Cene

Doplačilo v glavni sezoni

Doplačilo v glavni sezoni

Obvestili smo vas, da od 6. aprila do nadaljnjega uvajamo začasni dodatek za vse mednarodne pakete ter tovorne pošiljke FedEx Express in TNT. Dodatek ne velja za domače pošiljke znotraj države.

Spodnja doplačila bodo veljala tako za uvozne kot izvozne pošiljke med navedenimi izvornimi in ciljnimi destinacijami. Upoštevajte, da bodo morali plačniki s sedežem v Evropi, ki pošiljajo pošiljke drugih ponudnikov iz držav v regiji Azija-Pacifik v Severno ali Južno Ameriko, morda plačati drugačna doplačila.

Dodatek smo uvedli zaradi različnih omejitev glede zajezitve bolezni COVID-19, ki so jih določile države po vsem svetu. Te omejitve povzročajo motnje v globalni dobavni verigi. Kapacitete za prevoz tovora so omejene, stroški storitev naraščajo zaradi prilagajanja naših mednarodnih mrež z namenom čim učinkovitejše dostave zelo potrebnih dobrin in storitev v okolju z omejitvami.

Dodatek bo v veljavi do preklica. Če imate v povezavi z dodatki kakršna koli vprašanja, se obrnite na FedExovega prodajnega predstavnika ali oddelek za stike s strankami.

Od 2. novembra 2020 bo »Začasni dodatek« na vašem računu viden kot »Doplačilo v glavni sezoni«.

Posodobljeno: 22. december 2020

Za večino izhodnih pošiljk s Kitajske je dodatek povišan z 0,90 EUR na 1,80 EUR/kg in velja od 29. aprila 2020.

Za večino izhodnih pošiljk s Kitajske je dodatek znižan z 1,80 EUR na 0,90 EUR/kg in začne veljati 22. junij 2020.

Za vse pošiljke, ki izvirajo iz Evrope ter z Bližnjega vzhoda, indijske podceline in iz Afrike (MEISA) ter so poslane v ZDA in Kanado, je dodatek povišan z 0,20 EUR/kg na 0,50 EUR/kg in začne veljati 2. novembra 2020.

Za vse pošiljke, ki izvirajo iz Evrope ter z Bližnjega vzhoda, indijske podceline in iz Afrike (MEISA) ter so poslane v ZDA in Kanado, je dodatek znižan z 0,50 EUR/kg na 0,20 EUR/kg in začne veljati 28. decembra 2020.

Znesek dodatka (EUR na kilogram)

Izvorna država Ciljna država
  Kitajska Preostanek območja
Azija – Pacifik
Preostanek sveta ZDA/Kanada
Kitajska 0,90 0,90 0,90
Preostanek območja
Azija – Pacifik
0,90 0,90 0,20 0,20
Preostanek sveta 0,20 0,20 0,20 0,20
Evropa/MEISA 0,20 0,20 0,20 0,20
Datum začetka veljavnosti: 28. december 2020

Najnižji strošek za paket: 0,90 EUR/pošiljko

Najnižji strošek za tovorno pošiljko: 44,85 EUR/pošiljko


Zakaj FedEx uvaja dodatek v času globalne zdravstvene krize?

Motnje in negotovost v globalnem tovornem prometu so povečale stroške naših storitev. Začasni dodatek nam bo omogočil čim učinkovitejše nadaljnje zagotavljanje storitev, dokler se pogoji na trgu ne normalizirajo.

Kako dolgo bo dodatek v veljavi?

Do preklica. Dodatek bomo redno vrednotili. Zaradi koronavirusa se razmere na trgu hitro spreminjajo. Naša glavna naloga je, da strankam v tem obdobju negotovosti in vse večjih stroškov pri izvajanju storitev še naprej zagotavljamo najboljšo storitev, kar nam bo omogočil ta dodatek.