• Lithium Batteries

Tudja meg, hogyan szállíthat biztonságosan lítium akkumulátorokat

A FedEx nagyon komolyan veszi a lítium akkumulátorokat tartalmazó küldemények szállítását, és megfelel a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA), valamint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) ilyen termékek szállítására vonatkozó szabályainak. Szeretnénk, hogy Ön, mint Feladó tisztában legyen az ilyen termékekre vonatkozó összes szállítási követelménnyel, illetve szeretnénk segíteni azon kihívások vagy akadályok leküzdésében, amelyekkel esetleg találkozik.

Azok a lítium akkumulátorok, amelyeket általában például mobiltelefonokban, laptopokban, PDA-kban, órákban, kamerákban vagy gyerekjátékokban használnak, az IATA veszélyes árukra vonatkozó szabályai értelmében „Veszélyes árunak" minősülnek, mivel a feltöltött akkumulátor szállítmányok bizonyos körülmények között túlmelegedhetnek és kigyulladhatnak. Ezért a FedExnél megtesszük a szükséges lépéseket, hogy a lítium akkumulátorokat tartalmazó küldeményeket megfelelően kezeljük onnantól, hogy a FedEx átveszi azokat addig, amíg a címzetthez érkeznek.

Mivel a lítium akkumulátorok veszélyes áruként vannak osztályozva, ezért szállításkor helyesen kell azonosítani és osztályozni őket, illetve néhány esetben az IATA veszélyes árukra vonatkozó szabályai szerint kell csomagolni, megjelölni és címkézni őket, valamint a „Feladó veszélyes árukról szóló nyilatkozatát” kell mellékelni hozzájuk. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni, illetve vegye fel a kapcsolatot a helyi FedEx Ügyfélszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A FedEx 2017. január 1-től már nem vesz fel UN 3090 és UN 3480 számú lítium akkumulátort tartalmazó küldeményt az IATA II. bekezdése szerint. Ehelyett az ilyen küldeményeket a teljesen szabályozott IA vagy IB bekezdés szerint kell felvenni. Azok a Feladók, akik az UN 3090 és az UN 3480 II. bekezdésének előzetesen jóváhagyott listáján szerepelnek, automatikusan áthelyeződnek az UN 3090 és az UN 3480 I. bekezdésének a listájára. Nem kell újra jelentkezni az előzetes jóváhagyáshoz. További információkért az irányelv módosításairól kattintson ide.

Hogyan csomagolja és szállítsa a lítium akkumulátorokat

Lítium akkumulátorokat tartalmazó csomagok szállításakor erős, merev külső csomagolást kell használni, valamint a lítium akkumulátorok típusától függően további jelölésekre és címkézésre is szükség lehet. A lítium akkumulátorokhoz FedEx Pak nem használható külső csomagolásként, azonban a FedEx márkás dobozok és hengerek használhatók külső csomagolásként az IATA veszélyes árukra vonatkozó szabályok csomagolási utasításainak a II. bekezdése szerint előkészített lítium akkumulátorokhoz.

Az alábbiakban további iránymutatásokat és részleteket talál a lítium akkumulátorokat tartalmazó szállítmányok előkészítéséről és csomagolásáról.

IATA II. bekezdés: A lítium akkumulátorok szállítására és csomagolására vonatkozó útmutató

Minden lítium akkumulátort tartalmazó csomagot a 9. osztályba — Egyéb Veszélyes Áruk közé kell sorolni. Azonban a kis méretű lítium akkumulátorokat tartalmazó csomagok mentesülhetnek a legtöbb IATA és ICAO előírás alól, ha megfelelnek az IATA II. bekezdésében szereplő, a lítium-ion akkumulátorokra vonatkozó Csomagolási utasítások (PI) 966 és 967 előírásainak, illetve adott esetben a lítium-fém akkumulátorokra vonatkozó 969 és a 970 előírásoknak.

A készülékekkel együtt csomagolt lítium-fém akkumulátorokat, illetve a készülékekbe beépített lítium-fém akkumulátorokat az IATA II. bekezdésének előírásai alapján kell csomagolni feltéve, hogy a cella fém- vagy fémötvözet-tartalma nem haladja meg az 1 grammot, és a teljes lítiumtartalom nem haladja meg a 2 grammot.

A II. bekezdés előírásainak megfelelő lítium-ion celláknak és akkumulátoroknak meg kell felelniük a csomagolási utasítások általános követelményeinek is. A lítium-ion vagy polimer cellák esetében a névleges fogyasztás legfeljebb 20 Wh (wattóra) és 100 wh akkumulátoronként.

Az IATA II. bekezdésében meghatározott minden egyéni szállítási névre további követelmények lehetnek érvényesek, a jóváhagyott külső csomagolás típusára, a súlyhatárokra és a csomag 1,2 méteres magasságból való ejtési tesztjére vonatkozóan.

A lítium akkumulátorokat és cellákat tartalmazó küldeményeknek meg kell felelniük az adott csomagolási irányelveknek, hogy megfeleljenek az IATA II. bekezdés szállítási követelményeinek.

