Brugsbetingelser

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

FedEx bestræber sig på at tilbyde vores kunder en tryg og sikker onlineoplevelse.
Vores Customer Protection Center til beskyttelse af kunder sørger for information om, hvordan FedEx arbejder for at beskytte dig, og hvordan du kan beskytte dig selv.

FedEx bestræber sig på at tilbyde vores kunder en tryg og sikker onlineoplevelse.
Vores Customer Protection Center til beskyttelse af kunder sørger for information om, hvordan FedEx arbejder for at beskytte dig, og hvordan du kan beskytte dig selv.

FEDEX' ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Din tryghed er vigtig for os. Derfor beskytter vi dine oplysninger og bruger dem ansvarligt, så vi fortsat kan levere den fremragende service, du forventer af FedEx Corporation og vores driftsenheder, datterselskaber og divisioner (herefter "FedEx"). FedEx forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. FedEx har udarbejdet denne erklæring om beskyttelse af dine personoplysninger for at forklare, hvordan FedEx indsamler og anvender personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til FedEx:

FedEx Corporation
Att.: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
USA
E: dataprivacy@fedex.com

For Europa kan du også kontakte:

FedEx Express – European Office
Att.: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: dataprivacy@fedex.com

 

Oversigt

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger besvarer følgende spørgsmål:1. Gælder denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger for dig?

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder for dig, hvis du er kunde hos FedEx, modtager af en pakke, der leveres af FedEx, er leverandør til FedEx, eller hvis du kontakter FedEx, fx når du søger et job hos FedEx, eller når du besøger www.fedex.com, bruger de sociale medier, eller hvis du modtager e-mails fra FedEx.

Vores websites er til det brede publikum, men er ikke målrettet børn. Vi indsamler ikke bevidst eller tilsigtet personoplysninger fra børn under 16 år. Hvis du er under 16 år, vil vi bede dig om ikke at sende dine personoplysninger til os og bede dine forældre eller din værge om at hjælpe dig. Hvis du mener, at dit barn kan have oplyst personligt identificerbare oplysninger til os, bedes du kontakte os på dataprivacy@fedex.com, så vi kan fjerne dem.


2. Hvilke oplysninger indsamler FedEx?

Under udførelsen af vores forretningsaktiviteter og tjenester kan FedEx have brug for at behandle dine personoplysninger. "Personoplysninger" er alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan benyttes til at identificere en fysisk person. Du oplyser eksempelvis dine personoplysninger direkte til FedEx i disse tilfælde:

 • Kontaktoplysninger. Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Økonomiske oplysninger. Såsom dit bankkontonummer, betalingsstatus og fakturaer
 • Legitimationsoplysninger. Såsom kørekortnummer
 • Kontooplysninger. Loginoplysninger, herunder e-mailadresse og adgangskode samt andre oplysninger, der ligger under din konto
 • Oplysninger i forbindelse med forsendelser og tjenester. Såsom trackingnummer for din forsendelse, forsendelsens ruteoplysninger, placeringsoplysninger, forsendelsesstatus, leveringslokation, emballagetype, antal stk., vægt, billede af pakken og toldoplysninger
 • Brugeroplysninger og præferencer. Såsom forsendelsesmængder, klager, købshistorik og relaterede handelsaktiviteter, kommunikation, undersøgelsesoplysninger og købspræferencer.

Desuden indsamler FedEx automatisk personoplysninger, når du besøger FedEx' website (www.fedex.com) eller nogle af undersiderne, til systemadministration og problemløsning, til at identificere dig og kunne forbedre din onlineoplevelse og til at hjælpe FedEx med at forstå, hvordan vores indhold og alle oplysningerne formidles bedst muligt. Disse oplysninger kan omfatte:

 • IP-adresse
 • Unik enhed eller bruger-id
 • System- eller browsertype
 • Dato- og tidsstempler
 • Henvisende websiteadresse
 • Indhold og sider, du tilgår på dit website eller mobile apps
 • Dato, tidspunkt og placering, når handlingerne udføres
 • Indsamling af websites, som du besøger (hvis du tilkobler dig vores trådløse service)
 • Clickstream-oplysninger
 • Enhedens placering (hvis du har aktiveret funktionen i den mobile app)

Disse personoplysninger indsamles ved hjælp af cookies eller lignende teknologier. Få mere at vide om disse teknologier under vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger på digitale platforme (Digital Platform Privacy Notice).


