İş toplantısında gülümseyerek konuşan erkek ve kadın

Araştırma ve geliştirme yoluyla harekete geçmek

Araştırma ve geliştirme yoluyla harekete geçmek

Sürdürülebilirlik: Geçmiş ilerleme, geleceğe odaklanma

Sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi bizim için her zaman öncelik olmuştur. Ve uzun bir yol aldık. 

2009 ve 2020 mali yıllarımız (2009 - 2020) arasında günlük ortalama paket hacmimiz %110 arttı. Bu inanılmaz büyümeyle bile aynı süre zarfında CO2 emisyonlarımızın yoğunluğunu gelir bazında yaklaşık %40 oranında azalttık.  

Şimdi hedefimiz 2040 yılına kadar karbon nötrlüğü. İlerlememizi hızlandırmak için endüstri liderleriyle nasıl ekip oluşturduğumuza buradan bakabilirsiniz. 

2009 ve 2020 mali yıllarımız (2009 - 2020) arasında günlük ortalama paket hacmimiz %110 arttı. Bu inanılmaz büyümeyle bile aynı süre zarfında CO2 emisyonlarımızın yoğunluğunu gelir bazında yaklaşık %40 oranında azalttık. 

Şimdi hedefimiz 2040 yılına kadar karbon nötrlüğü. İlerlememizi hızlandırmak için endüstri liderleriyle nasıl
ekip oluşturduğumuza buradan bakabilirsiniz. 

2009 ve 2020 paketleme hacmi ve CO2e emisyon istatistikleri grafiği
2009 ve 2020 paketleme hacmi ve CO2e emisyon istatistikleri grafiği

                                                   *gelir bazında

Yale Doğal Karbon Yakalama Merkezi'nin kurulmasına yardımcı olmak

Karbon nötr faaliyetlere yönelik 2 milyar dolarlık yatırımımızın bir parçası olarak Yale Doğal Karbon Yakalama Merkezi'nin kurulmasına yardımcı olması için Yale Üniversitesi'ne 100 milyon dolarlık taahhütte bulunduk. Orada araştırmacılar, dünyaya salınan fazla karbonu azaltmaya çalışarak ve depolayarak sera gazı emisyonlarını dengelemeye odaklanacaklar. Doğa bilimleri ve mühendislik alanlarındaki diğer uzmanlarla birlikte çalışarak kısa ve uzun vadeli yaklaşımların bir kombinasyonunu keşfedeceklerdir. Sonunda amaç, havacılık endüstrisinde küresel emisyonları etkileyecek bir karbon giderme stratejileri portföyü oluşturmaktır.


sohbet simgesi
sohbet simgesi

"İklim değişikliğini ele almak, acil eylem gerektiren karmaşık bir zorluktur ve doğal karbon yakalama stratejileri, bu eylemin önemli bir parçası olacaktır."

Dr. Ingrid C. “Indy” Burke
Carl W. Knobloch, Jr. Dean

Yale Üniversitesi Çevre Okulu


Elektrikli araç sistemleri sunmak için BrightDrop ile birlikte çalışıyor

General Motors ailesindeki en yeni işletme olan BrightDrop, motorlu paletler ve kamyonetler de dahil olmak üzere elektrikli dağıtım sistemleri sunmaktadır. Paket temas noktalarını ve kuryeler üzerindeki fiziksel yükü azaltırken emisyonsuz teslimatlar sağlamaktadırlar.


sohbet simgesi
Sohbet simgesi

"Bu yeni [BrightDrop] ürün paketiyle, FedEx Express teslimatlarının güvenliğini, emniyetini ve zamanlılığını iyileştirmeye yardımcı olurken çevresel etkimizi azaltıp kuryelerimizin sağlığını koruyacağız."

Richard Smith
FedEx Express Amerika Bölge Başkanı


Hayırsever iş birliği, Avrupa vatandaşlarını kargo bisikletlerine taşımayı amaçlamaktadır

Kargo bisikletleri, kullanılmamış kaynaklar potansiyeline sahip sürdürülebilir bir ulaşım şekli olarak tanımlanmıştır. Pek çok Avrupa şehrinde kısa, günlük yolculuklar için özel araçlara gerçekçi bir alternatif sunuyorlar.

Yol Güvenliği için Küresel STK Birliği ve Avrupa Bisiklet Federasyonu ile arabaya güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif olarak bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bir proje üzerinde çalışıyoruz.

Şimdi üçüncü yılına girerken iş birliği, bu yılın ilerleyen zamanlarında Poznan (Polonya), Valensiya (İspanya) ve Puglia (İtalya) bölgesinde küçük kargo bisiklet filolarının kamu kullanımına sunulacağını görecek. Bunun gibi fırsatlar aracılığıyla, kamu davranışlarını şekillendirmeye yardımcı oluyor ve vatandaşları sürdürülebilir seçimler yapmaları için güçlendiriyoruz.


Hollandalı STK ile iş birliği, Avrupa'da daha sürdürülebilir taşıma endüstrisinin önünü açıyor

2040 yılına kadar karbon nötr faaliyetler hedefimize ulaşma yolculuğumuzun yanı sıra, endüstrimiz için sürdürülebilir çözümleri hızlandırmak üzere ilişkiler kuruyoruz. Çevresel hayır kurumu Natuur & Milieu (Nature & Environment) ile birlikte sürdürülebilir çözümleri tanımayı ve yol, tesis ve havacılık genelinde lojistiğin karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan üç proje geliştirdik.

Küçük ve orta ölçekli filo kullanıcılarının faaliyetlerini elektrikli hale getirmeye yardımcı olmayı, dağıtım merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanımını ve şarj altyapısını desteklemeyi ve son olarak Avrupa'da yapay havacılık yakıtı alımını desteklemeyi amaçlıyoruz.