Kultura bezpečnosti

Společnost FedEx usiluje o soustavné zdokonalování našich bezpečných pracovních postupů. Aktivně propagujeme a podporujeme kulturu zdraví a bezpečnosti ve prospěch našich zaměstnanců, dodavatelů, akcionářů, společnosti i veřejnosti.

Společnost FedEx doručuje každý pracovní den více než sedm milionů zásilek svým zákazníkům ve více než 220 zemích a územích. Řízení globální sítě lidí, zařízení, nákladních vozidel, letadel a technologií vyžaduje, aby byly do všech oblastí našeho podnikání strategicky začleněny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.

Nejdůležitější cíl v bezpečnosti výstižně vyjádřil zakladatel naší společnosti a generální ředitel, pan Frederick W. Smith. „Stejně jako se snažíme o neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných našim zákazníkům, musíme rovněž neustále zkvalitňovat praxi a postupy, které zajistí našim zaměstnancům ještě bezpečnější pracoviště.“

Nedílnou součástí našich vzdělávacích programů zaměřených na provoz, které v řadě případů předčí požadavky legislativy, jsou povinné kurzy o bezpečnosti pracoviště. Globální síť odborníků na bezpečnost spolupracuje s vedením společnosti a se zaměstnanci na metodách, které by měly zabránit úrazům a nehodám, a samozřejmě také sledovat naše dodržování bezpečnostních předpisů a postupů. Odborníci rovněž provádějí důkladná šetření, aby zjistili hlavní příčiny nehod, což pomůže v budoucnu omezit a vyloučit nebezpečné chování.

V oblasti zajištění bezpečnosti společnost FedEx věří v přístup dodržování osvědčených postupů. Operativní zaměstnanci v týmech trvalého zvyšování bezpečnosti například zjistí možné nedostatky a navrhnou zlepšení bezpečnostních postupů. A pro více než 75 000 řidičů vozidel společnosti FedEx, kteří jsou každý den na cestách, je prevence nehod tím nejdůležitějším cílem, podporovaným kurzy defenzívní jízdy, které řidiče učí zásadám, jak se vyhnout riskantním situacím.

Společnost FedEx vynakládá miliony dolarů na vybavení a technologie, aby zabránila úrazům a nehodám v našem provozu, na zemi i ve vzduchu. Vozový park i letadla společnosti jsou vybavena bezpečnostní technologií na základě přísného strategického rozvojového programu, který vedl k řadě inovačních bezpečnostních aplikací. Nezbytnou součástí komplexního programu bezpečnosti naší společnosti je rovněž školení pilotů, zdokonalující schopnosti mužů i žen zodpovědných za bezpečnou přepravu zboží a nákladu po celém světě.