3. Hvorfor behandler FedEx personoplysninger?

Personoplysninger indsamles, anvendes, gemmes eller på anden vis behandles, hvor nødvendigt, inden for rammerne af ansvarlig og effektiv virksomhedsledelse hos FedEx. Vi behandler personoplysninger, fordi det er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde vores kontaktlige forpligtelser over for dig eller overholde dine retskrav eller på grund af FedEx' øvrige legitime forretningsinteresser for at sørge for, at vi kan tilbyde sikre forsendelsestjenester af høj kvalitet. Mere specifikt benytter FedEx personoplysninger til følgende aktiviteter:

 • Produktudvikling. forskning og forbedring af FedEx' produkter og/eller tjenester. FedEx behandler personoplysninger, hvor nødvendigt, til udvikling og forbedring af vores produkter og/eller tjenester, forskning og udvikling.
 • Udførelse af aftaler. Det indebærer trackingtjenester fra FedEx, kommunikation med enkeltpersoner eller andre parter i forhold til tjenester, besvare forespørgsler på (yderligere) information, løse konflikter og udarbejde aftaler.
 • Administration af relationer og markedsføring af kommercielle aktiviteter. FedEx indsamler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, i forhold til udvikling og forbedring af FedEx' produkter og/eller tjenester, kontoadministration, kundeservices og gennemførelse af (målrettede) markedsføringsaktiviteter med det formål at etablere en relation til en kunde og/eller bevare samt udvide relationen til en kunde, forretningspartner eller leverandør og til at udføre analyser på baggrund af personoplysninger til statistiske og videnskabelige formål.

  Du kan administrere dine konti hos FedEx ad følgende kanaler:
  • E-mails: E-mailpræferencer – besøg vores Email Preference Center.
  • Mobil: For at framelde dig mobilbeskeder – sms STOP til 37473. Du kan altid tilmelde dig igen ved at sms'e YES til samme nummer.
  • Cookies og andre teknologier: For at framelde dig markedsføring – gå ind på NAI Consumer Opt Out.
    
 • Udførelse af forretningsprocesser, intern ledelse og ledelsesrapportering. Herunder aktiviteter som administration af firmaaktiver, udførelse af interne audits og undersøgelser, økonomi og regnskabsførelse, implementering af firmakontroller, tilvejebringelse af centrale behandlingsfaciliteter til effektiveringsformål, styring af sammenlægning, opkøb og frasalg og behandling af personoplysninger til ledelsesrapportering og analyse.
 • Sikkerhed og tryghed. Personoplysninger kan indgå i behandlingen i forbindelse med aktiviteter, som eksempelvis involverer sikkerhed og sundhed, beskyttelse af FedEx' og kundernes, leverandørernes eller forretningspartnernes aktiver og verifikation af kunders, leverandørers og forretningspartneres status og adgangsrettigheder.
 • Beskyttelse af enkeltpersoners vitale interesser. Herunder behandling af nødvendige data i forhold til at beskytte enkeltpersoners vitale interesser (eksempelvis i nødstilfælde).
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser. Omhandler behandling af nødvendige persondata i forhold til at overholde love, regulativer og branchespecifikke retningslinjer, som FedEx er underlagt (fx at holde navne på kunder, leverandører og forretningspartnere op imod listen over afviste parter).

4. Hvem har adgang til dine personoplysninger?

FedEx kan i nogle tilfælde dele dine personoplysninger med tredjepart, som følger:

 • FedEx deler dine personoplysninger med sine samarbejdspartnere, driftsenheder, datterselskaber og divisioner eller med tredjepart, hvis det skønnes nødvendigt til de ovenfor nævnte formål. FedEx vil, hvor relevant, kræve, at tredjepart udfører sine aktiviteter på en måde, der stemmer overens med FedEx' politikker og retningslinjer for databeskyttelse.
 • FedEx deler dine personoplysninger med databehandlere, hvilket vil sige parter, der behandler personoplysninger på dine vegne. I sådanne tilfælde må tredjepart kun anvende dine personoplysninger til de ovenfor nævnte formål og kun i overensstemmelse med dine instrukser. FedEx benytter kun databehandlere, der yder tilfredsstillende garanti for at have implementeret tekniske og organisatoriske forholdsregler i tilstrækkelig grad til at sikre og beskytte den registreredes rettigheder.
 • Medarbejderne i FedEx kan få adgang til dine personoplysninger, hvor det er påkrævet for at udføre deres arbejdsopgaver. I sådanne tilfælde bliver der kun givet adgang, hvis det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet ovenfor, og kun hvis medarbejderen er underlagt tavshedspligt.
 • FedEx må gerne dele dine personoplysninger, hvis det bliver nødvendigt i henhold til lovgivning, retskendelse eller andet retsligt forhold, eksempelvis over for retshåndhævende myndigheder eller andre myndighedsrepræsentanter, til at fastslå eller udøve vores juridiske rettigheder eller i forbindelse med en selskabshandel, fx et frasalg, en sammenlægning, konsolidering eller salg af aktiver eller i det usandsynlige tilfælde af en konkurs.

5. Hvor længe beholder FedEx dine personoplysninger?

FedEx beholder dine personoplysninger i et begrænset tidsrum og sletter dine personoplysninger, når der ikke længere er brug for dem til behandlingsformål. Den præcise tidsperiode afhænger af typen af personoplysninger og evt. retslige forpligtelser eller erhvervsformål, vi måtte have af årsager til at tilbageholde dem.


