakonite metode za prenos osebnih podatkov izven EGP ali Švice, se pogodbenici v dobri veri dogovorita o alternativni metodi za izvedbo prenosa na zakonit način.


26. Celotna pogodba.

Ti Pogoji predstavljajo celotno pogodbo med pogodbenicama ter v skladu z razdelkom 1 (Uporaba) prevladajo nad vsemi drugimi ustnimi ali pisnimi pogoji ali določili. Teh Pogojev ni mogoče nadomestiti brez izrecnega pisnega dogovora med pogodbenicama. 


27. Prenos.

Niti pravice niti dolžnosti pogodbenic v okviru teh Pogojev se ne smejo prenesti ali podeliti brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice, z izjemo tega, da sme FedEx vse ali del svojih pravic in dolžnosti v okviru teh Pogojev prenesti in podeliti svojim pridruženim podjetjem. Brez omejevanja omenjenega so ti Pogoji zavezujoči tako za pogodbenici kot za njune dovoljene naslednike in prevzemnike.


28. Neodpoved pravicam.

Nobeno FedExovo neizvajanje ali neustrezna uporaba določbe teh Pogojev ne pomeni odpovedi tej določbi, niti na noben drug način ne omejuje FedExove pravice do izvajanja takšne določbe.


29. Obveznost upoštevanja zakonodaje.

Ti Pogoji ne izključujejo nobene odgovornosti, če je njena izključitev prepovedana z zakonom. Če katerakoli določba, ki jo vsebujejo ali se nanjo sklicujejo ti Pogoji, nasprotuje katerikoli veljavni mednarodni pogodbi, lokalni zakonodaji, vladnim predpisom, navodilom ali zahtevam, se takšna določba omeji do največje dovoljene meje. V takšni omejeni obliki ohrani veljavnost kot del pogodbe med FedExom in pošiljateljem. Neveljavnost ali neizvršljivost katerekoli določbe ne vpliva na druge dele teh Pogojev.


30. Mediacija.

Belgijska zakonodaja dovoljuje uporabnikom belgijskih dohodnih in odhodnih poštnih storitev, da zahtevajo posredovanje ombudsmana (varuha človekovih pravic) za poštno dejavnost (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)), pod pogojem, da uporabnik predhodno posreduje svojo pritožbo FedExu. Takšno posredovanje ne sme kršiti določb teh Pogojev.


31. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost.

Za te pogoje in morebitne spore, ki izhajajo iz FedExovih storitev ali so povezani z njimi, veljajo zakoni in so pristojna sodišča v državi ali na območju, kjer FedEx sprejme pošiljko za izvedbo storitev, razen če je s katerokoli veljavno konvencijo določeno drugače.