fedex.com Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot

FedEx.com

FedEx.com

SEURAAVAT EHDOT KOSKEVAT FEDEX.COM-VERKKOSIVUJEN SEKÄ FEDEX SHIP MANAGER® AT FEDEX.COM -SOVELLUKSEN, FEDEX SHIP MANAGERTM LITE -SOVELLUKSEN (YHTEISELTÄ NIMELTÄÄN "SHIP MANAGER"), FEDEX® GLOBAL TRADE MANAGER- ("GTM"), FEDEX® MOBILE -JA FEDEX® BILLING ONLINE -SOVELLUSTEN KÄYTTÖÄ. TARKASTELEMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT OMALTA OSALTASI JA EDUSTAMASI YHTEISÖN PUOLESTA (JÄLJEMPÄNÄ YHTEISESTI "SINÄ" TAI "SINUN") KAIKKI ALLA ESITETYT EHDOT.

FEDEX SAATTAA TULEVAISUUDESSA MUUTTAA TAI MUOKATA TÄLLAISIA EHTOJA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA, JA MIKÄLI TARKASTELET TAI KÄYTÄT FEDEX.COM-VERKKOSIVUJA, SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYVÄN NÄMÄ MUUTOKSET. FEDEX.COM-VERKKOSIVUILLA SAATETAAN ESITTÄÄ LISÄEHTOJA, JOILLA SÄÄDELLÄÄN ERITYISTEN FEDEX.COM-VERKKOSIVUJEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIEN TOIMINTOJEN, OMINAISUUKSIEN, TIETOJEN JA SOVELLUSTEN KÄYTTÖÄ.


1. kohta Määritelmät
 

Sisältö: fedex.com-sovellukseen liittyviä tietoja, grafiikoita, tuotteita, ominaisuuksia, toimintoja, palveluita ja linkkejä, mukaan lukien FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, Global Trade Manager ja FedEx Billing Online.

FedEx: FedEx Corporate Services, Incorporated, sen emoyhtiö sekä emoyhtiön tytäryhtiöt.

Sinä: sinä itse sekä edustamasi yksikkö.


2. kohta fedex.com-sovelluksen käyttö

fedex.com on tarkoitettu ainoastaan FedEx-yhtiön nykyisille ja mahdollisille tuleville asiakkaille, jotta he voivat olla vuorovaikutuksessa FedExin kanssa. Sitä eivät saa käyttää muut henkilöt tai yksiköt, eikä mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Erityisesti kaikkia lähettämiseen, seurantaan, arviointiin, FedEx-laskujen vastaanottamiseen ja maksujen suorittamiseen elektronista maksupalvelua ("EFT") käyttäen, pakettien toimituspaikkoihin, kansainvälisten dokumenttien tunnistamiseen ja valmisteluun sekä tullimaksujen ja verojen arviointiin liittyviä tietoja ja palveluita saavat käyttää ainoastaan FedExin nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaat omia lähetyksiään varten. Mikäli kyseessä olevan vuorovaikutteisen fedex.com-toiminnon käyttöehdoissa ei erikseen toisin mainita, fedex.com-sovelluksen käyttö tietojen tuottamiseksi tai lähetysten valmistelemiseksi kolmansia osapuolia varten tai heidän hyväkseen on nimenomaisesti kiellettyä. Automatisoitujen valinta- tai hakulaitteiden käyttö tietojen saamiseksi fedex.com-sovelluksesta on ehdottomasti kiellettyä.

FedEx ei ota vastaan fedex.com-sovelluksen kautta käytettäviä uusia palveluita tai tuotteita koskevia ideoita, konsepteja tai tekniikoita. Mikäli sille tästä huolimatta toimitetaan tällaisia tietoja, niitä ei katsota luottamuksellisiksi ja FedEx pitää oikeutenaan käyttää, välittää eteenpäin ja hyödyntää tällaisia tietoja valitsemallaan tavalla.


