FedEx® Billing Online

FedEx Billing Online

FedEx Billing Online

Přijímejte, kontrolujte, plaťte a vznášejte námitky ohledně faktur – vše na jednom bezpečném místě online.

Přijímejte, kontrolujte, plaťte a vznášejte námitky ohledně faktur – vše na jednom bezpečném místě online.

FedEx eInvoicing: efektivní fakturace, efektivní podnikání

Nyní si můžete zvolit, že chcete dostávat faktury v elektronické podobě prostřednictvím služby FedEx Billing Online, a už nikdy od nás nedostat její papírovou verzi. Tyto digitálně podepsané faktury jsou naprosto shodné s papírovými fakturami, jen přinášejí výhody navíc, jako jsou například:

Faktury

Zobrazit si faktury, dobropisy a podrobnosti o zásilce online

Jakmile budou připraveny, budeme vás o tom informovat.

Stahování

Stahujte, ukládejte nebo tiskněte faktury eInvoice jako soubor PDF, XML, XLS nebo CSV.

Po uhrazení faktury eInvoice jsou údaje dostupné ještě dalších 180 dní.

Účty

Spravujte několik účtů v rámci jediného ID uživatele.

Snadno rozporujte poplatky za zásilky.

Existující uživatelé

Aktivujte službu eInvoicing nyní a již se nezatěžujte papírováním.

Přihlášení

Noví uživatelé

Zaregistrujte se do služby FedEx® Billing Online nyní a dostávejte faktury eInvoices automaticky.

Registrace

Flexibilní možnosti platby, které uspokojí vaše potřeby.

Kreditní karta

Kreditní karta

S potěšením přijímáme platby od hlavních poskytovatelů kreditních karet. Nabízíme tři možnosti:

 • propojit vaši kartu s vaším účtem pro automatické platby v budoucnu,
 • zaplatit vaše faktury online prostřednictvím nástroje FedEx® Billing Online,
 • zavolat společnosti FedEx, pokud chcete platit přes telefon; pamatujte, že byste nikdy neměli posílat údaje o vaší kartě e-mailem nebo jakoukoli jinou psanou formou ať už společnosti FedEx či komukoli jinému.

Další informace získáte na čísle 800 133 339.

Šek

Bezhotovostní převod (EFT)

Posílejte peníze ze své banky naší bance, a to přesně tehdy, kdy chcete. Toto je ideální možnost, pokud chcete ušetřit čas a zjednodušit zpracování platby.

Pro provedení platby prostřednictvím EFT zadejte při platbě následující údaje:
Název účtu: Federal Express Czech s.r.o.
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 17328133/0300
Číslo IBAN: CZ72 0300 0000 0000 1732 8133
Kód BIC/SWIFT: CEKOCZPP

DŮLEŽITÉ: Při provádění platby skrze EFT nezapomeňte uvést číslo faktury, nebo – pokud platíte za více faktur – uveďte své zákaznické číslo pro zajištění rychlého a přesného přidělení, případně zašlete avízo o úhradě na: 

E-mail: paymentorder@fedex.com

Fax: +420 233 053 154


FedEx Billing Online: Časté dotazy (FAQ)

Registrace

FedEx Billing Online je bezplatná, rychlá a snadná cesta, jak spravovat své faktury, avíza, dobropisy a celní dokumentaci online. Již nebudete dostávat papírové verze faktur. Namísto nich budete dostávat digitálně podepsané faktury a dobropisy ve formátu PDF.

Služba eInvoicing umožňuje dostávat digitálně podepsané faktury a dobropisy ve formátu PDF prostřednictvím služby FedEx Billing Online. Již nebudete dostávat papírové verze faktur. Faktury eInvoices vystavené prostřednictvím služby FedEx Billing Online disponují digitálním podpisem za účelem ověření původu, autenticity a integrity pro vás a váš místní daňový úřad.

Společnost FedEx nabízí množství praktických metod platby, jako například:

 • přímé inkaso,
 • elektronický převod prostředků,
 • šek.

Nehledě na to, jakou platební metodu zvolíte pro úhradu své faktury, máte vždy možnost se přihlásit k elektronickému přijímání faktur prostřednictvím služby FedEx Billing Online. To znamená konec papírování a rychlejší správu faktur a úvěru dostupnou online, zdarma.

