FedEx Kamyoneti

Gümrük vergisi ve masrafları nelerdir?

Gümrük vergisi ve masrafları nelerdir?

Gümrük vergisi ve masrafları, uluslararası gönderinin önemli bir parçasıdır ancak bunlar kafa karıştırıcı olabilir.

Gümrük vergisi ve masrafları, uluslararası gönderinin önemli bir parçasıdır ancak bunlar kafa karıştırıcı olabilir.

Gümrük vergisi ve masrafları gönderinizi nasıl etkiler?

Gümrük vergisi ve masrafları toplam gönderi maliyetinizde önemli bir etkiye sahip olabilir, bu sebeple yetkililerin bunları nasıl hesapladığını ve ödemeden kimin sorumlu olduğunu anlamanız önemlidir. Böylece siz ve alıcınız değerli zamanınızdan ve gayretinizden tasarruf edebilirsiniz.

Gümrük vergisi ve masrafları, ulusal geliri ve milli endüstriyi korumak için konulur. Uluslararası sınırları aşan neredeyse tüm gönderiler gümrük vergisi ve masraflarına tabidir ve gümrük yetkilileri bunu ticari fatura ve diğer ilgili belgelerde sunulan bilgilere dayalı olarak hesaplarlar.

Gönderilerin gümrükten çıkabilmesi için yetkililere ödeme yapılmalıdır. Gümrük ücretleri şunlara dayalıdır:

 • Ürün değeri
 • Ticari anlaşmalar (varsa)
 • Üretim ülkesi
 • Ürün tanımı ve nihai kullanımı
 • Ürünün Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu
 • Ülkeye özgü gereklilikler

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Mal ve Hizmet Vergisi (MHV) arasındaki fark nedir?

Çoğu ülkede, mal ve hizmetlerin değerine göre belirlenen ulusal bir vergi vardır. Başka ülkelerde kullanılan terminoloji farklı olabilse de ilke aynıdır. Kanada, ABD, Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde bu vergi Mal ve Hizmet Vergisi veya MHV (Goods and Services Tax - GST) olarak bilinir.

İngiltere ve Avrupa Birliğinde (AB) Katma Değer Vergisi (KDV) vardır. KDV'ye kayıtlı ve tümüyle vergilendirilebilir işletmeler, KDV'nin nihai maliyetini üstlenmezler çünkü bu, tüketici harcaması üstünden alınan bir vergidir. Aynı vergi farklı ülkelerde IVA, TVA, BTW ve AFA olarak biliniyor olabilir ancak ilke aynıdır.

AB'ye özgü KDV oranları için Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği internet sitesine bakın.

MHV (GST)

Mal ve Hizmet Vergisi

 • Kanada
 • ABD
 • Singapur
 • Avustralya
 • Yeni Zelanda

KDV

Katma Değer Vergisi

 • Birleşik Krallık
 • Avrupa Birliği (AB)

Gümrük vergisi ve masrafları nasıl belirlenir?

Gümrük yetkilileri ithal mallarda gümrük vergisi ve masraflarını nasıl hesaplarlar?

Gümrük yetkilileri, gümrük vergisi ve masraflarını hesaplarken çok sayıda farklı bileşeni hesaba katar.

Hesaplamalar, genellikle havayolu konşimentosunda sağlanan ürün tanımına ve ilgili Uyumlaştırılmış Sistem (HS) koduna dayandırılır. Ancak, gönderi menşei ve ithalat sebebi gibi diğer unsurlar da toplam değere katkıda bulunabilir. Bazı ürünler, özel tüketim verisi gibi diğer ücretlere de tabidir.

Çoğu ülkede gümrük vergisi, gönderi içeriğinin değerinin (artı sigorta ve taşıma ücretlerinin bir yüzdesi) ürünün Ticaret Tarifesi ürün kodunun gümrük vergisi yüzdesiyle çarpılmasıyla hesaplanır.

