prenosnik

Spremembe pravil o DDV v EU

Spremembe pravil o DDV v EU

Evropska unija je uvedla nekatere pomembne spremembe pravil o DDV, ki so začele veljati 1. julija 2021.

Evropska unija je uvedla nekatere pomembne spremembe pravil o DDV, ki so začele veljati 1. julija 2021.

Na katera podjetja vplivajo te spremembe?

Posledice bodo občutila vsa podjetja, večinoma pa te spremembe vplivajo na podjetja, ki prodajajo končnim potrošnikom (B2C), ter na spletna tržišča, vključno s tistimi, ki imajo sedež v EU, in tistimi, ki imajo sedež zunaj EU, a prodajajo strankam v EU.*

Te spremembe bi lahko postopoma poenostavile postopke in zmanjšale administrativno breme. Prav tako bi lahko imele tudi širše posledice na vaš način sklepanja poslov v EU.

Tri bistvene spremembe:


Ikona za funt

Združeno kraljestvo je spremembe pravil o DDV uvedlo že januarja 2021, po izstopu iz EU. Če želite več informacij o teh spremembah, prenesite naš vodnik po spremembah


1. Odprava oprostitve plačila uvoznega DDV za pošiljke zanemarljive vrednosti (vrednost blaga do 22 EUR)

Kaj to pomeni?

Od 1. julija 2021 je DDV zaračunan na vso komercialno blago, uvoženo v EU, ne glede na vrednost. Za pošiljke v vrednosti 150 EUR ali manj se lahko zaračuna ob sami prodaji (z novo storitvijo za uvoze Import One-Stop Shop (IOSS)) ali pa se zaračuna končni stranki s carinsko deklaracijo (FedEx).

Podjetja iz EU, ki blago, ki se nahaja zunaj EU, prek spleta prodajajo strankam v EU, se lahko odločijo za uporabo storitve IOSS. Če želite izvedeti več o storitvi Import One-Stop Shop (IOSS), obiščite spletno mesto Evropske komisije.

Kako bi to lahko vplivalo na moje podjetje?

Na podjetja v EU, ki blago prodajajo med države članice EU, ukinitev praga zanemarljive vrednosti 22 EUR ne vpliva. Vseeno pa podjetja v EU, ki se ukvarjajo s prodajo blaga, uvoženega v EU, ne bodo mogla več uvažati pošiljk v vrednosti manj kot 22 EUR brez obračuna DDV.

Ikona za zamisel

Kako bi bilo to lahko videti v praksi?

Scenarij

Spletno podjetje v Nemčiji proda par nogavic v vrednosti 10 EUR potrošniku v EU, ki prav tako živi v Nemčiji. Ta par nogavic je potrošniku poslan iz Kitajske.

Pred 1. julijem 2021

Pošiljko je v EU mogoče uvoziti brez plačila DDV, saj skupna vrednost blaga ne presega 22 EUR.

Po 1. juliju 2021

DDV je obračunan za vse pošiljke, ne glede na vrednost. Uporabljena je stopnja DDV, ki velja v državi prebivališča kupca.


Ikona za informacije

Podjetja iz EU, ki prodajajo blago strankam v EU, odpremljeno v državah zunaj EU (v pošiljkah do 150 EUR) lahko uporabljajo izbirno storitev IOSS. To prodajalcem omogoča, da DDV zaračunajo ob prodaji in ga nakažejo neposredno ustreznim organom. Tako je lahko postopek preprostejši in preglednejši za potrošnika, prav tako pa pomaga zagotavljati učinkovite postopke carinjenja. Če prodajalec ne uporabi storitve IOSS, bo FedEx stranki zaračunal DDV pred dostavo in ga nato posredoval ustreznim organom.

Če želite s 1. julijem 2021 začeti uporabljati to storitev, se morate prijaviti za storitev IOSS v državi članici EU in ob naročilu pošiljke prek spletnega orodja za naročanje dodati številko IOSS za ustrezne e-poslovne pošiljke B2C (med podjetjem in končnim potrošnikom). To so pošiljke, odpremljene v državah zunaj EU in poslane neposredno potrošnikom v EU, ki ne presegajo vrednosti 150 EUR (in zanje ne velja plačilo trošarine).

Družba FedEx/TNT bo nato to številko prek carinske deklaracije posredovala carinskim organom.

Če blago (odpremljeno zunaj EU) prodajate prek tržnice in se je tržnica odločila za uporabo storitve IOSS, morate uporabiti številko IOSS tržnice in jo sporočiti ponudniku, odgovornemu za izdelavo carinske deklaracije (FedEx).