3. kohta fedex.com-sovellukseen Kirjautuminen/Rekisteröityminen

Halutessasi voit rekisteröityä fedex.com-käyttäjäksi saadaksesi pääsyn fedex.com-sovelluksen vuorovaikutteisiin ominaisuuksiin. fedex.com Kirjautumalla fedex.com-sovellukseen saat seuraavat käyttöoikeudet FedEx Ship Manager at fedex.com, FedEx Ship Manager Lite, My FedEx, FedEx Global Trade Manager, FedEx Billing Online, FedEx Mobile ja muita online-palveluita. Palveluiden käytettävyys on maakohtaista. Tulevaisuudessa FedEx saattaa lisätä tarjontaansa myös muita ominaisuuksia, joita pääsee käyttämään fedex.com-käyttäjäksi kirjautumalla Tällaisessa tapauksessa aiemmin rekisteröityneiden käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä uudelleen.

Rekisteröitymällä fedex.com-sovellukseen lupaat toimittaa itsestäsi tarkat ja ajankohtaiset tiedot fedex.com- kirjautumisen rekisteröitymissivuilla pyydetyllä tavalla sekä ylläpitää online-profiilisi tietoja ja päivittää ne ajallaan tietojen pitämiseksi täsmällisinä ja ajankohtaisina.

Jotkut fedex.com- palvelut ovat ainoastaan tietyissä maissa asuvien asiakkaiden käytössä, eivät muiden. Lupaat rekisteröityä ainoastaan sen maan fedex.com- verkkosivustolla tarjottujen fedex.com palveluiden käyttäjäksi, jonne FedEx-tilisi on perustettu. Esimerkiksi, jos FedEx-tilisi sijaitsee Isossa-Britanniassa, rekisteröidyt sivustolla  fedex.com/gb tarjottujen palveluiden käyttäjäksi, et sivustolla  fedex.com/us.

Rekisteröityessäsi fedex.com- kirjautumisen rekisteröitymispalvelua käyttäen sinun on valittava käyttäjätunnus ja salasana. Olet vastuussa salasanan ja käyttäjätunnuksen salassapidosta, samoin kuin kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu sinun salasanasi ja käyttäjätunnuksesi alaisena Lupaat (a) ilmoittaa FedExille välittömästi, mikäli havaitset käyttäjätunnuksesi ja salasanasi asiatonta käyttöä ja (b) vakuutat päättäväsi fedex.com- istuntosi jokaisen käynnin päätteeksi.


4. kohta fedex.com-sovelluksen muutokset

fedex.com-sovellusta ja sen sisältöjä voidaan muuttaa, poistaa tai päivittää milloin tahansa asiasta ilmoittamatta.


5. kohta Käytön lopettaminen

FedEx voi lakkauttaa tai keskeyttää fedex.com- sovelluksen tai muuttaa sitä koska tahansa asiasta ilmoittamatta. Samoin FedEx voi evätä, lopettaa tai keskeyttää sinun tai kenen tahansa käyttäjän pääsyn fedex.com-sovellukseen milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti, vaikka muiden käyttäjien pääsy järjestelmään pysyisikin edelleen voimassa.


6. kohta Omistusoikeus

FedEx.com-sovellus ja sen sisältö ovat Yhdysvaltojen ja kansainvälisten tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien ja muiden lakien suojaamia. © 1995-2012 FedEx. Kaikki oikeudet pidätetään. Erityisesti FedEx ei luovuta fedex.com-sovelluksen käyttöoikeuden myötä kenellekään minkäänlaisia omistusoikeuksia fedex.com-sovellukseen tai mihinkään sovelluksessa esiintyvään tai käytettävissä olevaan sisältöön. Asiakkaat eivät saa kopioida, muuttaa, kääntää, välittää edelleen, jakaa, muunnella, jäljentää, palauttaa alkuperäiselle ohjelmointikielelle, takaisinmallintaa tai purkaa mitään fedex.com-sovelluksen osia tai sen sisältöä.


7. kohta Takuun rajoitus

FEDEX.COM JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT". FEDEX JA SEN KÄYTTÖLUPIEN ANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, TAKUUTA , MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN, TAKUU VIRHEETTÖMYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA, JOTKA LIITTYVÄT VASTAAVIIN SISÄLTÖIHIN SEKÄ KYKYYSI TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEESI KÄYTTÄÄ FEDEX.COM-SOVELLUSTA JA SEN SISÄLTÖÄ.

