Laboritehnik vaatamas katseklaasi

Ohtlikud kaubad

Ohtlikud kaubad

Kasutage meie teenuseid, et saata oma ohtlikud kaubad ohutult üle maailma

 

 

 

Kasutage meie teenuseid, et saata oma ohtlikud kaubad ohutult üle maailma

 

 

 

Mis on ohtlikud kaubad?

Ohtlikud kaubad on esemed või ained, mis võivad transportimisel kujutada endast ohtu tervisele, turvalisusele, varale või keskkonnale. Nende ohutu sihtkohta jõudmise tagamiseks tuleb need õigesti pakkida ja neid hoolikalt käsitseda ning nende transportimine nõuab eriteadmisi.

Kui te pole kindel, kas teie kaubad on klassifitseeritud ohtlikeks kaupadeks, küsige tootjalt või tarnijalt ohutusandmete lehte (SDS). Kui selle 14. peatükis on mainitud ÜRO tunnusnumbrit, on tegemist ohtliku kaubaga.

Milliseid ohtlikke kaupu FedEx tarnib?

Ohtlikud kaubad jaotuvad üheksasse klassi. Oluline on teada, missugused teie saadetavad tooted neisse kuuluvad. Teatud kaubad, nagu lõhkeaine ja mürgised ained, on arusaadavalt ohtlikud. Mõned aga võivad teid üllatada. Ohtlikeks kaupadeks loetakse ka aerosoole, parfüüme ning suuremat osa tooteid, mis sisaldavad liitiumpatareisid, nt mobiiltelefonid ja sülearvutid.

Ohtlike kaupade klassid on toodud allpool.

Ligipääsetavad ohtlikud kaubad

Need peavad olema lennukimeeskonnale lennu ajal ligipääsetavad.

Klass 1: lõhkeainete ikoon

Klass 1: lõhkeained

(Nt ilutulestiku või signaalraketid)

Vastuvõetav ainult teatud turgudel ja teatud alamklasside puhul

Klass 2.1: kergestisüttiva gaasi ikoon
Tuleohtlikud ained
Mürgised

Klass 2: gaasid

Klass 2.1: tuleohtlikud gaasid
(nt aerosoolid või matkagaas)

Klass 2.2: mittesüttiv gaas / mittetoksiline gaas sildiga  „Cargo Aircraft Only“ (Ainult kaubalennuk)
(nt > 75 kg suruõhusilinder)

Klass 2.3: mürgine gaas
(nagu süsinikmonooksiid)
Ei sobi saatmiseks FedExiga

Klass 2.2: mittesüttiva gaasi / mittetoksilise gaasi ikoon

Klass 3: kergestisüttivad vedelikud

(Nt lahustid ja värvid)

Tuleohtlikud ained
Klass 4.2: isesüttivate ainete ikoon
ained

Klass 4: tuleohtlikud kuivained või ained

Klass 4.1: tuleohtlikud kuivained
(nt tikud)

Klass 4.2: isesüttivad ained
(nt fosfor)

Klass 4.3: ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase
(nt kaltsiumkarbiid)

Klass 5.1: oksüdeerivate ainete ikoon
Oksüdeeriv

Klass 5: oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid

Klass 5.1: oksüdeerivad ained
(nt väetis)

Klass 5.2: orgaanilised peroksiidid
(nt kiudklaasi paranduskomplektid)

Klass 5.2: orgaaniliste peroksiidide ikoon

Klass 8: söövitavad ained

(Nt pleegitusvahend või torupuhastusvahend)

Kättesaamatud ohtlikud kaubad

Neid ei ole vaja laadida, nii et need oleks lennukimeeskonnale lennu ajal ligipääsetavad.

Klass 6.1: mürgiste ainete ikoon

Klass 2: gaasid

Klass 2.2: mittesüttiv gaas / mittetoksiline gaas sildita  „Cargo Aircraft Only“ (Ainult kaubalennuk)
(nt < 75 kg suruõhusilinder)

Klass 6.2: nakkusohtlike ainete ikoon
Mürgised

Klass 6: mürgised ja nakkusohtlikud ained

Klass 6.1: mürgised ained
(nt pestitsiidid)

Klass 6.2: nakkusohtlikud ained
(nt vereanalüüside või meditsiiniliste uuringute materjalid)
​Vastuvõetavad teatud turgudel ja teatud tingimustel

Klass 7: radioaktiivsete materjalide ikoon

Klass 7: radioaktiivsed materjalid

(Nt suitsuandurid)
Lubatud ainult mõnel turul, eelneval kokkuleppel

Klass 9: muude ohtlike kaupade alla kuuluvate ainete ja esemete ning artikli 1 kaupade ikoon
Klass 9: muude ohtlike kaupade alla kuuluvate ainete ja esemete ning artikli 2 kaupade ikoon

Klass 9: mitmesugused ohtlikud kaubad

(Nt kuivjää, turvapadjad, telefonid või sülearvutid)


Kõik FedExi asukohad ei aktsepteeri ohtlikke kaupu ja kõik meie teenused ei sobi nende saatmiseks.

Täieliku teabe saamiseks külastage meie nõuete ja tingimuste ohtlike kaupade jaotist.

Rohkem kui saatmine

FedExi kuller kõndimas mööda haigla koridori

Kuidas ohtlikke kaupu tarnida?

Kõik, mida peate teadma ohtlike kaupade ettevalmistamise ja saatmise kohta. 

Naine laohoones asju pakkimas

Miks valida ohtlike kaupade saatmiseks FedEx?

Vaadake, kuidas meie oma klassi parimad võimalused aitavad teil ohtlikke kaupu kindlusega saata.