Zdroje

Ve společnosti FedEx jsme zavázáni k naprosté otevřenosti a moudrému vedení společnosti. Často vydáváme informace týkající se naší společnosti, abychom zajistili co nejlepší informovanost všech podílníků.

Dostupné publikace a zprávy:

Brožura společnosti FedEx
Stáhněte si brožuru společnosti FedEx, z níž se dozvíte více informací o tom, co dnes společnost FedEx nabízí.

Výroční zpráva společnosti FedEx
Stáhněte si poslední výroční zprávu společnosti FedEx a zjistíte, že výjimečné úsilí společnosti FedEx vede k dosažení výjimečných zisků.

Zpráva o globálním občanství společnosti FedEx
Přečtěte si, jak je společnost FedEx zavázána k trvale udržitelnému propojení světa a ke zvyšování dlouhodobé hodnoty společnosti pro naše podílníky, komunity a podniky spoléhající na naše služby.

Časopis Access Now
Access Review, bezplatný výroční obchodní časopis vydávaný společností FedEx, zkoumá nejrůznějšími způsoby silný, pozitivní megatrend Access (tj. účinek přístupu), například z pohledu jednotlivce i po stránce sociální, ekonomické a globální.

Diverse Appeal
Zajímavé informace o společnosti FedEx a jejím závazku ohledně diverzity najdete v časopise Diverse Appeal, který je oslavou obchodních přínosů pramenících z diverzity a začlenění ve společnosti FedEx.

Zprávy z výzkumů SRI
Společnost FedEx pověřila nezávislou, neziskovou společnost SRI International zabývající se výzkumy, aby zkoumala a změřila Access po celém světě. Tím společnost FedEx naplňuje svůj závazek pomáhat druhým dosáhnout všeho, co je možné díky lepšímu přístupu (Access). Níže je uveden seznam zpráv Access: