prenosnik

Spremembe pravil o DDV v EU

Spremembe pravil o DDV v EU

Evropska unija uvaja nekatere pomembne spremembe pravil o DDV, ki bodo začele veljati 1. julija 2021.

Evropska unija uvaja nekatere pomembne spremembe pravil o DDV, ki bodo začele veljati 1. julija 2021.

Na katera podjetja bodo vplivale te spremembe?

Posledice bodo občutila vsa podjetja, večinoma pa bodo spremembe vplivale na podjetja, ki prodajajo končnim potrošnikom (B2C), ter na spletna tržišča, vključno s tistimi, ki imajo sedež v EU, in tistimi, ki imajo sedež zunaj EU, a prodajajo strankam v EU.*

Te spremembe bi lahko postopoma poenostavile postopke in zmanjšale administrativno breme. Prav tako bi lahko imele tudi širše posledice na vaš način sklepanja poslov v EU.

Tri bistvene spremembe:


Ikona za funt

Združeno kraljestvo je spremembe pravil o DDV uvedlo že januarja 2021, po izstopu iz EU. Če želite več informacij o teh spremembah, prenesite naš vodnik po spremembah


1. Odprava oprostitve plačila uvoznega DDV za pošiljke zanemarljive vrednosti (vrednost blaga do 22 EUR)

Kaj to pomeni?

Od 1. julija 2021 bo DDV zaračunan na vso komercialno blago, uvoženo v EU, ne glede na vrednost. Za pošiljke v vrednosti 150 EUR ali manj se lahko zaračuna ob sami prodaji (z novo storitvijo za uvoze Import One-Stop Shop (IOSS)), ali pa se zaračuna končni stranki s carinsko deklaracijo (FedEx). 

Podjetja iz EU, ki blago, ki se nahaja zunaj EU, prek spleta prodajajo strankam v EU, se lahko odločijo za uporabo storitve IOSS. Če želite izvedeti več o storitvi Import One-Stop Shop (IOSS), obiščite spletno mesto Evropske komisije.

Kako bi to lahko vplivalo na moje podjetje?

Na podjetja v EU, ki blago prodajajo med države članice EU, ukinitev praga zanemarljive vrednosti 22 EUR ne bo vplivala. Vseeno pa podjetja v EU, ki se ukvarjajo s prodajo blaga, uvoženega v EU, ne bodo mogla več uvažati pošiljk v vrednosti manj kot 22 EUR brez obračuna DDV.

Ikona za zamisel

Kako bi bilo to lahko videti v praksi?

Scenarij

Spletno podjetje v Nemčiji proda par nogavic v vrednosti 10 EUR potrošniku v EU, ki prav tako živi v Nemčiji. Ta par nogavic je potrošniku poslan iz Kitajske.

Pred 1. julijem 2021

Pošiljko je v EU mogoče uvoziti brez plačila DDV, saj skupna vrednost blaga ne presega 22 EUR.

Po 1. juliju 2021

Za vse pošiljke bo obračunan DDV, ne glede na vrednost. Uporabljena bo stopnja DDV, ki velja v državi prebivališča kupca.

2. Uvedba storitve One-Stop Shop (OSS) za enoten obračun DDV

Kaj to pomeni?

Podjetjem se ne bo več treba vpisati v register za DDV v vsaki državi članici EU, v katero prodajajo, če se registrirajo v OSS. Skupaj z uvedbo sistema OSS pa EU odpravlja tudi režim pragov za DDV pri prodaji na daljavo. To pomeni, da bodo morala podjetja že pri prvi prodaji obračunati stopnjo DDV, ki velja v državi članici EU, v kateri živi stranka, ne pa šele takrat, ko je dosežen določen prag.

Kako bi to lahko vplivalo na moje podjetje?

Namesto registracije za DDV v več državah EU bodo imela podjetja možnost, da v OSS enkrat mesečno vložijo izpolnjen seznam vseh prodaj po EU. DDV bo nato obračunan skladno s predpisi lokalnega davčnega organa, ki pa ga bo nato posredoval v ustrezne države.

