Naudojimo sąlygos

Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

„FedEx“ stengiasi suteikti savo klientams saugią internetinę aplinką.
Klientų apsaugos centras teikia informaciją apie tai, ką „FedEx“ daro, kad apsaugotų jus ir kaip jūs galite apsisaugoti patys.

„FedEx“ stengiasi suteikti savo klientams saugią internetinę aplinką.
Klientų apsaugos centras teikia informaciją apie tai, ką „FedEx“ daro, kad apsaugotų jus ir kaip jūs galite apsisaugoti patys.

„FEDEX“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mums svarbus jūsų pasitikėjimas, todėl saugome jūsų duomenis ir naudojame juos atsakingai teikdami aukšto lygio paslaugas, kurių tikitės iš „FedEx“ ir jai priklausančių grupių, patronuojamųjų įmonių ir padalinių, įskaitant visas TNT įmones (toliau – „FedEx“). Mes, kaip „FedEx“ darbuotojai, įsipareigojame saugoti jūsų privatumą ir užtikrinti jūsų informacijos, kuri gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai panaudota asmens tapatybei nustatyti (toliau – „Asmeniniai duomenys“), saugumą. „FedEx“ sukūrė šį privatumo pranešimą (toliau „Privatumo pranešimas“) norėdama paaiškinti, kaip „FedEx“ renka ir naudoja Asmeninius duomenis. 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. sausio mėn.

Kai šiame Privatumo pranešime minima „FedEx“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“, „FedEx“ reiškia „FedEx“ įmonę, kuri sprendžia dėl Asmeninių duomenų tvarkymo tikslo ir priemonių pagal šį Privatumo pranešimą. Kadangi visos TNT įmonės dabar yra „FedEx“ dalis, Asmeniniams duomenims, surinktiems per bet kurį TNT domeną, www.tnt.com, irgi taikomos šio Privatumo pranešimo nuostatos.

Jei mūsų paslaugomis naudojatės Europoje, jūsų Asmeninius duomenis valdo „FedEx Express International B.V.“, kurios centrinė būstinė yra Hofdorpe, Nyderlanduose. Jei mūsų paslaugomis naudojatės visame pasaulyje, jūsų Asmeninius duomenis valdo „FedEx Corporation“, kurios centrinė būstinė yra Memfyje, Tenesio valstijoje. 

Kontaktinė informacija

„FedEx Express International B.V.“
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Nyderlandai
El. paštas: euprivacy@fedex.com

FedEx Corporation
Attn: Legal Department - Compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
United States of America
El. paštas: dataprivacy@fedex.com

Apžvalga

Šiuo Privatumo pranešimu atsakoma į toliau nurodytus klausimus.1. Ar šio Privatumo pranešimo nuostatos taikomos jums?

Šis Privatumo pranešimas taikomas jums, jei esate „FedEx“ klientas, „FedEx“ pristatomos siuntos gavėjas, „FedEx“ tiekėjas arba jei sąveikaujate su „FedEx“, pavyzdžiui, apsilankydami mūsų svetainėse, tokiose kaip www.fedex.com ir www.tnt.com, įskaitant visus puslapius (antrinius puslapius) ir mobiliųjų įrenginių programėles (toliau „Svetainės“), naudodamiesi socialiniais tinklais arba gaudami iš „FedEx“ el. laiškus.

Mūsų svetainės skirtos bendrajai auditorijai ir nėra pritaikytos vaikams. Iš esmės mes nerenkame jaunesnių nei 16 metų vaikų Asmeninių duomenų. Jei esate jaunesni nei 16 metų ir norite naudotis mūsų paslaugomis, paprašykite savo tėvų ar globėjų pagalbos. 

Jei taip atsitiko, kad jaunesnis nei 16 metų vaikas mums atskleidė savo asmeninius duomenis, jei reikia, tėvas arba globėjas gali kreiptis į mus adresu euprivacy@fedex.com ir mes pašalinsime asmeninius duomenis.


