człowiek píšící na notebooku

Clo a daně

Clo a daně

Proč je potřeba platit clo a daň?

Pokud jste fakturu za clo a daně neočekávali, sepsali jsme pro vás některé časté dotazy, které vám pomohou pochopit, co je součástí těchto poplatků.

V případě dalších otázek kontaktujte zákaznický servis.

Co je clo a daň? 

Clo je daň vyměřená u všech produktů, které jsou odesílány ze zemí mimo EU. Clo je regulováno Českou republikou a jeho účelem je udržení férové konkurenceschopnosti dorovnáním nákladů dováženého zboží na takovou úroveň, která by odpovídala nákladům na jeho výrobu v zemích EU.

 

Co je příplatek za zajištění celního dluhu (můžete znát jako Disbursement Fee)?

FedEx vaším jménem zaplatí clo a daně celním úřadům, aby vaše zboží prošlo celním odbavením.

Tím vznikne příplatek za vyřízení předem, který se odvíjí od výše cla a daní:

Výše cla a daní Příplatek za úhradu
0 až 1 304,00 Kč 30 % cla a daní v minimální výši 130 Kč
1 304 až 15 640 Kč Paušální příplatek ve výši 391,00 Kč
Nad 15 640,00 Kč 2,5 % z částky cla a daně

Daň jsem zaplatil(a) při nákupu této položky. 

Zboží zakoupené mimo Českou republiku může podléhat daňovým poplatkům v zemi původu a odesílatel vám je tak může naúčtovat. Při vstupu takového zboží na území České republiky na něj ale bude clo uvaleno i českou celní správou, protože se jedná o odlišný poplatek.

 

Jsem přesvědčen(a), že odesílatel všechny poplatky související s přepravou zaplatil.

Poplatky za clo a daň nejsou stanovovány až do chvíle, kdy zásilka vstoupí na území České republiky. Pokud odesílatel uvádí, že společnosti FedEx veškeré tyto poplatky uhradil, týká se to obvykle uhrazení plateb za přepravu, nikoli cla a daně.

Zboží jsem koupil(a) online. 

Ceny uvedené na webových stránkách zemí mimo EU často nezahrnují české clo. Díky tomu mohou výrobky při porovnání s českými cenami působit levněji.

 

Zásilka je darem. 

Položky do hodnoty 45 euro, které vyhovují kritériím české celní správy, nepodléhají poplatkům za dovoz. Zásilka musí být poslána přímo od jedné osoby druhé.

 

Odesílatel musí být soukromou osobou a příjemce musí zásilku převzít na soukromé adrese.

Dar musí být odeslán bez zatížení poplatky a být příležitostného charakteru.

Na leteckém náložném listu i obchodní faktuře musí být uvedeno slovo dar („gift“).

Obsah musí být rozčleněn na jednotlivé položky a obsahovat kompletní popis a hodnotou každé z nich.

Berte prosím na vědomí, že položky obsahující alkohol nebo tabák budou podléhat spotřební dani. Položky obsahující potraviny mohou vyžadovat dodatečnou dokumentaci nebo podléhat dalším kontrolám, které mohou vést k poplatkům navíc.

 

Zásilka obsahuje vzorky. 

Vzorky lze do České republiky dovážet bez uvaleného cla a daní, pokud splňují zvláštní podmínky. Více informací k tomuto tématu naleznete na stránkách české celní správy.

Jak mohu zásilku odmítnout? 

Obraťte se na zákaznický servis.

Veškeré žádosti je nutné podat dříve, než bude zboží vráceno nebo zničeno. Společnosti FedEx budete muset uhradit veškeré poplatky za clo a daň a o odmítnutí zásilky si zažádat přímo u hlavního celního úřadu.

Další informace týkajících se cla a daní
najdete na webové stránce české celní správy.

Rady pro spotřebitele týkající se výrobků prodávaných společnostmi mimo území České republiky
Informace ohledně výrobků prodávaných mimo území České republiky získáte na stránce české celní správy.

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pokud váš dotaz souvisí se změnami evropských směrnic ohledně DPH, navštivte naši speciální stránku.

Jak platit


Kreditní karta

Kreditní karta

Kontaktujte zákaznický servis na čísle 800 133 339 a připravte si číslo faktury.


Veškeré informace byly v okamžiku publikace správné a společnost FedEx nepřebírá zodpovědnost za informace související s kontaktními údaji třetích stran, které byly změněny bez předchozího upozornění. Konečné rozhodnutí u veškerého dovozu podává celní správa České republiky. Smluvní podmínky týkající se vaší faktury od společnosti FedEx jsou k dispozici na stránce www.fedex.com/cz_english/services/terms/.