Podmínky používání

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost FedEx usiluje o zajištění bezrizikového, bezpečného online prostředí pro své zákazníky.
Centrum zákaznické ochrany poskytuje informace o tom, jak společnost FedEx pomáhá vás chránit a jak se můžete chránit sami.

Společnost FedEx usiluje o zajištění bezrizikového, bezpečného online prostředí pro své zákazníky.
Centrum zákaznické ochrany poskytuje informace o tom, jak společnost FedEx pomáhá vás chránit a jak se můžete chránit sami.

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI FEDEX O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na vaší důvěře nám záleží. To je důvod, proč chráníme vaše informace a používáme je zodpovědně a zároveň nadále poskytujeme vynikající služby, které od společnosti FedEx Corporation a jejích provozních skupin, dceřiných společností a divizí (dále jen jako „FedEx“) očekáváte. Ve společnosti FedEx jsme se zavázali chránit vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Společnost FedEx vytvořila toto Oznámení o ochraně osobních údajů, aby vysvětlila, jak shromažďuje a používá osobní údaje.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje pro společnost FedEx jsou následující:

FedEx Corporation
K rukám právního oddělení – compliance
1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600
Memphis, TN 38120
Spojené státy americké
E: dataprivacy@fedex.com

V rámci Evropy můžete využít také následující kontakt:

FedEx Express – evropská kancelář
K rukám právního oddělení
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
Nizozemsko
E: dataprivacy@fedex.com

 

Přehled

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů odpovídá na následující otázky:1. Vztahuje se na vás toto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se na vás vztahuje, pokud jste zákazníkem společnosti FedEx, příjemcem balíku dodaného společností FedEx, dodavatelem společnosti FedEx nebo pokud kontaktujete společnost FedEx, například tím, že se ucházíte o místo ve společnosti FedEx po navštívení stránek www.fedex.com, prostřednictvím sociálních sítí nebo pokud obdržíte od společnosti FedEx e-mail.

Naše webové stránky jsou určeny pro všeobecné publikum a nejsou zaměřené na děti. Vědomě ani úmyslně neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud jste mladší 16 let, neodesílejte nám žádné osobní údaje a požádejte rodiče nebo opatrovníka, aby vám asistoval. Pokud se domníváte, že nám vaše dítě mohlo sdělit osobní identifikovatelné údaje, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@fedex.com a my je odstraníme.


2. Jaké informace společnost FedEx shromažďuje?

Během své podnikatelské činnosti a poskytování služeb bude společnost FedEx muset zpracovávat osobní údaje. „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které mohou být přímo či nepřímo použity za účelem identifikace fyzické osoby. Většinu vašich osobních údajů poskytujete přímo společnosti FedEx, například následující:

 • Kontaktní údaje. Například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Informace týkající se financí. Například číslo vašeho bankovního účtu, stav platby a faktury.
 • Identifikační údaje. Například číslo vašeho řidičského průkazu.
 • Informace o účtu. Přihlašovací údaje, včetně vaší e-mailové adresy a hesla, a další informace poskytnuté ve vašem účtu.
 • Informace související se zásilkou a službami. Například číslo sledování zásilky, informace o trase zásilky, údaje o poloze, stav zásilky, místo dodání, typ obalu, počet kusů, hmotnost, obrázek balíku a celní informace.
 • Uživatelské informace a informace o preferencích. Například výše přepravného, stížnosti, historie nákupů a souvisejících obchodních aktivit, komunikace, informace o průzkumech a nákupní preference.

Kromě toho může společnost FedEx získat osobní údaje automaticky, když navštívíte webové stránky FedEx (www.fedex.com) nebo jakoukoli z jejích podstránek, pro správu systému a řešení potíží, za účelem vaší identifikace, abychom mohli vylepšit váš dojem z návštěvy našich webových stránek a pomohli společnosti FedEx lépe porozumět efektivitě zasílání obsahu a poskytnutých informací. Tyto informace mohou sestávat z:

 • IP adresy,
 • jedinečného ID zařízení nebo uživatele,
 • typu systému a prohlížeče,
 • datových a časových značek,
 • adresy odkazující webové stránky,
 • obsahu a stránek, ke kterým přistupujete na našich webových stránkách nebo v mobilních aplikacích,
 • data, času a místa, kde dojde k určitému jednání,
 • shromážděných navštívených webových stránek (pokud se připojíte k naší bezdrátové službě v obchodě),
 • informací o proklikávání se odkazy,
 • umístění zařízení (pokud tuto funkci zapnete v mobilní aplikaci).

Tyto osobní údaje se získávají pomocí souborů cookie nebo podobných technologií. Další informace o používání těchto technologií najdete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů na naší digitální platformě.