2. Kokius Asmeninius duomenis renka „FedEx“?

„FedEx“, vykdydama savo veiklą ir teikdama paslaugas, turės tvarkyti Asmeninius duomenis. Neturėdami jūsų Asmeninių duomenų negalėsime jums suteikti pageidaujamų paslaugų. Paprastai Asmeniniais duomenimis, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai pateikiate „FedEx“, kai naudojatės paslaugomis arba kai lankotės mūsų Svetainėse, yra laikomi tokie duomenys:

 • Kontaktiniai duomenys. Pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris.
 • Finansiniai duomenys. Į tai įeina jūsų banko sąskaitos numeris, mokėjimo būsena ir sąskaitos faktūros.
 • Tapatybę atskleidžiantys duomenys. Tai gali būti ir jūsų vairuotojo pažymėjimo numeris. Jei vairuotojo pažymėjimo neturite, bus naudojamas kitas tapatybės nustatymo būdas, kuris užtikrintų jūsų tapatybės nustatymą, tačiau kuriuo būtų kuo mažiau kišamasi į jūsų privatumą.
 • Paskyros duomenys. Prisijungimo duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą, ir kita paskyroje nurodyta informacija.
 • Duomenys, susiję su siuntimu ir paslaugomis. Į tai įeina siuntos sekimo numeris, siuntos maršruto duomenys, vietovės duomenys, siuntos būsena, pristatymo vieta, pakuotės tipas, vienetų skaičius, svoris, siuntos nuotrauka ir muitinės duomenys. 
 • Naudotojo ir nuostatų duomenys. Į tai įeina (jei yra) siuntų kiekis, skundai, užsakymų ir susijusios komercinės veiklos istorija, pranešimai, apklausų duomenys ir pageidaujami pasirinkimai dėl pirkinių.
 • Automatiškai sugeneruota informacija. Ji apima IP adresą, unikalų įrenginio arba naudotojo ID, sistemos ir naršyklės tipą, datos ir laiko žymas, svetainės adresą, turinį ir puslapius, į kuriuos buvote įėję mūsų Svetainėse ir mobiliosiose programėlėse, jūsų veiksmų datą, laiką ir vietą, jūsų aplankytas svetaines (jei jungėtės prie mūsų parduotuvių belaidžių paslaugų), paspaudimų informaciją ir įrenginio vietą (jei mobiliojo įrenginio programėlėje įjungta tokia funkcija).

3. Ar „FedEx“ naudoja slapukus?

Taip, „FedEx“ savo Svetainėse naudoja slapukus ir panašias technologijas. Naudodama slapukus „FedEx“ automatiškai gauna anksčiau išvardytus Asmeninius duomenis, kai lankotės mūsų Svetainėse. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir panašias technologijas, žr. mūsų Pranešimą dėl slapukų.


4. Kodėl „FedEx“ tvarko Asmeninius duomenis?

Asmeniniai duomenys renkami, naudojami, saugomi ir kitaip tvarkomi, jei tai būtina, atsakingo, veiksmingo ir efektyvaus „FedEx“ verslo valdymo tikslais. „FedEx“ tvarko Asmeninius duomenis dėl atitinkamų teisinių priežasčių. Teisinės priežastys labai dažnai glaudžiai susijusios su verslo tikslu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, sutarties vykdymas „FedEx“ gali būti ir teisinė priežastis, ir verslo tikslas. Todėl pirmiausia paaiškinsime teisines priežastis, dėl kurių „FedEx“ tvarko jūsų Asmeninius duomenis, o paskui verslo tikslus, kuriais naudojame jūsų Asmeninius duomenis:

Teisinės priežastys
Iš esmės „FedEx“ tvarko jūsų Asmeninius duomenis dėl vienos iš šių teisinių priežasčių:

 • Tvarkyti būtina norint vykdyti sutarties tarp jūsų ir „FedEx“ sąlygas.
 • Tvarkyti būtina, kad nepažeistume savo teisinių įsipareigojimų.
 • Tvarkyti būtina siekiant apsaugoti jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.
 • Tvarkyti būtina teisėtais „FedEx“ tikslais, išskyrus atvejus, kai už tokius tikslus yra viršesni jūsų interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės.
 • Kai reikia, prašysime jūsų sutikimo.

