Услуги, нормативни изменения и важни известия

Новини за услуги

Новини за услуги

Бъдете в крак с най-новото в нормативната уредба, извънредни нарушения в услугите,
новини за услуги и предупредителни известия.

Коронавирус (COVID-19)

Продължаваме да работим до и в засегнатите райони, доколкото местните условия и ограничения позволяват. Използвайте нашите онлайн инструменти, за да проверите статуса на Вашата пратка, получите ценова оферта или направите нови заявки.

Като отговор на пазарното търсене, добавихме допълнителни полети, за да задоволим това търсене.

За да продължим да предоставяме на нашите клиенти възможно най-добрите услуги за доставка през този кризисен период, ние въвеждаме допълнителна временна такса за всички международни пратки и товари с FedEx Express и TNT - от 20 април 2020 г. до по-нататъшно уведомление.

Допълнителната такса не се прилага за вътрешни доставки в държавата.     

Влиянието на COVID-19 води до това местните, регионални и национални правителства в Европа, ежедневно да налагат ограничения за работа и пътуване, които влияят на способността ни да отговаряме на високите ни стандарти на обслужване. Затова решихме да преустановим незабавно и до второ нареждане гарантираното връщане на парите за всички услуги на FedEx Express. FedEx Express играе решаваща роля в световната верига на доставките и свързва света в това критично време, така че ние ще продължим да работим според правителствените ограничения и разпоредби. Оставаме фокусирани върху обслужването на нашите клиенти и предоставяне на средства и доставки от първа помощ в региони, който имат най-голяма нужда.

Новини за клиенти относно обслужването ни

Клиентите могат да изпитат забавяне на пратките. За последна информация разгледайте нашия pdf за актуализации на услугите ни.

Новости в нормативната уредба

Считано от 1 май 2016 г. действащ митнически закон става Митническия кодекс на съюза (UCC) за всичките двадесет и осем страни членки на Европейския съюз (ЕС).

Влизането му в сила ще има силно въздействие върху начина, по който се внасят, изнасят, освобождават и препращат стоките. Затова е много важно да сте напълно наясно с новите разпоредби на UCC.

Ето едно кратко обобщение, което подготвихме, за да Ви помогне да вникнете в основните изменения в митническите разпоредби и процедури, които Ви засягат:

 • митническите власти във всяка отделна страна членка трябва да преоценят всички съществуващи митнически разрешения между 1 май 2016 г. и 1 май 2019 г. най-късно;
 • Лицензите за Облекчения при вътрешна обработка (IPR) и Обработка под митнически контрол (PCC) ще бъдат обединени в една схема, Отмяна на IPR;
 • сега е дадено ново определение за износител. Внимание: всички износители трябва да са официално основани и регистрирани в ЕС или да бъдат представлявани от официално назначен финансов представител;
 • всяка отделна митническа администрация сега е задължена да събира всички митнически сборове, включително такива за стоки на стойност под 10 евро (практика, която за момента не е факт във всички страни от ЕС);
 • планирано е през 2020 г. да бъде въведена Обобщена декларация за безопасен и сигурен внос (ENS) за стоки на всякаква стойност, с изключение на кореспондентски пратки;
 • през 2020 г. ще бъде задължително също въвеждането за всяка стока на 6-цифрен хармонизиран код във всяка ENS.

Какво трябва да направите по различен начин?

 • във всички митнически декларации трябва да бъде указан референтен номер за Обвързваща тарифна информация (BTI), задължителен за всички подлежащи на това продукти. Имайте предвид, че периодът на валидност на BTI е съкратен до три години;
 • при определяне на митническата основа за изчисляване на митата и данъците за всеки съответен продукт трябва да се вземе стойността на последната продажба преди влизане в ЕС;
 • когато е приложимо, в митническата стойност трябва да бъдат включени възнагражденията за авторски права и лицензионните такси;
 • изискваната Декларация на стойността (DV1) ще бъде автоматизирана и ще се изисква само за стойност над 20 000 евро.

