• About FedEx

O společnosti FedEx

Naše řešení propojují lidi a příležitosti.

Podmínkou vytváření příležitostí a zvyšování kvality života je propojování lidí a zboží, služeb a myšlenek. Ve společnosti FedEx věříme, že propojený svět je lepší svět. Touto zásadou se řídíme ve všech aspektech naší činnosti.

  • Company Info

Informace o společnosti

V rámci své evropské sítě nabízí FedEx doručení do druhého dne na stovky trhů.

Další informace

  • Continued Expansion in Europe

Postupné rozšiřování aktivit

Díky synergii společností FedEx a TNT jsou možnosti opravdu nekonečné.

Zjistěte více o společnostech FedEx a TNT

  • Our People

Naši lidé

FedEx je společnost s celosvětovou působností a jejím základem jsou lidé.

Další informace

  • Sustainability

Udržitelnost

Závazkem společnosti FedEx je poskytovat globální spojení při minimalizaci dopadu na životní prostředí.

Jak přispíváme

  • Citizenship

Občanství

V rámci globální charitativní platformy FedEx Cares se společnost FedEx zavazuje do roku 2020 investovat 200 milionů dolarů ve dvou stovkách komunit.

Podívejte se, na co jsme se zaměřili

  • Sports Sponsorship

Sponzorování sportu

Vášeň, odhodlání a dokonalost… určující faktory úspěchu ve sportu se stejně dobře uplatňují v úspěšném businessu.

Do toho!

  • Resources

Zdroje

Ve společnosti FedEx jsme zavázáni k naprosté otevřenosti a moudrému vedení společnosti.

Dostupné zprávy