Verslo tikslai
„FedEx“ renka, naudoja ar kitaip tvarko Asmeninius duomenis, jei duomenis tvarkyti būtina remiantis bent vienu (ar keliais) teisėtu toliau nurodytu veiklos tikslu: 

 1. Produktų vystymas, tyrimai ir „FedEx“ produktų ir (arba) paslaugų tobulinimas. „FedEx“ tvarko Asmeninius duomenis, kiek tai būtina vystant ir tobulinant „FedEx“ produktus ir (arba) paslaugas, vykdant tyrimus ir plėtrą.
 2. Susitarimų vykdymas. Tai apima siuntimo paslaugas, „FedEx“ paslaugų sekimą, bendravimą su asmenimis ir kitomis šalimis dėl paslaugų, atsakymų į prašymus pateikti (daugiau) informacijos rengimą, konfliktų sprendimą ir sutarčių rengimą (pvz., siuntos sekimo numerio susiejimas su jūsų paskyra, kad galėtumėte sekti savo siuntą).
 3. Ryšių valdymas ir komercinės veiklos rinkodara. Iš esmės „FedEx“ gali tvarkyti Asmeninius duomenis, jei tai būtina vystant ir tobulinant „FedEx“ produktus ir (arba) paslaugas, užsiimant klientų vadyba, aptarnaujant klientus ir vykdant (tikslinę) rinkodarą siekiant užmegzti ryšį su klientu ir (arba) palaikyti bei plėtoti ryšį su klientu, verslo partneriu ar tiekėju, ir atliekant Asmeninių duomenų analizę statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais (pvz., jūsų konkrečius poreikius atitinkančioms reklamavimo ir bendravimo priemonėms bei mūsų ir trečiųjų šalių turiniui, tiek savo, tiek ir trečiųjų šalių svetainėse, teikti).
 4. Verslo procesų vykdymas, vidaus valdymas ir valdymo ataskaitos. Tai apima vykdymą tokios veiklos kaip įmonės turto valdymas, vidaus auditas ir tyrimai, finansai ir apskaita, verslo kontrolės priemonių įgyvendinimas, centralizuotos duomenų tvarkymo infrastruktūros tiekimas siekiant veiksmingumo, susijungimų, įsigijimų ir perleidimų valdymas bei Asmeninių duomenų tvarkymas vadybos ataskaitų ir analizės tikslais (pvz., siuntimo paskyrų tyrimas siekiant aptikti sukčiavimo atvejus).
 5. Sauga ir apsauga. Asmeniniai duomenys gali būti tvarkomi vykdant veiklą, susijusią su sauga ir sveikata, „FedEx“, klientų, tiekėjų arba verslo partnerių turto apsauga ir klientų, tiekėjų arba verslo partnerių statuso ir prieigos teisių autentiškumo patvirtinimu (pvz., siekiant teikti saugias internetinių operacijų ir operacijų neprisijungus paslaugas).
 6. Gyvybiškai svarbių individų interesų apsauga. Tai apima duomenų tvarkymą, kai būtina apsaugoti gyvybiškai svarbius kitų asmenų interesus (pvz., dėl skubių sveikatos priežasčių).
 7. Teisinių įsipareigojimų laikymasis. Tai apima Asmeninių duomenų tvarkymą, kai tai būtina laikantis įstatymų, teisės aktų ir sektorinių rekomendacijų, kurių „FedEx“ privalo laikytis (pvz., lyginant klientų, tiekėjų ir verslo partnerių vardų ir pavardžių sąrašus su neaptarnaujamų šalių sąrašais).

5. Kas turi prieigą prie jūsų Asmeninių duomenų?

Paprastai „FedEx“ gali dalytis jūsų Asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis tokiomis aplinkybėmis:

