• Citizenship

O společnosti FedEx > Občanství

 

Občanství

Ve společnosti FedEx jsme si vědomi, že zájmy naší komunity, našich poboček a naší planety jsou vzájemně propojeny. Naše budoucnost závisí na naší schopnosti vyvažovat tyto zájmy ve všem, co děláme.

V rámci programu FedEx Cares společnost FedEx investuje do programů, jejichž smyslem je zlepšení života v komunitách, kde žijeme a pracujeme.

Naše strategie je prostá: dělat, co umíme nejlépe, pro veřejné dobro. To zahrnuje sdílení zkušeností a zdrojů v rámci spolupráce s důvěryhodnými nevládními organizacemi a neziskovými organizacemi v rámci boje s největšími sociálními problémy.

FedEx usiluje o měřitelný a dlouhodobý přínos komunitám po celém světě prostřednictvím úsilí zaměřeného na pět klíčových aspektů:

  • dokonalé služby
  • bezpečnost silničního provozu
  • udržitelná doprava
  • globální podnikání
  • profesní rozvoj

  • Our commitment

Náš závazek

Ve fiskálním roce 2016 jsme se zavázali investovat 200 milionů dolarů do více než dvou set komunit po celém světě do roku 2020. K dnešnímu datu jsme investovali více než 46 milionů dolarů do charitativních projektů pro 97 komunit po celém světě.

Dobrovolnictví

Vedle finančních příspěvků a materiální pomoci se FedEx a jeho 400 000 zaměstnanců zapojuje do programu FedEx Cares. Dobrovolnictví je klíčový aspekt firemní kultury společnosti FedEx a odhodlání našich zaměstnanců ještě více posiluje úsilí společnosti. Ve fiskálním roce 2016 naši zaměstnanci odpracovali jako dobrovolníci 93 000 hodin ve více než 500 městech celého světa.

„Neustále se snažíme prát se s velkými problémy, ať už u nás doma nebo ve světě. Pomáháme malým podnikům uspět v konkurenčním prostředí a investujeme do komunit v zájmu boje s nezaměstnaností mládeže. Všechno, co děláme, oživuje ekonomiku a podporuje naše úsilí propojovat lidi a příležitosti.“
Neil Gibson, viceprezident pro externí komunikaci, FedEx Services

  • Volunteering