Verze pro tisk Zvláštní zásilky


Užitečné zdroje pro zvláštní zásilky

 Balení
 IATA

 

FedEx pokrývá široké spektrum přepravních služeb na světě. Existuje celá řada zásilek vyžadujících zvláštní péči a zásilek, které nemohou být přijaty společností FedEx nebo výchozí či cílovou zemí. Kontaktujte nás pro více informací.

Níže uvedené produkty mohou vyžadovat zvláštní zacházení nebo nemohou být přijaty k přepravě:
 

  • Nebezpečné zboží: Do této kategorie spadá řada položek jako jsou aerosolové spreje a stlačené plyny, airbagy, munice, zapalovače, autobaterie, parfémy, suchý led, některé druhy medicínských vzorků, spalovací motory atd. Některé z těchto položek nelze dopravovat z ani do České republiky.  
  • Živá zvířata: Živá zvířata nelze přepravovat ani z a ani do České republiky  
  • Zboží podléhající zkáze: Tato kategorie zahrnuje potraviny a nápoje, které vyžadují chlazení nebo jinou kontrolu prostředí. Tyto položky nelze přepravovat ani z a ani do České republiky.  
  • Části lidských těl: Části lidských těl nelze přepravovat ani z a ani do České republiky.  
  • Výbušniny: Jsou považovány za nebezpečné zboží. Toto nebezpečné zboží je zakázáno dopravovat do a z České republiky.  
  • Peníze: Tato kategorie zahrnuje všechny měny, v bankovkách i mincích. Tyto položky nelze přepravovat ani z a ani do České republiky.  
  • Alkohol: Zahrnuje všechny alkoholické nápoje určené pro lidskou spotřebu. Alkohol je zakázáno dopravovat do a z České republiky.
       


Zpět na začátek