KDV, gönderi içeriğinin değerinin (artı kargo ücreti, gümrük ve iniş ücreti) KDV oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Bu, gönderilen ürüne bağlı olarak %20, %5 veya %0 olabilir. Bu hesaplamalar konusunda daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Değer biçme

En yaygın değer biçme yöntemi satış bedeli yöntemidir. Bu ürünler ithal edilmeden önce onları satın aldığınızda ödediğiniz fiyata dayalıdır. İthal girdinize ödediğiniz fiyatın kanıtına sahip olmalısınız; örneğin satısı faturasının bir kopyası.

Halihazırda satıcının fiyatına dahil edilmedilerse, bu maliyetlerden bazılarının değerlemeye eklenmesi gerekebilir:

 • Sınırda teslimat
 • Komisyonlar (satın alma komisyonları hariç)
 • İthal edilen ürünlere bir satış koşulu olarak ödemiş olduğunuz telif ücretleri ve lisans ücretleri
 • Konteynerler ve paketleme
 • Yeniden satanın alacağı her türlü satış geliri
 • Satıcıya ücretsiz veya indirimli bir fiyatla verdiğiniz ürünler ve hizmetler; örneğin, ithal ürünlerde kullandığınız parçalar veya ithal ürünleri üretmek için gereken geliştirme ve tasarım çalışmaları.

Gümrük vergisi ve masrafları için beyan edilen değer

Gümrük yetkilileri gümrük vergisi ve masraflarını belirlemek için gönderinin beyan edilen değerini (göndericinin gönderilen ürünler konusunda beyan ettiği değer) ve ürünlerin tanımını kullanır. Bu sebeple ticari faturada beyan edilen değerin doğru olduğundan emin olmak önemlidir, aksi halde gümrük yetkilileri eksik değerlemenin söz konusu olduğunu düşünerek soruşturma yapabilir. Yanlış beyan edilen değerler, gümrükten kaynaklı gecikmelerin ve gümrük vergisi ve masrafları konusundaki itirazların en yaygın sebeplerinden biridir. 

Bir gönderinin beyan edilen değeri, satılmasa bile gönderi içeriğinin satış fiyatını veya adil piyasa değerini temsil eder.

Hediye muafiyeti

Çok sayıda ülke, değerleri belli bir tutarın altında olan ve düzenlenmiş veya yasaklanmış ürün olarak değerlendirilmeyen hediyelerin gümrüksüz girişine izin verir.

Katı koşullar geçerlidir, bunlara şunlar dahildir:

 • Alıcı özel şahıs olmalıdır.
 • Hediye ücretsiz olarak gönderilmelidir ve "ara sıra" gönderiliyor olmalıdır.
 • "Hediye" kelimesi havayolu konşimentosu ve ticari faturada bulunmalıdır.
 • Tüm ürünler "hediye" olarak işaretlenmenin yanı sıra kendi değerleri ve eksiksiz tanımlarıyla madde madde sıralanmalıdır.
 • Alkol ve tütün içeren ürünler özel tüketim vergisine tabi olacaktır.
 • Gıda içeren ürünlere izin verilmeyebilir veya ilave dokümantasyon gerektirebilir ve daha fazla kontrole tabi olabilir, bu da ek masraflara yol açabilir.

Geçici ithalatlar

Çoğu ülke, belirli koşullara tabi olacak biçimde geçici olarak ithal veya ihraç edilen ürünler için vergi indirimine izin verir. Geçici ithalatların yaygın sebeplerinden bazıları ürünlerin sergiler için kullanılıyor olması, onarımlar için ithal ediliyor olması veya eğitim amaçları için kullanılıyor olmasıdır.

Gümrük vergisi ve masraflarını nasıl ödersiniz?

FedEx Sarf Ücreti

Bir gönderi ithal edilirken gümrük vergisi ve masrafları ödenecekse, ürünlerinizin gümrükten geçmesi için FedEx sizin adınıza gümrük vergisi ve masraflarını gümrük yetkililerine ödeyebilir.

Bu durumda aşağıda ayrıntılarıyla verildiği gibi gümrük vergisi ve masraflarına bağlı olarak bir Sarf Ücreti alınır.

