FedEx-fly

Kunnskapsbank

Kunnskapsbank

Finn svar på vanlige spørsmål om fortolling og grensekryssende transport.

Finn svar på vanlige spørsmål om fortolling og grensekryssende transport.

Forsendelser holdes igjen for å sikre at de tilfredsstiller tollbestemmelser for eksport eller import. De kan holdes igjen på grunn av manglende eller ufullstendig papirarbeid eller klareringsinstruksjoner, eller fordi myndighetene trenger mer informasjon for å klarere varene. Før vi har denne informasjonen, kan vi ikke behandle forsendelsen for klarering. Se våre 10 tips for å unngå forsinkelser.

"EORI-nummer" er en forkortelse for "Economic Operators Registration and Identification Number" og er et system med unike identifikasjonsnumre som brukes av tollmyndigheter i EU og Storbritannia. Du kan hente et EORI-nummer fra ditt lands tollnettsted, og du må inkludere dette nummeret på handelsfakturaen.

Toll og avgifter må betales til myndighetene. FedEx kan betale disse på dine vegne ved hjelp av vår egen utsettelseskonto som bidrar til å sikre at forsendelsene dine blir klarert raskt. Hvis du velger at FedEx skal betale myndighetene på dine vegne, vil vi samle inn eventuelle kostnader fra deg sammen med et administrasjonsgebyr, også kjent som utleggsgebyr (som er en del av våre tilleggsgebyrer). Finn ut mer om tilleggsavgifter i destinasjonslandet.

Avsenderen er personen eller selskapet som vanligvis er leverandør av varene som sendes og kan også refereres til som consignor. Mottaker er er den som mottar forsendelsen og er vanligvis eier av varene. Både avsender- og mottakeropplysninger bør være inkludert på handelsfakturaen.

Frakt av personlige eiendeler kan være begrenset til enkelte land, og har ofte strenge betingelser. Når du importerer personlige eiendeler, kan du ofte kreve lettelser av toll og avgifter. Det er alltid en god ide å merke handelsfakturaen og fraktbrevet med «personal effects» og legge ved en årsak til eksport, samt kontaktinformasjon og en nøyaktig beskrivelse av varene. Vårt fortollingsteam vil sannsynligvis kontakte mottakeren for å bekrefte informasjonen samt legge til riktig importlettelse, hvis aktuelt.

En fullmakter en skriftlig godkjennelse om å representere eller handle på andres vegne i næringsliv, private anliggender eller andre juridiske forhold. Når det gjelder klarering for import og eksport, tillater en fullmakt FedEx å handle på vegne av våre kunder når de lager tolldeklarasjoner.

Mange land har en ordning som kalles inward processing relief (IPR). Dette gjør det mulig for bedrifter å få fritak fra toll og avgifter på varer som importeres for å bli behandlet eller reparert og deretter eksportert ut igjen. Denne ordningen, som må godkjennes på forhånd, gagner vanlige transportører ved å suspendere toll og avgifter. Du bør bekrefte med myndighetene i landet du importerer til, om IPR gjelder for din bedrift eller ditt produkt, samt prosessen involvert og andre regler og forskrifter som gjelder.

En vareprøve er et produkt beregnet for å bestemme hvordan den endelige varen vil se ut, som for eksempel kvalitet, farge og standard for potensielt fremtidig salg. Vareprøven er en produksjonsprototype som ikke kan selges på nytt, og som ofte er merket slik – den er for eksempel revet, kuttet eller bare en enkel enhet i et par, for eksempel én hanske eller én sko. Toll og avgifter blir ofte ikke belastet på vareprøver, med mindre produktene ikke er i stand til å tilfredsstille vareprøvekravene som er angitt av importlandet, eller landet ikke anerkjenner eller godtar vareprøver.

En midlertidig import gjør det mulig å ta en forsendelse inn til et land, og utsette betalingen av toll og avgifter i en viss periode. Toll og avgifter kan kreves tilbake etter at varene forlater importlandet.