sülearvuti

EL-i käibemaksureeglite muudatused

EL-i käibemaksureeglite muudatused

Euroopa Liit on teinud mõned olulised muudatused käibemaksureeglites. Muudatused jõustusid 1. juulil 2021.

Euroopa Liit on teinud mõned olulised muudatused käibemaksureeglites. Muudatused jõustusid 1. juulil 2021.

Missuguseid ettevõtteid need muudatused puudutavad?

See puudutab kõiki ettevõtteid, kuid muudatused mõjutavad peamiselt ettevõttelt tarbijale (B2C) müüki ja veebi turuplatse, sealhulgas nii EL-is kui ka väljaspool seda asuvaid, kes müüvad klientidele EL-is.*

Tänu neile muudatustele võivad lihtsustuda protseduurid ja väheneda administreerimine. Muudatustel võib olla ka laiem mõju sellele, kuidas EL-is äri ajate.

Kolm suurimat muudatust on järgmised.


Naela ikoon

Ühendkuningriik on oma käibemaksureeglites muudatusi teinud juba jaanuaris 2021, pärast EL-ist lahkumist. Nende muudatuste kohta lisateabe saamiseks laadige alla meie ülevaatlik juhend


1. Kaotatakse 22 € impordi käibemaksu vabastus

Mida see tähendab?

Alates 1. juulist 2021 võetakse käibemaksu kõikidelt EL-i imporditavatelt kaupadelt, olenemata nende väärtusest. Saadetiste puhul, mille väärtus on 150 eurot või alla selle, saab käibemaksu küsida müügi ajal, kasutades uut impordi teeninduspunkti (IOSS – Import One-Stop-Shop), või saab selle lõpptarbijalt sisse nõuda tollideklarant (nt FedEx).

EL-i ettevõtted, kes müüvad väljaspool EL-i asuvaid tooteid veebis EL-i klientidele veebipõhiselt, saavad valida IOSS-i kasutamise. Kui soovite lisateavet impordi teeninduspunkti (IOSS) kohta, külastage Euroopa Komisjoni veebilehte.

Kuidas see minu ettevõtet mõjutada võib?

22-eurose väikese väärtusega saadetiste maksukünnise kaotamine ei mõjuta EL-i ettevõtteid, kes müüvad kaupu EL-i liikmesriikidest. EL-i ettevõtted, mis müüvad EL-i imporditud kaupu, ei saa enam käibemaksuta alla 22-eurose väärtusega saadetisi importida.

Idee ikoon

Kuidas see praktikas toimida võiks?

Stsenaarium

Saksamaal asuv veebiettevõte müüb ühe 10 eurot maksva sokipaari EL-i tarbijale, kes asub ka Saksamaal. See sokipaar saadetakse tarbijale Hiinast.

Enne 1. juulit 2021

Seda saadetist saab importida EL-i ilma käibemaksuta, kuna kauba koguväärtus on väiksem kui 22 eurot.

Pärast 1. juulit 2021

Kõigile saadetistele lisandub käibemaks olenemata väärtusest. Käibemaksu kohaldatakse ostja elukohariigis kehtestatud määra järgi.


Teabe ikoon

EL-i ettevõtted, kes müüvad EL-i tarbijatele kaupu, mis saadetakse väljastpoolt EL-i – saadetised väärtusega kuni 150 eurot – saavad kasutada valikulist IOSS-i. See võimaldab müüjatel müügikohas käibemaksu nõuda ja selle otse ametiasutustele üle kanda. See võib muuta protsessi tarbija jaoks lihtsamaks ja läbipaistvamaks ning aitab tagada tolliprotseduuride kiire läbimise. Kui IOSS-i ei kasutata, kogub FedEx kliendilt enne kohaletoimetamist käibemaksu ja maksab selle ametiasutustele.

Selleks et see muutus 1. juulist 2021 enda kasuks pöörata, peate registreeruma IOSS-is EL-i liikmesriigis ja lisama saadetise veebis broneerimisel IOSS-i numbri, et saata B2C-kategooria e-kaubanduse saadetisi. Need on väljastpoolt EL-i teele pandud saadetised, mis saadetakse otse EL-i tarbijatele ja mille väärtus on kuni 150 eurot (ja mis ei kuulu aktsiisiga maksustamisele).

FedEx/TNT edastab tollile tollideklaratsiooni kaudu selle numbri.

Kui müüte kaupu (väljastpoolt EL‑i) turu kaudu ja turg on IOSS‑i valinud, peate kasutama turu IOSS‑i numbrit ja esitama selle tollideklaratsiooni esitamise eest vastutavale osapoolele (FedEx).