Služba FedEx Billing Online představuje snadný, pohodlný a efektivní způsob, jak spravovat vaše faktury FedEx. Upozorníme vás, jakmile budou vaše dokumenty připraveny, abyste mohli:

 • snadno zobrazit a spravovat podrobnosti o fakturách, dobropisech a clech online,
 • stahovat, ukládat či tisknout údaje o svých fakturách, dobropisech a clech jako soubor PDF, XML, XLS nebo CSV,
 • spravovat několik účtů pod jediným ID uživatele,
 • vytvářet dynamické převody pro platbu offline,
 • vytvářet kreditní či debetní platby prostřednictvím služby Autopay,
 • jednoduše vznášet námitky ohledně poplatků za zásilky.

Potřebujete mít přístup k internetu a webový prohlížeč. Služba FedEx Billing Online funguje na současných verzích všech hlavních prohlížečů pro stolní počítače.

Chcete-li se zaregistrovat do služby FedEx Billing Online, přejděte na fedex.com a vyberte možnost Zobrazit/zaplatit faktury online na kartě Spravovat můj účet. Jestliže již máte uživatelské jméno a heslo na stránce fedex.com, klikněte na tlačítko „Přihlásit se“ a autentizujte své informace o účtu. Pokud jste na fedex.com noví, zaregistrujte se kliknutím na odkaz Zaregistrovat se na přihlašovací stránce.

Přihlaste se do služby FedEx Billing Online, klikněte na položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Spravovat nastavení účtu. Sjeďte na stránce dolů k možnosti Změnit prostředek fakturace, v nabídce vyberte možnost Pouze elektronicky a klikněte na možnost Změnit prostředek fakturace.

Ano. Tyto dokumenty disponují digitálním podpisem za účelem ověření původu, autenticity a integrity pro vás a váš místní daňový úřad. Služba FedEx Billing Online využívá nejvyšší možnou formu digitálního podpisu (kvalifikovaný elektronický podpis), který je v souladu se směrnicí EU o DPH.

Společnost FedEx kontroluje digitální podpis obsažený v každé digitálně podepsané faktuře a dobropisu a poskytuje zprávu o ověření, která potvrzuje jejich integritu. Tento dokument PDF je důkazem pro váš místní daňový úřad, že digitální podpis obsažený v dokumentu byl zkontrolován. Digitální podpis dokumentu můžete ověřit sami, pokud použijete službu jako například www.signature-check.com.

První uživatel, který si založí účet ve službě FedEx Billing Online, se automaticky stane správcem. Zadejte veškeré požadované informace o společnosti a kontaktní údaje a v případě potřeby uveďte čísla dvou faktur od společnosti FedEx vystavených během posledních 60 dnů. Pokud nemáte k dispozici čísla dvou faktur z nedávné doby, kontaktujte zákaznickou podporu FedEx prostřednictvím Centra kontaktu a podpory pro telefonické ověření účtu.

Zabezpečení informací o vašem účtu je pro společnost FedEx velmi důležité. Služba FedEx Billing Online automaticky šifruje vaše důvěrné údaje pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer) prostřednictvím šifrovacího klíče o délce 256 bitů.

Údaje o účtu

Po zaregistrování jednoho účtu do služby FedEx Billing Online můžete prostřednictvím odkazu Přidat účet (na stránce Souhrn informací o účtu) zaregistrovat do služby FedEx Billing Online další účty používající totéž ID uživatele.

Pokud má vaše společnost v současné době více čísel účtů FedEx, která jsou zahrnuta do jednoho hlavního účtu, pro zobrazení všech zásilek účtovaných na hlavní účet nebo na kterýkoli jeho přidružený účet postačí, když zaregistrujete pouze hlavní účet.

Chcete-li spravovat každý fakturační účet prostřednictvím samostatného ID uživatele, můžete provést počáteční proces registrace pro každý účet a zvolit ID uživatele a heslo podle svých požadavků.

Vaše faktury budou prezentovány stejným způsobem jako dříve. Buď obdržíte samostatnou fakturu pro každý účet zvlášť, nebo – pokud v současné době dostáváte jednu fakturu s poplatky za všechny vaše účty – se tento formát nezmění.

Mezi svými účty můžete vytvořit vztah nadřízenosti/podřízenosti. Klikněte na odkaz Přidat účet na stránce Souhrn informací o účtu, vložte své číslo účtu FedEx a jméno společnosti v rámci podřízeného účtu a poté klikněte na tlačítko Přidat podřízený účet. Fakturační země podřízeného účtu musí být stejná jako fakturační země nadřízeného účtu.