Sorumlu taraf

FedEx Express havayolu konşimentosunu doldururken, gümrük vergisi ve masraflarının ödemesinden kimin sorumlu olduğunu seçebilirsiniz - bu gönderici, alıcı veya bir üçüncü taraf olabilir. Bu ücretleri kimin ödeyeceğini havayolu konşimentosu üstünde seçmezseniz, sorumlu taraf alıcı olacaktır.

Uluslararası ticari teslim şekli (Incoterms), taşıma vergisi ve masrafları dahil olmak üzere hangi ücretlerden kimin sorumlu olduğu konusunda gönderici ile alıcı arasında yapılan bir anlaşmadır. Yetkililere ücretleri kimin ödediğini gerçekten açıkça belirtmek için Incoterms'ün her zaman ticari fatura üzerinde gösterilmesi gerekir.

FedEx hesabına sahip olmayanlar

Alıcı bir FedEx hesabına sahip değilse, ürünler için teslimat hizmeti kullanılmadan önce gümrük vergisi ve masraflarının ödenmesi gerekebilir. Bu durumda ödeme işlemleri yapılana kadar gönderiler varış yeri istasyonunda tutulabilir.

FedEx taşıma sözleşmesi, gönderi için belirlenen tüm gümrük vergisi ve masraflarından nihai olarak göndericinin sorumlu olduğunu belirtir. Alıcı paketi reddederse veya alıcı ya da üçüncü taraf FedEx hesap sahibi gümrük vergisi ve masraflarını ödemeyi reddederse, bunlar için asıl göndericiye fatura kesilecektir.

Gümrük Vergisi ve Masraf tutarı Sarf Ücreti
€0 ila €50 Minimum €5 olmak üzere Gümrük Vergisi ve Masraf tutarının %30'u
€50 ila €600 €15 tutarında sabit ücret
€600 üstünde Gümrük Vergisi ve Masraf tutarının %2,5'i

Neden gümrük vergisi ve masrafı ödemek zorundayım?

Gümrük vergisi ve masrafı faturası almayı beklemiyor olabilirsiniz, o yüzden bu ücretlerin neleri içerdiğini anlamanıza yardım etmek için sık sorulan sorulardan bazılarını bir araya getirdik.

Başka bir sorunuz varsa lütfen  Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Gümrük vergisi ve masrafı nedir? 

Gümrük vergisi ve masrafı yetkililer tarafından belirlenir, uygulanır ve ücretlendirilir ve FedEx gümrük beyanında yetkililer tarafından belirlenmiş oranları uygular.

Gümrük vergisi ülke sınırlarına gönderilen ürünler üzerinden alınan bir tür vergidir ve her bir ülkenin gümrük idaresi tarafından yönetilir. Gümrük vergisinin amacı, ithal edilen ürünlerin maliyetinin yerel olarak üretilenlerle aynı olmasını güvenceye alarak rekabetin adil kalmasını sağlamaktır.

Vergi ulusal seviyede belirlenir ve genellikle bir ülkede satılan ve alınan ürünler için mevcut olan satış noktasında alınır. Aynı zamanda bir ülkeye giren ürünler için de genellikle ithalat noktasında veya menşe ülkenin satış noktasında uygulanır.

Ülkeye bağlı olarak vergiye farklı isimler verilebilir, örneğin İngiltere'de KDV – Katma Değer Vergisi, ABD'de MHV – Mal ve Hizmet Vergisi, Fransa'da TVA (Taxe sur la valeur ajoutée), Hollanda'da BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) ve Almanya'da Umsatzsteuer veya USt. 

Gümrük vergisi ve masrafları nasıl uygulanır?

Gümrük vergisi ve masrafları HS koduna ve menşe ülkeye bağlıdır. Vergi genellikle ürünlerin değerinin bir yüzdesinden oluşurken bazı ülkelerde çocuk kıyafetleri/ayakkabıları/kitapları ve bazı gıda maddeleri gibi bazı ürünler sıfır oranlıdır.

