Brugsbetingelser

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

FedEx bestræber sig på at tilbyde vores kunder en tryg og sikker onlineoplevelse.
Vores Customer Protection Center til beskyttelse af kunder sørger for information om, hvordan FedEx arbejder for at beskytte dig, og hvordan du kan beskytte dig selv.

FedEx bestræber sig på at tilbyde vores kunder en tryg og sikker onlineoplevelse.
Vores Customer Protection Center til beskyttelse af kunder sørger for information om, hvordan FedEx arbejder for at beskytte dig, og hvordan du kan beskytte dig selv.

Privatlivserklæring

Din tillid er vigtig for os. Det er derfor, at vi beskytter dine oplysninger og anvender dem på en forsvarlig måde, samtidig med at vi fortsat leverer samme fremragende service, som du forventer fra TNT FedEx og dennes koncernselskaber, datterselskaber og afdelinger inklusive ethvert TNT-selskab (herefter kaldet "FedEx"). Hos FedEx stræber vi efter at beskytte dit privatliv og opretholde sikkerheden omkring oplysninger, som direkte eller indirekte kan bruges til at identificere en fysisk person (herefter kaldet "persondata"). Vi har udarbejdet denne privatlivserklæring for at forklare dig, hvordan FedEx indsamler og bruger dine persondata.. 

Senest opdateret: Januar 2019

Når denne privatlivserklæring nævner "FedEx", "vi", "os" eller "vores", henviser FedEx til FedEx-selskabet, der træffer beslutninger om formålene og midlerne til behandling af dine personoplysninger i henhold til denne privatlivserklæring. Da alle TNT-virksomheder nu er en del af FedEx, er Personoplysningerne, der indsamles via et hvilket som helst TNT-domæne, såsom www.tnt.com, omfattet af denne privatlivserklæring.

Når du bruger vores tjenester i Europa, kontrolleres dine persondata af FedEx Express International B.V., der har hovedkontor i Hoofddorp, Holland. Når du bruger vores tjenester globalt, kontrolleres dine persondata af FedEx Corporation, der har hovedkontor i Memphis, Tennessee.

Kontaktoplysninger

FedEx Express International B.V.

Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: euprivacy@fedex.com

FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E: dataprivacy@fedex.com

Oversigt

Denne privatlivserklæring besvarer følgende spørgsmål:1. Gælder denne erklæring for dig?

Denne privatlivserklæring gælder for dig, hvis du er en kunde hos FedEx, modtager af en pakke leveret af FedEx, leverandør for FedEx, eller hvis du eksempelvis kontakter FedEx, for eksempel ved at besøge hjemmesider www.fedex.com og www.tnt.com inklusive enhver underside og mobile apps (herefter kaldet “websteder”), gennem sociale medier, eller hvis du har modtaget e-mails fra FedEx. Vores websteder er lavet til et alment publikum og er ikke rettet mod børn. Vi indsamler ikke bevidst persondata om børn under 16 år. Hvis du er under 16 år, bedes du undlade at indsende persondata til os, men i stedet få en forælder eller værge til at hjælpe dig hvis du vil bruge vores tjenester. Hvis dit barn kan have oplyst persondata til os, bedes du kontakte os på euprivacy@fedex.com, hvorefter vi fjerner persondataene, hvis dette er påkrævet.


2. Hvilke persondata indsamler FedEx?

FedEx vil i løbet af sine forretningsaktiviteter og levering af servicer være nødt til at behandle persondata. Uden dine persondata, kan vi ikke yde de ønskede tjenester for dig. De persondata, som du direkte eller indirekte giver til FedEx, når du bruger vores tjenester og besøger vores websteder, er som regel:

 • Kontaktoplysninger. Herunder dit navn, din adresse, e- mailadresse og dit telefonnummer;
 • Finansielle oplysninger. Herunder dit kontonummer, betalingsstatus og fakturaer
 • Identifikationsoplysninger. Dette omfatter dit kørekortnummer. Hvis du ikke har et kørekort, vil der blive brugt en anden identifikationsmetode, der sikrer os, at vi kan identificere dig, men som samtidig sikrer at du deler så få persondata med os som muligt;
 • Kontooplysninger. Dette omfatter login-oplysninger, inklusive din e-mailadresse, og andre oplysninger, der er opgivet på din konto;
 • Oplysninger relateret til forsendelse og servicer. Dette omfatter sporingsnummer på forsendelsen, forsendelsens ruteinformation, placeringsdata, status på en forsendelse, leveringsdestination, pakketype, antal dele, vægt, billede af pakken, toldinformation;
 • Brugerinformation og information om præferencer. Dette vil omfatte - hvis relevant - forsendelsesmængde, klager, købshistorik og relaterede kommercielle aktiviteter, undersøgelsesinformation, shoppingpræferencer;
 • Automatisk generede oplysninger. Dette vil omfatte IP-adresse, unikke enhed eller bruger-id, system og browsertype, dato og klokkeslæt, henvisningswebstedets adresse, indhold og sider, du har adgang til på vores websteder eller via mobile apps, datoer, tider og steder handlinger finder sted, websteder du besøger (hvis du opretter forbindelse til vores trådløse tjenester i vores butikker), click-stream information og enhedens placering (hvis du tænder funktionen i mobilappen).