S tem bi lahko odpravili zapletenost in čezmejne obveznosti za DDV za spletne prodajalce ter potencialno izboljšali vstop na enotni digitalni trg.

Za izjemo veljajo podjetja iz EU, ki na leto čezmejno prodajo za manj kot 10.000,00 EUR blaga in storitev končnemu potrošniku. Ta lahko zaračunajo DDV svoje matične države in prodajo poročajo v sklopu domačega DDV obračuna.

Ikona za zamisel
Kako bi bilo to lahko videti v praksi?
Scenarij

Francosko e-trgovsko podjetje prodaja elektronsko opremo strankam iz petih drugih držav članic EU.

Pred 1. julijem 2021

Podjetje se je dolžno vpisati v davčni register in obračunati DDV v vsaki državi članici EU, strankam pa zaračunati lokalno stopnjo DDV, če prodaja v državi preseže določen prag.

Po 1. juliju 2021

Podjetje se lahko odloči, da bo preklicalo svoje registracije za DDV v tujini in vse prodaje v EU vložilo prek enotnega sistema OSS pri obračunu DDV v svoji matični državi članici EU. Tako bo moralo zaračunati DDV po strankini lokalni stopnji DDV v ciljni državi, ne glede na skupni znesek prodaje v tej državi.


Ikona za informacije

Za uporabo storitve One-Stop Shop (OSS) se morajo podjetja od 1. aprila 2021 registrirati na portalu OSS v svoji matični državi članici EU.


3. Nekatera spletna tržišča bodo postala prejemniki DDV

Kaj to pomeni?

V sklopu novih pravil o DDV v EU so tržišča lahko denimo spletne platforme, ki poenostavljajo prodajne transakcije. Prodajalcem omogočajo prodajo blaga neposredno strankam.

Nekatera tržišča bodo (namesto podjetij, ki prodajajo prek njih) zdaj zadolžena za prijavljanje in nakazovanje plačila DDV končnega potrošnika. Shema bo veljala za čezmejne ali domače transakcije katere koli vrednosti.

Kako bi to lahko vplivalo na moje podjetje?

Podjetja, ki uporabljajo spletna tržišča, bi morda lahko preklicala registracijo za DDV v državah članicah EU, saj bo šlo za tržišče, ki se obravnava kot dobavitelj blaga in je zato dolžno obračunati DDV. To bi lahko zmanjšalo administrativno breme za prodajalce v EU.

Ikona za zamisel
Kako bi bilo to lahko videti v praksi?
Scenarij

E-trgovsko podjetje s sedežem v EU proda vazo v vrednosti 90 EUR stranki iz EU v drugi državi članici, in sicer prek ustreznega spletnega tržišča.

Pred 1. julijem 2021

Podjetje iz EU, ki prodaja vazo, je stranki dolžno zaračunati DDV in ga nakazati ustreznim organom.

Po 1. juliju 2021

Tržišče, prek katerega se prodaja vaza, je dolžno stranki zaračunati DDV in zagotoviti, da bo znesek posredovan ustreznim organom.


Ikona za informacije

Več podrobnosti o uporabi storitve OSS je na voljo pri Uradu za publikacije Evropske unije. Informacije za prodajalce lahko poiščete tukaj, informacije za elektronska tržišča pa tukaj.


Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska.

Upoštevajte da bo, pod pogoji skupnega protokola med EU in Združenim kraljestvom, Severna Irska ostala del področja DDV v EU za blago. To pomeni, da bodo nova določila veljala tudi za blago, ki bo na Severno Irsko uvoženo iz drugih držav po svetu.

Navedene informacije niso pravno in/ali davčno svetovanje niti niso temu namenjene; nasprotno, so zgolj splošne informativne narave. Prav tako morda ne vključujejo najnovejših pravnih ali drugih informacij. Bralci se morajo obrniti na lastnega svetovalca, če želijo pridobiti nasvet za katero koli posebno pravno in/ali davčno zadevo. Vsakršna odgovornost v zvezi z dejanji, ki so ali niso izvedena na podlagi vsebine tega spletnega mesta, je tukaj izrecno zavrnjena. Vsebina te objave je na voljo »kakršna je«; nikjer ni navedeno, da je vsebina brez napak.