Pokud máte účty, které mají různé fakturační země, můžete je nastavit jako hlavní účty. Vyberte možnost Spravovat nastavení účtu na kartě Mé možnosti, klikněte na položku Přidat hlavní účet a zadejte informace o účtu FedEx. Služba FedEx Billing Online zobrazí rozevírací seznam, který vám umožní přepínat mezi jednotlivými dostupnými hlavními účty.

Ano. Pro přidělení specifických jmen svým účtům klikněte na položku Spravovat nastavení účtu v nabídce Možnosti. Na kartě Upravit informace o účtu vyberte příslušný účet, do políčka Nové ID obchodu vložte nové jméno a poté klikněte na tlačítko Aktualizovat ID obchodu.

Podrobnosti o fakturách

Po přihlášení do aplikace FedEx Billing Online se zobrazí stránka Přehled účtů, která obsahuje seznam vašich otevřených faktur s odpovídajícími zůstatky, váš celkový zůstatek k uhrazení a případně celkovou částku po splatnosti.

Faktury jsou seskupeny podle jejich aktuálního stavu. K dispozici jsou následující seskupení, ze kterých můžete vybrat ty faktury, které si chcete zobrazit:

 • Vše – otevřené: Toto je výchozí zobrazení a zachycuje veškeré faktury dostupné v aplikaci FedEx Billing Online, které jsou zrovna otevřené, včetně těch, které jsou po splatnosti, a těch, vůči kterým byly vzneseny námitky.
 • Po splatnosti: Toto zobrazení zachycuje faktury, jejichž stav je Po splatnosti.
 • Zaplacené/uzavřené: Toto zobrazení zachycuje faktury, u nichž aktuálně není žádný zůstatek k zaplacení.
 • Namítané: Toto zobrazení zachycuje ty faktury, u nichž jste vznesl(a) námitky ohledně poplatku.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o faktuře, klikněte na číslo příslušné faktury na obrazovce Přehled účtů. Na obrazovce Podrobnosti o faktuře můžete zobrazit podrobnosti o zásilce kliknutím na příslušné číslo leteckého náložného listu.

Informace o fakturách jsou dostupné po dobu 180 dnů poté, co byla faktura plně uhrazena. Pro zobrazení zaplacených faktur klikněte na kartu seskupení Zaplacené/uzavřené, kterou naleznete nad seznamem faktur. Doporučujeme pravidelně stahovat a ukládat své faktury pro svou vlastní evidenci.

PDF verzi faktury si můžete zobrazit kliknutím na ikonu PDF pro tuto fakturu na stránce Souhrn informací o účtu. PDF verzi faktury můžete vytisknout či stáhnout kliknutím na číslo faktury na stránce Souhrn informací o účtu, dále kliknutím na položku Stáhnout fakturu, výběrem možnosti PDF z rozevíracího seznamu stahování a kliknutím na tlačítko Stáhnout. Nezapomeňte kliknout na tlačítko Obnovit, čímž se soubory zaktivují. Soubor PDF bude dostupný ve vašem Centru stahování v části Hledat/stahovat během několika sekund a bude k dispozici po dobu 14 dní.

 UPOZORNĚNÍ: Chcete-li fakturu zobrazit ve formátu PDF, možná si budete muset do počítače nainstalovat bezplatnou aplikaci Adobe Reader.

PDF verzi dobropisu si můžete zobrazit kliknutím na ikonu PDF pro tento dobropis na stránce Zobrazení historie faktur.

Vyberte příslušné číslo faktury, abyste se dostali na Zobrazení podrobností o fakturách, potom klikněte na číslo leteckého náložného listu, abyste se dostali na obrazovku Podrobnosti o ID sledování. Pokud nyní kliknete na odkaz Stáhnout celní dokumentaci, dojde k vygenerování dokumentu PDF obsahujícího (pokud je k dispozici) letecký náložný list, obchodní fakturu a dokumenty o dovozním celním řízení v Centru stahování.

Klikněte na příslušné číslo faktury, abyste se dostali na Zobrazení podrobností o fakturách, potom klikněte na číslo leteckého náložného listu, abyste se dostali na obrazovku Podrobnosti o ID sledování. Nyní můžete kliknout na odkaz Zobrazit potvrzení o doručení s podpisem.