Če uporabljate eno od naših avtomatiziranih platform za pošiljanje, lahko številko IOSS vnesete ob naročilu pošiljke. Upoštevajte, da potrebujemo samo 12-mestno številko IOSS (besede »IOSS« ni treba dodati). Podrobnosti glede izvedbe tega so odvisne od platforme, ki jo uporabljate:

Če uporabljate posodobljeno storitev FedEx Ship ManagerTM na naslovu fedex.com ali v sistemu myTNT 2, številko IOSS vnesite v polje »Davčna številka odpremnika ali pošiljatelja«.
Če uporabljate storitev Toolbox, številko IOSS vnesite v polje »DDV«.
Če uporabljate programsko opremo Global Ship Manager, številko IOSS vnesite v polje »DDV/ID carinske uprave/št. EIN«.
Če uporabljate FedEx Web Services, številko IOSS vnesite v polje »TIN«.
Če uporabljate TNT ExpressConnect, številko IOSS vnesite v polje »DDV«.
Če za ustvarjanje podatkovne datoteke EDI TNT NFF uporabljate našo integrirano rešitev, številko IOSS vnesite v polje »DDV«.
Če za pošiljanje uporabljate prilagojeno rešitev TNT EDI, se boste morali obrniti na lokalnega prodajnega predstavnika, ki bo pri naši tehnični podpori vložil zahtevo, da nekdo iz njihove ekipe stopi v stik z vami. 
Če uporabljate svoj sistem, integriran z enim od naših standardnih orodij, boste morda morali prilagoditi preslikavo podatkov v ustreznem polju. Po potrebi se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika, ki bo pri naši tehnični podpori vložil zahtevo, da nekdo iz njihove ekipe stopi v stik z vami.
Če pošiljke pošiljate prek drugega ponudnika, se morate obrniti na lokalnega predstavnika, ki vam bo posredoval informacije za vaše okolje.

Če uporabljate rešitev za pošiljanje, ki ni navedena zgoraj, boste za uporabo storitve IOSS morali preklopiti na platformo, ki je skladna s to storitvijo – denimo Modernized FedEx Ship ManagerTM na spletnem mestu fedex.com ali myTNT 2.

Če številka IOSS ni dodana ob naročilu skladno z navedenimi navodili, odpremnik pa uporablja drug, nestandardni način sporočanja številke IOSS, FedEx ne more zagotoviti njene uporabe. V tem primeru bo prejemniku morda zaračunan DDV.

FedEx in TNT lahko številko IOSS sprejmeta samo prek ene od naših spletnih avtomatiziranih rešitev. Če želite uporabljati IOSS, tega ne morete storiti preko ročno oddanih letalskih tovornih listov.

Če želite izvedeti več o storitvi IOSS, obiščite spletno mesto Evropske komisije.


2. Uvedba storitve One-Stop Shop (OSS) za enoten obračun DDV

Kaj to pomeni?

Podjetjem se ni več treba vpisati v register za DDV v vsaki državi članici EU, v katero prodajajo, če se registrirajo v OSS. Skupaj z uvedbo sistema OSS pa je EU odpravila tudi režim pragov za DDV pri prodaji na daljavo. To pomeni, da morajo podjetja že pri prvi prodaji obračunati stopnjo DDV, ki velja v državi članici EU, v kateri živi stranka, ne pa šele takrat, ko je dosežen določen prag.

Kako bi to lahko vplivalo na moje podjetje?

Namesto registracije za DDV v več državah EU imajo podjetja možnost, da v OSS enkrat v četrtletju vložijo izpolnjen seznam vseh ustreznih prodaj potrošnikom znotraj EU. DDV bo nato obračunan skladno s predpisi lokalnega davčnega organa, ki pa ga bo nato posredoval v ustrezne države.

S tem bi lahko odpravili zapletenost in čezmejne obveznosti za DDV za spletne prodajalce ter potencialno izboljšali vstop na enotni digitalni trg.

Za izjemo veljajo podjetja iz EU, ustanovljena v eni državi članici EU, ki na leto čezmejno prodajo za manj kot 10.000,00 EUR blaga in storitev končnemu potrošniku. Ta lahko zaračunajo DDV svoje matične države in prodajo poročajo v sklopu domačega obračuna DDV.

Ikona za zamisel
Kako bi bilo to lahko videti v praksi?
Scenarij

Francosko e-trgovsko podjetje prodaja elektronsko opremo strankam iz petih drugih držav članic EU, kjer vrednost prodaje presega 10.000,00 EUR.

