Laboritehnik vaatamas katseklaasi

Ohtlikud kaubad

Ohtlikud kaubad

Siit leiate kogu vajaliku teabe selle kohta, kuidas meie teenuseid kasutades
ohtlikke kaupu üle kogu maailma saata

 

 

 

Siit leiate kogu vajaliku teabe selle kohta, kuidas meie teenuseid kasutades
ohtlikke kaupu üle kogu maailma saata

 

 

 

Mida loetakse ohtlikuks kaubaks?

Ohtlikud kaubad on esemed või ained, mis kujutavad endast ohtu tervisele, turvalisusele, varale või keskkonnale. Nende ohutu sihtkohta jõudmise tagamiseks tuleb need õigesti pakkida ja neid hoolikalt käsitseda ning nende transportimiseks on vaja vastavat pädevust.

Kui te pole kindel, kas teie kaubad on klassifitseeritud ohtlikeks kaupadeks, küsige tootjalt või tarnijalt ohutusandmete lehte (SDS). Kui selle 14. peatükis on mainitud ÜRO tunnusnumbrit, on tegemist ohtliku kaubaga.

Milliseid ohtlikke kaupu FedEx tarnib?

Ohtlikud kaubad jaotuvad üheksasse klassi. Oluline on teada, missugused tooted neisse kuuluvad. Teatud kaubad, nagu lõhkeaine ja mürgised ained, on arusaadavalt ohtlikud. Mõned aga võivad teid üllatada. Ohtlikeks kaupadeks loetakse ka aerosoolid, parfüümid ning suurem osa tooteid, mis sisaldavad liitiumpatareisid, nt mobiiltelefonid ja sülearvutid.

Ohtlike kaupade klassifikatsioon on toodud allpool.

Ligipääsetavad ohtlikud kaubad

Klass 1: lõhkeainete ikoon

Klass 1: lõhkeained

(Nt ilutulestiku või signaalraketid)

Vastuvõetav ainult teatud turgudel ja teatud alamklasside jaoks

Klass 2.1: kergestisüttiva gaasi ikoon

Klass 2.1: kergestisüttiv gaas

(Nt aerosoolid või matkagaasiballoonid)

Klass 2.2: mittesüttiva gaasi / mittetoksilise gaasi ikoon

Klass 2.2: mittesüttiv gaas / mittetoksiline gaas

(Nt komprimeeritud hapnik)

Klass 2.3: mürgise gaasi ikoon

Klass 2.3: mürgised gaasid

(Nt süsinikmonooksiid)
FedEx ei võta neid saatmiseks vastu 

Klass 3: kergestisüttivate vedelike ikoon

Klass 3: kergestisüttivad vedelikud

(Nt lahustid ja värvid)

Klass 4.1: kergestisüttivate tahkete ainete ikoon

Klass 4.1: kergestisüttivad tahked ained

(Nt tikud)

Klass 4.2: isesüttivate ainete ikoon

Klass 4.2: isesüttivad ained

(Nt fosfor)

Klass 4.3: veega kokku puutudes kergestisüttivaid gaase eraldavate ainete ikoon

Klass 4.3: ained, mis veega kokku puutudes eraldavad kergestisüttivaid gaase

(Nt kaltsiumkarbiid)

Klass 5.1: oksüdeerivate ainete ikoon

Klass 5.1: oksüdeerivad ained

(Nt väetised)

Klass 5.2: orgaaniliste peroksiidide ikoon

Klass 5.2: orgaanilised peroksiidid

(Nt klaaskiust remondikomplektid)

Klass 8: söövitavate ainete ikoon

Klass 8: söövitavad ained

(Nt pleegitusvahend või torupuhastusvahend)

Kättesaamatud ohtlikud kaubad

Klass 6.1: mürgiste ainete ikoon

Klass 6.1: mürgised ained

(Nt pestitsiidid)

Klass 6.2: nakkusohtlike ainete ikoon

Klass 6.2: nakkusohtlikud ained

(Nt vereanalüüsid või meditsiiniliste uuringute materjalid)

Vastuvõetav ainult teatud turgudel ja teatud tingimustel

Klass 7: radioaktiivsete materjalide ikoon

Klass 7: radioaktiivsed materjalid

(Nt suitsuandurid)
Aktsepteeritud saatmiseks ainult osadel turgudel

Klass 9: muude ohtlike kaupade alla kuuluvate ainete ja esemete ning artikli 1 kaupade ikoon
Klass 9: muude ohtlike kaupade alla kuuluvate ainete ja esemete ning artikli 2 kaupade ikoon

Klass 9: muud ohtlike kaupade alla kuuluvad ained ja esemed

(Nt õhkpadjad, magnetid, telefonid või sülearvutid)


Rohkem kui saatmine

FedExi kuller kõndimas mööda haigla koridori

Kuidas ohtlikke kaupu tarnida?

Kõik, mida peate teadma ohtlike kaupade ettevalmistamise ja saatmise kohta. 

Naine laohoones asju pakkimas

Miks valida ohtlike kaupade saatmiseks FedEx?

Vaadake, kuidas meie oma klassi parimad võimalused aitavad teil ohtlikke kaupu kindlusega saata.