Program Adobe Reader má jen omezenou schopnost ověřovat digitální podpisy, které nebyly vydány v USA. Platnost digitálního podpisu můžete ověřit sami díky službám, jako je www.signature-check.com, nebo s pomocí zprávy o ověření, která je přiložena ke všem digitálně podepsaným fakturám a dobropisům.

Společnost FedEx bere bezpečnost majitelů karet velmi vážně, a proto podniká kroky, aby se ujistila, že přijme kreditní kartu pouze od jejího majitele. Při propojení kreditní karty s platebním profilem dojde k ověření údajů o kartě ve spolupráci s bankou, která kartu vydala, tím, že dojde k vygenerování transakce v hodnotě 1 USD (nebo ekvivalentní hodnotě v místní měně). Vaše banka vás vyzve v rámci této transakce k zadání čísla PIN/hesla, aby ověřila vaši identitu. Tato transakce v hodnotě 1 USD není společnosti FedEx nikdy proplacena a peníze vám budou vydavatelem vaší karty vráceny přibližně během sedmi dnů.

Služba FedEx Billing Online provede autorizační transakci ve výši 1 USD (nebo ekvivalentní hodnotě v místní měně) kreditní/debetní kartou, která je přidávána do nového nebo aktualizovaného platebního profilu. Tento poplatek je účtován jen pro účely ověření platnosti údajů o vaší kartě a tato platba není společnosti FedEx nikdy proplacena a peníze vám budou vydavatelem vaší karty vráceny přibližně během sedmi dnů.

Svůj účet můžete přihlásit do služby FBO AutoPay. Více informací naleznete v části FBO AutoPay níže.

Vyberte jednu či více otevřených faktur nebo faktur po splatnosti na stránce Souhrn informací o účtu a klikněte na tlačítko Uhradit. Tyto položky se následně objeví ve vašem Košíku k uhrazení. Autorizujte částku, kterou chcete uhradit, a klikněte na možnost Pokračovat v procesu platby. Poslední příležitost ke kontrole údajů ve vašem Košíku nebo k provedení změn budete mít na stránce Potvrzení. Poté, co údaje potvrdíte, vygeneruje aplikace FedEx Billing Online dynamické avízo o úhradě autorizované částky. Pokud jsou v zemi vystavení faktury používány bankovní stvrzenky za platbu, budou jednotlivé bankovní stvrzenky za platbu k dispozici pro tisk pro příslušné autorizované faktury.

Aplikace FedEx Billing Online umožňuje opětovné vytištění platebních příkazů po dobu sedmi kalendářních dnů od okamžiku jejich původního vytvoření. Tyto aktivní platební příkazy můžete zobrazit nebo znovu vytisknout v části Stav plateb v rozevírací nabídce na stránce Přehled účtů.

Po provedení vaší platby aplikace FedEx Billing Online automaticky odečte provedenou platbu od částky k úhradě. Online platby budou vyřízeny během 48 hodin. Pokud jste zůstatek pro fakturu uhradili v plné výši, služba FedEx Billing Online změní stav faktury na hodnotu Uzavřená. Historii všech plateb týkajících se konkrétní faktury si můžete zobrazit kliknutím na indikátor stavu ve sloupci Stav faktury v seznamu faktur na stránce Souhrn informací o účtu.

Spory

Pokud máte o některé faktuře nebo konkrétní zásilce pochybnosti a chcete je vyřešit před provedením platby, můžete vznést námitky online.

Chcete-li vznést námitky ohledně celé faktury, klikněte na číslo příslušné faktury na obrazovce Přehled účtů. Na následující obrazovce Podrobnosti o faktuře klikněte na tlačítko Vznést námitky ohledně faktury.

Ohledně jednotlivých zásilek lze vznést námitky kliknutím na příslušné číslo leteckého náložného listu a na tlačítko Vznést námitky.

Budete požádáni, abyste vybrali důvod pro tuto námitku a uvedli další informace týkající se povahy námitky.

Po odeslání žádosti o projednání námitek vás bude kontaktovat zástupce společnosti FedEx, aby vás požádal o další informace nebo aby vás informoval o vyřešení sporu. Aplikace FedEx Billing Online ukazuje případy, kdy byly vzneseny námitky, ale již nezobrazuje, zda námitky byly vyřízeny.