FEDEX NIMENOMAISESTI EI OTA VASTUUTA JA SULKEE POIS KAIKKI FEDEX.COM- JA SHIP MANAGER -SOVELLUKSIA SEKÄ INTERNETIN TOIMIVUUTTA KOSKEVAT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, TAKUUVASTUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN TAKUUVASTUUN VIRHEETTÖMYYDESTÄ SEKÄ SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. FEDEX EI TAKAA, ETTÄ SHIP MANAGER VASTAA KAIKKIA ASIAKKAIDEN VAATIMUKSIA, ETTÄ SE TOIMISI AINA KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ SHIP MANAGER -SOVELLUKSESSA HAVAITUT VIAT KORJATAAN. FEDEX EI MYÖSKÄÄN MENE TAKUUSEEN TAI ANNA MINKÄÄNLAISIA LUPAUKSIA, JOTKA LIITTYVÄT SHIP MANAGER- TAI GLOBAL TRADE MANAGER -SOVELLUSTEN SUORITUSKYKYYN, VIRHEETTÖMYYTEEN, TARKKUUTEEN, LUOTETTAVUUTEEN TAI MUIHIN VASTAAVIIN OMINAISUUKSIIN. MIKÄÄN FEDEXIN TAI FEDEXIN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO, LUPAUS TAI NEUVO EI SAA AIKAAN TAKUUVASTUUN SYNTYMISTÄ.


8. kohta Vastuun rajoitukset

FEDEX.COM-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. FEDEX EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA SINULLE TAI KELLEKÄÄN MUULLEKAAN KAUTTASI VAATIMUKSIA ESITTÄVÄLLE HENKILÖLLE TAI YKSIKÖLLE, SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA JOKO FEDEX.COM-SOVELLUKSEN KÄYTÖSSÄ ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA JA SEN SISÄLTÖJÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN MENETETYSTÄ TUOTOSTA, LIIKETOIMINNASTA, TIEDOISTA AIHEUTUNEET VAHINGOT SEKÄ TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUNEET VAURIOT, VAIKKA OLISITKIN HUOMAUTTANUT FEDEXILLE TÄLLAISTEN VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA.


9. kohta Korvausvastuu

Hyväksyt, että sinun on vastattava kaikista FedExille, sen emo- ja tytäryhtiöille ja niiden vastaaville toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, agenteille ja edustajille aiheutuvista vaateista (i), jotka ovat seurausta siitä, että olet rikkonut näitä ehtoja tai jostain muusta sivustoomme liittyvästä toiminnastasi.


10. kohta FedEx-palveluopas

FedExin toimituspalveluita ja niihin liittyviä palveluita koskevat ehdot on koottu FedEx-palveluoppaan uusimpaan versioon, joka on saatavana pyynnöstä. FedEx-palveluoppaan uusin versio katsotaan päteväksi tilanteissa, joissa fedex.com-sovelluksen sisältämien FedExin toimituspalveluita ja niihin liittyviä palveluita koskevien tietojen ja FedEx-palveluoppaan sisältämien vastaavien tietojen välillä esiintyy eroavaisuuksia.


11. kohta Linkit muille verkkosivustoille

fedex.com-sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. FedEx ei valvo kyseisiä sivustoja, eikä myöskään yrityksiä, joille kyseiset sivustot kuuluvat. FedEx ei vastaa tällaisten sivustojen sisältämistä tai niillä käytettävissä olevasta tiedosta, eikä myöskään sellaisten henkilöiden tai yksiköiden tarjoamien tuotteiden tai palveluiden laadusta, joihin näillä sivustoilla viitataan.

FedEx ei ole testannut tällaisilla sivustoilla tarjottavia ohjelmistoja, eikä mene takuuseen niiden virheettömyydestä, toimivuudesta tai laadusta. Suosittelemme tutkimaan ja arvioimaan kaikkien Internetissä tarjolla olevien ohjelmistojen käyttöön liittyviä riskejä ennen niiden käyttämistä.


12. kohta Yksityisyyden suojakäytäntö

FedExin yksityisyyden suojakäytäntö  kattaa fedex.com-sovelluksessa tarjottavien tietojen käytön.


