Käyttöehdot

Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

FedEx pyrkii tarjoamaan asiakkailleen turvallisen ja suojatun verkkoympäristön.
FedExin Customer Protection Center tarjoaa tietoa siitä, miten FedEx toimii suojatakseen sinua ja miten voit suojata itseäsi.

FedEx pyrkii tarjoamaan asiakkailleen turvallisen ja suojatun verkkoympäristön.
FedExin Customer Protection Center tarjoaa tietoa siitä, miten FedEx toimii suojatakseen sinua ja miten voit suojata itseäsi.

FEDEXIN TIETOSUOJATIEDOTE

Luottamuksesi on meille tärkeää. Tästä syystä suojelemme tietojasi ja käytämme niitä vastuullisesti samalla kun tarjoamme erinomaista asiakaspalvelua, jota olet tottunut odottamaan FedEx-konsernilta ja siihen kuuluvilta toimialoilta, tytäryhtiöiltä ja liiketoimintayksiköiltä (myöhemmin "FedEx"). Me FedExillä olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisten tietojesi turvallisuutta. FedEx on luonut tämän Tietosuojatiedotteen kertoakseen, miten FedEx kerää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja.

Yhteystiedot

FedExin yhteystiedot tietosuoja-asioissa ovat:

FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
E: dataprivacy@fedex.com

Euroopassa voit myös olla meihin yhteydessä tietosuoja-asioissa:

FedEx Express – European Office
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: dataprivacy@fedex.com

 

Yhteenveto

Tämä Tietosuojatiedote vastaa seuraaviin kysymyksiin:1. Koskeeko tämä Tietosuojatiedote sinua?

Tämä Tietosuojatiedote koskee sinua, mikäli olet FedExin asiakas, FedExin toimittaman paketin vastaanottaja, FedExin toimittaja tai jos olet yhteydessä FedExiin, esimerkiksi hakeaksesi työpaikkaa FedExiltä vierailemalla osoitteessa www.fedex.com, käyttämällä sosiaalista mediaa tai jos vastaanotat sähköposteja FedExiltä.

Verkkosivumme on tarkoitettu yleiseen käyttöön eikä niitä ole kohdistettu lapsille. Emme tietoisesti tai tarkoituksellisesti kerää henkilökohtaisia tietoja alle 16-vuotiaista lapsista. Jos olet alle 16-vuotias, älä lähetä mitään henkilökohtaisia tietojasi meille ja anna vanhemman tai huoltajan auttaa sinua. Mikäli uskot, että lapsesi on saattanut lähettää henkilökohtaisia tietojaan meille, ole ystävällisesti yhteydessä meihin osoitteessa dataprivacy@fedex.com ja me poistamme tiedot.


2. Mitä tietoja FedEx kerää?

Osana liiketoimintaansa ja palveluidensa tarjontaa FedExin täytyy käsitellä henkilökohtaisia tietoja. "Henkilökohtainen tieto" tarkoittaa mitä tahansa tietoa, jota voidaan käyttää suoraan tai epäsuoraan tunnistamaan luonnollinen henkilö. Sinä itse toimitat FedExille suurimman osan henkilökohtaisista tiedoistasi, kuten:

 • Yhteystiedot. Esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • Taloudelliset tiedot. Esimerkiksi tilinumero, maksujen tilanne ja laskutustiedot;
 • Tunnistustiedot. Esimerkiksi ajokortin numero;
 • Asiakastilin tiedot. Esimerkiksi kirjautumistiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite ja salasana sekä muut tiliin liittyvät tiedot;
 • Lähetykseen ja palveluihin liittyvät tiedot. Esimerkiksi lähetyksen seurantanumero, lähetyksen reittitiedot, sijaintitiedot, lähetyksen tilatiedot, toimituspaikka, pakkaustyyppi, tavaroiden määrä, paino, pakkauksen kuva ja tullaustiedot;
 • Käyttäjä- ja valintatiedot. Esimerkiksi lähetysmäärät, valitukset, ostohistoria ja siihen liittyvät kaupalliset toimet, viestintä, kyselytiedot ja ostovalinnat.

