Tablet

Mevzuat Uyarıları

Mevzuat Uyarıları

Uluslararası ticaret mevzuatlarına ilişkin en son güncellemeler ve bunların işinizi nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinin.

Uluslararası ticaret mevzuatlarına ilişkin en son güncellemeler ve bunların işinizi nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinin.

En son mevzuat güncellemeleri

Ne oldu?

Dünya Gümrük Örgütü'nün (WCO) Uyumlaştırılmış Sistemi (HS), ürünlerin sınırlar ötesinde ticareti yapıldığında uluslararası ölçekte sınıflandırılmaları için kullanılmaktadır. Bu dünya çapında 200'den fazla eyalet, ülke ve bölgede uygulanmaktadır, yani dünya ticaretinin %98'i HS nomenklatürü kullanılarak sınıflandırılmaktadır. Her 5 yılda bir revizyondan geçirilir ve Uyumlaştırılmış Sistem nomenklatürünün yedinci baskısı olan HS 2022, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecektir.

Beyanları doldurmak gibi gümrük işlemlerinin tamamlanması için ürün kodları temel bir gerekliliktir ve bunlar, ürünlerin sınırlar ötesine ticareti yapıldığında ne tür gümrük vergisi ve masrafları ve başka vergilerin ödenmesi gerekebileceğini belirlemek için kullanılır. Bunların doğru olması hayati bir önem arz eder çünkü ürünlerin yanlış sınıflandırılması, gümrük gecikmelerine veya daha yüksek gümrük vergisi ve masraflarının ödenmesine sebep olabilir.

Yeni HS 2022'de ne var?

Yeni HS 2022 baskısı, geniş bir ürün yelpazesini kapsayan toplam 351 değişikliği içermektedir.

HS 2022, yeni ürün akışlarını tanır ve küresel ölçekte önem arz eden çevresel ve sosyal sorunları ele alır. Bazı örnekler:

 • Elektrik ve elektronik atıklar (e-atıklar): HS 2022, Basel Sözleşmesi altındaki çalışmalarında ülkelere destek olmak için sınıflandırma konusunda spesifik hükümler içerir.
 • Nikotine dayalı ürünler ve insansız hava araçları (İHA'lar, aynı zamanda dronlar olarak da bilinir): Yeni hükümler bu ürünlerin sınıflandırmasını basitleştirir.
 • Akıllı telefonlar: Kendilerine ait alt başlıklar kazanmıştır.
 • Fiberglaslar ve metal şekillendirici makineler: Büyük ölçekte yeniden yapılandırmalar yapılmıştır çünkü mevcut alt başlıklar bu sektörlerdeki teknolojik ilerlemeleri etkili bir şekilde yansıtmamaktadır.
 • Çok amaçlı ara montajlar: Yassı panel ekran modülleri gibi kendi başlarına sınıflandırılacak daha fazla ürün olacaktır.

Çeşitli Sözleşmelerde spesifik olarak kontrol altında tutulan ürünler de güncellenmiştir ve çift kullanımlı ürünler için çok sayıda yeni alt başlık oluşturulmuştur.

Ayrıca sağlık ve güvenlik konusuna daha fazla odaklanmak için de çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Salgınlarda bulaşıcı hastalıkların hızlı teşhisi için araçların sevk edilmesinde gecikmelerin yarattığı tehlikelerin tanınması da, sınıflandırmayı basitleştirmek için bu tür teşhis kitleri için mevcut olan hükümlerde değişiklik yapılmasına sebep olmuştur. Tıbbi araştırma amaçlı plasebolar ve klinik deney kitleri için bir plasebonun içeriğindeki maddeler konusunda bilgi olmadan sınıflandırmayı sağlamak için koyulan yeni hükümler, sınır ötesi tıbbi araştırmaları kolaylaştırmakta yardımcı olacaktır. Hücre kültürleri ve hücre tedavisi de yeni ve spesifik hükümler kazanan ürün sınıfları arasındadır.

Bu kimleri etkiliyor?

Değişikliklerin geniş kapsamı göz önüne alındığında, burada bahsedilmeyen çok sayıda önemli değişiklik vardır, bu sebeple sınır ötesine ürün gönderen tüm işletmelerin kendi ürünlerinin etkilenip etkilenmediğini görmek için değişiklikleri gözden geçirmesi hayati bir önem arz eder.