Трябва да се отбележи, че няколко от горните изисквания зависят от измененията в националните митнически системи и процедури. Затова силно препоръчваме редовно да проверявате уеб сайтовете на митниците на отделните страни за точните дати на въвеждане и съответните изисквания към документите.*

Междувременно можете да бъдете сигурни, че FedEx ще предоставя актуализирана информация и ще прави въвеждането на всички тези нови изисквания възможно най-ясно и лесно за Вас.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

В.: Какво ще се промени от 1 май 2016 г. в начина, по който FedEx прави митническото оформяне от наше име?

О.: Няма да има разлика в начина, по който изпълняваме митническото оформяне. Но от по-късна дата може да има промени.

В.: Трябва ли от сега нататък да подаваме нова или специална информация?

О.: Референтният номер за Обвързваща тарифна информация (BTI) вече става задължителен. Ще трябва да дадете на FedEx своя референтен номер за BTI, за да се гарантира, че ще Ви бъде позволено да използвате утвърдения тарифен код за тази митническа декларация.

В.: Колко дълго ще бъде валиден референтният номер за Обвързваща тарифна информация (BTI)?

О.: Даден BTI е валиден само за 3 години. Ще трябва да следите тази дата и да осигурите навременно попълване на нова заявка, за да осигурите непрекъснатост на процеса за BTI.

В.: Как се определя митническата основа за изчисляване на митата и данъците?

О.: Трябва да се вземе предвид стойността на последната продажба преди влизането в ЕС.

В.: Как влияе новият начин на изчисляване на митата и данъците на непреките продажби или кооперираните доставки?

О.: Ако Вашата пратка пътува извън ЕС, преди да бъде доставена до крайната си дестинация в ЕС, остойностяването на нейните стоки се променя.

Например, ако китайска фирма продава стоки на фирма в Дубай, която веднага ги продава на контрагент от ЕС, поръчката на контрагента е тази, която задейства прехвърлянето на стоките извън Китай. Стойността на стоките, която трябва да се използва във входящата митническа декларация за ЕС, е договорената цена между продавача от Дубай и купувача в ЕС. За целите на митническото оформяне е нужна търговската фактура на продавача от Дубай и купувача в ЕС.

В.: Какво се прави с възнагражденията за авторски права и лицензионните такси?

О.: Ако купувачът Ви заплаща за възнаграждения за авторски права и лицензионни такси, трябва или да ги впишете отделно във фактурата с техните цени, или да изрично да поясните, че те са включени в общата цена.

В.: Какво става с митническите суми под 10 евро?

О.: Митническите власти сега имат задължението да събират всички митнически суми без значение от стойността, което означава, че може да забележите увеличение на сумата на митата/данъците по фактурата, ако имате такива пратки.

В.: Има ли промени в информацията, която трябва да попълня във фактурата?

О.: Все още трябва да включите подробно описание на стоките. В допълнение към това към 2020 г. трябва да бъде даден 6-цифрен хармонизиран код за всяка продуктова категория, тъй като той ще е задължителен за обобщената декларация за безопасен и сигурен внос (ENS). Кодът е общ за всички страни членки на Световната митническа организация (WCO).

В.: Повлияни ли са пратките на стойност под 22 евро от UCC?

О.: В отделни случаи може да има закъснение в митниците за такива пратки, тъй като митническите власти може и да спират пратки от тази категория за извършване на допълнителни проверки за целите на безопасността и сигурността. Но не се очаква непосредствено въздействие.

В.: Какво още трябва да знам като износител?

О.: Определението за износител сега се променя. Износителят трябва да е основан в ЕС или да има назначен финансов представител в ЕС. Ако сте клиент в тристранен износ, тогава сте засегнати и трябва да проверите дали казусът Ви е съобразен с новите законови изисквания. FedEx Ви съветва да се свържете за помощ с Вашия счетоводител или юрисконсулт, ако имате съмнения относно законосъобразността си в ЕС.

