Južna Koreja

Prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo

Prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo

Ali ste vedeli, da lahko privarčujete pri mednarodnih pošiljkah, poslanih v Južno Korejo in iz nje?

Prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo odpravlja skoraj 99 % vseh uvoznih dajatev na blago porekla EU oziroma blago južnokorejskega porekla1, kar zagotavlja ugodnejši uvoz in izvoz ter olajša postopke. V veljavi je od leta 2011. Vse, kar morate storiti, je to, da trgovinskemu računu dodate preprosto deklaracijo. Izvažanje blaga iz EU v Južno Korejo se je med letoma 2010 in 2018 povečalo za 77 % – evropska podjetja namreč s pridom izkoriščajo prednosti breztarifnega dostopa na donosnem južnokorejskem trgu.2

Preberite več o tem, kakšne ugodnosti za vas prinaša prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo.

Kaj to pomeni za moje podjetje?

Evro

Zmanjšanje stroškov

Dajatve na skoraj vse izdelke so umaknjene, netarifne ovire pa zmanjšane. 

Mednarodno

Izboljšan dostop

Lažja dostopnost južnokorejskega trga bi v smislu konkurenčnosti in investicij lahko pomenila nove priložnosti za vaše poslovanje.

Dokument

Preprostejša ureditev

Sodelovanje podjetij iz Evropske unije in Južne Koreje je zdaj preprostejše. 

Carinjenje

Poenostavljeni, sodobni carinski postopki

Sodobni carinski postopki omogočajo hitro in preprosto sprostitev vašega blaga.

OPOMBA: Trgovinski sporazum velja za dajatve, ne pa tudi za davke. Še vedno morate plačati DDV za uvoze v EU ali Južno Korejo.

Kakšne ugodnosti to predstavlja zame?

Ugodnost zmanjšanih ali ničelnih tarif velja samo za izdelke s »poreklom EU«. Potrebujete samo deklaracijo, nobenega formalnega potrdila. Na trgovinski račun (ali kateri koli drugi trgovinski dokument) preprosto dodajte naslednje, vključno s podrobnim opisom blaga, kot bi to sicer storili:

Vzorec izjave o poreklu:

(Obdobje: od ___________ do __________)
 

Izvoznik za izdelke, opisane v tem dokumentu (številka carinskega pooblastila ______), izjavlja, da so ti izdelki preferencialnega porekla EU, razen kjer je to drugače jasno označeno.

__________________________________
(kraj in datum)
 

_________________________________
(podpis izvoznika, vključno z imenom podpisnika deklaracije, mora biti jasno zapisan v čitljivi pisavi)

Pomembno obvestilo: Deklaracija mora biti nujno pravilno izpolnjena, sicer jo lahko carina zavrne. Če potrebujete dodatne informacije, preberite uradno besedilo deklaracije o poreklu, navedeno v Prilogi III uradnega sporazuma. Besedilo vsebuje pojasnila in je na voljo v vseh razpoložljivih jezikih. 

Številka carinskega pooblastila je vaša številka odobrenega izvoznika. Obvezna je za vse pošiljke z vrednostjo nad 6.000 EUR.

Kako pridobite številko odobrenega izvoznika

  • Če želite pridobiti status odobrenega izvoznika, se obrnite na nacionalni carinski urad.
     
  • Več smernic o tem, kako pridobiti ta status v EU, lahko najdete tudi v tem priročniku.

Ugodnost zmanjšanih ali ničelnih tarif velja samo za izdelke z »južnokorejskim poreklom«. Potrebujete samo preprosto deklaracijo odpremnika, nobenega formalnega potrdila. Zagotovite le, da na trgovinski račun (ali kateri koli drugi trgovinski dokument) dodajo naslednje: 

Vzorec izjave o poreklu:

(Obdobje: od ___________ do __________)
 

Izvoznik za izdelke, opisane v tem dokumentu (številka carinskega pooblastila ______), izjavlja, da so ti izdelki južnokorejskega preferencialnega porekla, razen kjer je to drugače jasno označeno.

__________________________________
(kraj in datum)
 

_________________________________
(podpis izvoznika, vključno z imenom podpisnika deklaracije, mora biti jasno zapisan v čitljivi pisavi)

Pomembno obvestilo: Deklaracija mora biti nujno pravilno izpolnjena, sicer jo lahko carina zavrne. Če potrebujete dodatne informacije, preberite uradno besedilo deklaracije o poreklu, navedeno v Prilogi III uradnega sporazuma. Besedilo vsebuje pojasnila in je na voljo v vseh razpoložljivih jezikih. 

Številka carinskega pooblastila je številka odobrenega izvoznika podjetja. Obvezna je za vse pošiljke z vrednostjo nad 6.000 EUR.

Kako vam lahko FedEx pomaga?

* Razpoložljivost storitev in navedeni tranzitni časi se lahko razlikujejo, odvisno od vrste pošiljke, naslova pošiljatelja in destinacije. Za pošiljanje veljajo FedExovi pogoji in določila

Pred pošiljanjem se vedno seznanite s pravili in predpisi države, iz katere oziroma v katero pošiljate pošiljke. Če potrebujete dodatne informacije, preglejte spletno mesto Evropske komisije.