13. kohta Vienti

Olet yksin vastuussa siitä, että Yhdysvaltojen ja muiden maiden, joista käsin mahdollisesti käytät fedex.com- sovellusta, kaikkia sisältöjen käyttöoikeuksiin, käyttöön, vientiin, uudelleenvientiin ja tuontiin liittyviä lakeja ja säädöksiä noudatetaan kaikkien sisältöjen suhteen, jotka ovat käytettävissä fedex.com-sovelluksessa tai sen kautta.Hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta viedä tai tuoda mitään sisältöjä maihin, joihin viemiseen tai joista tuomiseen liittyy Yhdysvaltojen laeista johdettuja rajoituksia, vakuutat, ettet ole tällaisen maan kansalainen, USA:n estettyjen henkilöiden listaan kuuluva estetty osapuoli, USA:n valtiovarainministeriön erityisesti nimettyjen kansalaisten listaan kuuluva erityisesti nimetty kansalainen ja että sisältöjä ei tulla käyttämään ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden suunnitteluun, kehittämiseen tai tuottamiseen.


14. kohta Sovellettava lainsäädäntö ja oikeusistuin

Tätä sopimusta ja fedex.com-sovelluksen käyttöä tulkitaan ja sovelletaan Yhdysvaltojen ja Tennesseen osavaltion lakien mukaisesti, lukuun ottamatta periaatteita ristiriitaisista laeista. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jotakin tämän sopimuksen osaa ei voida katsoa täytäntöönpantavaksi, kyseistä osaa sovelletaan niin suurelta osin kuin mahdollista.

Kaikki fedex.com-sovellukseen tai tähän sopimukseen liittyvät kanneperusteet on pantava vireille vuoden kuluessa vaateen tai kanneperusteen syntymisestä tai jäädytettävä. Edelleen ne on toimitettava toimivaltaiseen tuomioistuimeen Shelbyn maakunnassa, Tennesseessä. Tätä sopimusta ei saa muuttaa millään tavoin ilman FedExin kirjallista suostumusta.


15. kohta Kuljetusehdot

(i) Asiakas hyväksyy, että kaikki SHIP MANAGER -sovellusta käyttäen FedExin suoritettaviksi annetut sisämaan lähetykset ja kansainväliset lähetykset suoritetaan lentorahtikirjassa, osoitekortissa, ilmoituksessa, noutoasiakirjassa (joita kutsutaan yhteisnimellä "kuljetusasiakirjat") määritettyjen ehtojen ja vastuun rajoitusten mukaisesti, JOISTA EI VOIDA NEUVOTELLA sekä tarvittaessa tällaista lähetystä koskevan mahdollisen asiakkaan ja FedExin välisen kuljetussopimuksen mukaisesti sovellettavan tariffin mukaan, sekä palveluoppaan tai vakiokuljetusehtojen mukaisesti. Kopiot viimeksi mainituista ovat saatavana tarvittaessa ja sisältyvät myös tähän sopimukseen liitteinä. Mikäli kuljetusasiakirjojen ja jonkun tällaisen asiakirjan tai tämän sopimuksen välillä esiintyy ristiriitoja, kuljetussopimusta, tariffia, palveluopasta, vakiokuljetusehtoja tai tätä sopimusta on noudatettava juuri tässä tärkeysjärjestyksessä. Jos lähetys lähtee liikkeelle Yhdysvaltojen ulkopuolelta, kuljetussopimus syntyy lähetyksen hyväksyneen FedExin tytäryhtiön tai haaran tai riippumattoman alihankkijan välille. Global Trade Manager -sovelluksen käyttö ei poista velvollisuutta tarkkojen ja asianmukaisten lähetysasiakirjojen valmisteluun, tuonti-/vientilomakkeet mukaan lukien.

(ii) Asiakkaan käyttäessä SHIP MANAGER -sovellusta sellaisten lähetysten käsittelyssä, jotka FedExin tulee toimittaa Yhdysvaltojen tai muun lähetyksen alkuperämaan ulkopuolelle, asiakkaan on omalla kustannuksellaan varmistettava, että FedExin aika ajoin päivittämät kansainvälisiä kuljetuksia koskevat ehdot (joita FedEx voi uudistaa tai muuttaa aika ajoin harkintansa mukaisesti) merkitään lähetysasiakirjoihin FedExin mahdollisesti määräämällä tavalla, kaikkien tällaisten kansainvälisten lähetysten kohdalla. Asiakas hyväksyy, että hänen on vastattava kaikista FedExille, sen vastaaville toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille ja agenteille aiheutuvista menetyksistä, vahingoista, vaateista ja muista kustannuksia aiheuttavista seikoista, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan lähetyksien vastaanottajien vaateet, jotka ovat seurausta siitä, että asiakas ei ole järjestänyt kansainvälisiä kuljetuksia koskevien ehtojen mukaisia lähetysasiakirjoja, sekä siitä, että asiakas ei ole noudattanut FedExin ohjeita ehtojen merkitsemisestä lähetysasiakirjoihin tällaisten.

