sülearvuti

EL-i käibemaksureeglite muudatused

EL-i käibemaksureeglite muudatused

Euroopa Liit teeb olulisi muudatusi käibemaksureeglites. Muudatused jõustuvad 1. juulil 2021.

Euroopa Liit teeb olulisi muudatusi käibemaksureeglites. Muudatused jõustuvad 1. juulil 2021.

Missuguseid ettevõtteid need muudatused puudutavad?

See puudutab kõiki ettevõtteid, kuid muudatused mõjutavad peamiselt ettevõttelt tarbijale (B2C) müüki ja veebi turuplatse, sealhulgas nii EL-is kui ka väljaspool seda asuvaid, kes müüvad klientidele EL-is.*

Tänu neile muudatustele võivad lihtsustuda protseduurid ja väheneda administreerimine. Muudatustel võib olla ka laiem mõju sellele, kuidas EL-is äri ajate.

Kolm suurimat muudatust on järgmised.


Naela ikoon

Ühendkuningriik on oma käibemaksureeglites muudatusi teinud juba jaanuaris 2021, pärast EL-ist lahkumist. Nende muudatuste kohta lisateabe saamiseks laadige alla meie ülevaatlik juhend


1. Kaotatakse 22 € impordi käibemaksu vabastus

Mida see tähendab?

Alates 1. juulist 2021 võetakse käibemaksu kõikidelt EL-i imporditavatelt kaupadelt, olenemata nende väärtusest. Saadetiste puhul, mille väärtus on 150 eurot või alla selle, saab käibemaksu küsida müügi ajal, kasutades uut impordi teeninduspunkti (IOSS – Import One-Stop-Shop), või saab selle lõpptarbijalt sisse nõuda tollideklarant (nt FedEx). 

EL-i ettevõtted, kes müüvad väljaspool EL-i asuvaid tooteid veebis EL-i klientidele veebipõhiselt, saavad valida IOSS-i kasutamise. Kui soovite lisateavet impordi teeninduspunkti (IOSS) kohta, külastage Euroopa Komisjoni veebilehte.

Kuidas see minu ettevõtet mõjutada võib?

22-eurose väikese väärtusega saadetiste maksukünnise kaotamine ei mõjuta EL-i ettevõtteid, kes müüvad kaupu EL-i liikmesriikidest. EL-i ettevõtted, mis müüvad EL-i imporditud kaupu, ei saa enam käibemaksuta alla 22-eurose väärtusega saadetisi importida.

Idee ikoon

Kuidas see praktikas toimida võiks?

Stsenaarium

Saksamaal asuv veebiettevõte müüb ühe 10 eurot maksva sokipaari EL-i tarbijale, kes asub ka Saksamaal. See sokipaar saadetakse tarbijale Hiinast.

Enne 1. juulit 2021

Seda saadetist saab importida EL-i ilma käibemaksuta, kuna kauba koguväärtus on väiksem kui 22 eurot.

Pärast 1. juulit 2021

Kõigile saadetistele lisandub käibemaks olenemata väärtusest. Käibemaksu kohaldatakse ostja elukohariigis kehtestatud määra järgi.

2. Võetakse kasutusele ühtne teeninduspunkt One-Stop Shop (OSS)

Mida see tähendab?

OSS-is registreerumisel ei pea ettevõtted enam kõikides EL-i riikides, kus nad müüvad, käibemaksu registreerima. Kuid koos OSS-i kasutuselevõtuga kaotab EL ka kaugmüügi käibemaksukünniste korra. See tähendab, et ettevõtted peavad kliendi EL-i asukohariigi käibemaksumäära võtma alates oma esimesest müügist, mitte siis, kui teatud künnis on saavutatud.

Kuidas see minu ettevõtet mõjutada võib?

Selle asemel, et registreeruda käibemaksukohustuslaseks mitmes EL-i riigis, on ettevõtetel võimalus täita igakuine OSS-i taotlus, milles on kirjas kogu nende üleeuroopaliiduline müük. Käibemaks makstakse nende asukohajärgsele käibemaksuasutusele, kes edastab selle seejärel vastavatele riikidele.

See võib vähendada piiriülese käibemaksukohustuse täitmise kulusid ja toimingute keerukust veebimüüjate jaoks ning tõenäoliselt ka edendada piiriülest kaubandust.

