Tingimused – veebikonto registreerimine soodushinnaga (OADR, Online Account Registration with Discount)

OADR-i programm („programm“)

  1. Kui registreerite veebis FedExi konto alates 1. Märts 2021, loetakse seda nende tingimustega nõustumiseks.
  2. Kui olete veebikonto registreerimise saidil fedex.com edukalt lõpetanud, saate alustada saatmist uute programmi soodushindadega, kui teie saadetist loetakse selleks sobilikuks (tingimused on määratletud allpool punktis 3).
  3. „Sobilikuks saadetiseks“ loetakse kõiki rahvusvahelisi saadetisi. Siseriiklikud saadetised on sõnaselgelt välistatud.
  4. Pakutavad soodushinnad arvutatakse standardhindade alusel, mis kehtivad kuupäeval, mil saadetist FedExile pakutakse.Standardhinnad on toodud saidil fedex.com ja need on saadaval siin. Teavet selle programmi soodushindadeks sobivuse kohta leiate siit.
  5. Kui nendes tingimustes ei ole sätestatud teisiti, kehtivad selle programmi alusel pakutavad soodushinnad ainult standardhindadega transporditasudele, mitte lisatasudele, spetsiaalsetele käitlustasudele, tollimaksudele, maksudele või muudele lisa- või miinimumtasudele.
  6. Programmi kaudu pakutavaid soodushindasid ei saa kombineerida teiste FedExi allahindlustega, mis on saadaval FedEx Expressi või mis tahes volitatud FedExi esindaja kaudu.
  7. FedEx jätab endale õiguse muuta, teisendada, peatada ja/või lõpetada selle programmi kaudu pakutavaid soodushindasid, muuta saidil fedex.com avaldatud standardhindasid ja kehtestada lisatasusid (sealhulgas, kuid mitte ainult, kütuse lisatasu) igal ajal mis tahes põhjusel ning ilma ette teatamata.
  8. Kõikidele programmi tingimuste järgi sobilikele saadetistele kehtivad saatmise kuupäeval kehtivad veotingimused. Kui tingimuste ja veotingimuste ning nende tingimuste vahel on vastuolu, rakenduvad esimesed.
  9. FedEx jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal ette teatamata muuta. Rakendatakse vastavaid regulatiivseid kinnitusi.