• FedEx EarthSmart

Om FedEx > Bæredygtighed > FedEx EarthSmart

 

FedEx EarthSmart

Vi har indført miljørigtige tiltag i vores flåde af køretøjer og fly og har samtidig fokus på at medtænke løsninger med vedvarende energi i vores faciliteter, så vores kunder kan træffe miljørigtige valg. Og vi udforsker hele tiden nye teknologier og er fortaler for en fornuftig offentlig miljøpolitik.

EarthSmart®-konceptet, som vi indførte i 2009, hjælper os til at integrere innovative praksisser i den måde, vi arbejder på, og i de tjenester, vi tilbyder vores kunder. Gennem EarthSmart tager FedEx ansvar for produkter, tjenester, fysiske aktiver og initiativer, der sætter nye standarder for ledelse og giver vores teammedlemmer og kunder muligheden for at træffe ansvarlige valg hver dag.

Miljøpolitik

FedEx anerkender, at for at overleve som virksomhed i dag må vi tage ansvar for vores planet og lokalsamfund over hele verden Vi holder fortsat fokus på at finde miljørigtige løsninger, der minimerer vores fodaftryk og samtidig står som et lysende eksempel for andre virksomheder. Som en del af vores anstrengelser fokuserer FedEx på følgende tiltag:

 • Engagement i en fortsat forbedring af vores miljøstyring.
 • Evaluering af miljøpåvirkningen fra FedEx’ emballageprodukter, drift og faciliteter med en forpligtelse til at minimere vores påvirkning og genoprette forhold, der påvirkes af vores drift.
 • Forbedring af medarbejdernes miljøindsats gennem detaljerede politikker og procedurer, uddannelse og anerkendelse ved fremragende resultater.
 • Effektiv udnyttelse af naturressourcer til nedbringelse af affaldsgenerering gennem indsatser, som inkluderer genanvendelse, innovation og forureningsforebyggelse.
 • Måling af vores miljøpåvirkning ved brug af en ramme med fastlagte og evaluerede formål og målsætninger, overvågning af udviklingen, håndhævelse af medarbejderansvar og rapportering til den øverste ledelse og eksterne interessenter.
 • Integrering af miljøansvar og miljøovervejelser i den daglige drift og virksomhedens beslutningsprocesser.
 • Deltagelse i udvikling af en fornuftig miljøpolitik inden for transport- og erhvervssektorerne.
 • Tage ansvar for nødprocedurer og handlinger for at minimere eventuelle miljøpåvirkninger som følge af vores daglige drift.
 • Anvende innovation og teknologi til at minimere vores udledning i atmosfæren og støjforurening.
 • Promovere vores effektive miljøstyring over for leverandører og underleverandører.
 • Overholde al gældende miljølovgivning og regulativer.
 • Promovere vores fokus på miljøpolitikker over for medarbejderne og offentligheden.

Ansvarlig emballage

Sideløbende med de miljømæssige mål arbejder FedEx også på at kunne tilbyde CO2-besparende løsninger til vores kunder og forsyningskæde. Under EarthSmart-paraplyen var FedEx Express den første globale eksprestransportør, der kunne tilbyde sine kunder en CO2-neutral kuvertløsning uden ekstraberegning – svarende til en neutral CO2-udledning siden 2012 for en forsendelse i FedEx-kuvert. I FY16 sendte FedEx Express over 190.000.000 CO2-neutrale kuverter og sparede tæt på 75.000 metertons CO2-udledning. Siden programmets start har det neutraliseret 342.000 metertons CO2-udledning.

Ved at optimere vores emballageløsninger reducerer vi ikke bare vores eget CO2-aftryk, men også kundernes. I FY16 har vores Packaging Services Planning & Engineering-team arbejdet med 11 emballageprojekter med tilpassede størrelser, som skal hjælpe kunderne med at vælge en ansvarlig emballageløsning til deres produkter.