В.: Изисква ли се още DV1 (декларация за стойност)?

О.: DV1 ще бъде автоматизирана и ще е нужна само за стойност над 20 000 евро. Но това към 1 май 2016 г. още не е факт и зависи от системните промени в отделните страни членки на ЕС.

В.: Изменя ли се принципът за de minimis (стоки на стойност, под която не се дължи мито)?

О.: Не, тя остава на 150 евро за митата.

В.: Ще има ли разлика за Упълномощени икономически оператори (AEO)?

О.: Ако още не сте сертифицирани като AEO, добавят се нови критерии за получаване на сертификат за митнически опростявания. Трябва да докажете професионалната квалификация на персонала си за митническо оформяне или с показване на 3-годишен работен опит, показване на протоколи от обучение, или като докажете, че сте удостоени с официална образователна степен.

В.: Ще се промени ли нещо по моя лиценз за Облекчения при вътрешна обработка (IPR) или PCC (Обработка под митнически контрол)?

О.: Да. IPR и PCC ще бъдат обединени в една схема. Схемата за отстъпки по IPR ще бъде изоставена и повече няма да се дължи компенсаторна лихва, като за единствена възможна схема ще остане Отмяна за IPR.

Важни известия

Ако изпращате до Саудитска Арабия, имайте предвид, че от 30 септември 2019 г. ще трябва да използвате правилните пощенски кодове и формати на пощенски кодове, когато изпращате до Саудитска Арабия чрез Вашето автоматизирано решение с FedEx.

От датата на влизане в сила, без правилна информация за пощенски код вече няма да можете да генерирате етикет за изпращане чрез своето автоматизирано решение с FedEx.

Тази промяна ще спомогне за избягване на изгубени или изоставени пратки, с което ще подобри обслужването на нашите клиенти и ще изпълни регулаторните изисквания.
 

Използвате ли функцията за адресна книга?

Ако използвате често функцията за адресна книга или друг източник за адреси на получатели, актуализирайте записите си за Саудитска Арабия и запишете правилния пощенски код и формат до 29 септември 2019 г. Препоръчваме Ви да актуализирате информацията за адрес за доставка на получателите си още сега, за да избегнете проблеми с генерирането на етикета за изпращане.

Следващата таблица показва пощенския формат за тази държава.


Код на държава

Регион

Пощенски формат в сила от 30 септември 2019 г.
SA
Саудитска Арабия
Близкия Изток NNNNN (5 цифри)

За да научите повече
Моля, свържете се с местния отдел „Обслужване на клиенти“.

Ако изпращате до Еквадор, Румъния и Словакия, имайте предвид, че от 1 април 2019 г. ще трябва да използвате правилните пощенски кодове и формати на пощенски кодове, когато изпращате до някоя от тези три държави чрез Вашето автоматизирано решение с FedEx.

От датата на влизане в сила, без правилна информация за пощенски код вече няма да можете да генерирате етикет за изпращане чрез своето автоматизирано решение с FedEx.

Тази промяна ще спомогне за избягване на изгубени или изоставени пратки, с което ще подобри обслужването на нашите клиенти и ще изпълни регулаторните изисквания.
 

Използвате ли функцията за адресна книга?

Ако използвате често функцията за адресна книга или друг източник за адреси на получатели, актуализирайте записите си за тези три държави и запишете правилния пощенски код и формат до 31 март 2019 г. Препоръчваме Ви да актуализирате информацията за адрес за доставка на получателите си още сега, за да избегнете проблеми с генерирането на етикета за изпращане.

Следващата таблица показва пощенските формати за тези държави. Имайте предвид, че се променят и пощенските формати за Еквадор.


Код на държава

Регион

Пощенски формат в сила от 1 април 2019 г.
EC
Еквадор
LAC XXXXXX (6 цифри)*
RO
Румъния
ЕС
XXXXXX (6 цифри)
SK
Словакия
ЕС XXXXX (5 цифри)

*Забележка: Предишният пощенски формат съдържаше само пет цифри.