  • Az egyes akkumulátorok védelme érdekében győződjön meg arról, hogy a lítium akkumulátorokat egyesével csomagolják be teljesen zárt belső csomagolásba, például buborékfóliába vagy kartonpapírba.
  • Elektromosan árnyékolja le és védje a lítium akkumulátorokat, hogy megelőzze a rövidzárlatot, illetve a csomagon belül található, elektromosan vezetőképes anyagokkal való érintkezést, amely rövidzárlatot okozhat.
  • Ellenőrizze, hogy a csomagolás megfelel (azaz: tesztelt) az ENSZ Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv III. részének 38.3 alfejezetében foglalt minden teszt követelményének.
  • Gondoskodjon a lítium akkumulátorok teljes körülzárásáról (pl. egy készülékbe beépítve, vagy műanyagba burkolva, a hézagok kitöltésével, hogy ne tudjon mozogni), kivéve, ha az ENSZ szerinti szállítási megnevezés tartalmazza a „készülékbe beépítve” kifejezést.
  • Helyezze a tartalmat egy erős, külső tárolóba.
  • Biztosítsa a megfelelő címkézést és dokumentációt.

 

Fel kell tüntetni az UN-számot (ENSZ-számot) a lítium akkumulátor jelölésén (IATA 7.1.C ábra), amelyet 2017. január 1-től lehet használni. Azonban ha az előre felcímkézett csomagolást, vagy a készleten lévő lítium akkumulátor címkét (IATA 7.4.H ábra) szeretné felhasználni, akkor ezt 2018. december 31-ig tegye meg, mert ezt követően a lítium akkumulátor jelölés lesz kötelező érvényű. Megjegyzés: ha lítium akkumulátor címkét használ, a FedEx arra kéri, hogy a csomagoláson a címke mellett tüntesse fel az UN-számot (ENSZ-számot) [FX-05]. Ez 2017. július 1-től a FedEx kötelező érvényű követelménye lesz.

Note: if using the Lithium Battery Label, FedEx requests that you add the UN number on the package adjacent to this label [FX-05]. This will become a mandatory requirement by FedEx on July 1st, 2017.

 

Lítium akkumulátor címke
(érvényes: 2018. december 31-ig)

Lithium Battery Mark

* Az UN-szám(ok) helye
** A telefonszám és a további információk helye

Lítium akkumulátor jelölés
(érvényes 2017. január 1-től)

Lithium Battery Label

IATA I. bekezdés, a lítium akkumulátorok szállítására és csomagolására vonatkozó utasítások

A lítium akkumulátorok (beleértve a lítium-ion és lítium fém akkukat is) teljes mértékben szabályozott veszélyes árunak minősülnek, ha az IATA szabályok IA bekezdése alapján készítik elő azokat. Ezeket az árukat megfelelően kell azonosítani, osztályozni, csomagolni, megjelölni és felcímkézni. A csomaghoz csatolni kell továbbá a Feladó veszélyes árukra vonatkozó nyilatkozatát, amelyet képzett szállítmányozási szakember tölt ki és ír alá.

Az IB bekezdés előírásai azokra a lítium fémcellákra vonatkoznak, amelyek lítiumtartalma nem haladja meg az 1 grammot, valamint azokra a lítium-fém akkumulátorokra, amelyek lítiumtartalma nem haladja meg a 2 grammot, olyan mennyiségben csomagolva, amely a II. bekezdés 968-II. táblázat értelmében engedélyezett mértéket túllépi. Az IB bekezdés által szabályozott küldeményekhez kötelező mellékelni a Feladó veszélyes árukról szóló nyilatkozatát, további a Csomagolási utasítás értelmében fel kell tüntetni az „IB” jelzést a csomagolási utasításban vagy az Engedélyben.

Az UN 3480 számmal jelölt lítium-ion akkumulátorokat az IA és IB bekezdések értelmében legfeljebb 30% töltöttségi szinttel (SoC, state of charge) lehet szállítani a származási országban/területen és az üzemeltető országában/területén illetékes hatóság engedélye nélkül. Az UN 3480 számmal jelölt lítium-ion akkumulátorokat és az UN 3090 jelölt lítium-fém akkumulátorokat „kizárólag légi teherszállítással” kell biztosítani, és a csomagolást el kell látni az IATA „Cargo Aircraft Only” (kizárólag légi teherszállítás) címkével.

Fel kell tüntetni az UN-számot (ENSZ-számot) a lítium akkumulátor jelölésén (IATA 7.1.C ábra), amelyet 2017. január 1-től lehet használni. Azonban ha az előre felcímkézett csomagolást, vagy a készleten lévő lítium akkumulátor címkét (IATA 7.4.H ábra) szeretné felhasználni, akkor ezt 2018. december 31-ig tegye meg, mert utána a lítium akkumulátor jelölés lesz kötelező érvényű. Megjegyzés: ha lítium akkumulátor címkét használ, a FedEx arra kéri, hogy a csomagoláson a címke mellett tüntesse fel az UN-számot (ENSZ-számot) [FX-05]. Ez 2017. július 1-től a FedEx kötelező érvényű követelménye lesz.

 

Lítium akkumulátor címke
(érvényes: 2018. december 31)

Lithium Battery Mark

* Az UN-szám(ok) helye
** A telefonszám és a további információk helye

Lítium akkumulátor jelölés
(érvényes a következő időponttól: 2017. január 1.)

Lithium Battery Label

 

Mi a FedExnél elköteleztük magunkat a lítium akkumulátorokat tartalmazó küldemények hatékony célba juttatása iránt. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, a lítium akkumulátorokat tartalmazó szállítmányok előkészítésekor gondoskodnunk kell arról, hogy az akkumulátorok semmilyen módon ne legyenek hibásak, sérültek, és ne okozhassanak veszélyes hőfejlődést, tüzet vagy rövidzárlatot.

Ha további kérdései vannak, forduljon az értékesítési képviselőhoz vagy a helyi Ügyfélszolgálathoz.