Kui kasutate mõnda meie automatiseeritud saatmisplatvormi, saate saadetise broneerimisel sisestada oma IOSS‑i numbri. Pange tähele, et me vajame vaid 12‑kohalist IOSS‑numbrit, ärge lisage lühendit „IOSS“. Täpsem teave oleneb teie kasutatavast platvormist.

Kui kasutate ajakohastatud rakendust FedEx Ship ManagerTM aadressil fedex.com või rakendust myTNT 2, sisestage oma IOSS‑i number väljale Saatja või Saatja maksu ID.
Kui kasutate rakendust Toolbox, sisestage oma IOSS‑i number väljale Käibemaks.
Kui kasutate tarkvara Global Ship Manager, sisestage oma IOSS-i number väljale Käibemaks / tolli ID / EIN-number.
Kui kasutate teenust FedEx Web Services, sisestage oma IOSS‑i number väljale TIN.
Kui kasutate TNT ExpressConnecti, sisestage oma IOSS‑i number väljale Käibemaks.
Kui kasutate integreeritud lahendust, et luua EDI TNT NFF-andmefail, sisestage oma IOSS‑i number väljale Käibemaks.
Kui kasutate saatmiseks TNT EDI kohandatud lahendust, võtke ühendust oma müügiesindajaga, kes palub kellelgi meie klienditehnoloogia osakonnast teiega ühendust võtta. 
Kui kasutate oma süsteemi, mis on integreeritud meie standardsete tööriistadega, peate võib-olla kohandama oma andmete vastendamise vastava väljaga. Kui vaja, võtke ühendust oma müügiesindajaga, kes palub kellelgi meie klienditehnoloogia osakonnast teiega ühendust võtta.
Kui tarnite kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu, peaksite oma teenusepakkujaga ühendust võtma ja nad edastavad teie platvormi teabe.

Kui kasutate saatmislahendust, mida ei ole eespool nimetatud, peate IOSS‑i kasutamiseks üle minema ühilduvale platvormile – näiteks ajakohastatud lahendusele FedEx Ship ManagerTM aadressil fedex.com või lahendusele myTNT 2.

Kui IOSS‑i numbrit ei lisata broneerimise hetkel esitatud suuniseid järgides ja saatja kasutab IOSS‑i numbri edastamiseks teist mittestandardset meetodit, ei saa FedEx garanteerida selle kasutamist. Sel juhul võidakse vastuvõtvalt kliendilt käibemaksu küsida.

FedEx ja TNT saavad IOSS‑i numbrit aktsepteerida ainult ühe meie veebipõhise automatiseerimislahenduse kaudu. Kui soovite IOSS‑i kasutada, ei saa manuaalset õhutranspordi saatelehte esitada.

Kui soovite lisateavet impordi teeninduspunkti (IOSS) kohta, külastage Euroopa komisjoni veebilehte.


2. Võetakse kasutusele ühtne teeninduspunkt One-Stop Shop (OSS)

Mida see tähendab?

OSS-is registreerumisel ei pea ettevõtted enam kõikides EL-i riikides, kus nad müüvad, käibemaksu registreerima. Kuid koos OSS-i kasutuselevõtuga on EL kaotanud ka kaugmüügi käibemaksukünniste korra. See tähendab, et ettevõtted peavad kliendi EL-i asukohariigi käibemaksumäära võtma alates oma esimesest müügist, mitte siis, kui teatud künnis on saavutatud.

Kuidas see minu ettevõtet mõjutada võib?

Selle asemel, et registreeruda käibemaksukohustuslaseks mitmes EL-i riigis, on ettevõtetel võimalus täita kvartaalne OSS-i taotlus, milles on kirjas kogu selleks sobiv EL-i-sisene müük klientidele. Käibemaks makstakse nende asukohajärgsele käibemaksuasutusele, kes edastab selle seejärel vastavatele riikidele.

See võib vähendada piiriülese käibemaksukohustuse täitmise kulusid ja toimingute keerukust veebimüüjate jaoks ning tõenäoliselt ka edendada piiriülest kaubandust.

Üldreegli erandina võivad ühes EL-i liikmesriigis asutatud EL-i ettevõtted, kelle (B2C kaupade ja teatud teenuste) müük on väiksem kui 10 000,00 eurot aastas, oma asukohariigi käibemaksumäära järgi ise käibemaksu nõuda, esitades müügiaruande riigisisese käibedeklaratsiooniga.

Idee ikoon
Kuidas see praktikas toimida võiks?
Stsenaarium

Prantsuse e-kaubanduse ettevõte müüb elektroonikat klientidele veel viies EL-i riigis, kus müügi väärtus ületab 10 000 eurot.

Enne 1. juulit 2021

Kui müük ületab teatud kohaliku aastakäibe künnise, on ettevõte kohustatud arvestama ja klientidelt võtma käibemaksu igas EL-i riigis selle riigi määra järgi ning need toimingud registreerima.