Hesaplamalar genelde ticari faturada sunulan ürün tanımına ve bunun HS koduna göre yapılır. Ancak menşe ve ithalat sebebi gibi diğer unsurların tümü de uygulanan gümrük vergisi ve masraflarının toplam değeri ve yüzdesine katkıda bulunabilir. Bazı ürünler özel tüketim vergisi gibi başka ücretlere de tabidir, özel tüketim vergisi miktara dayalı ek bir vergidir, buna örnek olarak alkol, tütün ve petrol gibi ürünler verilebilir. Ticari savunma tedbirlerine ve çeşitli başka kısıtlamalara tabi olan ürünlerde de ekstra masraflar çıkabilir.

Gümrük vergisi nasıl hesaplanır?

Gümrük vergisi ticari faturada beyan edilen gönderi içeriği değerinin yanı sıra her türlü sigorta maliyeti ve taşıma maliyetinin bir yüzdesine dayalı olarak hesaplanır. Bunlar hep birlikte Gümrük Değeri olarak bilinirler. Ardından bu değer, gönderici tarafından ürünlere verilen HS kodunun gümrük vergisi yüzdesiyle çarpılır.

Kimin ödemesi gerekir? 

Genellikle yetkililere ödeme yapmak için iki seçenek vardır. İlk seçenek tüm gümrük vergisi ve masraflarını alıcının doğrudan yetkililere, genellikle ithalat zamanında olacak şekilde ödemesidir. Bazı ülkelerde KDV, ithalat ülkesinin gelir prosedürüne bağlı olarak ötelenebilir veya ertelenebilir. Önceden izin verilmiş belirli gümrük prosedürleri haricinde gümrük vergisi yetkililere ithalat zamanında ödenmelidir.

İkinci seçenek FedEx'in alıcı adına bunu yetkililere ödemesidir. Ödeme genellikle, yetkililere doğrudan ödemeyle banka hesabına benzer biçimde işleyen kendi tecil hesabımız kullanılarak yapılır. Bundan sonra, Incoterms (uluslararası ticari teslim şekli) göndericinin ödeme yapması gerektiğini belirtmediği takdirde, hizmet için bir avans ödemesiyle birlikte bu ödeme için alıcıya fatura keseriz.

Sarf Ücreti nedir?

FedEx, gönderinizi mümkün olan en hızlı şekilde teslim edebilmemiz için sizin adınıza gümrük vergisi ve masraflarını ödeyebilir. Bu ortaya bir idare ücreti çıkarır ki bu ücret aynı zamanda Sarf Ücreti olarak da bilinir (bu ücret ek masraflarımız kapsamındadır). Varış ülkesindeki masrafı görmek için lütfen ek gümrükleme hizmet ücretleri sayfamıza bakın.

FedEx neden teslimat zamanında bana bunu bildirmedi? 

Mümkün olduğunda, gönderiniz yerel yetkililer tarafından değerlendirilmeden önce tahmini gümrük vergisi ve masraflarını bildirmek için sizinle önceden irtibata geçeceğiz. Ancak bu, her zaman mümkün olmaz ve çoğunlukla paketinizi teslim ettikten sonra uygulanan ücretleri öğreniriz.

Gümrük vergisi ve masraflarını teslimattan önce önceden ödeme ile gerçekleştirdim, neden bana ücret çıkardınız?

Vergiler genellikle ithalat zamanında yetkililer tarafından uygulanır. Vergiyi tedarikçinize ödediyseniz ve bu, gönderici tarafından sunulan belgelerde açıkça belirtilmemişse FedEx bunun farkında olmayabilir. Bunu tedarikçinizle konuşmanız ve gelecekteki gönderiler için ticari faturada doğru Incoterms (uluslararası ticari teslim şekilleri) kullanıldığından emin olmanız gerekecektir.

Neden bana asıl tahmini rakamdan farklı tutarda bir gümrük vergisi ve masrafı için fatura kestiniz?

İthalat zamanında size tahmini bir rakamla ücretlendirme yapılmış olabilir. Bu, gönderinizin yerel yetkililer tarafından değerlendirilmesinden önce hesaplanır. Tahmini tutar nihai ücrette düşükse farkı ödemeniz gerekecektir, yüksekse farkı biz iade edeceğiz.