(iii) Painettu allekirjoitus. Asiakas hyväksyy, että mikäli SHIP MANAGER -sovellusta käytetään Yhdysvaltojen tai muun lähetyksen alkuperämaan ulkopuolelle toimitettavien lähetysten käsittelyyn, asiakkaan on syötettävä järjestelmään lähetysasiakirjat täydentävän henkilön nimi, joka tulostetaan lähetysasiakirjan manuaalisen allekirjoittamisen sijaan, sikäli kuin sovellettavissa, kaikkien lähetysten osalta, jotka asiakas antaa FedExin suoritettaviksi SHIP MANAGER -sovellusta käyttäen. Asiakas hyväksyy myös sen, että tällaisella tulostetulla nimellä voidaan korvata asiakkaan allekirjoitus ja että se riittää myös osoitukseksi siitä, että asiakas hyväksyy sovellettavan kuljetussopimuksen, tariffin, palveluoppaan, vakiokuljetusehtojen tai lähetysasiakirjojen sisältämät FedExin kuljetusehdot, joiden mukaan FedEx tai sen riippumaton urakoitsija on hyväksynyt lähetyksen.

(iv) Mikäli toisin ei ilmoiteta, kyseessä olevan lähetysasiakirjan etusivulla ilmoitettu lähettäjän osoite katsotaan toimeenpano- ja lähtöpaikaksi ja lähetysasiakirjan etusivulla ilmoitettu vastaanottajan osoite määränpääksi. Mikäli lähetysasiakirjan etusivulla ei toisin ilmoiteta, kaikkien lähetysten ensisijaisena kuljettajana toimii FedEx Express, P.O. Box 727, Memphis, TN 38194. FedEx Ground -palvelun osoite on P.O. Box 108, Coraopolis, PA 15230.


16. kohta FedEx ShipAlert(SM)

FedEx tarjoaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää FedEx ShipAlert -palvelua SHIP MANAGER -sovellusta käyttäessäsi ja lähettää näin vastaanottajalle viestin, jossa informoit häntä lähetyksestä. Palvelu on maksuton. FedEx voi uudistaa tai muuttaa FedEx ShipAlert -palvelun käyttöä milloin tahansa.

FedEx ei sitoudu käsittelemään viestejäsi yksityisinä tai luottamuksellisina. Käyttäessäsi FedEx ShipAlert -palvelua sinun on hyväksyttävä, että FedEx tarjoaa käyttöösi ainoastaan vaadittavat tekniset toiminnot, mutta että olet yksin vastuussa viestiesi sisällöstä. FedEx ei sitoudu valvomaan lähettämiäsi viestejä. FedEx saattaa kuitenkin harkintansa mukaan valita tarkastavansa lähettämäsi viestit omaksi suojakseen.

Älä käytä FedEx ShipAlert -palvelua muuhun kuin lähetyksestäsi tiedottamiseen. FedEx ShipAlert -palvelua ei saa käyttää kiihottavien, loukkaavien, rivojen tai muiden laittomien tietojen levittämiseen, uhkaamiseen, ahdisteluun, solvaamiseen tai muihin henkilöiden oikeuksia loukkaaviin tai millään tavoin lainvastaisiin käyttötarkoituksiin. Jos FedEx saa tietää, että FedEx ShipAlert -palvelun kautta on lähetetty edellä mainittuja määräyksiä rikkovia viestejä tai sellaisia viestejä, jotka saattavat aiheuttaa haittaa FedExille, sillä on oikeus ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin itsensä suojaamiseksi, mukaan lukien tällaisten viestien toimittaminen viranomaisille.