Pärast 1. juulit 2021

Ettevõte võib sulgeda oma välismaised käibemaksukohustuslaste registreeringud ja esitada kogu sobiliku EL-i-sisese müügi klientidele ühe OSS-i käibedeklaratsioonina oma EL-i registreerimisriigis. Ettevõte peab võtma käibemaksu kliendi siseriikliku käibemaksumäära kohaselt, olenemata selles riigis tehtud müügi kogusummast.


Teabe ikoon

Ühtse teeninduspunkti (OSS) jaoks registreerumiseks peaksid ettevõtted registreeruma alates 1. aprillist 2021 oma EL-i liikmesriigi OSS-portaalis.


3. Teatud veebi turuplatsid muutuvad registreeritud tarnijateks ja KM-i kogujateks

Mida see tähendab?

Uute EL-i käibemaksueeskirjade reguleerimisalasse kuuluvad turuplatsid võivad olla näiteks müügitehinguid hõlbustavad veebiplatvormid. Nende kaudu saavad müüjad müüa oma kaupu otse klientidele.

Teatud turuplatsid, mitte nende kaudu müüvad ettevõtted, on nüüd vastutavad tasumisele kuuluva käibemaksu kogumise, selle eest arve esitamise ja registreerimise eest. Turuplatside käibemaksu kogumist kohaldatakse järgmistele tehingutele:

  • B2C saadetiste importimine EL-i väärtusega 150 eurot või alla selle (kui turuplats on IOSS-i kasuks otsustanud).
  • Kaupade müük EL-is ja riigisiseselt väljaspool EL-i asuvate müüjate poolt EL-is asuvatele tarbijatele.
Kuidas see minu ettevõtet mõjutada võib?

150 euro väärtuses saadetiste B2C impordi puhul, kui turg on valinud IOSS-i, peavad selle kaudu müüvad ettevõtted kasutama turu IOSS-i numbrit ja esitama selle tollideklaratsiooni esitamise eest vastutavale isikule (FedEx).

Ettevõtted, kes kasutavad oma kaupade müümiseks mitut turuplatsi, peaksid säilitama selged tõendid nende kaudu toimunud müügi kohta. Samuti peaksid nad tollideklarandile esitama vastava IOSS-numbri iga müügi kohta.

EL-i-välised ettevõtted, kes kasutavad veebipõhiseid turuplatse kaupade EL-i-siseseks ja siseriiklikuks müümiseks EL-is, võivad EL-i käibemaksukohustuslaseks olemisest loobuda, kuna kauba tarnijaks peetakse turuplatsi, mis vastutab seetõttu ka käibemaksu kogumise eest. See võib vähendada EL-i-väliste müüjate koormust administreerimisel.

Idee ikoon
Kuidas see praktikas toimida võiks?
Stsenaarium

EL-i-väline e-kaubanduse ettevõte müüb 90-eurose vaasi EL-i kliendile oma EL-i laost kvalifitseeruva veebipõhise turuplatsi kaudu.

Enne 1. juulit 2021

Vaasi müüv EL-i-väline ettevõte vastutab kliendilt käibemaksu võtmise ja ametiasutustele tagasimaksmise eest.

Pärast 1. juulit 2021

Turuplats, kus vaasi müüakse, vastutab käibemaksu kliendilt sissenõudmise ja selle asjaomastele asutustele edastamise eest.


Teabe ikoon

Lisateavet OSS-i kasutamise kohta leiate Euroopa Liidu Väljaannete Talitusest. Müüjatele mõeldud teavet leiate siit ja teavet elektrooniliste turuplatside kohta siit.


* EL-i liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi.

Pange tähele, et EL-i ja Ühendkuningriigi ühisprotokolli kohaselt jäävad Põhja-Iirimaa kaubad EL-i käibemaksuala osaks. See tähendab, et neid uusi sätteid kohaldatakse ka mujalt Põhja-Iirimaale imporditavate kaupade suhtes.

Esitatud teave ei kujuta endast juriidilist ja/või maksuteavet ega ole mõeldud sellekohaseks nõustamiseks. See on mõeldud üldiseks teavitamiseks. See teave ei pruugi olla kõige ajakohasem juriidiline või muu teave. Konkreetsete juriidiliste ja/või maksuküsimustega peaks lugejad pöörduma oma nõustaja poole. Käesolevaga on sõnaselgelt loobutud igasugusest vastutusest selle lehe sisu põhjal tehtud või tegemata toimingute eest. Selle postituse sisu esitatakse „olemasoleval kujul“ ning selle kohta, et sisu on vaba vigadest, ei anta mingit kinnitust.