3. Bruger FedEx cookies?

Ja, FedEx bruger cookies og lignende teknologier på sine websteder. Gennem disse cookies får FedEx automatisk persondata når du besøger vores hjemmesider, som anført ovenfor. For at få mere at vide om cookies og lignende teknologier henvises der til vores erklæring om cookies.


4. Hvorfor behandler FedEx persondata?

Persondata bliver indsamlet, brugt, gemt eller på anden vis behandlet, hvis det er nødvendigt for, at FedEx kan føre en effektiv forretningsledelse. FedEx behandler persondata baseret på gældende retsgrundlag. Retsgrundlag er ofte knyttet til forretningsformål. Det betyder for eksempel, at aftalens udførelse både kan have et retsgrundlag og et forretningsmæssigt formål for FedEx. Derfor vil vi først afklare retsgrundlaget for hvordan FedEx kan behandle dine persondata og derefter de forretningsformål, vi bruger dine persondata til:

Retsgrundlag
FedEx behandler generelt dine persondata baseret på et af følgende retsgrundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at udføre en aftale mellem dig og FedEx,
 • Behandlingen er nødvendig for at vi overholder vores juridiske forpligtelser,
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser,
 • Behandlingen er nødvendig for FedEx legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, eller
 • Hvis det er relevant og krævet, vil vi bede om dit samtykke.

Erhvervsmæssige formål
FedEx må kun indsamle, bruge eller på anden måde behandle persondata, hvis behandlingen falder inden for rammerne af en (eller flere) af de legitime forretningsformål, der er anført nedenfor:

 1. Produktudvikling, forskning og udvikling af FedEx produkter og/eller servicer: TNT behandler persondata til forskning og udvikling, og hvor det er nødvendigt for udvikling og forbedring af FedEx’ produkter og/eller servicer, (for eksempel til at analysere oplysninger relateret til forsendelsen og tjenesterne for at forbedre vores tjenester).
 2. Udførelse af aftaler: Dette omfatter forsendelsestjenester, sporing af TNTFedEx-tjenester, kommunikation med enkeltpersoner og andre parter vedrørende tjenester, svar på anmodninger om (yderligere) information, tvistbilæggelse og forberedelse af aftaler, (f.eks. at linke forsendelsessporingsnummeret til din konto for at gøre det muligt for dig at følge din forsendelse).
 3. Forholdsforvaltning og markedsføring af kommercielle aktiviteter: Generelt behandler FedEx persondata, hvor det er nødvendigt for udvikling og forbedring af FedEx’ produkter og/eller servicer, eller hvor det er nødvendigt for udvikling og forbedring af kontostyring, kundeservice og effektiviteten af (målrettede) markedsføringsaktiviteter for at oprette et forhold med en kunde og/eller for at vedligeholde såvel som forlænge et forhold med en kunde, en forretningspartner eller leverandør og for at udarbejde analyser ud fra persondataene med henblik på statistik og videnskabelige formål, (f.eks. til at levere reklame, kommunikation og indhold fra os på vores websteder og disse fra tredjeparter, så de er mere specifikke for dine interesser).
 4. Udførelse af forretningsprocesser, intern forvaltning og ledelsesrapportering: Dette inkluderer at tage fat på aktiviteter såsom forvaltning af virksomhedsaktiver, udførelse af interne revisioner og undersøgelser, finansiering og regnskabsførelse, implementering af forretningskontroller, levering af centrale databehandlingsfaciliteter med henblik på effektivisering, forvaltning af virksomhedsfusioner, opkøb og frasalg og behandling af persondata med henblik på ledelsesrapportering og analyse, (f.eks. at udføre undersøgelser i forsendelsesregnskaber for at opdage bedrageri).
 5. Sikkerhed: Persondata skal inkluderes i behandling, når det drejer sig om aktiviteter vedrørende ting såsom sikkerhed og sundhed, beskyttelse af TNT's aktiver og kunde-, leverandør- eller forretningspartneraktiver og godkendelsen af en kundes, leverandørs eller forretningspartners status og adgangsrettigheder, (f.eks. levere sikre tjenester ved online- og offline-transaktioner).
 6. Beskyttelse af enkeltpersoners vitale interesser: Dette inkluderer behandling af persondata, når det er nødvendigt for at beskytte dine eller andres vitale interesser (fx. uopsættelig lægebehandling).
 7. Overholdelse af retlige forpligtelser: Dette omfatter behandlingen af persondata, hvor det er nødvendigt for at overholde lovgivning, regulativer og sektorspecifikke retningslinjer, som FedEx er underlagt. Dette kan eksempelvis være at matche navne på kunder, leverandører og forretningspartnere mod lister over parter, som FedEx nægter at acceptere forsendelser fra.