3. Proč společnost FedEx zpracovává osobní údaje?

Osobní údaje se shromažďují, používají, ukládají nebo jinak zpracovávají v případě potřeby v rámci odpovědného, efektivního a účinného obchodního vedení společnosti FedEx. Osobní údaje zpracováváme, protože je potřebujeme pro plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo abychom plnili své zákonné povinnosti či hájili jiné oprávněné obchodní zájmy společnosti FedEx za účelem poskytování kvalitních a bezpečných přepravních služeb. Konkrétněji používá společnost FedEx osobní údaje pro následující činnosti:

 • Vývoj produktů, výzkum a zlepšování produktů společnosti FedEx anebo jejích služeb. Společnost FedEx zpracovává osobní údaje jako nezbytné pro vývoj a zlepšování produktů anebo služeb společnosti FedEx, výzkumu a vývoje.
 • Plnění dohod. Zahrnuje sledování služeb společnosti FedEx, komunikaci s jednotlivci a dalšími stranami v souvislosti se službami, odpovídání na žádosti o (další) informace, řešení sporů a přípravu dohod.
 • Řízení vztahů a marketing pro komerční aktivity. Společnost FedEx může zpracovávat osobní údaje jako nezbytné pro vývoj a zlepšování produktů anebo služeb společnosti FedEx, správy účtu, klientských služeb a výkonu (cílených) marketingových činností za účelem navázání vztahu s klientem anebo udržování a také rozšíření vztahu s klientem, obchodním partnerem nebo dodavatelem a k provádění analýz ve vztahu k osobním údajům pro statistické a vědecké účely.

  Své účty u společnosti FedEx můžete spravovat prostřednictvím:
  • E-mailu: E-mailové předvolby můžete nastavit na portále Email Preference Center.
  • Mobilního zařízení: Chcete-li se odhlásit od mobilní služby, zašlete zprávu STOP na číslo 37473. Vždy se můžete znovu přihlásit tím, že zašlete zprávu YES na to stejné číslo.
  • Souborů cookie a dalších technologií: Chcete-li se odhlásit z reklamy, navštivte stránku NAI Consumer Opt Out.
    
 • Provádění podnikových procesů, interní správa a výkaznictví. Zahrnuje činnosti, jako jsou správa firemních aktiv, provádění interních auditů a šetření, finance a účetnictví, provádění obchodních kontrol, poskytování centrálního zpracovatelského zařízení za účelem zefektivnění, řízení fúzí, akvizic a odprodejů a zpracování osobních údajů pro výkaznictví a analýzu.
 • Bezpečnost a zabezpečení. Osobní údaje mohou být zahrnuty do zpracování takových činností, jako jsou činnosti zahrnující bezpečnost a ochranu zdraví, ochranu společnosti FedEx a aktiv zákazníků, dodavatelů nebo obchodních partnerů a ověřování statusu zákazníků, dodavatelů nebo obchodních partnerů a přístupových práv.
 • Ochrana životně důležitých zájmů jednotlivců. Zahrnuje zpracování údajů  nutné k ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce (např. z naléhavých zdravotních důvodů).
 • Dodržování zákonných povinností. Toto se týká zpracovávání osobních údajů v případě potřeby za účelem dodržování zákonů, předpisů a pokynů specifických pro sektor, které dopadají na společnost FedEx (např. spojování jmen klientů, dodavatelů a obchodních partnerů se seznamy odepřených stran).

4. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Společnost FedEx může sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za následujících okolností:

 • Společnost FedEx může sdílet vaše osobní údaje se svými přidruženými společnostmi, provozními skupinami, dceřinými společnostmi a divizemi nebo se třetími stranami, pokud je to nezbytné pro účely uvedené výše. V případě potřeby bude společnost FedEx vyžadovat, aby třetí strany prováděly činnosti v souladu s politikou a pokyny společnosti FedEx v souvislosti s ochranou údajů.
 • Společnost FedEx může sdílet vaše osobní údaje se zpracovateli údajů, tedy stranami, které naším jménem zpracovávají osobní údaje. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny. Společnost FedEx využije pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky pro provádění vhodných technických a organizačních opatření a zajišťují ochranu práv subjektů údajů.
 • Zaměstnanci společnosti FedEx mohou mít přístup k vašim osobním údajům, pokud je to třeba pro plnění jejich úkolů. V takovém případě bude přístup povolen pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely popsané výše a pouze v případě, že je zaměstnanec vázán důvěrností.
 • Společnost FedEx může sdílet vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jiný právní postup, například při spolupráci s donucovacími nebo jinými výkonnými orgány, za účelem založení nebo uplatňování našich zákonných práv nebo v souvislosti s podnikovou transakcí, jako je například divestice, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv, nebo v nepravděpodobném případě úpadku.