Vyhledávání a stahování

Použijte funkci Nové hledání nebo stahování, jestliže znáte konkrétní číslo faktury, číslo leteckého náložného listu nebo referenční číslo platby. Zadejte informace a klikněte na tlačítko Rychlé vyhledávání. Pokud je hledaný dokument nalezen, budete přesměrováni na příslušnou stránku pro více informací.

Použijte funkci Nové hledání nebo Stahování pro vyhledání faktur, které obsahují konkrétní službu, mají určitý stav nebo spadají do určitého časového období. Není třeba znát konkrétní číslo faktury či leteckého nákladového listu. Z nabízených rozevíracích nabídek vyberte požadovaná kritéria a klikněte na tlačítko Vyhledat pro zobrazení výsledků vašeho hledání na obrazovce.

Pokud chcete stáhnout výsledky hledání ve formátu Excel, CSV nebo XML, klikněte na tlačítko Stáhnout data. Budete muset specifikovat název souboru, který má aplikace FedEx Billing Online vytvořit, a souborový formát (Excel, CSV nebo XML). Vaše výsledky budou uloženy v Centru stahování po dobu 14 dní, abyste si je v tomto časovém období mohli stáhnout.

Aplikace FedEx Billing Online neumožňuje stahovat příliš velké soubory, které by mohly zpomalit načítání výsledků stahování. Pokud váš požadavek na stažení přesahuje maximální povolenou velikost souboru 30 MB a zobrazuje se stav „Přesahuje limit“, snižte počet stahovaných záznamů pomocí rozevíracích polí anebo možnosti nastavení časového období.

Předvolby a správa

Vyberte položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Spravovat uživatele, Spravovat nastavení účtu nebo Profil na webu FedEx.com. V této části můžete pozvat nové uživatele, spravovat nastavení účtu, změnit správce a aktualizovat svůj profil v rámci služby FedEx Billing Online.

Vyberte položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Profil na webu FedEx.com. Na následující stránce můžete upravit své uživatelské jméno a heslo.

Když zapomenete své heslo do služby FedEx Billing Online, klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo? na hlavní přihlašovací obrazovce služby FedEx Billing Online. Budete vyzváni k zadání informací ověřujících vaši totožnost a následně e-mailem obdržíte heslo pro připomenutí.

Vyberte položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Spravovat uživatele. Zobrazí se seznam všech uživatelů s přístupem k online fakturám pro tento fakturační účet. Zde můžete pozvat nové uživatele zadáním jejich jména, příjmení a e-mailové adresy anebo současné uživatele odebrat. Pouze správce služby FedEx Billing Online může zobrazovat, přidávat či odebírat uživatele v rámci jednoho účtu.

Vyberte položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Spravovat uživatele. Zobrazí se seznam všech uživatelů s přístupem k online fakturám pro tento fakturační účet. Pouze správce služby FedEx Billing Online může zobrazit seznam uživatelů v rámci jednoho účtu.

Vyberte položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Spravovat uživatele. V části Změnit správce zvolte v rozevírací nabídce Jméno existujícího uživatele a klikněte na tlačítko Změnit správce. Pouze současný správce služby FedEx Billing Online může nastavit nového správce.

Ne. Pouze současný správce daného účtu bude dostávat e-mailová upozornění ze služby FedEx Billing Online.

Vyberte položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Spravovat uživatele. Zobrazí se seznam všech uživatelů s přístupem k online fakturám pro tento fakturační účet. Zde můžete pozvat nové uživatele zadáním jejich jména, příjmení a e-mailové adresy anebo současné uživatele odebrat. Pouze správce služby FedEx Billing Online může zobrazovat, přidávat či odebírat uživatele v rámci jednoho účtu.

Pokud byste opět rádi dostávali papírové faktury, budete muset zrušit registraci svého účtu ze služby FedEx Billing Online. Přihlaste se do služby FedEx Billing Online, klikněte na položku Mé možnosti na začátku stránky a poté na možnost Spravovat nastavení účtu. Sjeďte na stránce dolů k možnosti Změnit prostředek fakturace, v nabídce vyberte položku Zrušit registraci služby FedEx Billing Online a poté klikněte na možnost Změnit prostředek fakturace.

Další podpora je k dispozici po kliknutí na možnost Kontaktovat podporu služby Billing Online v nabídce Nápověda na libovolné obrazovce. Budete přesměrováni na online formulář, kde můžete uvést podrobnosti týkající se povahy vašeho dotazu na podporu.