Občanství

Ve společnosti FedEx usilujeme o to, abychom se stali ceněným zaměstnavatelem, ohleduplným hospodářem životního prostředí a starostlivým občanem v komunitách, kde žijeme a pracujeme. Jsme nadšeni, když můžeme udržitelným způsobem spojovat lidi a místa a zvyšovat kvalitu života po celém světě.

 

V této části

Dobročinnost

Posláním společnosti FedEx je aktivně podporovat komunity, kterým poskytujeme své služby, prostřednictvím strategických investic našich lidí, zdrojů a sítě. Naše firemní zdroje zahrnují finanční příspěvky, nepeněžité charitativní přepravní služby a dobrovolné služby poskytované členy našich týmů.

Další informace

Dobročinnost

Dobrovolné práce

Společnost FedEx hraje aktivní úlohu ve zvyšování kvality života v komunitách, jimž poskytujeme služby. Naše týmy dobrovolně odpracovaly každý rok stovky tisíc hodin, aby z našich místních komunit učinily lepší místa pro život, práci a hru.

Další informace

Dobrovolné práce

Zpráva o globálním občanství

Aktuality o globálním občanství nabízejí řadu příkladů, které dokládají, jak plníme své závazky.

Další informace

Zpráva o globálním občanství

 

Zpráva o globálním občanství