 • Su savo filialais, grupėmis, patronuojamosiomis įmonėmis ir padaliniais arba su trečiosiomis šalimis, jei duomenimis dalytis būtina anksčiau nurodytais tikslais. Jei reikia, „FedEx“ pareikalaus trečiųjų šalių užsiimti veikla tokiu būdu, kuris suderinamas su „FedEx“ politikomis ir rekomendacijomis, susijusiomis su duomenų apsauga. 
 • Su duomenų tvarkytojais, tai yra šalimis, kurios tvarko Asmeninius duomenis mūsų vardu. Tokiais atvejais šios trečiosios šalys gali naudoti jūsų Asmeninius duomenis tik anksčiau nurodytais tikslais ir tik laikydamosi mūsų nurodymų. „FedEx“ naudosis tik tų tvarkytojų, kurie galės deramai užtikrinti tinkamų techninių ir organizacinių priemonių taikymą ir duomenų subjektų teisių apsaugą, paslaugomis.
 • Su savo darbuotojais, jei reikia ir tiek, kiek reikia, jų užduotims atlikti. Tokiu atveju prieiga suteikiama tik jei ji būtina (ir tik tiek, kiek reikia) anksčiau nurodytais tikslais ir tik tada, jei darbuotojas įsipareigoja užtikrinti duomenų konfidencialumą.
 • Su teisėsaugos arba valstybinėmis institucijomis, jei to reikalaujama pagal įstatymą, teismo nutarimą ar kitą teisinę procedūrą, norėdama įtvirtinti savo juridines teises ir jomis naudotis arba dalyvaudama verslo sandoriuose, tokiuose kaip pardavimas, susijungimas, konsolidavimas ar turto pardavimas, arba mažai tikėtinu bankroto atveju.

6. Kiek laiko „FedEx“ tvarkys jūsų Asmeninius duomenis?

Jūsų Asmeninius duomenis laikysime tol, kol jų reikės Asmeninių duomenų tvarkymo tikslais. Pasibaigus laikymo laikotarpiui jūsų Asmeninius duomenis ištrinsime arba padarysime anoniminiais, nebent reikės kai kuriuos jūsų Asmeninius duomenis saugoti kitu tikslu. Taip darysime tik turėdami teisinį pagrindą Asmeninius duomenis saugoti. Be to, užtikrinsime, kad tie Asmeniniai duomenys būtų pasiekiami tik tuo kitu tikslu. 

Pavyzdžiui, jūsų Asmeninių duomenų mums reikia išmuitinimo procedūroms. Muitinės įstatymai reikalauja, kad mes laikytume/ saugotume tam tikrus Asmeninius duomenis. Bendrai toks laikotarpis gali būti nuo 3 iki 7 metų; tai priklauso nuo taikomų šalies ir muitinės įstatymų. Tokiais atvejais Asmeninius duomenis saugosime tik siekdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus. 

Jei turite klausimų apie konkretų saugojimo laikotarpį, kreipkitės į mus pasinaudodami anksčiau pateikta kontaktine informacija.


7. Kokių priemonių „FedEx“ imasi, kad apsaugotų jūsų Asmeninius duomenis?

„FedEx“ ėmėsi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų jūsų Asmeninius duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto tvarkymo, taip pat užtikrindama, kad:

 • jūsų Asmeniniai duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto naudojimo;
 • yra išlaikomas jūsų Asmeninių duomenų konfidencialumas;
 • palaikomas jūsų Asmeninių duomenų vientisumas ir prieinamumas;
 • darbuotojai yra susipažinę su informacijos saugumo reikalavimais; ir
 • apie faktinį arba įtariamą duomenų saugumo pažeidimą bus pranešta priežiūros institucijoms ir nukentėjusiems asmenims laikantis taikomų teisės aktų.

8. Kur „FedEx“ saugo ir perduoda jūsų Asmeninius duomenis?

Dėl mūsų veiklos ir klientams teikiamų paslaugų pobūdžio „FedEx“ gali reikėti perduoti jūsų Asmeninius duomenis į vietoves, esančias už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Bet kuriuo atveju, perduodama jūsų Asmeninius duomenis, „FedEx“ užtikrina, kad duomenys perduodami laikantis tinkamų apsaugos priemonių. Europos Ekonominėje Erdvėje tokį duomenų perdavimą trečiosioms šalims (už Europos Ekonominės Erdvės ribų) reglamentuoja sutartis, sudaryta remiantis pavyzdinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos arba kitos atitinkamos institucijos. Dėl išsamesnės informacijos apie apsaugos priemones kreipkitės euprivacy@fedex.com arba dataprivacy@fedex.com.