Pred 1. julijem 2021

Podjetje se je dolžno vpisati v davčni register in obračunati DDV v vsaki državi članici EU, strankam pa zaračunati lokalno stopnjo DDV, če prodaja v državi preseže določen prag lokalnega letnega prometa.

Po 1. juliju 2021

Podjetje se lahko odloči, da bo preklicalo svoje registracije za DDV v tujini in ustrezne prodaje potrošnikom znotraj EU vložilo prek enotnega sistema OSS pri obračunu DDV v svoji matični državi članici EU. Tako bo moralo zaračunati DDV po strankini lokalni stopnji DDV v ciljni državi, ne glede na skupni znesek prodaje v tej državi.


Ikona za informacije

Za uporabo storitve One-Stop Shop (OSS) se morajo podjetja od 1. aprila 2021 registrirati na portalu OSS v svoji matični državi članici EU.


3. Nekatera spletna tržišča so postala prejemniki DDV

Kaj to pomeni?

V sklopu novih pravil o DDV v EU so tržišča lahko denimo spletne platforme, ki poenostavljajo prodajne transakcije. Prodajalcem omogočajo prodajo blaga neposredno strankam.

Nekatera spletna tržišča so (namesto podjetij, ki prodajajo prek njih) zdaj zadolžena za prijavljanje in nakazovanje plačila DDV. Pobiranje DDV s strani spletnih tržišč velja za te transakcije:

  • Uvozi pošiljk med podjetjem in potrošnikom (B2C) v vrednosti največ 150 EUR v Evropsko unijo (kjer se je tržišče odločilo za IOSS).
  • Prodaja blaga znotraj EU in domača prodaja, ki jo opravijo prodajalci zunaj EU potrošnikom znotraj EU.
Kako bi to lahko vplivalo na moje podjetje?

Za uvoz pošiljk med podjetjem in potrošnikom (B2C) v vrednosti 150 EUR, kjer se je tržnica odločila za IOSS, morajo podjetja, ki prodajajo prek nje, uporabiti številko IOSS tržnice in jo sporočiti ponudniku, odgovornemu za izdelavo carinske deklaracije (FedEx).

Podjetja, ki svoje blago prodajajo na več spletnih tržnicah, morajo imeti jasna dokazila o prodaji, izvedeni prek vsake od njih. Prav tako morajo za vsako prodajo carinskemu deklarantu sporočiti ustrezno številko IOSS.

Podjetja zunaj Evropske unije, ki za prodajo blaga znotraj EU in domačo prodajo strankam znotraj EU uporabljajo spletna tržišča, bi morda lahko preklicala registracijo za DDV v državah članicah EU, saj gre za tržišče, ki se obravnava kot dobavitelj blaga in je zato dolžno obračunati DDV. To bi lahko zmanjšalo administrativno breme za prodajalce zunaj EU.

Ikona za zamisel
Kako bi bilo to lahko videti v praksi?
Scenarij

E-trgovsko podjetje s sedežem zunaj EU proda vazo v vrednosti 90 EUR stranki v EU, iz svojega skladišča v EU, in sicer prek ustreznega spletnega tržišča.

Pred 1. julijem 2021

Podjetje zunaj EU, ki prodaja vazo, je stranki dolžno zaračunati DDV in ga nakazati ustreznim organom.

Po 1. juliju 2021

Tržišče, prek katerega se prodaja vaza, je dolžno stranki zaračunati DDV in zagotoviti, da bo znesek posredovan ustreznim organom.


Ikona za informacije

Več podrobnosti o uporabi storitve OSS je na voljo pri Uradu za publikacije Evropske unije. Informacije za prodajalce lahko poiščete tukaj, informacije za elektronska tržišča pa tukaj.


Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska.

Upoštevajte, da pod pogoji skupnega protokola med EU in Združenim kraljestvom Severna Irska ostaja del področja DDV v EU za blago. To pomeni, da nova določila veljajo tudi za blago, ki je v Severno Irsko uvoženo iz drugih držav po svetu.

Navedene informacije niso pravno in/ali davčno svetovanje niti niso temu namenjene; nasprotno, so zgolj splošne informativne narave. Prav tako morda ne vključujejo najnovejših pravnih ali drugih informacij. Bralci se morajo obrniti na lastnega svetovalca, če želijo pridobiti nasvet za katero koli posebno pravno in/ali davčno zadevo. Vsakršna odgovornost v zvezi z dejanji, ki so ali niso izvedena na podlagi vsebine tega spletnega mesta, je tukaj izrecno zavrnjena. Vsebina te objave je na voljo »kakršna je«; nikjer ni navedeno, da je vsebina brez napak.