nešiojamasis kompiuteris

ES PVM taisyklių pakeitimai

ES PVM taisyklių pakeitimai

Europos Sąjunga atlieka keletą svarbių PVM taisyklių pakeitimų, kurie įsigalios 2021 m. liepos 1 d.

Europos Sąjunga atlieka keletą svarbių PVM taisyklių pakeitimų, kurie įsigalios 2021 m. liepos 1 d.

Kokioms įmonės šie pakeitimai turės įtakos?

Nors šie pakeitimai paveiks visų tipų verslą, tačiau daugiausia pasikeitimų patirs tos įmonės, kurios parduoda tiesiai privatiems klientams (B2C), ir internetinės prekybos platformos, esančios ES teritorijoje bei už ES teritorijos ribų, kuriose prekės parduodamos ES klientams.*

Dėl šių pakeitimų gali supaprastėti procedūros ir sumažėti administracinė našta. Taip pat jie gali plačiau paveikti jūsų verslo vykdymo ES teritorijoje pobūdį.

Trys didžiausi pakeitimai


Svaro piktograma

JK jau 2021 m. sausio mėn., išstojusi iš ES, įdiegė šiuos pakeitimus į savo PVM taisykles. Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus, atsisiųskite mūsų apžvalgines gaires


1. Nebelieka atleidimo nuo PVM importuojamoms mažesnės nei 22 € vertės prekėms

Ką tai reiškia?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. PVM bus taikomas visoms į ES importuojamoms komercinėms prekėms, nepriklausomai nuo jų vertės. 150 EUR arba mažesnės vertės prekėms jis gali būti taikomas arba pardavimo metu naudojant naują importo vieno langelio principu (IOSS) grindžiamą sistemą, arba šį mokestį iš galutinių klientų gali surinkti muitinės deklaracijos teikėjas (pvz., „FedEx“). 

ES įmonės, vykdančios prekių, esančių už ES teritorijos ribų, internetinį pardavimą ES teritorijoje esantiems klientams, gali atsisakyti naudoti IOSS. Jei reikia daugiau informacijos apie importo vieno langelio principu (IOSS) grindžiamą sistemą, žr. Europos Komisijos svetainėje.

Kokią įtaką tai gali turėti mano verslui?

ES įmonėms, parduodančioms prekes tarp ES valstybių narių, 22 EUR mažos vertės apribojimo panaikinimas nebus taikomas. Nepaisant to, ES įmonės, parduodančios į ES importuotas prekes, nebegalės importuoti ne didesnės kaip 22 EUR vertės siuntų prieš tai nesumokėjusios PVM.

Idėjos piktograma

Kaip tai bus įgyvendinta praktiškai?

Scenarijus

Internetinė Vokietijos įmonė parduoda vieną 10 EUR vertės kojinių porą ES klientui, taip pat gyvenančiam Vokietijoje. Ši kojinių pora vartotojui siunčiama iš Kinijos.

Iki 2021 m. liepos 1 d.

Siuntą į ES galima importuoti nemokant PVM, nes bendra prekių vertė yra mažesnė nei 22 EUR.

Po 2021 m. liepos 1 d.

Visoms siuntoms, nepriklausomai nuo jų vertės, bus taikomas PVM. PVM dydis priklausys nuo šalies, kurioje pirkėjas gyvena, taikomo PVM tarifo.

2. Įvedama vieno langelio principu (OSS) grindžiama sistema

Ką tai reiškia?

OSS užsiregistravusių įmonių atstovai nebeturės registruotis kiekvienoje ES šalyje, kurioje jie vykdo prekybą, kaip PVM mokėtojai. Tačiau įvesdama OSS ES panaikina nuotolinės prekybos PVM ribas. Tai reiškia, kad įmonės taikyti kliento ES šalies, kurioje jis gyvena, tarifą atitinkančio dydžio PVM turės nuo pat pirmo pardavimo, o ne tada, kai pasiekiama tam tikra riba.

Kokią įtaką tai gali turėti mano verslui?

Nebereikės PVM mokėtojo registracijos keliose ES šalyse, nes įmonės turės galimybę kas ketvirtį užpildyti ataskaitą per „One-Stop Shop (OSS)“ sistemą, kurioje pateiks informaciją apie visus reikalavimus atitinkančius pardavimus vartotojams ES viduje. PVM bus mokamas šalies, kurioje ši įmonė įsikūrusi, mokesčius administruojančiai institucijai, o ši vėliau persiųs mokestį atitinkamoms šalims.

Įgyvendinus šį pakeitimą gali supaprastėti procedūros ir sumažėti užsienio šalių PVM prievolių vykdymo išlaidos, tenkančios internetiniams pardavėjams. Be to, gali tapti lengviau užsiimti tarptautine prekyba.

Bendrosios taisyklės išimtis – ES įmonės, įkurtos vienoje ES valstybėje narėje, per metus iš tarptautinių pardavimų (B2C prekės ir tam tikros paslaugos) uždirbančios mažiau nei 10 000,00 EUR, gali taikyti savo šalies PVM tarifą ir pardavimus deklaruoti teikdamos įprastas nacionalines PVM deklaracijas.

Idėjos piktograma
Kaip tai bus įgyvendinta praktiškai?
Scenarijus

Prancūzijos el. prekybos įmonė parduoda elektronikos prekes penkių skirtingų ES valstybių klientams, o pardavimo vertė viršija 10 000,00 EUR.

Iki 2021 m. liepos 1 d.