За да научите повече
Моля, свържете се с местния отдел „Обслужване на клиенти“.

Непозволено използване на фирмени наименования, марки на услуги и логотипи на FedEx®

FedEx получи предупреждения за непозволено използване на нейни фирмени наименования, марки на услуги и логотипи от лица или фирми, измамно представящи се за FedEx или представители на FedEx.

Ежедневно се натрупват милиони измамнически имейли и SMS съобщения. Те се представят за подадени от най-различни източници, а някои от тях се представят за изпратени от FedEx или представители на FedEx. Измамническите имейли и SMS съобщения, често наричани „фишинг“ или фалшифициране на марки, стават все по-често явление. Този тип съобщения често използват фирмени логотипи, цветове и правни декларации, за да изглежда, че са истински. Те се изпращат като опит за заблуждаване на хората да изпратят пари и да дадат лични данни, например потребителски имена, пароли и/или данни за кредитни карти, и с цел кражба, кражба на самоличност и/или други престъпления.

Разпознаване на имейли и SMS съобщения с фишинг и измама

Разпознаването на имейли и SMS съобщения с фишинг и измама е от първостепенна важност, за да се предпазвате от такива кражби и други престъпления. Признаците, че имейл или SMS съобщение може да е измамническо, включват:

 • Неочаквани искания за пари в замяна на доставка на пакет или друг артикул, лични или финансови данни, например Вашите ЕГН, номер на банкова сметка или други идентификационни данни.
 • Връзки към сгрешени с една буква или леко променени адреси на уеб сайтове. Например варианти на правилния адрес на уеб сайта fedex.com, като fedx.com или fed-ex.com.
 • Алармиращи съобщения и искания за незабавно действие, например „Акаунтът Ви ще бъде замразен след 24 часа, ако не отговорите“ или твърдения, че сте спечелили от лотария или някаква награда.
 • Правописни и граматически грешки и прекомерно използване на удивителни знаци (!).

FedEx не изисква, чрез непоискана поща, имейл или SMS съобщения, плащания или лични данни за стоки в процес на транзит или под опеката на FedEx. Ако сте получили измамнически имейл или SMS съобщение, което претендира да е от FedEx, можете да докладвате за това, като го препратите до abuse@fedex.com.

Ако имате въпроси или неясноти относно предлаганите от FedEx услуги, прегледайте нашите услуги в Услуги от FedEx или се свържете с отдел  „Обслужване на клиенти“ на FedEx.

Интернет е важен канал за връзка на FedEx с клиентите. Макар да няма сигурен метод за предотвратяване на непозволено използване на името на FedEx, ние следим непрекъснато за такива действия, за да помагаме за опазването на интересите на клиентите ни.

Благодарим Ви, че ни помагате да откриваме и вземаме мерки против измамите чрез имейл и SMS.


ЗАБЕЛЕЖКА: FedEx не носи отговорност за таксуване или разходи, породени в резултат на измамническа дейност, която злоупотребява с името, марките за услуги и логотипите на FedEx.

FedEx не изисква парични трансфери чрез услуги escrow на трети лица или услуги за онлайн разплащания преди доставянето на пратката.

Използването на логото и името на FedEx в такива уеб сайтове е непозволено и нашият правен отдел ще отнася такива случаи към съответните органи.

FedEx се съсредоточава върху опазването на сигурността и интегритета на нашата мрежа.

Макар да няма сигурен метод за предотвратяване на използването на уважаваното име на FedEx в имейли със спам или потенциални измами, ние следим непрекъснато за такива действия и работим в сътрудничество с правоохранителните органи в целия свят.

Приканваме клиентите да се отнасят с подозрение към всяко искане, което не идва директно от служител или име на домейн на FedEx, особено ако то съдържа прикачен файл, който да бъде отворен от клиента.

Клиентите не трябва да се колебаят да се свързват с нас, ако имат въпроси по отношение на автентичността на имейли, изискващи авансово плащане или предоставяне на допълнителна или лична информация.