Şimdi ne yapmanız gerekiyor?

Bu değişikliklerin herhangi birinin ürün sınıflandırmalarınızı etkileyip etkilemediğini belirlemek için HS 2022 değişikliklerini gözden geçirmelisiniz. Ayrıca ithalatçılar, mevcut ürün sınıflandırmalarının HS 2022 yürürlüğe girdiği zaman da geçerli olacağını doğrulamak için tam bir ürün veri tabanı incelemesi gerçekleştirmelidir.

WCO, mevcut HS kodunun değişip değişmeyeceğini ve değişecekse ilgili ürünlerin nerede sınıflandırılacağını kontrol etmek için kullanılabilecek 2017'den 2022'ye korelasyon tabloları yayımlamıştır.

Ve unutmayın:

WCO, GTİP (HS) kodlarını altı haneli seviyede standartlaştırmaktadır. Bu altı haneli kod, katılan tüm ülkeler için uluslararası bir standarttır. İlk iki hane GTİP (HS) bölüm başlığını gösterir, ikinci iki hane ürün başlığını tanımlar ve üçüncü iki hane verili bir ürünün belirli alt başlığını veya alt kategoriyi tanımlar.

Çoğu ülke altı haneli seviyede kabullerini gerçekleştirir ancak bunun bazı istisnaları vardır ve bazı ülkeler ilave haneler gerektirir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, ihracat ürünlerini sınıflandırmak için Schedule B numarası olarak da bilinen 10 haneli bir kod kullanır. Hindistan'da ITC numarası (Indian Tariff Code numarası) adı verilen 8 haneli bir kod kullanılır.

Neyin gerekli olduğunu görmek için ürün gönderdiğiniz ve ürün aldığınız ülkeyi kontrol etmek son derece önemlidir.

Faydalı bağlantılar:

Ne oldu?

1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Fransa'ya ithalat yapan işletmeler için ithalat KDV geri ödemesi kullanımı zorunludur. Ayrıca, ithalatlarda KDV yönetimi ve toplanması Fransız Gümrüğünden Fransız Vergi İdaresine aktarılmıştır - Kamu Maliyesi Müdürlüğü (DGFiP).

İthalat KDV'sinin beyan edilmesi ve ödenmesi, gümrük beyanı yerine Fransız KDV iadesinde yapılacaktır. KDV iadesinin bu ertelenmesi 'geri ödeme' olarak bilinir. Bu geri ödeme, ithalat KDV'sinin artık ithalat noktasında ödenmediği anlamına gelir.

1 Ocak 2022 itibariyle, bir işletme Fransa'ya ürün ithalatı için kayıtlı ithalatçı olarak görev yapacaksa, bu durumda o işletmenin Fransız KDV'sine kayıtlı olması ve bir Fransız KDV iadesi ibraz etmesi zorunludur.

Fransa'da KDV kaydı, doğrudan Fransa'da kurulmuş işletmeler tarafından veya AB veya İngiltere'de konumlanan işletmeler tarafından yapılabilir. AB veya İngiltere'de kurulmamış ve ürünleri için kayıtlı ihracatçı olarak çalışmak isteyen işletmelerin, kendi adlarına bir KDV kayıt başvurusu yapacak bir Fransız vergi temsilcisi ataması gerekecektir.

AB dışından Fransa'daki işletme müşterilerine ürün gönderen FedEx müşterileri, gümrük belgeleri için kayıtlı ihracatçı için Fransız KDV kayıt numarası sunmalıdır.

Lütfen unutmayın:

 • Çevrimiçi Fransız KDV iadesi, gümrük beyanında Fransız Gümrüğüne daha önce beyan edilmiş bilgilere dayalı olarak ithalar KDV'si miktarıyla otomatik olarak önceden doldurulmuş olacaktır.
 • İşletmelerin Fransa'ya yaptıkları tüm ithalatların aylık ayrıntılarını indirebilmeleri için Fransız Gümrüğü tarafından bir web portalı oluşturulacaktır.
 • Önceden doldurulmuş KDV iadesi, Fransız Gümrüğünün çevrimiçi vergi portalında her ayın 14. günü kullanılabilir olacaktır.
 • İthalat KDV'si yükümlülüğüne sahip tüm işletmeler için KDV iadesinin doldurulması için son tarih her ayın 24'ü olacaktır. 