5. Hvem har adgang til dine persondata?

Grundlæggende kan FedEx dele dine persondata med tredjeparter under følgende omstændigheder:

 • Med sine filialer, driftsgrupper, datterselskaber og afdelinger eller med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for de formål, der er angivet foroven. Hvis det er passende, vil FedEx påkræve tredjeparter at udføre aktiviteter på en måde, der er i overensstemmelse med FedEx politikker og retningslinjer for databeskyttelse.
 • Med databehandlere – dvs. parter, som behandler persondata på vores vegne. I sådanne tilfælde må disse tredjeparter kun anvende dine persondata til de formål, som er beskrevet foroven, og kun i overensstemmelse med vores instrukser. FedEx benytter sig kun af databehandlere, som giver tilstrækkelige garantier for implementeringen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt sikrer beskyttelsen af de registrerede personers rettigheder.
 • Med sine medarbejdere, hvis og I det omfang det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. I sådanne tilfælde vil der kun blive givet adgang, hvis det er nødvendigt for ovenstående formål, og kun hvis medarbejderen er underlagt tavshedspligt.
 • Kun og hvis det er påkrævet ved lov, i en retssag eller anden rettergang (eksempelvis med retshåndhævende myndigheder eller andre retsorganer), hvis det er nødvendigt for at etablere eller udøve vores juridiske rettigheder, hvis det er påkrævet i forbindelse med en virksomhedstransaktion såsom et frasalg, en fusion, konsolidering eller salg af aktiver eller i det usandsynlige tilfælde, at FedEx går konkurs.

6. Hvor længe gemmer FedEx dine persondata?

Vi opbevarer ikke dine persondata længere end nødvendigt til det eller de formål, som ligger til grund for behandlingen af dine persondata. Efter opbevaringsperioden vil vi slette eller anonymisere dine persondata, medmindre vi er nødt til at beholde visse af dine persondata til et andet formål. Dette vil vi kun gøre, hvis vi har en juridisk grund til at bevare dine persondata. Vi vil også sikre, at persondata kun er tilgængelige for dette andet formål.

For eksempel har vi brug for dine persondata til at udføre toldklareringsprocessen. Toldlovgivningen dikterer, at vi skal opbevare/gemme - nogle af - disse persondata. Generelt varierer denne periode fra 3 til 7 år afhængigt af gældende land og toldlovgivning. I disse tilfælde lagrer vi kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du har spørgsmål til specifikke opbevaringsperioder.


7. Hvilke foranstaltninger træffer FedEx for at beskytte dine persondata?

FedEx har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig behandling, herunder ved at sikre, at:

 • Dine persondata er beskyttet mod uautoriseret adgang fortroligheden af 
 • Dine persondata er garanteret
 • Integriteten og tilgængeligheden af dine persondata opretholdes 
 • Personalet er uddannet i kravene om informationssikkerhed faktiske, eller 
 • Formodede brud på data rapporteres i overensstemmelse med gældende lov.

8. Hvor gemmer og overfører FedEx dine persondata til?

Grundet vores forretnings natur og de tjenester, vi leverer til vores kunder, kan FedEx være nødt til at overføre dine persondata til steder uden for det land, hvor du er bosat. Når vi overfører persondata, vil vi under alle omstændigheder sikre os, at en sådan overførsel er omfattet af passende beskyttelsesværn. Inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde vil sådanne overførsler til tredjeparter (uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) være underlagt en kontrakt baseret på standardkontraktklausuler for dataoverførsel, der er godkendt af Europa-Kommissionen eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse beskyttelsesværn, bedes du kontakte euprivacy@fedex.com eller dataprivacy@fedex.com.


