• How to pack boxes

Learn > Sådan pakker du kasser

 

Vi anbefaler nogle enkle trin, hvor du lægger din forsendelse i kassen og tilføjer beskyttelsesmateriale, etiket og forsegling. På den måde sikrer du, at din forsendelse kommer sikkert frem. Start her!

1. VÆLG KVALITET

Find en kasse, der passer i størrelse og vægt til de(n) enhed(er), du vil sende.
Anvend kasser med dobbeltlag ved tunge forsendelser.
Genbruger du en kasse, skal du fjerne alle gamle etiketter og sikre dig, at kvaliteten er i orden, altså ingen huller, revner eller ridser.

  • 1. CHOOSE QUALITY

2. UNDGÅ TOMRUM

For meget beskyttelsesmateriale reducerer stakkestyrken. Undgå kasser, der er for store til indholdet, da de let kan blive trykket sammen.

Vælg beskyttelsesmateriale med en tæthed, der forhindrer indholdet i at rykke rundt. Sørg for, at papirstakke holdes sammen. Forsegl og beskyt alle skarpe eller udstikkende kanter.

  • 2. AVOID EMPTY SPACE

3. KASSER OVER 35 KG

Vi modtager kasser op til 68 kg uden palle, men vi anbefaler, at du påklæber en etiket markeret med ”tung” for kasser over 35 kg.

  • 3. HEAVY BOXES

4. H-FORSEGLING

Tape kassen til ved hjælp af H-metoden.
Tapen bør være mindst 5 cm bred og påsættes jævnt over alle kassens kanter, formet som et H.
Bemærk: Almindeligt klisterbånd og malertape er IKKE egnet til kasseforsegling.

  • 4. SEAL WITH AN H

5. TYDELIG ETIKET

Fjern gamle etiketter.
Klæb FedEx’ Air Waybill (AWB) på kassens største overflade.
Ved plastlommer fjernes strippen, og flappen lukkes med klæbestrimlen.
Vi anbefaler også, at du ilægger en kopi af etiketten og skriver de relevante afsender-/modtageroplysninger på indersiden af pakkeflappen.

  • 5. LABEL CLEARLY

Forkert emballering kan bringe dine varer, andre forsendelser og FedEx-medarbejderne i fare. Din forsendelse skal overholde vores forsendelsesbetingelser. Vores chauffører har lov at afvise emballage, herunder:

Beskadigede kasser 
Ingen hullede, flossede eller på anden måde beskadigede kasser.

Våde kasser
Ingen våde, lækkende eller vandbeskadigede kasser.

Uegnet emballage 
Ingen tunge enheder i svage kasser. Kasserne skal have en passende styrke, kvalitet og størrelse. Der kan anvendes spændbånd til om nødvendigt at forstærke kassen.

Over 68 kg 
Kasser over 68 kg skal sendes på palle.

  • 5. LABEL CLEARLY
  • How to Pack

    Sådan pakker, forsegler og mærker du din forsendelse