• Recognition Programs & Awards

O společnosti FedEx > Naši lidé > Programy ocenění a odměňování

 

Programy ocenění a odměňování

Ve společnosti FedEx věříme, že náš úspěch závisí na oddanosti našich lidí. Vyvinuli jsme programy pro ocenění našich zaměstnanců, které oslavují úspěchy našich lidí a jejich závazek pracovat v souladu s hodnotami společnosti.

FedEx od samého počátku zakládá svoji činnosti na filozofii, podle které jsou na prvním místě lidé. Vyvíjeli jsme se, abychom se stali přední společností ve svém odvětví, se skutečnou globální působností, protože jsme pochopili jedinečné potřeby těch, kterým dodáváme své služby, a protože tyto potřeby splňujeme tak, že překonáváme všechna očekávání. Zaměstnancům hradíme náklady na vzdělávání a zaměstnancům na částečný úvazek nabízíme v této oblasti příspěvky. Více než polovina našeho týmu vedoucích pracovníků se vypracovala služebním postupem v rámci společnosti.

Pevně věříme v účinnost oceňování zaměstnanců, kteří soustavně podávají nadstandardní výkony. K ocenění mimořádných úspěchů našich zaměstnanců jsme zavedli řadu programů oceňování a odměňování.

Ocenění

Five Star

Ocenění Five Star získávají zaměstnanci, kteří zkvalitnili služby, zvýšili ziskovost a stali se příkladem týmové práce. Jedná se o výroční cenu, nejvyšší poctu ve společnosti FedEx, na niž nominují vedoucí své podřízené.

Bravo Zulu

Ocenění Bravo Zulu, jehož původem je americký námořní signál znamenající „dobrá práce“, se uděluje jednotlivcům ve společnosti FedEx za mimořádné výkony nad rámec běžných pracovních povinností. Vedoucí pracovníci odměňují zaměstnance za mimořádné úsilí a výsledky přímo na místě. Odměny mohou mít formu peněžních prémií, vstupenek do divadla, dárkových kupónů na večeři v restauraci a dalších darů podobné hodnoty.

Purple Promise

Kurýři, piloti, meteorologové, zástupci zákaznického servisu a pracovníci manipulující se zásilkami – to jsou jen někteří z týmových pracovníků, kteří musejí bezchybně poskytnout službu, kterou zákazník očekává a která opravňuje k získání ceny. Týmoví pracovníci, kteří trvale poskytují prvotřídní zákaznické služby a jejich zásluhou je každá zkušenost se službami FedEx mimořádná, jsou oprávněni k výročním oceněním Purple Promise.

Cena za humanitární činnost

Naši pracovníci, kteří například zastaví, aby pomohli zraněnému při dopravní nehodě, nebo stráví svou přestávku na oběd hašením lesa, jsou každoročně za své záslužné chování odměněni cenou společnosti FedEx za humanitární činnost. Ocenění se týká zaměstnanců, kteří pomohli jiným v okamžiku nouze, kteří prokázali, že jsou schopni svými činy překonat hranice běžné odpovědnosti vůči komunitě.

Cena za dlouhodobé věrné služby

Tato cena se uděluje zaměstnancům po pěti letech působení ve společnosti FedEx a následně po každých dalších odsloužených pěti letech.

Quality Driven Management Cup

Ocenění výjimečné týmové práce na základě stanovených zásad, metod a nástrojů v zájmu zvýšení výkonnosti a větší spokojenosti zákazníků.