Įmonė yra įpareigota užsiregistruoti PVM mokėtoja ir turi būti apmokestinta PVM kiekvienoje ES šalyje bei taikyti klientams nacionalinį PVM tarifą tuo atveju, jei pardavimo rodikliai toje šalyje viršija tam tikrą vietos metinės apyvartos ribą.

Po 2021 m. liepos 1 d.

Įmonės gali pasirinkti uždaryti PVM registracijas užsienio šalyse ir informaciją apie visus reikalavimus atitinkančius pardavimus vartotojams ES viduje pateikti užpildę vieną OSS PVM deklaraciją toje ES šalyje, kurioje yra registruotos. PVM paskirties vietos šalyje būtų taikomas atsižvelgiant į vartotojo nacionalinį PVM tarifą, nepriklausomai nuo bendros pardavimo toje šalyje sumos.


Informacijos piktograma

Įmonės, norinčios prisijungti prie vieno langelio principu (OSS) grindžiamos sistemos, savo ES valstybėje narėje nuo 2021 m. balandžio 1 d. turi užsiregistruoti OSS portale.


3. Tam tikros internetinės prekybos vietos bus pradėtos laikyti PVM rinkėjomis

Ką tai reiškia?

Prekybos vietos, patenkančios į naujų ES PVM taisyklių taikymo zoną, gali būti, pavyzdžiui, internetinės platformos, palengvinančios pardavimo operacijas. Jos pardavėjams suteikia galimybę parduoti savo prekes tiesiai vartotojams.

Tam tikros prekybos platformos, o ne jose prekiaujančios įmonės, dabar bus įpareigotos rinkti, pranešti ir pervesti mokėtiną PVM. PVM mokesčio surinkimo iš prekybos vietų sąlyga bus taikoma toliau nurodytoms operacijoms.

  • Kai B2C siuntos, kurių vertė siekia 150 EUR arba mažiau, importuojamos į ES (tose šalyse, kuriose prekybos vietos atstovai yra davę sutikimą dėl „Import One-Stop Shop (IOSS)“ sistemos).
  • Kai prekės ES viduje ir vidaus rinkoje ES esantiems vartotojams parduodamos ne ES pardavėjų.
Kokią įtaką tai gali turėti mano verslui?

B2C importo atveju, kai importuojamos 150 EUR vertės siuntos – tose šalyse, kuriose prekybos vietos atstovai yra davę sutikimą dėl IOSS, tokiu būdu parduodančios įmonės turi naudoti prekybos vietos IOSS numerį ir pateikti jį už muitinės deklaracijas atsakingai šaliai (pvz., „FedEx“).

Įmonės, kurios prekes parduoda keliose prekybos vietose, turi visada turėti aiškiai kiekvienos prekės pardavimą įrodantį dokumentą. Jos taip pat turi pateikti atitinkamą kiekvieno pardavimo IOSS numerį muitinės deklaracijas tvarkančiam pareigūnui.

Ne ES įmonėms, internetinėmis prekybos vietomis besinaudojančioms pardavimams ES viduje, taip pat prekėms vartotojams ES vidaus rinkoje parduoti, gali tekti išsiregistruoti kaip PVM mokėtojais ES valstybėse narėse, nes prekių tiekėju bus laikoma pardavimo platforma, todėl ji ir bus atsakinga už PVM mokesčio surinkimą. Tai gali padėti sumažinti administracinę naštą, tenkančią ne ES pardavėjams.

Idėjos piktograma
Kaip tai bus įgyvendinta praktiškai?
Scenarijus

Ne ES įsikūrusi el. prekybos įmonė reikalavimus atitinkančioje internetinės prekybos platformoje parduoda 90 EUR vertės vazą ES klientui iš savo sandėlio, esančio ES.

Iki 2021 m. liepos 1 d.

Vazą parduodanti ne ES įmonė yra atsakinga už kliento PVM taikymą ir pervedimą atitinkančioms institucijoms.

Po 2021 m. liepos 1 d.

Už PVM mokesčio surinkimą iš kliento ir užtikrinimą, kad mokestis bus pervestas atitinkamoms institucijoms, yra atsakinga pardavimo platforma, kurioje parduodama vaza.


Informacijos piktograma

Daugiau informacijos apie OSS naudojimą galima rasti Europos Sąjungos leidinių biure. Pardavėjams skirtos informacijos galima rasti čia, o elektroninėms prekybos platformoms skirtos informacijos galima rasti čia.


*ES šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija.

Įsidėmėkite, kad pagal ES ir JK bendrą protokolą Šiaurės Airija išlieka ES prekių PVM taikymo zonoje. Tai reiškia, kad šios naujos nuostatos bus taikomos prekėms, importuojamoms į Šiaurės Airiją iš likusios pasaulio dalies.

Čia pateikta informacija nėra ir negali būti laikoma teisine ir (arba) mokestine konsultacija, nes ji skirta naudoti tik bendraisiais informaciniais tikslais. Ši informacija negali būti laikoma naujausia teisine arba kito pobūdžio informacija. Norėdami pasikonsultuoti konkrečiu teisiniu ir (arba) mokestiniu klausimu, šios informacijos skaitytojai turi kreiptis į savo konsultantą. Aiškiai atsisakoma visos atsakomybės už veiksmus, kurių imtasi arba nesiimta remiantis šios svetainės turiniu. Šios korespondencijos turinys pateikiamas „toks, koks yra“ ir jokiais būdais nepareiškiama, kad turinyje nėra klaidų.