Bu kimleri etkiliyor?

Değişiklik, Fransa'ya giren ürünler için kayıtlı ithalatçı olacak işletmeler için gereçlidir.

Şimdi ne yapmanız gerekiyor?

Gümrük beyanı artık ithalatçının Fransız KDV numarasını da içermek zorunda olacaktır, bu sebeple bu bilgiyi ticari faturaya eklemelisiniz. Bir işletme bir ithalatçı olacaksa ve bir Fransız KDV numarasına sahip değilse, KDV için kaydolmak amacıyla Fransız vergi dairesine başvurmalıdır. Merkezleri AB dışında olan işletmeler için, bir mali temsilcinin görevlendirilmesi gerekebilir.

İşletme olan ve Fransız KDV numarasına sahip olmayan ithalatçılar veya özel şahıslar için ithalat KDV'si 1 Ocak 2022 öncesinde olduğu gibi ithalat beyanı üzerinden ithalat zamanında alınacaktır.

Bu belgede sağlanan bilgiler, yasal tavsiye ve/veya vergi tavsiyesi niteliğinde değildir ve böyle bir amaç teşkil etmez. Bu belge yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu bilgi en güncel hukuki ve diğer bilgileri içermeyebilir. Bu bilgiyi okuyanlar, herhangi bir özel yasal konuya ve/veya vergi konusuna ilişkin öneri almak için kendi danışmanlarıyla iletişime geçmelidir. Bu sitenin içeriğine göre atılan veya atılmayan adımlarla ilgili tüm sorumluluk burada açıkça reddedilmektedir. Bu gönderideki içerik "olduğu gibi" sağlanmaktadır, içeriğin hatasız olduğuna dair hiçbir beyanda bulunulmamaktadır.

Ne oldu?

AB27 ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) İngiltere'ye ithal edilecek spesifik Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) ürünleriyle ilişkili olarak 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek olan değişiklikler vardır.

Kimleri etkiler?

EU27 ve EEA içinde bulunan ve İngiltere'ye aşağıdaki SPS ürünlerini gönderen müşteriler:

 • Canlı hayvanlar;
 • Tohum ürünleri;
 • Korunma önlemlerine tabi hayvansal kökenden gelen ürüner (POAO);
 • Yüksek risk taşıyan hayvansal yan ürünler (ABP);
 • Hayvansal kökenli olmayan Yüksek Riskli Gıda veya Yem (HRFNAO)
 • Düzenlenmiş tüm bitkiler ve bitki ürünleri.

Ne değişecek?

1 Ocak 2022'den itibaren:

1 Ocak 2022'den itibaren ürün, hayvan, gıda ve yem sistemi (IPAFFS) ithalatı için ön bildirim gerekecektir. İngiltere İthalat Gümrük İşlemleri ekiplerimiz İngiliz ithalatçılar adına ön bildirimleri tamamlayacaktır.

Şimdilik belge kontrolleri ertelenmiştir ve herhangi bir fiziksel kimlik muayenesi yapılmayacağından belirlenmiş bir giriş noktası üzerinden İngiltere'ye ürünlerin girmesi için herhangi bir gereklilik olmayacaktır. Ancak bu kontroller, İhracat Sağlık Sertifikaları (EHC'ler) gerekliliği ile birlikte 1 Temmuz 2022'den itibaren başlatılacaktır. AB ihracatçısının ürünleri göndermeden önce kendi İngiltere ithalatçılarına EHC'nin bir kopyasını sunması gerekecektir.

2022'deki diğer değişiklikler:

IPAFFS ön bildirim gerekliliklerine ek olarak 1 Temmuz 2022'den itibaren yukarıda bahsedilen tüm ürün türlerinde belge kontrolünden geçebilmeleri için geçerli bir EHC veya SPS Sertifikası aranacaktır.

1 Temmuz 2022'den itibaren başlamak üzere, tüm POAO ve ABP'ler ve tüm düzenlenmiş bitkiler ve bitki ürünlerinin de İngiltere'ye, ürün belge kontrolüne tabi olmasa bile, aşağıdaki zaman çizelgesi uyarınca uzmanlaşmış bir Sınır Kontrolü Noktasına (BCP) sahip bir giriş noktası üzerinden girmesi gerekecektir:

 • 1 Temmuz 2022 - Geri kalan tüm düzenlenmiş ABP ve tüm et ve et ürünleri;
 • 1 Eylül 2022 - Tüm süt ürünleri;
 • 1 Kasım 2022 - Hayvansal kökenli geri kalan tüm düzenlenmiş ürünler, bileşik ürünler ve balık ürünleri dahil. 