FedEx ShipAlert -palvelua ei tarvitse käyttää pakettien lähettämiseen SHIP MANAGER -sovelluksen kautta. FedEx ei vastaa viestien lähettämisessä, vastaanottamisessa tai kuittauksessa tapahtuvista virheistä tai viivästymisistä, oli niiden syy mikä tahansa. Tämä koskee niin lähettämiäsi kuin vastaanottamiasikin viestejä.


17. kohta Osoitekirja

Edellyttäen, että tässä lueteltuja ehtoja noudatetaan, käyttämäsi osoitteet tallentuvat osoitekirjaasi niin pitkäksi aikaa kuin käytät SHIP MANAGER -sovellusta. Jos et käytät SHIP MANAGER -sovellusta yli 6 kuukauteen, FedEx poistaa osoitteesi.

FedEx ei kuitenkaan poista SHIP MANAGER -tiliäsi. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, ota yhteyttä FedExiin osoitteeseen webmaster@fedex.com. Osoitekirja on FedExin tarjoama maksuton ominaisuus. Suosittelemme, että otat varmuuskopiot osoitteistasi, koska FedEx ei vastaa osoitekirjan sisältämien osoitteiden katoamisesta. FedExillä on oikeus uudistaa tai muuttaa tätä ominaisuutta milloin tahansa mistä tahansa syystä.


18. kohta Courtesy Rate Quote

FedEx Ship Manager -sovelluksen Courtesy Rate Quote -palvelun ilmoittama arvioitu hinta saattaa poiketa lähetyksesi todellisesta hinnasta. Ilmenevät erot voivat perustua lähetyksen todelliseen painoon, kokoon ja muihin tekijöihin. Asiaankuuluvasta FedEx-palveluoppaasta tai FedEx-hinnastosta saat lisätietoa siitä, millä tavoin
lähetysmaksut lasketaan.


19. kohta H.M. Tulli- ja valmisteverolomakkeet

H.M. Tulli- ja valmisteverolomakkeet on suojattu kruunun tekijänoikeudella ja ne toisinnetaan Global Trade Manager -sovelluksessa Her Majesty's Stationery Office -kustantamon tarkastajan myöntämällä lisenssillä. Sivuston käyttäjät voivat jäljentää ja käyttää näitä lomakkeita, mutta heillä ei ole oikeutta valtuuttaa kolmansia osapuolia käyttämään niitä.


20. kohta Sähköiset FedEx®-kauppa-asiakirjat

SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT KOSKEVAT FEDEXIN SÄHKÖISTEN KAUPANKÄYNNIN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÄMISTÄ TARKASTELEMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT OMALTA OSALTASI JA EDUSTAMASI YHTEISÖN PUOLESTA (JÄLJEMPÄNÄ "SINÄ" TAI "SINUN") KAIKKI ALLA ESITETYT EHDOT.

FEDEX SAATTAA TULEVAISUUDESSA MUUTTAA TAI MUOKATA TÄLLAISIA EHTOJA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA, JA MIKÄLI TARKASTELET TAI KÄYTÄT SIVUSTOA, SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYVÄN NÄMÄ MUUTOKSET.

1. FedEx-ohjelmiston tai verkkopohjaisen lähetysalustan loppukäyttäjäsopimuksen tai käyttöehtojen ja kuljetusehtojen hyväksyminen Ennen kuin käytät sähköisiä kaupankäynnin FedEx®-asiakirjoja, sinun on hyväksyttävä soveltuvan internet-pohjaisen FedEx-lähetyssovelluksen tai FedEx-lähetysohjelmiston käyttöehdot tai loppukäyttäjäsopimus, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen FedEx Ship Manager -ohjelmisto, FedEx Ship Manager -palvelin, FedEx Ship Manager osoitteessa fedex.com ja FedEx-verkkopalvelut. Sinun on hyväksyttävä kyseiset käyttöehdot ja loppukäyttäjäsopimus.Hyväksyt myös, että kaikkia lähetyksiä koskevat FedExin soveltuvassa palveluoppaassa tai vakiokuljetusehdoissa osoitteessa www.fedex.com tai muualla julkaisemat kuljetusehdot sekä lentorahtikirjassa määritetyt ehdot.

