• Lithium Batteries

Näin lähetät litiumparistot turvallisesti

FedEx suhtautuu litiumparistoja sisältävien lähetystesi kuljetukseen vakavasti ja noudattaa kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) säännöksiä liittyen tällaisten tavaroiden kuljettamiseen. Haluamme varmistaa, että olet lähettäjänä tietoinen kaikista vaatimuksista liittyen näiden tuotteiden lähettämiseen, ja autamme sinua selviämään kaikista lähetyksiin liittyvistä haasteista.

Litiumparistot, joita yleisesti käytetään esimerkiksi matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, kämmentietokoneissa, kelloissa, kameroissa ja lasten leluissa, on luokiteltu vaarallisiksi tavaroiksi IATA:n säännöksissä, sillä ladattuja paristoja sisältävät lähetykset voivat ylikuumentua ja syttyä palamaan tietyissä olosuhteissa. Tästä syystä olemme FedExillä ottaneet käyttöömme keinoja, joiden avulla litiumparistoja sisältäviä lähetyksiäsi kohdellaan oikein alkaen niiden luovutuksesta FedExille lähtöpaikassa ja päättyen niiden toimitukseen määränpäähänsä.

Koska litiumparistot on luokiteltu vaarallisiksi tavaroiksi, ne täytyy lähettäessä tunnistaa ja luokitella oikein, ja joissakin tapauksissa pakata, merkitä ja varustaa oikealla etiketillä sekä lähettäjän ilmoituksella vaarallisista tuotteista IATA:n säännösten mukaisesti. Klikkaa tähän saadaksesi lisätietoja ja/tai ole yhteydessä paikalliseen FedExin asiakaspalveluun

Tärkeä huomautus: Alkaen 1. tammikuuta 2017, FedEx ei enää hyväksy UN-numeroiden 3090 ja 3480 mukaisia litiumparistolähetyksiä kuljetettavaksi IATA:n säännösten kappaleen II perusteella. Jatkossa tällaiset lähetykset tulee toimittaa täysin säänneltyinä kappaleen IA tai IB mukaisesti. Lähettäjät, jotka ovat UN-numeroiden 3090 ja 3480 kappaleen II mukaisella hyväksyttyjen lähettäjien listalla, siirretään automaattisesti kappaleen I mukaiselle listalle. Sinun ei siis tarvitse hakea uudelleen ennakkohyväksyntää. Lisätietoja näistä sääntelymuutoksista saat klikkaamalla tähän.

Miten litiumparistot tulee lähettää ja pakata

Lähettäessäsi litiumparistoja sisältävän paketin sinun tulee käyttää vahvaa ja tukevaa pakkausmateriaalia, ja paristojen tyypistä riippuen tarvittaessa myös lisätä vaaditut merkinnät ja etiketit pakkaukseen. FedEx Pak -pakkauksia ei voi käyttää litiumparistojen ulkoisena pakkauksena, mutta FedExin tunnuksilla varustettuja laatikoita ja putkiloita voi käyttää litiumparistojen pakkaamiseen IATA:n säännösten kappaleen II mukaisesti.

Alta löydät lisätietoa ja ohjeita, miten litiumparistoja sisältävät lähetykset tulee valmistella ja pakata.

Ohjeet litiumparistojen lähettämiseen ja pakkaamiseen kappaleen II mukaisesti

Kaikki litiumparistoja sisältävät pakkaukset luokitellaan luokkaan 9 − sekalaiset vaaralliset tavarat. Pieniä litiumparistoja sisältävien pakkausten kohdalla voidaan kuitenkin luopua suurimmasta osasta IATA:n ja ICAO:n vaatimuksia, mikäli ne noudattavat IATA:n kappaleen II pakkausohjeita 966 ja 967 litiumioniparistojen ja 969 ja 970 litiummetalliparistojen osalta.

Lähetykset, joissa litiummetalliparistot on pakattu laitteiden kanssa tai joissa ne ovat laitteiden sisällä, voidaan paketoida IATA:n kappaleen II pakkausvaatimusten mukaisesti, mikäli metallin tai metalliseoksen määrä kennossa ei ylitä yhtä grammaa ja litiumin yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahta grammaa.

Litiumionikennojen ja -paristojen, jotka täyttävät kappaleen II vaatimukset, tulee täyttää myös yleiset pakkausohjeen vaatimukset. Suurin sallittu wattituntimäärä on litiumioni- tai polymeerikennoille 20 Wh (wattituntia) ja paristoille 100 Wh.

Jokaisella IATA:n ohjeen kappaleessa II määritellyllä lähetysnimikkeellä voi olla lisävaatimuksia liittyen hyväksyttyihin pakkaustyyppeihin, painorajoihin ja pakkausten pudotustestiin 1,2 metrin korkeudelta.

Jotta litiumparistoja ja -kennoja sisältävät lähetykset olisivat linjassa IATA:n ohjeen kappaleen II lähetysvaatimusten kanssa, niiden tulee täyttää erikseen määritellyt pakkausvaatimukset.