Faturanızdaki tutar, önceden ödediğiniz tutardan farklıysa, lütfen FedEx Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun.

Göndericinin bu gönderiyle ilişkili tüm ücretleri ödediğini düşünüyorum, o halde neden bana ücret çıkarıldı?

Gönderici, uygun uluslararası ticari teslim şeklini (Incoterms) kullanarak havayolu konşimentosu ve ticari fatura üstünde kimin hangi ücretleri ödeyeceğini belirtir. FedEx göndericiden gelen bu talimata uyar ve kullanılan Incoterms, gümrük vergisi ve masraflarının alıcı tarafından ödeneceğini belirtiyorsa size ücret çıkarmış olabilir. Bu ücretleri göndericinin ödemesi gerektiğine inanıyorsanız, ilk önce onlarla görüşmeniz gerekecektir. Gönderici, gelecekteki gönderiler için belgelerdeki uluslararası ticari teslim şeklinin (Incoterms) doğru olmasını sağlamalı ve açıkça belirtmelidir.

Bir ülkede geçici bir ziyaretçiyim, bu durumda gümrük vergisi ve masrafları geçerli midir?

Gümrük vergisi ve masraflarını ödemeniz gerekecektir ancak ülkeye ve koşullarınıza bağlı olarak ülkeden ayrıldığınızda ücretleri geri almak için hak talebinde bulunma hakkınız olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Hizmetleri ile görüşün.

Ürünlerimi çevrimiçi ortamda satın alırsam gümrük vergisi ve masrafları geçerli midir?

İnternet sitelerinde ilan edilen fiyatlar genellikle gümrük vergisi ve masraflarını içermez. Bu, ülke fiyatlarıyla karşılaştırıldığında ürünlerin daha ucuz görünmesini sağlayabilir, bu sebeple dikkatli olun ve ithalat zamanında her türlü ek ücreti takip edin.

Gönderi bir hediyeyse gümrük vergisi ve masrafları geçerli midir? 

Bazı ülkeler hediyelerin gümrük vergisi ve masrafları olmadan ithal edilmesine izin verir, ancak genellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere uyulması gereken katı kriterleri vardır:

 • Gönderici özel şahıs olmalıdır ve alıcı teslimatı özel bir adreste almalıdır.
 • Hediye ücretsiz olarak gönderilmelidir ve "ara sıra" gönderiliyor olmalıdır.
 • Hediyenin ne olduğunun detaylı bir tanımıyla birlikte "hediye" kelimesi havayolu konşimentosu ve ticari fatura üstünde bulunmalıdır.
 • Tüm ürünler eksiksiz tanımları ve değerleriyle birlikte madde madde sıralanmalıdır.

Tüm ülkeler hediyelere izin vermez, bu sebeple varış yeri ülkenizin kurallarını ve düzenlemelerini kontrol etmelisiniz.

Lütfen alkol ve tütün içeren ürünlerin özel tüketim vergisine tabi olacağını unutmayın. Gıda veya kontrol edilen başka kalemleri içeren ürünler ek dokümantasyon gerektirebilir ve daha fazla kontrole tabi tutulabilir, bu da ilave masraflara yol açabilir.

Numune gönderiyorsam gümrük vergisi ve masrafları ödemek zorunda mıyım?

Numuneler aşağıdakiler dahil olmak üzere belirli bazı koşulları karşıladıkları sürece genellikle ülkelere gümrük vergisi veya masrafları olmadan ithal edilebilir:

 • Ürünler yalnızca numune olarak kullanılabilir, ör. bir eldiven teki veya üstü çizilmiş kıyafet
 • Göz ardı edilebilecek bir değere sahiplerdir
 • Temsil edilen ürün tipi için sipariş almak amacıyla gönderilmişlerdir

Ürünün numune olduğu ticari fatura üstünde veya gönderiyle birlikte sağlanan tüm diğer dokümanlarda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Böylece FedEx bunu yetkililere tanımlayabilir ve gümrük vergisi ve masraflarından muaf tutulmasını talep edebilir.