Üldreegli erandina võivad EL-i ettevõtted, kelle B2C kaupade ja teenuste müük on väiksem kui 10 000,00 eurot aastas, oma asukohariigi käibemaksumäära järgi ise käibemaksu nõuda, esitades müügiaruande riigisisese käibedeklaratsiooniga.

Idee ikoon
Kuidas see praktikas toimida võiks?
Stsenaarium

Prantsuse e-kaubanduse ettevõte müüb elektroonikat klientidele veel viies EL-i riigis.

Enne 1. juulit 2021

Kui müük ületab teatud künnise, on ettevõte kohustatud arvestama ja klientidelt võtma käibemaksu igas EL-i riigis selle riigi määra järgi, ning need toimingud registreerima.

Pärast 1. juulit 2021

Ettevõte võib sulgeda oma välismaised käibemaksukohustuslaste registreeringud ja esitada kogu EL-i müügi ühe OSS-i käibedeklaratsioonina oma EL-i registreerimisriigis. Ettevõte peab võtma käibemaksu kliendi siseriikliku käibemaksumäära kohaselt, olenemata selles riigis tehtud müügi kogusummast.


Teabe ikoon

Ühtse teeninduspunkti (OSS) jaoks registreerumiseks peaksid ettevõtted registreeruma alates 1. aprillist 2021 oma EL-i liikmesriigi OSS-portaalis.


3. Teatud veebi turuplatsid muutuvad registreeritud tarnijateks ja KM-i kogujateks

Mida see tähendab?

Uute EL-i käibemaksueeskirjade reguleerimisalasse kuuluvad turuplatsid võivad olla näiteks müügitehinguid hõlbustavad veebiplatvormid. Nende kaudu saavad müüjad müüa oma kaupu otse klientidele.

Teatud turuplatsid, mitte nende kaudu müüvad ettevõtted, on nüüd vastutavad lõpptarbijalt tasumisele kuuluva käibemaksu kogumise, selle eest arve esitamise ja registreerimise eest. See skeem rakendub mis tahes väärtusega piiriüleste või riigisiseste tehingute puhul.

Kuidas see minu ettevõtet mõjutada võib?

Ettevõtted, kes kasutavad veebipõhiseid turuplatse, võivad EL-i liikmesriikides käibemaksukohustuslaseks olemisest loobuda, kuna kauba tarnijaks peetakse turuplatsi, mis vastutab seetõttu ka käibemaksu kogumise eest. See võib vähendada EL-i müüjate koormust admistreerimisel.

Idee ikoon
Kuidas see praktikas toimida võiks?
Stsenaarium

EL-is asuv e-kaubanduse ettevõte müüb kvalifitseeruva veebipõhise turu kaudu 90 euro suuruse vaasi teises liikmesriigis asuvale EL-i kliendile.

Enne 1. juulit 2021

Vaasi müüv EL-i ettevõte vastutab kliendilt käibemaksu võtmise ja ametiasutustele tagasimaksmise eest.

Pärast 1. juulit 2021

Turuplats, kus vaasi müüakse, vastutab käibemaksu kliendilt sissenõudmise ja selle asjaomastele asutustele edastamise eest.


Teabe ikoon

Lisateavet OSS-i kasutamise kohta leiate Euroopa Liidu Väljaannete Talitusest. Müüjatele mõeldud teavet leiate siit ja teavet elektrooniliste turuplatside kohta siit.


* EL-i liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi.

Pange tähele, et EL-i ja Ühendkuningriigi ühisprotokolli kohaselt jäävad Põhja-Iirimaa kaubad EL-i käibemaksuala osaks. See tähendab, et neid uusi sätteid kohaldatakse ka mujalt Põhja-Iirimaale imporditavate kaupade suhtes.

Esitatud teave ei kujuta endast juriidilist ja/või maksuteavet ega ole mõeldud sellekohaseks nõustamiseks. See on mõeldud üldiseks teavitamiseks. See teave ei pruugi olla kõige ajakohasem juriidiline või muu teave. Konkreetsete juriidiliste ja/või maksuküsimustega peaks lugejad pöörduma oma nõustaja poole. Käesolevaga on sõnaselgelt loobutud igasugusest vastutusest selle lehe sisu põhjal tehtud või tegemata toimingute eest. Selle postituse sisu esitatakse „olemasoleval kujul“ ning selle kohta, et sisu on vaba vigadest, ei anta mingit kinnitust.