5. Jak dlouho bude společnost FedEx uchovávat vaše osobní údaje?

Společnost FedEx uchovává vaše osobní údaje po omezenou dobu a odstraní vaše osobní údaje poté, co již nejsou pro účely zpracování nezbytné. Délka časového období, po které společnost FedEx vaše data uchovává, se odvíjí od typu osobních údajů a právních závazků nebo komerčních účelů pro jejich uchování.


6. Jaká opatření společnost FedEx přijme na ochranu vašich osobních údajů?

Společnost FedEx přijala vhodná technická a organizační opatření, aby ochránila vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zpracováním, včetně toho, že:

 • vaše osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu,
 • je zajištěna důvěrnost vašich osobních údajů,
 • bude zachována integrita a dostupnost vašich osobních údajů,
 • pracovníci jsou vyškoleni, co se týče požadavků na bezpečnost,
 • skutečná nebo domnělá porušení ochrany osobních údajů jsou hlášena v souladu s platnými právními předpisy.

7. Kam FedEx ukládá a přenáší vaše osobní údaje?

Vzhledem k povaze naší společnosti a službám, které našim klientům poskytujeme, může společnost FedEx potřebovat přenést vaše osobní údaje do míst mimo zemi, ve které sídlíte. V každém případě, kdy dojde k přenosu vašich osobních údajů, společnost FedEx zajistí, aby tento přenos byl vhodně zabezpečen.

V rámci Evropské unie se tyto přenosy informací na třetí strany řídí mechanismem přenosu schváleným Evropskou komisí nebo vnitrostátními orgány pro ochranu údajů, včetně vzorových smluvních ujednání. Podrobnější informace o tomto způsobu zabezpečení získáte na adrese dataprivacy@fedex.com.


8. Jaká práva můžete uplatnit ve vztahu k vašim osobním údajům?

Na základě práva, které se vztahuje na používání vašich osobních údajů, můžete uplatnit řadu subjektivních práv ve vztahu k vašim osobním údajům. V mnoha případech však nejsou vaše práva absolutní a vaší žádosti nejsme povinni vyhovět.  Několik takových práv, které mohou být relevantní v rámci Evropské unie, je uvedeno níže. 

Právo přístupu
Máte právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a seznámit se s podrobnostmi o tom, jak je využíváme. Vaše osobní údaje vám budou obvykle poskytnuty digitálně.

Právo na opravu
Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že informace, které o vás uchováváme, jsou přesné a úplné. Pokud se však domníváte, že tomu tak není, můžete nás požádat o jejich aktualizaci nebo změnu.

Právo na vymazání
Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například pokud osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, již nejsou nezbytné pro původní účel nebo jsou již zastaralé. Při vyřizování této záležitosti však budeme muset přihlédnout i k jiným faktorům. Vaší žádosti například nemusíme být schopni vyhovět z důvodu určitých zákonných nebo regulačních povinností.

Právo na omezení zpracování
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom (dočasně) přestali používat vaše osobní údaje. Například pokud si myslíte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být nepřesné, nebo pokud si myslíte, že již vaše osobní údaje nepotřebujeme.

Právo vznést námitky
Máte právo vznést námitku proti zpracovávání, které je v souladu s našimi oprávněnými zájmy. Pokud vznesete námitku, již nadále nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme mít pro zpracovávání přesvědčivý oprávněný důvod. Upozorňujeme však, že možná nebudeme schopni poskytovat určité služby či výhody, pokud nemůžeme zpracovávat osobní údaje potřebné pro tento účel.

Práva týkající se automatizovaného rozhodování
Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, které na vás má právní nebo podobný nezanedbatelný dopad. Pokud se na vás v minulosti vztahovalo automatizované rozhodování a nesouhlasíte s výsledkem, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů a požádat nás, abychom rozhodnutí přezkoumali.

Právo odvolat souhlas
Ve zvláštních případech můžeme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů.  Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání vašeho souhlasu společnost FedEx již nebude vaše osobní údaje nadále zpracovávat. To však nemá vliv na zákonnost zpracovávání před tím, než byl souhlas odvolán.

Pokud chcete uplatnit jakékoli ze svých práv, použijte kontaktní údaje uvedené výše.


9. Co když máte další otázky nebo stížnosti?

Otázky nebo stížnosti týkající se zpracovávání vašich osobních údajů můžete zaslat společnosti FedEx pomocí kontaktních údajů uvedených v horní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Také máte právo podat stížnost u místního úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů dle právních předpisů země, kde bydlíte, žijete nebo kde k domnělému porušování dochází. Seznam evropských orgánů zajišťujících ochranu osobních údajů naleznete zde.


10. Bude toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizováno?

Společnost FedEx může toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Pokud bude mít změna vážný dopad, společnost FedEx bude usilovat o to, aby vás o těchto změnách aktivně informovala. Společnost FedEx zveřejní průběžně aktualizované Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách www.fedex.com, ve kterém budou uvedeny poslední změny.