Ürünler ikinci else gümrük vergisi ve masraflarını ödemem gerekir mi?

İkinci el ürünlere de gümrük vergisi ve masrafları uygulanabilir. Antika veya orijinal sanat eseri olarak sınıflandırılan ürünler, ulusal düzenlemelere bağlı olarak ve ürünlerinizin doğru kriterleri yerine getirmesi durumunda indirimli bir KDV oranından faydalanabilir. Durumu doğrulamak için genellikle fatura veya ek dokümanlar üzerinde yaşı ve sanat eseri statüsünü doğrulayan bir beyana ihtiyaç duyulur. Ürünlerinizin kriterleri karşıladıklarını doğrulamak için varış yerinizin gümrük idaresi internet sitesiyle veya müşterinizle birlikte gerekli kontrolleri gerçekleştirin.

Artık gönderiyi istemiyorum, bu durumda gümrük vergisi ve masraflarına ne olur?

Gönderinizin reddedilmiş bir ithal ürün olarak sınıflandırılması için katı kurallara uyması gerekir, örneğin:

 • Ürünler kusurludur veya gümrükten çıkmadan önce hasar almıştır.
 • Tedarikçinin sözleşme şart ve koşullarına uymamaktadır.
 • Ürünler iade veya imha edilmeden önce hak talebinde bulunulmalıdır.
 • Hak talepleri yetkililere orijinal girişten sonraki 12 ay içinde yapılmalıdır.

FedEx'e tüm gümrük vergisi ve masraflarını ödemeniz ve gönderinizi reddetmeleri için doğrudan yetkililere bir hak talebinde bulunmanız gerekecektir.

Nereden daha fazla bilgi bulabilirim?

Gümrük Vergisi ve Masrafları konusunda daha fazla bilgi
HM Gelir ve Gümrük İşlemleri Ulusal Tavsiye Hizmetine 0300 200 3700 numaralı telefondan ulaşın veya  HMRC internet sitesini ziyaret edin.

İngiltere dışındaki şirketler tarafından satılan ürünler hakkında tüketici tavsiyesi
Adil Ticaret Ofisi tüketici tavsiye hizmetine 08454 04 05 06 numaralı telefondan ulaşın veya Vatandaş Tavsiyesi tüketici hizmetleri internet sitesini ziyaret edin.

Genel bir fatura veya hesap sorum var
Ayrıntılarınızı çevrimiçi olarak göndermek için buraya tıklayın .

Çevrimiçi ödeme

Çevrimiçi Ödeme

Bizden Gümrük Vergisi ve Masrafını ödemenizi talep eden bir e-posta veya SMS aldınız mı? Öyleyse lütfen mesaja geri gidin ve e-postada veya SMS'te bulunan bağlantıyı kullanarak ödemenizi gerçekleştirin.

Ödemeniz gereken bir Gümrük Vergisi ve Masrafı var mı? Varsa lütfen Çevrimiçi Ödeme portalımızı kullanarak onu hızlı ve güvenilir bir şekilde ödeyin.

Düzenli bir müşteri misiniz? Faturalarınızı elektronik olarak almak için FedEx Çevrimiçi Faturalama'ya kaydolun, böylece işleri kolaylaştırırken zamandan ve kağıttan tasarruf edin.

Bankanın otomatik gümrükleme sistemi

BACS

Lütfen bir alındı makbuzunu remit@fedex.com adresine e-postayla gönderin veya 02476 835850 numarasına fakslayın.

Hesap numarası:
61418637 Banka: HSBC Bank PLC
Banka kodu:
40-02-50
Hesap adı:
FedEx Express UK Limited

ÖNEMLİ! Lütfen ödemeyi yaparken fatura numaranızı da verin

Yayınlanma zamanında tüm bilgiler doğrudur ve FedEx Türkiye önceden bildirilmeksizin değişen üçüncü taraf iletişim bilgileri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi tüm ithalatlar konusunda nihai kararı verir. FedEx Express İngiltere Limited faturalarınızla ilgili olarak Şartlar ve Koşullarımızı okuyun.