Lisäksi FedEx voi kerätä henkilökohtaisia tietoja automaattisesti järjestelmänhallintaa ja ongelmanratkaisua varten, kun vierailet FedExin verkkosivulla (www.fedex.com) tai millä tahansa sen alasivulla tunnistaakseen sinut, jotta voimme parantaa verkkokokemustasi ja auttaa FedExiä ymmärtämään paremmin sisältöviestinnän ja tarjotun tiedon tehokkuutta. Näihin tietoihin voi kuulua:

 • IP-osoite;
 • Yksilöllinen laite- tai käyttäjätunnus;
 • Järjestelmän ja selaimen tyyppi;
 • Päivä- ja aikaleimat;
 • Lähdesivuston osoite;
 • Sisältö ja sivut, joita käytät verkkosivullamme tai mobiiliapplikaatiossamme;
 • Päivä-, aika- ja paikkatiedot käyttötoimenpiteistä;
 • Verkkosivut, joilla vierailet (jos kytkeydyt toimipisteidemme langattomaan verkkopalveluun);
 • Klikkauspolun tiedot; ja
 • Laitteen sijainti (jos laitat päälle ominaisuuden mobiiliapplikaatiossa).

Nämä henkilökohtaiset tiedot saadaan evästeiden tai vastaavien teknologioiden käytön avulla. Saadaksesi lisätietoa näiden teknologioiden käytöstä, tutustu digitaalisten alustojemme tietosuojatiedotteeseen.


3. Miksi FedEx käsittelee henkilökohtaisia tietoja?

Henkilökohtaisia tietoja kerätään, käytetään, tallennetaan tai muuten käsitellään tarpeen mukaan FedExin vastuullisen, tehokkaan ja voimassa olevan liiketoiminta- ja johtamismallin mukaisesti. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, koska se on tarpeen täyttääksemme sopimukselliset velvoitteemme sinua kohtaan, täyttääksemme lain mukaiset velvoitteemme tai johtuen muusta FedExin oikeutetusta liiketoimintatarpeesta tarjotaksemme laadukkaita ja turvallisia lähetyspalveluita. Tarkemmin sanottuna FedEx käyttää henkilökohtaisia tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Tuotekehitys, tutkimus ja parannusten tekeminen FedExin tuotteisiin ja/tai palveluihin. FedEx hyödyntää henkilökohtaisia tietoja tarpeen mukaan FedExin tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen sekä tutkimukseen ja kehitystoimintaan.
 • Sopimusten täytäntöön paneminen. Tämä pitää sisällään FedExin palveluiden seurannan, viestinnän yksittäisten henkilöiden ja muiden osapuolten kanssa koskien palveluita, vastaamisen lisätietopyyntöihin, riitojen ratkaisun ja sopimusten laatimisen.
 • Suhteiden hallinta ja markkinointi kaupallisessa tarkoituksessa. FedEx voi käsitellä henkilökohtaisia tietoja tarpeen mukaan kehittääkseen ja parantaakseen FedExin tuotteita ja/tai palveluita, asiakkuudenhallintaa, asiakkaiden palveluita ja (kohdistettujen) markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta luodakseen suhteen asiakkaan kanssa ja/tai ylläpitääkseen sekä pidentääkseen suhdetta asiakkaan, liiketoimintakumppanin tai toimittajan kanssa ja laatiakseen analyysejä henkilökohtaisista tiedoista tilastollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin.

  Voit hallinnoida FedExin tilejäsi seuraavasti.
  • Sähköposti: Sähköpostiasetuksiasi varten vieraile Sähköpostiasetuskeskuksessamme.
  • Mobiili: Poistaaksesi mobiilipalvelun käytöstä lähetä viesti STOP numeroon 37473. Voit aina ottaa mobiilipalvelun uudelleen käyttöön lähettämällä viestin YES samaan numeroon.
  • Evästeet ja muut teknologiat: Poistaaksesi mainonnan käytöstä vieraile NAI Consumer Opt Out -palvelussa.
    
 • Liiketoimintaprosessien toteuttaminen, sisäinen johtaminen ja johdon raportointi. Tähän kuuluvia toimenpiteitä ovat muun muassa yrityksen omaisuuden hallinnointi, sisäisten auditointien ja tarkastusten tekeminen, rahoitus ja kirjanpito, liiketoiminnan valvonnan ja seurannan toteutus, keskitettyjen käsittelytoimintojen toteutus tehokkuuden lisäämiseksi, yritysjärjestelyjen (fuusiot, ostot, divestoinnit) hallinnointi sekä henkilökohtaisten tietojen käsittely johdon raportointia ja analyysejä varten.
 • Turvallisuus. Henkilökohtaisia tietoja voidaan käsitellä osana toimenpiteitä, jotka liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen, FedExin ja asiakkaan, toimittajan tai liiketoimintakumppanin omaisuuden suojaamiseen ja asiakkaan, toimittajan tai liiketoimintakumppanin tilatietojen ja käyttöoikeuksien varmentamiseen.
 • Turvaamaan elintärkeät edut yksilöille. Tähän kuuluu tietojen käsittely tilanteessa, jossa henkilön elintärkeät edut täytyy turvata (esimerkiksi kiireellisten lääketieteellisten syiden johdosta).
 • Yhdenmukaisuus lakisääteisten vaatimusten kanssa. Tällä tarkoitetaan henkilökohtaisten tietojen käsittelyä tarpeen mukaan FedExiä koskevien lakien, säännösten ja toimialakohtaisten ohjeistusten noudattamiseksi (esimerkiksi täsmäyttämään asiakkaiden, toimittajien ja liiketoimintakumppaneiden nimilista kiellettyjen osapuolten listojen kanssa).