9. Kokiomis su jūsų Asmeniniais duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis?

Remiantis teisės aktais, kuriais reglamentuojamas jūsų Asmeninių duomenų naudojimas, jūs turite teisių, susijusių su jūsų Asmeniniais duomenimis. Įsidėmėkite, kad mes turime suderinti jūsų teises ir jūsų prašymą jomis pasinaudoti su savo teisėmis ir įsipareigojimais tvarkyti jūsų Asmeninius duomenis ir apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves. Kai kurios teisės, susijusios su jūsų Asmeniniais duomenimis ir galiojančios Europos Ekonominėje Erdvėje, nurodytos toliau. 

Prieigos teisė
Jūs turite teisę gauti savo Asmeninių duomenų kopiją ir sužinoti, kaip jūsų Asmeniniai duomenys naudojami. Asmeniniai duomenys jums įprastai pateikiami elektronine forma. Mes, prieš pateikdami jums paprašytą informaciją, galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę. 

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
Mes imamės pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad mūsų turimi duomenys apie jus yra tikslūs ir išsamūs. Tačiau jei manote, kad taip nėra, turite teisę paprašyti netikslius arba neišsamius mūsų tvarkomus Asmeninius duomenis pakeisti.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis
Turite teisę mūsų paprašyti, kad ištrintume jūsų Asmeninius duomenis, pavyzdžiui, jei mūsų surinkti Asmeniniai duomenys nebereikalingi, kad būtų pasiektas pradinis tikslas, Asmeniniai duomenys yra pasenę arba jei jūs atšaukėte savo sutikimą, pagal kurį duomenys tvarkomi. Tačiau ši teisė turės būti derinama su kitomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, mums gali nepavykti patenkinti jūsų prašymo dėl tam tikrų teisinių ar reguliacinių įsipareigojimų.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę mums pateikti prašymą (laikinai) nustoti naudoti jūsų Asmeninius duomenis. Pavyzdžiui, jei manote, kad mūsų turimi Asmeniniai duomenys gali būti netikslūs, arba jei manote, kad mums nebereikėtų naudoti jūsų Asmeninių duomenų.

Teisė į duomenų perkeliamumą
Jūs galite mūsų paprašyti, kad jūsų pateiktus Asmeninius duomenis perduotume jūsų pasirinktai trečiajai šaliai. Šia teise galite pasinaudoti tik jei Asmeninius duomenis mums pateikėte jūs ir tik tada, kai tuos duomenis tvarkome automatinėmis priemonėmis turėdami jūsų sutikimą arba privalėdami vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutarties su jumis sąlygas. 

Teisė nesutikti
Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėtų interesų tikslais. Be to, bet kada galite paprašyti mūsų nustoti naudoti jūsų Asmeninius duomenis rinkodaros tikslais. Jums taip padarius „FedEx“ iškart nustos naudoti jūsų Asmeninius duomenis. Kitais tikslais atsižvelgiant į mūsų teisėtus interesus mes nebetvarkysime Asmeninių duomenų gavę jūsų prieštaravimą, nebent tokiam tvarkymui turėsime įtikinamą teisėtą priežastį. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jūs galite neturėti galimybės naudotis tam tikromis paslaugomis ar pranašumais, jei mes negalėsime tvarkyti tam tikslui reikalingų Asmeninių duomenų.

Su automatizuotu sprendimų priėmimu susijusios teisės
Jūs turite teisę į tai, kad jums nebūtų taikomas sprendimas, kuris priimtas tik automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą, kuris gali sukelti teisinių pasekmių jūsų atžvilgiu arba jums daryti panašų didelį poveikį. Jei jūsų atžvilgiu buvo priimtas automatizuotas sprendimas, su kuriuo nesutinkate, galite kreiptis į mus naudodami toliau nurodytus kontaktinius duomenis ir paprašyti peržiūrėti sprendimą. 