Şimdi ne yapmanız gerekiyor?

Eğer İngiltere'ye ürün gönderen bir AB ihracatçısıysanız, tüm ticari belgelerde ürünlerinizi doğru bir şekilde sınıflandırmalı ve spesifik ürün tanımlamaları sağlamalısınız.

Lütfen ticari belgelerinizde aşağıdaki bilgiler verdiğinizden veya bir IPAFFS özet sayfası oluşturduğunuzdan emin olun:

 • Ne tür bir hayvansal ürün veya mal gönderiyorsunuz (ör. POAO, ABP, HRFNAO vs.);
 • Hayvansal ürün veya malların menşei (hangi ülkede üretildi, hangi ülkeden kaynaklandı);
 • Ürün kodu;
 • Ürün tipi;
 • Ürün türleri;
 • Ürün ağırlığı (kg);
 • İhracat sevkiyatı sebebi (diğer bir değişle, iç pazar, transit, araştırma vs.);
 • Sevkiyatın varış yeri;
 • Menşe yeri, ithalatçı ve varış yeri için adresler ve irtibat bilgileri.

Aynı zamanda, ürünlerinizi göndermeden önce onlar için İhracat Sağlık Sertifikaları (EHC'ler) sunma gerekliliğinin olacağı 1 Temmuz 2022 için de hazırlanmaya başlamalısınız.

Denizden yakalanmış balık ve bazı kabuklu deniz hayvanları gönderiyorsanız, ilave olarak ticari belgelerinizle birlikte doğrulanmış bir Yakalama Sertifikası verdiğinizden de emin olmalısınız.

Bir İngiltere ithalatçısıysanız ve size gümrük işlemleri talimatları için ulaşırsak, lütfen istenen tüm bilgileri zamanında sağlayın.

IPAFFS ön bildirimini kendini tamamlamaya karar verirseniz, lütfen ürünler İngiltere'ye varmadan önce yetki numaranız hakkında bizi bilgilendirdiğinizden emin olun. Bunu yapmak için lütfen bize bir e-posta göndererek e-postanın konu alanında havayolu konşimentosu (AWB) numaranızı ve e-postanın gövdesinde yetki numaranızı bildirin. Kullanılacak e-posta adresleri aşağıdaki gibidir:

Yararlı Kaynaklar

AB ve Kuzey İrlanda'dan İngiltere'ye gıda ve içecek ithal edin veya taşıyın - GOV.UK (www.gov.uk)

AB ve Kuzey İrlanda'dan İngiltere'ye bileşik ürünler ithal edin veya taşıyın - GOV.UK (www.gov.uk)

Ürün, hayvan, gıda ve yem sistemi ithalatı (IPAFFS) – GOV.UK (www.gov.uk)

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi Sınır İşletim Modeli

Ne oldu?

Endonezya 1 Ağustos 2021 tarihinde, uluslararası gönderilerin yerel gümrük mercileri tarafından gümrükten geçirilme şeklini etkileyebilecek yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu yeni düzenlemeye uymamak, gönderi gecikmelerine sebep olabilir.

Düzenleme 1 Ağustos 2021 itibariyle Endonezya dışında bulunan göndericilerin şunları yapmasını gerektirir:

(1) Her ithal gönderi için Endonezya'daki konsinyelerinin/alıcılarının Vergi Kimlik Numaralarını (NPWP) edinmek ve

(2) Vergi Kimlik Numarasını (NPWP) Havayolu Konşimentosu ve Ticari Faturanın "Konsinye" veya "Alıcı" bölümüne yazmak.

Kimleri etkiler?

Avrupa ve Endonezya arasında ithalat yapan herkes.

Şimdi ne yapmanız gerekiyor?