  • Varmista, että litiumparistot on pakattu yksittäin täysin suljettuun sisempään pakkaukseen, kuten muoviseen suojakoteloon tai -kuoreen, jotta jokainen paristo säilyy suojattuna.
  • Peitä ja suojaa litiumparistot estääksesi oikosulut tai kontaktin sähköä johtavien materiaalien kanssa pakkauksessa.
  • Varmista, että pakkaus on hyväksytty (testattu), jotta se varmasti täyttää YK:n testausohjekirjan (UN Manual of Test and Criteria) kappaleen III alakappaleen 38.3 kaikkien testien vaatimukset.
  • Huolehdi, että litiumparistot ovat kokonaan suljetussa tilassa (kuten laitteiden sisällä tai ympäröitynä muovilla siten, että tyhjä tila niiden ympärillä on täytetty estämään liikkuminen), pois lukien tilanteet, joissa lähetysnimikkeet päättyvät mainintaan ”sisällä laitteessa”.
  • Sijoita sisältö jämäkkään ulkoiseen pakkaukseen.
  • Lisää pakkaukseen asianmukaiset etiketit ja dokumentit.

Sinun tulee lisätä asianmukainen UN-numero litiumparistojen merkkiin (IATA kuva 7.1.C), jota voit käyttää 1. tammikuuta 2017 alkaen. Jos kuitenkin haluat käyttää valmiiksi merkittyjä pakkauksia tai varastossasi olevia litiumparistojen etikettejä (IATA kuva 7.4.H), voit jatkaa niiden käyttöä 31. joulukuuta 2018 asti, jonka jälkeen litiumparistojen merkin käyttö tulee pakolliseksi. Huomio: jos käytät litiumparistojen etikettiä, FedEx pyytää, että lisäät UN-numeron pakkaukseen tämän etiketin yhteyteen [FX-05]. Tämä tulee FedExin edellyttämäksi pakolliseksi vaatimukseksi 1. heinäkuuta 2017 alkaen.

 

Litiumparistojen merkki
(voimassa 1. tammikuuta 2017 alkaen)

Lithium Battery Mark

* Paikka UN-numero(i)lle
** Paikka puhelinnumerolle lisätietojen kysymistä varten

Litiumparistojen etiketti
(voimassa 31. joulukuuta 2018 asti)

Lithium Battery Label

Ohjeet litiumparistojen lähettämiseen ja pakkaamiseen kappaleen I mukaisesti

Kaikki litiumparistot, sekä litiumioni- että litiummetalliparistot, ovat täysin säänneltyjä vaarallisia tavaroita, kun ne lähetetään IATA:n ohjeen kappaleen IA mukaisesti. Ne täytyy asianmukaisesti tunnistaa, luokitella, pakata, merkitä ja varustaa oikealla etiketillä. Lisäksi pakkaus tulee varustaa lähettäjän ilmoituksella vaarallisista tuotteista ja allekirjoittaa koulutetun lähettäjän toimesta.

Kappaleen IB vaatimukset koskevat litiummetallikennoja, joissa litiummetallisisällön määrä ei ylitä yhtä grammaa, ja litiummetalliparistoja, joissa litiummetallisisällön määrä ei ylitä kahta grammaa, kun ne on pakattu siten, että määrät ylittävät IATA:n ohjeen kappaleen II taulukossa 968-II mainitut määrät. Kaikissa kappaleen IB mukaisissa lähetyksissä tulee olla lähettäjän ilmoitus vaarallisista tuotteista, ja ”IB” tulee merkitä pakkausohjeisiin, joko pakkausohjeiden tai valtuutuksen kohtaan.

UN-numeron 3480 litiumioniparistot voidaan kappaleen IA ja IB vaatimusten mukaisesti lähettää niiden varaustason ollessa maksimissaan 30% ilman viranomaishyväksyntää lähtöpaikassa ja määränpäässä. UN-numeroiden 3480 ja 3090 litiumioni- ja litiummetalliparistot tulee toimittaa lähetettäväksi vain lentorahtina siten, että pakkaukset on merkitty IATA:n Cargo Aircraft Only -etiketeillä.

Sinun tulee lisätä asianmukainen UN-numero litiumparistojen merkkiin (IATA kuva 7.1.C), jota voit käyttää 1. tammikuuta 2017 alkaen. Jos kuitenkin haluat käyttää valmiiksi merkittyjä pakkauksia tai varastossasi olevia litiumparistojen etikettejä (IATA kuva 7.4.H), voit jatkaa niiden käyttöä 31. joulukuuta 2018 asti, jonka jälkeen litiumparistojen merkin käyttö tulee pakolliseksi. Huomio: jos käytät litiumparistojen etikettiä, FedEx pyytää, että lisäät UN-numeron pakkaukseen tämän etiketin yhteyteen [FX-05]. Tämä tulee FedExin edellyttämäksi pakolliseksi vaatimukseksi 1. heinäkuuta 2017 alkaen.

 

Litiumparistojen merkki
(voimassa 1. tammikuuta 2017 alkaen)

Lithium Battery Mark

* Paikka UN-numero(i)lle
** Paikka puhelinnumerolle lisätietojen kysymistä varten

Litiumparistojen etiketti
(voimassa 31. joulukuuta 2018 asti)

Lithium Battery Label

 

Me FedExillä olemme sitoutuneita toimittamaan litiumparistoja sisältävät lähetyksesi tehokkaasti niiden määränpäähän saakka. Jotta onnistuisimme siinä parhaalla mahdollisella tavalla, on litiumparistoja sisältävien lähetysten pakkausvaiheessa tärkeää tarkistaa, että paristot eivät ole millään tavalla viallisia, vahingoittuneita tai mahdollisesti muuten aiheuta vaaraa kuumenemisen, tulipalon tai oikosulun kautta.

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä aiheesta, voit olla yhteydessä paikalliseen myyntiedustajaasi tai asiakaspalveluumme.