4. Kenellä on pääsy henkilökohtaisiin tietoihisi?

FedEx voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa tilanteissa:

 • FedEx voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi yhteistyökumppaneidensa, toimialojensa, tytäryhtiöidensä ja liiketoimintayksiköidensä kanssa tai kolmansien osapuolten kanssa, mikäli se on tarpeen edellä mainittujen käyttötarkoitusten johdosta. Tarvittaessa FedEx voi vaatia kolmansia osapuolia toimimaan FedExin käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti tietojen suojaamisen suhteen.
 • FedEx voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi tietojen käsittelijöille eli toimijoille, jotka käsittelevät henkilökohtaisia tietoja meidän puolestamme. Tällaisissa tapauksissa nämä kolmannet osapuolet voivat käyttää henkilökohtaisia tietojasi vain yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin ja vain toimimalla ohjeidemme mukaisesti. FedEx käyttää vain sellaisia toimijoita, jotka esittävät riittävät vakuudet toteuttaakseen asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja varmistavat tietojen kohteena olevien henkilöiden oikeuksien suojaamisen.
 • FedExin työntekijöillä voi olla pääsy henkilökohtaisiin tietoihisi, mikäli se on tarpeen heidän työtehtäviensä suorittamiseksi. Tällaisissa tapauksissa pääsy tietoihin annetaan vain, mikäli se on tarpeen yllä mainittujen käyttötarkoitusten johdosta ja mikäli työntekijällä on salassapitovelvollisuus.
 • FedEx voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi, mikäli siihen on syynä lakisääteinen vaatimus, oikeuden määräys tai muu juridinen prosessi, esimerkiksi viranomaisille tai muille hallinnollisille toimijoile luodakseen tai toteuttaakseen oikeutettuja etujaan tai liittyen yritysjärjestelyyn, kuten divestointiin, fuusioon, yhdistymiseen tai liiketoimintakauppaan tai epätodennäköisessä konkurssitilanteessa.

5. Kauanko FedEx säilyttää henkilökohtaisia tietojasi?

FedEx säilyttää henkilökohtaisia tietojasi rajoitetun ajan ja poistaa henkilökohtaiset tietosi, kun niitä ei enää tarvita käsittelyä varten. Tarkat säilytysajat ovat riippuvaisia henkilökohtaisten tietojen tyypistä ja lain ja säännösten vaatimuksista tai liiketoimintatarpeista niiden säilyttämiseksi.


6. Mitä toimenpiteitä FedEx tekee suojatakseen henkilökohtaiset tietosi?

FedEx on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset menettelyt suojatakseen henkilökohtaiset tietosi vahinkojen ja luvattoman käytön varalta varmistamalla, että:

 • henkilökohtaiset tietosi on suojattu luvatonta käyttöä vastaan;
 • henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuus on varmistettu;
 • henkilökohtaisten tietojesi eheyttä ja saatavuutta ylläpidetään;
 • henkilöstömme on koulutettu tietosuojavaatimusten osalta; ja
 • todelliset tai epäillyt tietoturvaloukkaukset raportoidaan kulloinkin sovellettavan lain mukaan.

7. Minne FedEx tallentaa ja siirtää henkilökohtaisia tietojasi?

Johtuen liiketoimintamme ja asiakkaillemme tarjoamiemme palveluiden luonteesta, FedEx voi joutua siirtämään henkilökohtaisia tietojasi asuinmaasi ulkopuolisille alueille. Riippumatta siitä, minne siirrämme henkilökohtaisia tietojasi, FedEx varmistaa aina, että siirto tapahtuu asianmukaisten turvaamistoimien edellyttämällä tavalla.