Teisė atšaukti sutikimą
Tam tikrais atvejais mes galime paprašyti sutikimo tvarkyti jūsų Asmeninius duomenis. Mums taip padarius, turite teisę sutikimą bet kuriuo metu atšaukti. Jums atšaukus sutikimą, „FedEx“ kuo skubiau nustos tvarkyti duomenis. Tačiau atšaukimas nepaveiks tvarkymo, kuris buvo atliktas dar neatšaukus sutikimo, teisėtumo.

Jei norite pasinaudoti kuria nors iš turimų teisių, spustelėkite šią nuorodą.

Savo „FedEx“ paskyras galite valdyti šiomis priemonėmis. 

 • El. paštu: norėdami tvarkyti savo el. laiškų nuostatas, apsilankykite El. pašto nuostatų centre. 
 • Mobiliuoju įrenginiu: norėdami atsisakyti mobiliuoju įrenginiu, numeriu 37473 išsiųskite tekstinę žinutę su žodžiu STOP. Bet kada persigalvoję tuo pačiu numeriu galite išsiųsti tekstinę žinutę su žodžiu YES. 
 • Slapukais ir kitomis technologijomis: norėdami atsisakyti reklamų apsilankykite „NAI vartotojų atsisakymas“. 

10. Ką daryti, jei turiu kitų klausimų ar skundų?

Klausimus arba nusiskundimus, susijusius su jūsų Asmeninių duomenų tvarkymu, „FedEx“ galite pateikti naudodami šio Privatumo pranešimo pradžioje nurodytus kontaktinius duomenis.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai (vietinei) duomenų apsaugos institucijai, įsikūrusiai toje jurisdikcijoje, kurioje dirbate, gyvenate arba kurioje įvyko įtariamas pažeidimas. Paprastai „FedEx“ vadovaujanti priežiūros institucija Europos Ekonominėje Erdvėje yra Nyderlandų duomenų apsaugos institucija (DPA), nebent pažeidimas, apie kurį pranešta, yra grynai vietinės reikšmės. Europos duomenų apsaugos institucijų sąrašą galite rasti čia.


11. Ar šis Privatumo pranešimas bus atnaujinamas?

„FedEx“ šį Privatumo pranešimą gali periodiškai atnaujinti. Jei pakeitimas turės didžiulės įtakos, „FedEx“ dės visas pastangas, kad informuotų jus apie tokį pakeitimą. „FedEx“ visada skelbs naujausią Privatumo pranešimą savo Svetainėse; visada bus nurodomi paskutiniai pakeitimai.


„FedEx“ Privatumo pranešimo Priedas Nr. 1. Asmens duomenų perdavimas informavimo apie gautas siuntas tikslais

 1. Kam šis Priedas taikomas?
 2. Šiuo „FedEx“ Privatumo pranešimo Priedu Nr. 1 dėl asmens duomenų perdavimo informavimo apie gautas siuntas tikslais (toliau „Priedas“) nurodoma, kokie Jūsų asmens duomenys ir kokia forma yra perduodami duomenų tvarkytojams, kiek tai susiję su gautomis siuntomis ir būtinybe atlikti išmuitinimo procedūras.

 3. Kokiems tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenys yra perduodami?
 4. Šiame Priede nurodytais atvejais ir būdais asmens duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojams: UAB „Translaineris“ ir UAB „RS Cargo“.

 5. Kokie asmens duomenys yra perduodami?
  • Kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, inicialai, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kiti).
  • Sąskaitos informacija (sąskaitoje pateikiami duomenys, tokie kaip siuntos numeris ir kita).
 6. Perduodami šie asmens duomenys, kurie būtini informuoti Jus apie gautą siuntą ir reikalingas išmuitinimo procedūras:

 7. Kokiais tikslais perduodami asmens duomenys?
 8. Asmens duomenys perduodami duomenų tvarkytojams tam, kad duomenų tvarkytojai informuotų jus apie gautą siuntą ir būtinybę atlikti siuntos išmuitinimą.

 9. Ar šis Priedas bus atnaujinimas?
 10. Šis priedas yra neatsiejama „FedEx“ Privatumo pranešimo dalis ir gali būti periodiškai atnaujintas kartu su Privatumo pranešimu.

  Šiame Privatumo pranešimo Priede neaptartai informacijai taikomos Privatumo pranešimo nuostatos.