6. Hvad gør FedEx for at beskytte dine personoplysninger?

FedEx har truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler i tilstrækkelig grad til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig behandling, herunder sikre, at:

 • dine personoplysninger er beskyttede mod uautoriseret adgang
 • fortroligheden af dine personoplysninger er sikret
 • integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger bliver fastholdt
 • personalet er uddannet i it-sikkerhedskrav
 • faktiske eller formodede datasikkerhedsbrud bliver rapporteret i henhold til gældende lov

7. Hvor lagrer eller overfører FedEx dine personoplysninger?

På baggrund af din virksomheds beskaffenhed og de tjenester, vi tilbyder vores kunder, kan det blive nødvendigt for FedEx at overføre dine personoplysninger til geografiske steder uden for dit lands grænser. I de tilfælde, hvor vi overfører personoplysninger, er det FedEx' ansvar at sikre, at en sådan overførsel sker på et tilstrækkelig højt sikkerhedsniveau.

For EU gælder det, at overførsel til tredjepart er underlagt en overførselsmekanisme, der er godkendt af EU-kommissionen eller en national databeskyttelsesmyndighed, herunder standardkontraktbestemmelser. Få flere oplysninger om disse sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte dataprivacy@fedex.com.


8. Hvilke rettigheder har du i forhold til dine personoplysninger?

På grundlag af gældende lovgivning for brugen af dine personoplysninger har du en række rettigheder, du kan gøre brug af i forhold til dine personoplysninger. Bemærk, at dine rettigheder i mange tilfælde ikke er ubetingede, og det kan hænde, at vi ikke er forpligtet til at imødekomme din anmodning.  En række af disse rettigheder, som gælder i EU, er forklaret nedenfor. 

Retten til adgang
Du har ret til en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og til at kende detaljerne omkring, hvordan vi anvender dem. Dine personoplysninger vil som regel blive sendt til dig digitalt.

Retten til korrektion
Vi træffer rimelige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, vi gemmer om dig, er præcise og fyldestgørende. Hvis du mener, at dette ikke er tilfældet, kan du bede os om at opdatere eller ændre dem.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, eksempelvis hvis de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige til det oprindelige formål, eller hvor personoplysningerne er blevet forældede. Vi vil dog opveje det i forhold til andre faktorer. Det kan være, vi ikke kan imødekomme din forespørgsel på grund af visse juridiske eller lovmæssige forpligtelser.

Retten til begrænset behandling
I visse tilfælde har du ret til at bede os om (midlertidigt) at stoppe med at anvende dine personoplysninger. For eksempel hvis du mener, at de personoplysninger, vi gemmer om dig, er upræcise, eller hvis du mener, at vi ikke længere har brug for at anvende dine personoplysninger.

Retten til indsigelser
Du har ret til at modsætte dig behandling i henhold til dine legitime interesser. Medmindre vi har en bydende nødvendig legitim grund til at behandle dine oplysninger, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger på den baggrund, hvis du modsætter dig. Det er dog værd at bemærke, at der kan være visse tjenester eller fordele, vi ikke kan tilbyde dig, hvis vi ikke må behandle de personoplysninger, der er nødvendige til formålet.

Retten i forhold til automatiske beslutninger
Du har ret til ikke at være underlagt automatiske beslutninger, herunder profilering, som indebærer lovmæssige påvirkninger for dig eller har en lignende betydelig effekt. Hvis du er blevet underlagt en automatisk beslutning og ikke er enig i resultatet, kan du kontakte os som beskrevet nedenfor og bede os om at genoverveje beslutningen.

Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Det kan være, vi beder om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger i specifikke tilfælde.  Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til hver en tid. FedEx stopper hurtigst muligt efter tilbagekaldelse af dit samtykke vores behandling. Dog vil dette ikke påvirke den lovmæssige rettighed til behandling, før dit samtykke blev tilbagekaldt.

Benyt kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at gøre nogle af dine rettigheder gældende.


9. Har du andre spørgsmål eller klager?

Spørgsmål eller klager i relation til behandling af dine personlysninger kan stiles til FedEx via kontaktoplysningerne, der står anført øverst i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Du har også ret til at indgive en klage for en lokal databeskyttelsesmyndighed i det retsområde, hvor du arbejder eller bor, eller hvor en påstået overtrædelse finder sted. En liste over europæiske databeskyttelsesmyndigheder findes her.


10. Bliver denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger opdateret?

FedEx vil løbende opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Hvis der kommer en ændring med betydelig effekt, vil FedEx bestræbe sig på aktivt at informere dig om sådanne ændringer. FedEx vil altid have en opdateret erklæring om beskyttelse af personoplysninger liggende offentligt tilgængelig på vores website www.fedex.com med angivelse af de nyeste ændringer.