Euroopan Unionin osalta siirrot kolmansille osapuolille tullaan toteuttamaan Euroopan komission tai kansallisen tietosuojaviranomaisen hyväksymällä siirtomekanismilla, mukaan lukien käyttämällä mallisopimuslausekkeita. Saadaksesi lisätietoa näistä suojaamiskeinoista ole yhteydessä meihin osoitteessa dataprivacy@fedex.com.


8. Mitä oikeuksia sinulla on liittyen henkilökohtaisiin tietoihisi?

Riippuen henkilökohtaisten tietojesi käyttöön sovellettavasta lainsäädännöstä sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilökohtaisiin tietoihisi liittyen. Huomioi kuitenkin, että kaikissa tapauksissa oikeutesi eivät ole rajoittamattomia ja meidän ei tarvitse toimia pyyntösi mukaisesti.  Osa edellä mainittuja oikeuksia, jotka ovat voimassa Euroopan Unionissa, on selitetty alla. 

Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi
Sinulla on oikeus saada kopio hallussamme olevista henkilökohtaisista tiedoistasi ja tietoa siitä, miten käytämme niitä. Toimitamme henkilökohtaiset tietosi sinulle yleensä digitaalisesti.

Oikeus pyytää tietojesi korjausta
Me teemme tarvittavia toimenpiteitä varmistaaksemme, että hallussamme olevat sinua koskevat tiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä. Mikäli kuitenkin epäilet tiedoissasi olevan virheitä tai puutteita, voit pyytää meitä päivittämään tai täydentämään tietojasi.

Oikeus pyytää tietojesi poistamista
Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi; esimerkiksi silloin, kun keräämämme henkilökohtaiset tiedot eivät enää ole tarpeen alkuperäistä käyttötarkoitusta varten tai kun henkilökohtaiset tiedot ovat vanhentuneet. Tällaisissa tilanteissa meidän tulee kuitenkin ottaa pyyntöä arvioidessamme huomioon myös muita tekijöitä. Emme esimerkiksi voi noudattaa pyyntöäsi, mikäli tietojesi säilyttäminen ja käsittely on tarpeen lakiin tai sääntelyyn perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä (väliaikaisesti) keskeyttämään henkilökohtaisten tietojesi käsittely. Voit toimia näin esimerkiksi silloin, kun uskot hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojesi olevan puutteellisia tai virheellisiä tai kun meidän ei mielestäsi enää ole tarpeen käsitellä henkilökohtaisia tietojasi.

Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Jollei meillä ole pakottavaa oikeutettua perustetta tietojesi käsittelyyn, emme enää käsittele henkilökohtaisia tietojasi sillä perusteella, kun ilmaiset vastustavasi tietojesi käsittelyä. Huomioi kuitenkin, että emme välttämättä kykene tarjoamaan tiettyjä palveluita tai etuja, mikäli emme pysty käyttämään niihin tarvittavia henkilökohtaisia tietojasi.

Oikeudet liittyen automatisoituun päätöksentekoon
Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen automatisoidun päätöksenteon kohteeksi, mukaan lukien profilointi, jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia. Jos olet joutunut automatisoidun päätöksenteon kohteeksi etkä ole päätökseen tyytyväinen, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja ja pyytää meitä uudelleenarvioimaan päätöksen.

Oikeus peruuttaa antamasi suostumus
Me saatamme pyytää suostumustasi henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn tietyissä tilanteissa.  Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa. FedEx lopettaa tietojesi käsittelyn mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet peruuttanut antamasi suostumuksen. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen kuin suostumuksen peruutus tehtiin.

Mikäli haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ole yhteydessä FedExiin käyttämällä yllä esitettyjä yhteystietoja.


9. Mitä teet, jos sinulla on muita kysymyksiä tai valituksen aiheita?

Kysymykset tai valitukset liittyen henkilökohtaisten tietojesi käyttöön voi lähettää FedExille käyttämällä tämän Tietosuojatiedotteen yläosassa esitettyjä yhteystietoja.

Sinulla on myös oikeus laatia valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle sillä hallintoalueella, jossa työskentelet, asut tai jossa oletettu rikkomus on tapahtunut. Lista Euroopan tietosuojaviranomaisista on saatavilla täältä.


10. Tuleeko tähän Tietosuojatiedotteeseen päivityksiä?

FedEx voi päivittää tätä Tietosuojatiedotetta ajoittain. Jos muutoksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia, FedEx pyrkii aktiivisesti tiedottamaan sinua tällaisista muutoksista. FedEx julkaisee ajantasaisen Tietosuojatiedotteen verkkosivullaan osoitteessa www.fedex.com kaikkina ajanhetkinä näyttäen myös viimeisimmät tehdyt muutokset.