10 съвета за създаване на екологичен малък бизнес

Снимка на Кат Крабил, основател на Nurdle in the Rough, която стои с кучето си на един плаж пред купчина пластмаса

Основателката на Nurdle in the Rough Jewelry, Кат Крабил, получава вдъхновение за своя малък бизнес, разхождайки се по плажовете на Хавай. Вместо да намери спокойствие, тя беше объркана от купищата пластмаса, изскачащи при всеки прилив. В този момент Крабил открива възможност за устойчив бизнес – превръщайки пластмасовите парчета в привличащи вниманието бижута.

През последните три години Крабил научава много за екосъображенията на малкия бизнес и бъдещето на съзнателното консуматорство. Тя препоръчва следните 10 съвета за всеки малък бизнес, фокусиран върху намаляване на въздействието върху околната среда и осигуряване на полза за клиентите, които искат да бъдат екологични.

10 съвета за създаване на екологичен бизнес:

1.    Попитайте клиентите си за мнение и приемете промяната

Малките фирми имат предимството да могат бързо да правят промени и да измислят нови начини, по които да се вършат нещата вътрешно. Попитайте клиентите и служителите си дали имат идеи за това, което биха искали да се промени. Често използвам социалните медии, защото това е чудесен начин да улесня двупосочните разговори и да се свържа директно с клиентите си.

 

2.    Съгласувайте основните ценности

Отделете време, за да научите ценностите на своите доставчици на материали и услуги. Уверете се, че работите с други фирми и доставчици, които ще предприемат действия за опазване на околната среда.

 

3.    Проектирайте опаковки с мисъл за околната среда

Вашият продукт може да изглежда добре, като същевременно защитава околната среда. Ако Вашият продукт изисква опаковка, проектирайте я по начин, който я прави биоразградима или рециклируема – Вашите клиенти ще оценят  екологичната и минималистична опаковка.

 

4.    Помислете за Вашия въглероден отпечатък

Когато е възможно, изберете местен доставчик, който да намали въглеродния отпечатък на Вашата организация. Това ще подпомогне както икономиката на Вашия град, така и нашата околна среда.

 

5.    Информирайте и образовайте партньорите си

Насърчавайте другите да станат зелени и да преоценяват настоящите си методи за доставка. Не се страхувайте да помолите доставчиците си да използват по-малко опаковки или по-ефективни опаковъчни материали.

 

6.    Осигурете стимули за клиентите

Помогнете на клиентите си да разберат как трябва да изхвърлят опаковката Ви, след като я използват. Предлагайте решения или програми за награди, които ще насърчат Вашите клиенти да рециклират.

 

7.    Потърсете екологични алтернативи за Вашето бизнес производство

Положете допълнителни усилия и намерете алтернативи на артикулите, които използвате във Вашето производство или бизнес. Тези алтернативи може да са по-скъпи, но клиентите Ви охотно ще плащат, когато подкрепят бизнес, който поддържа нашата планета здрава за в бъдеще.

 

8.    Направете опазването част от културата на Вашата организация

Използвайте силата на Вашия малък бизнес, за да подкрепите промяната, като въведете правила и инфраструктура, които намаляват въздействието върху околната среда. Намерете начини, по които Вашата организация може да помага, като пести вода, спонсорира почистването на общността или дарява за благотворителни организации, които съответстват на мисията на Вашата организация. Като пример можете да прегледате ангажимента на FedEx за екологична устойчивост.

 

9.    Бъдете защитници на околната среда във Вашата общност

Включвайте се и се изказвайте в местния съвет по въпроси, които засягат околната среда. Използвайте своя бизнес опит, за да внесете професионален опит на обсъжданията.

 

10.    Подкрепяйте служителите си

Когато насърчавате тези, които разчитат на Вас, да живеят добре, те ще бъдат по-щастливи и по-способни да вземат решения, които подобряват тяхното здраве и околната среда. Плащайте добре на служителите си и им давайте подходящи почивки, за да не търсят бързи и евтини варианти, които обикновено не се равняват на екологичен избор.