9. Hvilke rettigheder kan du udøve med hensyn til dine persondata?

På baggrund af de love, der gælder for brugen af dine persondata, har du ret til at udøve visse rettigheder med hensyn til dine persondata. Bemærk dog, at dine rettigheder i nogle tilfælde ikke er fuldt betingede, og at vi ikke nødvendigvis er påkrævet at imødekomme din anmodning, da sådanne rettigheder kan være betingede, eller fordi vi skal balancere dine rettigheder mod vores rettigheder og forpligtelser til at behandle dine persondata og for at beskytte rettighederne og andres frihed. Nedenfor er der givet forklaring på en række af sådanne rettigheder, der kan finde anvendelse inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde: 

Retten til adgang
Du har ret til en kopi af de persondata, vi har om dig, og du har ret til indsigt i, hvordan vi bruger disse persondata. Dine persondata vil sædvanligvis blive givet til dig i digitalt format. Vi kan kræve, at du beviser din identitet, inden vi giver dig de ønskede oplysninger. 

Retten til berigtigelse
Vi gør os rimelige bestræbelser for at sikre, at vores oplysninger om dig er nøjagtige og komplette. Hvis du dog ikke mener, at dette er tilfældet, kan du bede os om at opdatere eller ændre dem.

Retten til slettelse
Du har ret til at bede os om at slette dine persondata, eksempelvis når de persondata, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige til det originale formål, når persondataene er forældede, eller når du trækker dit samtykke tilbage. Dette skal dog opvejes mod andre faktorer. Eksempelvis kan vi være ude af stand til at overholde din anmodning grundet visse retlige eller regulerende forpligtelser.

Retten til at begrænse behandling
Du har ret til at bede os om (midlertidigt) at stoppe vores behandling af dine persondata, eksempelvis når du mener, at vores persondata om dig kan være ukorrekte, eller hvis du mener, at vi ikke længere har behov for dine persondata.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at bede os om at overføre persondata, som du har givet os, til en tredjepart efter eget valg. Denne ret kan kun udøves, når du har givet persondata til os, og når vi behandler disse data automatisk ved hjælp af dit samtykke eller for at opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt med dig. 

Retten til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der er baseret på vores berettigede interesser. I tilfælde af behandling af persondata til markedsføringsformål har du til enhver tid ret til indsigelse. Når du beder os om at stoppe med at bruge dine persondata til markedsføringsformål, ophører FedEx straks med at bruge dine persondata. i vil ikke længere behandle persondataene til andre formål baseret på vores legitime interesser, når du indgiver en indsigelse, baseret på din begrundelse vedrørende din særlige situation, medmindre vi har en overbevisende berettiget årsag til behandlingen. Bemærk dog, at vi muligvis ikke kan levere visse tjenester eller fordele, hvis vi er ude af stand til at behandle de persondata, der er nødvendige til dette formål.

Rettigheder relateret til automatiske afgørelser
Du har ret til ikke at være underlagt automatiske afgørelser, herunder profilering, som skaber retsvirkninger for dig eller har en lignende effekt. Hvis du har været udsat for automatisk profilering og ikke er enig med resultatet, kan du kontakte os gennem nedenstående oplysninger og bede os om at gennemse afgørelsen. 

Retten til at trække et samtykke tilbage
Vi kan i særlige tilfælde bede om dit samtykke til at behandle dine persondata. Når vi gør dette, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. FedEx stopper yderligere behandling snarest muligt, efter du har trukket dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der fandt sted forud for tilbagetrækningen.

Du bedes anvende dette link hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder.


10. Hvad hvis du har andre spørgsmål eller klager?

Spørgsmål eller klager angående behandlingen af dine persondata kan rettes mod FedEx ved hjælp af de kontaktoplysninger, som findes øverst i denne privatlivserklæring.

Du har også ret til at indgive en klage hos den lokale datatilsynsmyndighed i den retskreds, hvor du arbejder, bor, eller hvor en påstået overtrædelse finder sted. Hovedtilsynsmyndigheden for FedEx i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er som hovedregel den nederlandske databeskyttelsesmyndighed (nederlandsk DPA), medmindre den påståede overtrædelse udelukkende er et lokalt anliggende. En liste over de europæiske databeskyttelsesmyndigheder findes her.


11. Vil der blive lavet ændringer til denne erklæring?

FedEx kan fra tid til anden ændre denne privatlivserklæring. Hvis en ændring har en alvorlig indvirkning, vil FedEx bestræbe sig på at informere dig om sådanne ændringer. TNT offentliggør til enhver tid en opdateret privatlivserklæring på webstedet www.tnt.com, hvor de seneste ændringer er angivet.