• Culture of Safety

O společnosti FedEx > Naši lidé > Kultura bezpečnosti

 

Kultura bezpečnosti

Společnost FedEx usiluje o soustavné zdokonalování našich bezpečných pracovních postupů. Aktivně propagujeme a podporujeme kulturu zdraví a bezpečnosti ve prospěch našich zaměstnanců, dodavatelů, podílníků i veřejnosti.

Řízení globální sítě lidí, zařízení, nákladních vozidel, letadel a technologií vyžaduje, aby byly do všech oblastí našeho podnikání strategicky začleněny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Nejdůležitější cíl v bezpečnosti výstižně vyjádřil zakladatel naší společnosti a generální ředitel, pan Frederick W. Smith. „Stejně jako se snažíme o neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných našim zákazníkům, musíme rovněž neustále zkvalitňovat praxi a postupy, které zajistí našim zaměstnancům ještě bezpečnější pracoviště.“

  • Culture of Safety

Bezpečné pracoviště

Nedílnou součástí našich vzdělávacích programů zaměřených na provoz, které v řadě případů předčí požadavky legislativy, jsou povinné kurzy o bezpečnosti pracoviště. Globální síť odborníků na bezpečnost spolupracuje s vedením společnosti a se zaměstnanci na metodách, které by měly zabránit úrazům a nehodám, a samozřejmě také sledovat naše dodržování bezpečnostních předpisů a postupů. Odborníci rovněž provádějí důkladná šetření, aby zjistili hlavní příčiny nehod, což pomůže v budoucnu omezit a vyloučit nebezpečné chování.

Nejlepší postupy

V oblasti zajištění bezpečnosti společnost FedEx věří v přístup dodržování osvědčených postupů. Operativní zaměstnanci v týmech trvalého zvyšování bezpečnosti například zjistí možné nedostatky a navrhnou zlepšení bezpečnostních postupů. Pro řidiče vozidel společnosti FedEx, kteří jsou každý den na cestách, je prevence nehod tím nejdůležitějším cílem podporovaným kurzy defenzivní jízdy, které řidiče učí zásadám, jak se vyhnout riskantním situacím.

Společnost FedEx vynakládá miliony dolarů na vybavení a technologie, aby zabránila úrazům a nehodám v našem provozu, na zemi i ve vzduchu. Vozový park a letadla společnosti jsou vybaveny bezpečnostní technologií na základě přísného strategického rozvojového programu, který vedl k řadě inovačních bezpečnostních aplikací. Nezbytnou součástí komplexního programu bezpečnosti naší společnosti je rovněž školení pilotů zdokonalující schopnosti mužů a žen zodpovědných za bezpečnou přepravu zboží a nákladu po celém světě.

Více informací o našem závazku v oblasti bezpečnosti naleznete ve zprávě o globálním občanství.

  • Culture of Safety