Самолет на FedEx

Безопасността преди всичко по време на COVID-19

Безопасността преди всичко по време на COVID-19

Признателни сме за доверието, което ни гласувате, когато доставяме до прага на дома Ви, рампата на склада Ви или адреса на офиса Ви. Ето защо, искаме да споделим актуална информация за действията, които предприемаме, за да запазим Вас – и членовете на нашия екип – в безопасност по време на пандемията от COVID-19.

„Безопасността преди всичко“ е нещо, което приемаме изключително сериозно във FedEx. Следваме препоръки от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (WHO), докато се стремим да защитим нашите клиенти и служители.

Радж Субраманям
Радж Субраманям
Подпис на Радж Субраманям

Радж Субраманям
Президент и Главен изпълнителен директор „Операции“
FedEx Corporation

Признателни сме за доверието, което ни гласувате, когато доставяме до прага на дома Ви, рампата на склада Ви или адреса на офиса Ви. Ето защо, искаме да споделим актуална информация за действията, които предприемаме, за да запазим Вас – и членовете на нашия екип – в безопасност по време на пандемията от COVID-19.

„Безопасността преди всичко“ е нещо, което приемаме изключително сериозно във FedEx. Следваме препоръки от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (WHO), докато се стремим да защитим нашите клиенти и служители.

Подпис на Радж Субраманям

Радж Субраманям
Президент и Главен изпълнителен директор „Операции“
FedEx Corporation

Радж Субраманям

Стъпки за гарантиране на безопасността

Докато светът се приспособява към последиците от коронавируса (COVID-19), ние се ръководим първостепенно от препоръките на ECDC, WHO и други водещи здравни организации. Прилагаме тези препоръки към повече от 475 000 членове на екипа на FedEx по целия свят, които съставляват нашата мрежа. Във връзка с това предприехме различни действия, включително:

  • Обучение на членовете на екипа относно вируса и споделяне на ресурси за това как да поддържаме работното място чисто
  • Насърчаване на членовете на екипа да използват добри хигиенни практики, включително често миене на ръцете
  • Подсилване на образоваността и хигиената с редовна комуникация на работното място и напомняния
  • Разширяване на нашите предпазни мерки за безопасност до момента на доставка
  • Временно спиране на подписа, необходим за повечето доставки в Европа, с изключение на пратки, за които се изисква подпис на пълнолетно лице
    • Редовно дезинфекциране на оборудването, използвано за извършване на доставките
  • Насърчаване на членовете на екипа ни да следят внимателно своето здраве и да потърсят лекарска помощ, ако развият грипоподобни симптоми
    • Всеки служител, който съобщи или прояви симптоми на грип, ще бъде помолен да остане у дома

 

Да мислим една крачка напред

Ние имаме опит в изправянето пред предизвикателни ситуации, които изискват от нас да изпълним планове, които поддържат нашите операции, като същевременно ограничават въздействието върху нашите клиенти. FedEx и TNT имат 115-годишен опит в проактивното справяне със ситуации, които могат да възникнат във всеки даден момент навсякъде по света. Независимо дали става дума за социални катаклизми или природни бедствия, ние можем умело и бързо да прилагаме планове за действие в извънредни ситуации и имаме гъвкавостта в цялата ни мрежа да направим необходимите корекции, за да можем да продължим да предоставяме възможно най-добрата услуга.

Именно мащабността на събитието диктува степента на изпълнение на нашите планове. За COVID-19 е нужна помощта на всички. Нашето планиране за пандемията включва оперативни планове за непрекъснатост на бизнеса, предназначени да позиционират всяка наша операционна компания за успех дори при най-трудните обстоятелства. Тези планове са активирани и ние ще се обърнем към планирането за възстановяване след събитията в подходящия момент.

Предоставяне на актуална информация за реализацията на услугата

Работим до и в засегнатите райони, доколкото местните условия и ограничения позволяват. Придържаме се към всички разпоредби и указания от държавните органи, свързани с ограничаването на вируса. Тези ограничения за работа и пътуване могат да засегнат пратките до и от засегнатите райони, както и пратките, които се движат в тези райони. Коригирахме ангажиментите за доставка за определени райони, които са засегнати. Използваме нашата логистична мрежа, за да сведем до минимум въздействието върху услугата, за да можем да продължим да предоставяме възможно най-добрата услуга на нашите клиенти. Посетете fedex.com или tnt.com, за да проверите състоянието на пратката си или да видите актуална информация за транспортирането. Останете информирани с Предупреждения за услугата

Често задавани въпроси

Ние следим внимателно указанията от ECDC, WHO и други обществени здравни организации и вземаме препоръчителни предпазни мерки по отношение на здравето и безопасността на членовете на екипа и клиентите.

Обърнете внимание, че нашите служители нямат право да подписват индивидуални въпросници за здраве или пътуване. Вярваме, че мерките, които предприемаме за насърчаване на добра хигиена и за съветване на служителите да не работят, ако са болни, са в съответствие с указанията на ECDC и WHO.

Освен това WHO обяви COVID-19 за пандемия. Общественото разпространение вече е проблем, така че пътуването до определени места не е основният определящ фактор за потенциална експозиция. Поради това няма да оповестяваме историята на пътуванията на всеки служител. 

Ситуацията се следи отблизо и ще възобновим операциите, както обикновено, веднага щом обстоятелствата позволяват. 

Информация за състоянието на пратките може да бъде намерена на fedex.com или tnt.com.

За да популяризираме указанията на Световната здравна организация относно социалното дистанциране и да поемем нашата роля за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в нашите общности, незабавно ще спрем временно повечето подписи, изисквани стандартно за FedEx Express в Европа.

Имаме дългогодишна история на управление на пиковите срокове и събития, които изискват увеличен обем за нашите клиенти. Свържете се с Вашия специалист по продажбите възможно най-бързо, за да се уверите, че Вашите нарастващи нужди за доставка са подадени до подходящия екип за целите на планирането.

Когато се стигне до бедствия, ние мобилизираме глобалния флот на FedEx и използваме нашата несравнима транспортна инфраструктура за бързо и ефективно придвижване на необходимите доставки до и от организациите за помощ.

В момента подкрепяме усилията за помощ чрез нашите дългогодишни взаимоотношения с организации за хуманитарна помощ, включително Direct Relief и International Medical Corps. Тези организации за помощ осигуряват критични артикули като маски, медицинско защитно облекло за еднократна употреба и медицински ръкавици за еднократна употреба. FedEx поддържа честа комуникация с тях и други организации с нестопанска цел, за да гарантира ефективното разполагане на нашите ресурси.

От началото на 2020 г. FedEx изпрати 10 пратки за хуманитарна помощ за медицински доставки в Китай чрез сътрудничество с Direct Relief.

Тези пратки съдържат хирургически шапки, медицински наметала, гащеризони, маски, ръкавици, калцуни и предпазители за лице.

Друга полезна информация

Можете да намерите най-актуалната информация за вируса на уеб сайта на ECDC и уебсайта на WHO.
Можете да посетите нюзрума на FedEx, за да видите официалната ни изявление за нашия отговор на COVID-19.