1 Ağustos 2021 itibarıyla Endonezya'ya ürün gönderirken yapmanız gerekenler:

 • Endonezya'daki alıcınızla irtibat kurarak onların yerel Vergi Kimlik Numaraları (yerel olarak "NPWP" olarak bilinir) alın.
 • Vergi Kimlik Numarasını gönderinizin Havayolu Konşimentosu ve Ticari Faturasının "Konsinye" veya "Alıcı" bölümüne girin.
 • Konsinye/alıcı bir Vergi Kimlik Numarasına sahip değilse, bunun yerine başka kimlik belirleme biçimleri kullanılabilir:
  • Endonezya vatandaşları için Vergi Kimlik Numarası yerine Endonezya Vatandaşlık Kimlik Numaralarını girin.
  • Endonezya vatandaşlığı olmayanlar için, Vergi Kimlik Numarası yerine Pasaport Numaralarını girin.
 • Gönderi belgelerini elektronik olarak hazırlamak için bir gönderi aracı kullanıyorsanız, lütfen araçta sağlanan metin kutusuna Vergi Kimlik Numarasını (veya yukarıda sıralandığı gibi eşdeğerini) girin:
  •  FedEx Ship ManagerTM fedex.com adresinde (Modernleştirilmiş Versiyon): [ALICI VERGİ KİMLİK NUMARASI] metin kutusu "Faturalama" bölümünde bulunur. Alıcının Vergi Kimlik Numarası havayolu konşimentolarında görünür olacaktır.
  • FedEx Ship ManagerTM fedex.com adresinde (Temel Versiyon): [ALICI VERGİ KİMLİK NUMARASI] metin kutusu "Kime" bölümünde bulunur.
  • FedEx Ship ManagerTM Programı: [KDV/Gümrük Kodu/EIN No.] metin kutusu "Alıcı Bilgileri" bölümünde bulunur.
  • Global Ship ManagerTM Programı: [KDV/Gümrük Kodu/EIN No.] metin kutusu "Alıcı Bilgileri" bölümünde bulunur.
  • myTNT 2: [KDV Numarası] metin kutusu "Alıcı" bölümünde bulunur.

Ne oldu?

AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması (EVFTA) 1 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. AB'nin Vietnam için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) planının yerini alacak.

Kimleri etkiler?

AB veya Vietnam menşeli ürünlerde AB ve Vietnam arasında ithalat veya ihracat yapan herkesi.

Ne değişecek?

EVFTA:

 • Gümrük vergilerinin çoğunu anından ortadan kaldıracak
 • 2030 yılına kadar tüm ticaretin %99'unu kapsayan kalan ürünler üzerindeki tarifeleri aşamalı olarak kaldıracak
 • Gümrük ve menşe prosedürleri kurallarını basitleştirip modernleştirecek, resmi formaliteleri azaltarak işletmeler için maliyetleri azaltacak
 • Ticareti gereksiz yere kısıtlayan teknik ve gümrük tarifesi dışı engelleri kolaylaştıracak
 • Her iki taraftaki işletmelerin ve tüketicilerin haklarını garanti altına alan AB-Vietnam Yatırım Koruma Anlaşması (EVIPA) aracılığıyla ticaret için yasal bir çerçeve oluşturacak. Bu daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girecektir.

Toplu olarak, anlaşmalar daha güçlü istihdam, çevre ve insan haklarının korunması için her iki tarafta da sürdürülebilir gelişimi desteklemeyi amaçlamaktadır.

Şimdi ne yapmanız gerekiyor?

Vietnam şu anda AB'nin GSP planının bir parçasıdır ve bu, iki yıla kadar bir süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Bu dönem boyunca GSP'yi veya FTA'yı tercih edeceğinize karar verebilirsiniz, ancak GSP koşullarının FTA'dan değişkenlik gösterebileceğini bilmeniz gerekir.

AB ihracatçılarının FTA için uygun olmak amacıyla ticari faturada düzenlenen bir menşe beyanı doldurması gerekir. 6000 Euro üzerindeki gönderiler için AB ihracatçılarının da REX sistemine kaydolmaları gerekecektir.

Vietnam ihracatçılarının FTA için uygun olmak amacıyla ticari faturada düzenlenen bir menşe beyanı doldurması gerekir. 6.000 Euro üzerindeki gönderiler için Vietnam ihracatçılarının da menşe şahadetnamesine kaydolmaları gerekecektir.

EVFTA hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kapsamlı kılavuzu okuyabilirsiniz, ayrıca FTA'nın menşe kuralları gereksinimlerine ilişkin bilgiler de AB'nin kılavuz belgesinde mevcuttur.