Собственик на магазин държи FedEx етикет и същевременно гледа в компютъра

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Наслаждавайте се на безпроблемен процес по митническо освобождаване.
 

Наслаждавайте се на безпроблемен процес по митническо освобождаване.
 

FedEx® Electronic Trade Documents /Електронни търговски документи/ (ETD) е лесно и безплатно решение, което Ви позволява да подавате по електронен път митническата документация за Вашите международни пратки.

Ползи за Вас

Жена гледа парче плат до лаптопа си

 

Пестете време при подготвяне на международни пратки

Качете Вашите собствени митнически документи или използвайте генерираните от FedEx, за да не Ви се налага повече да отпечатвате, подписвате, сгъвате и прикачвате търговските си документи към всяка пратка. Можете даже да персонализирате своите документи, като качите фирмената си бланка и изображение с подписа си.

Самолет на FedEx в хъб на FedEx

Намалете риска от закъснения на митница

Като подадете предварително Вашите търговски документи, ще ускорите митническото освобождаване и ще дадете възможност за по-бързо преглеждане на документацията. Ще бъдете уведомени по-рано за евентуални грешки или липсващи документи и ще намалите риска от закъснения на Вашите пратки.

FedEx етикет върху бюро до клавиатура и мишка

 

Спестете пари и намалете въглеродния си отпечатък

Намалете потреблението на хартия и тонер за международните си пратки. Макар да не изискват митническа документация, пратките в границите на Европейския съюз могат също да се възползват от FedEx® Electronic Trade Documents, защото ще е нужно само отпечатването на адресния етикет.

ЧЗВ

Не всички държави и територии приемат пратки, създадени чрез FedEx® Electronic Trade Documents (ETD).

Когато държавата на произход и/или държавата дестинация не приемат освобождаване без хартиени документи, Вашата пратка ще бъде обозначена като „Електронни документи в оригинал“ (EWO). Това означава, че можете безпроблемно да качите митническите си документи в електронен формат, за да се възползвате от предварителен преглед от брокера, но все пак ще трябва да прикачите към Вашата пратка хартиени копия на митническите документи, за да спазите регулаторните изисквания.

Вижте пълния списък, за да видите какво се приема в държавите и териториите, към/от които ще изпращате.

FedEx® Electronic Trade Documents могат да се използват както за внос, така и за износ с FedEx Express® и са от полза най-вече за недокументни пратки. Пратки с опасни стоки и сух лед са допустими.

FedEx® Electronic Trade Documents са налични във FedEx Ship Manager™ на fedex.com (нови и стари версии), във FedEx Ship Manager Software, във FedEx Web Services и FedEx Server. Разгледайте страницата ни Как се използват ETD за повече подробности.

Ще трябва като минимум да качите Вашата търговска фактура или проформа фактура, когато е нужно. Други митнически документи (напр. сертификат за произход, клетвена декларация за производство и др.) могат да бъдат качвани в зависимост от страната на изпращане, дестинацията и изискванията за Вашата пратка.

Търговска фактура

 • Търговска фактура се използва, когато стоките са част от търговска трансакция или са предназначени за продажба, и такава се изисква от митническите власти за класифициране на стоките, за да може правилно да се начислят мита и данъци.
 • Това е първият документ за международна доставка, който трябва да бъде попълнен, понеже е основата за всички други търговски документи. Предоставената информация в други документи за международна доставка, включително във въздушната товарителница или в адресния етикет, трябва да е в съответствие с търговската фактура.
 • Търговската фактура се изготвя от износителя и е необходима на вносителя, за да докаже притежанието и да плати митата и данъците.
 • Не сте длъжни да изготвяте търговска фактура за стоки, които се изпращат в границите на Европейския съюз. Търговските фактури са задължителни за пратки до страни извън ЕС.

Проформа фактура

 • За изпращане на безплатни стоки, например мостри на продукти, подаръци, каталози или продукти, които не са предназначени за продажба, или когато няма нужда или не се изисква заплащане.
 • Обаче не всички държави/територии приемат проформа фактури и в такива случаи препоръчваме да се изготвя търговска фактура.

Можете да подавате по електронен път:

 • До 5 документа за една пратка
 • До 5 MB размер за един документ
 • Допустими формати: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png или .pdf
 • Имената на файловете трябва да са с по-малко от 244 знака
 • Потърсете необходимите документи за Вашата международна пратка през менюто за откриване на международни документи във FedEx Global Trade Manager.
 • Можете онлайн да подготвяте, съхранявате и използвате повторно Вашите митнически документи с Центъра за подготовка на документи на FedEx.
 • Уверете се, че информацията е точна и еднаква във всички изисквани документи – особено стойността на артикула и описанието му.