• FedEx Environmental Goals

Om FedEx > Bæredygtighed > Miljørigtige mål

 

FedEx’ miljørigtige mål

FedEx er bevidst om, at brændstof til fly og køretøjer tegner sig for størstedelen af vores CO2-udledning. Derfor arbejder vi på ambitiøse tiltag til effektivt brændstofforbrug i vores fly og køretøjer i arbejdet med at afkoble virksomhedsvækst fra CO2-udslip.

Reduce, Replace, Revolutionize

Med en global flåde på mere end 180.000 egne og lejede køretøjer ligger der et stort potentiale for en bedre udnyttelse i vores landetransport. Gennem vores strategi ’Reduce, Replace, Revolutionize’ arbejder FedEx Express løbende på at udnytte dette potentiale til fulde ved at anvende nye teknologier – optimering af lastbilruter, opgradering af landeflåden, introducere gode kørevaner og udforske alternative brændstofformer og teknologier.

I FY16 havde FedEx Express sat sig som mål at øge brændstofudnyttelsen for vores biler med 50% inden 2025, med udgangspunkt i 2005. Ekstra 17% blev lagt til i 2015, da vi allerede havde nået vores mål for 2020 med en forbedring af brændstofudnyttelsen på 30%, fem år før forventet.

FedEx Fuel Sense

Gennem det globale FedEx® Fuel Sense-program har vi implementeret en bedre udnyttelsesgrad af vores flydrift og moderniseret flåden ved at erstatte ældre fly med mere brændstofbesparende modeller. Disse to tiltag gav en besparelse på mere end 153 millioner gallons jetbrændstof og nedbragte vores CO2-udslip med 1,5 millioner metertons i FY16 – hvilket svarer til CO2-udledningen fra 150.000 privatboliger på et år.

FedEx har som mål at reducere vores forurening fra fly med 30% inden 2020, med udgangspunkt i 2005. I FY16 opnåede vi en 22%’s reduktion med udgangspunkt i 2005 og fortsætter arbejdet med at modernisere vores flyflåde i jagten på at nå i mål.

Alternative brændstofformer

Det er FedEx’ mål, at 30% af vores jetbrændstof skal stamme fra alternative brændstofformer inden 2030. I FY15 indgik FedEx en otteårig kontrakt med Red Rock Biofuels fra Colorado om at blande biobrændstof fra træaffald fra skovbrug. FedEx forventer at anvende de første 6 millioner gallons kommercielt bæredygtigt biobrændstof i 2019.

Hvis du vil vide mere om vores engagement i miljørigtige mål, kan du hente vores Global Citizenship Report.