2. Sopimus sähköisten kaupankäynnin asiakirjojen käyttämisestä tulostettujen asiakirjojen sijaan Käyttämällä sähköisiä FedEx®-kaupankäynnin asiakirjoja valtuutat FedExin lähettämään ulkomaanlähetyksesi sähköisillä asiakirjoilla tulostettujen asiakirjojen sijaan – mukaan lukien, mutta ei rajoittuen soveltuva kauppalasku, pro forma -lasku ja vientilähetysten alkuperätodistus.

3. Sopimus tietojen, kirjelomakkeen ja allekirjoituskuvan toimittamisesta Käyttämällä sähköisiä FedEx®-kaupankäynnin asiakirjoja lupaat toimittaa FedExille kaikki ulkomaanlähetystesi lähettämisessä tarvittavat tiedot – mukaan lukien, mutta ei rajoittuen pakettitason lisätiedot, yrityksen kirjelomake ja kuva omasta allekirjoituksestasi tai yrityksesi valtuuttaman edustajan allekirjoituksesta.

4. Tietojen paikkansapitävyys Vakuutat ja lupaat, että kaikki FedExille toimittamasi tiedot ovat paikkansapitäviä, virheettömiä ja täydellisiä.

5. Kirjelomakkeen kelpoisuus Vakuutat ja lupaat, että FedExille toimittamasi kirjelomake sähköisten kaupankäynnin asiakirjojen laatimista varten on kelvollinen kirjelomake ja sinulla on kirjelomakkeen tarvittavat oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet, jotta voit valtuuttaa FedExin käyttämään kirjelomaketta sähköisten kaupankäynnin asiakirjojen laatimiseen puolestasi.

6. Allekirjoituskuvan kelvollisuus Vakuutat ja lupaat, että FedExille toimittamasi allekirjoituskuva sähköisten kaupankäynnin asiakirjojen laatimista varten on kelvollinen allekirjoitus henkilöltä, jonka sinä tai yrityksesi on valtuuttanut tekemään lähetyksiä FedExin kautta ja luomaan niihin liittyviä asiakirjoja yrityksesi puolesta, ja se riittää allekirjoitukseksesi.

7. FedExin tietojen käytön valtuutus Valtuutat FedExin kaikkien FedExin puolestasi tai yrityksesi puolesta laatimien sähköisten kaupankäynnin asiakirjojen osalta käyttämään toimittamiasi tietoja ulkomaanlähetystesi lähettämiseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarkat pakettitason lisätiedot, yrityksen kirjelomake ja kuva omasta allekirjoituksestasi tai yrityksesi valtuuttaman edustajan allekirjoituksesta.

8. Joihinkin lähetyksiin saatetaan vaatia alkuperäisiä asiakirjoja Hyväksyt, että sovellettavat tullilait, -säännöt ja -säädökset saattavat edellyttää lisäasiakirjojen toimittamista tietyille hyödykkeille, omaisuudelle tai kappalemäärille ja/tai edellyttää, että alkuperäiset laskut, luvat, ilmoitukset, lomakkeet, todistukset tai muut asiakirjat toimitetaan lähetyksen mukana. Hyväksyt, että vastuullasi on toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen alkuperäiset asiakirjat) niiden lähetysten mukana, jotka lähetät FedExin sähköisen kaupankäynnin asiakirjoja käyttämällä.

9. Vahingonkorvaukset Puolustat ja suojaat FedExiä, sen emoyhtiötä, tytär- ja konserniyhtiöitä sekä niiden virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, edustajia, seuraajia ja oikeuksien omistajia täysin omalla kustannuksellasi kaikilta sellaisilta maksuilta ja kustannuksilta, kohtuulliset asianajokustannukset mukaan lukien (jäljempänä yhteisesti Vaatimukset), jotka johtuvat siitä, että FedEx on käyttänyt toimittamiasi tietoja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen pakettitason lisätiedot, yrityksen kirjelomake ja kuva omasta allekirjoituksestasi tai yrityksesi valtuuttaman edustajan allekirjoituksesta. FedEx voi tällaisten vaatimusten tapauksessa halutessaan ja täysin oman harkintansa mukaisesti ja omalla kustannuksellaan osallistua puolustukseensa ja ottaa sen täysin haltuunsa. Et sovittele mitään kanteisiin liittyviä toimia ilman FedExin kirjallista etukäteissuostumusta.