Rahvusvahelistel saadetistel arvestatud tollivormistuse kõrvalteenuste tasud

FedEx pakub standardset tollivormistust. Kuid meil on ka lai valik lisandväärtusega lahendusi, mida saate kasutada saadetiste puhul, millele kehtivad tollivormistuse erinõuded. Meie kõrvalteenuste pakkumised võivad riikide/piirkondade lõikes erineda olenevalt lisatöötlemisest, mis võib olla kohaliku regulatiivasutuse poolt nõutav, või kui teie või teine importija taotleb meie tollivahendajalt eritöötlemist. Võime arvestada teenustasu teie saadetise mis tahes regulatiivameti käest vabastamise saavutamise või teie taotletavate eriteenuste eest. Võime kehtestada osades riikides/piirkondades või mõnedes FedExi sidusettevõtetes tasu tavaliste tollivormistusteenuste eest. Võime rakendada ja esitada arve teenustasude eest, mis võivad muutuda, mis tahes saatjale, saajale või määratud kolmandale osapoolele.

Kohalduda võivad tollivormistuse kõrvalteenuse tasud loetletakse teie tollimaksude ja maksude arvel eraldi reaüksustena. Sihtriigis/-piirkonnas, kus FedEx pakub erinevaid tollivormistuse kõrvalteenuseid, pakutavaid teenuseid vaadake allpool loetletud kohaliku fedex.com-i veebilehe lingi kaudu.

FedExi otse teenindavatesse sihtkohtadesse suunduvatel rahvusvaheliste saadetistega võivad kaasneda ülalkirjeldatud tollivormistuse kõrvalteenuste tasud. Võime need tasud, mis võivad muutuda, rakendada ja esitada nende eest arve saatjatele, saajale või kolmandast osapoolest kliendile.

Tollivormistuse kõrvalteenuste tasud saadetistele, mis suunduvad:

Loading data, please wait